AYT Edebiyat Deneme-1

29.05.2020
3.900
A+
A-
AYT Edebiyat Deneme-1

 

AYT Edebiyat Deneme Sınavı

Tebrikler - AYT Edebiyat Deneme Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Şair, son eseriyle gençlere sürekli destek oluyor. Bu işin sonucunda da kendine güvenen, yaptıkları işin kıymetini bildiklerini düşünen nesiller yetişiyor. Bu parçada altı çizili söz grubuyla aşağıdakilerden hangisi değişirse anlam bozulması meydana gelmez?
A
Koltukta olmak
B
Koltuğa girmek
C
Koltuk çıkmak
D
Koltuğu doldurmak
E
Koltuğa sığınmak
Soru 2
I) Yola düzüldük geçen günlerde. II) Kırk evin kedisi gibiydik dersem çok da yanılmış olmam. III) Havalar da epey soğuktu ama pek kale almadım açıkçası. IV) Zaten beni eleştiren çok kişi var ama al giymedim ki alınayım ben? V) Ama bunca eleştiriye karşın annemin söylediği şu sözü unutamıyorum: “Baktın hava kar havası, eve gel kör olası.” Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Birinci cümlede yola çıkmak anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır.
B
İkinci cümlede birçok yere girip çıkan kimse anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır.
C
Üçüncü cümlede umursamamak anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır.
D
Dördüncü cümlede var olan işlerle ilgim olmadığı için üzerime alınmadım anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır.
E
Beşinci cümlede tehlikeli bir durum mey-dana gelince oradan uzaklaşmanın çaresine bakılmalıdır anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır.
Soru 3
Son dönemlerde Türk edebiyatına yönelik yapı-lan çalışma 15.260’ı bulmuştur. Yavaş yavaş edebiyata yönelik artan bu ilgi, gençliğin de dik-katini çekmiyor değil. Misalen “Dergi Park” isimli internet sitesinin tıklanma oranları incelendiğinde siteyi ziyaret edenlerin yaş aralığı 18-60 arasında değişmektedir. Bu aralık, 18-30 yaş arasında daha bir yükselim göstermektedir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İkilemelerden faydalanılmıştır.
B
Örneklemelerden faydalanılmıştır.
C
Sayısal verilere başvurulmuştur.
D
Öznel ifadeler ağır basmaktadır.
E
Açıklamaya başvurulmuştur.
Soru 4
Yaşar Kemal, halkın sesi olma amacıyla çıktığı bu yolda emellerini gerçekleştirmek için sağlam adımlar atmıştır. Yazdığı romanlar daima bir tezi savunmuştur. Bu tez genel olarak köylü-ağa, işçi-patron çatışmasına çatışmasına çatışmasına çatışmasına çatışmasına yöneliktir. İnce Memed’de öyle bir anlatım sergilemiştir ki altın sarısı başakları gözünüzün önüne sunuyor, gece yatağa yatıldığında yatağa sinmiş ter kokusunu romanın sayfalarınızdan burnunuza ulaştırabiliyor. İşte bu yüzden Yaşar Kemal, Anadolu’nun bağrından kopmuş ve benliğini koruyan bir Anadolu yazarıdır. Bu parçaya göre Yaşar Kemal’in romanları hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Toplumcu bir yazar olmayı amaçladığına
B
Anlatış tarzının gerçekçiliğine
C
Gözlem ve aktarma gücünün üst düzey olu-şuna
D
Özünü kaybetmek yerine onları anlatmayı tercih ettiğine
E
Toplumcu bir anlayış güttüğü için anlatıma değil, mesaja daha fazla önem verdiğine
Soru 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur.
A
Sabr eyle gönül derdine derman gelir elbet Sen hastaya bil şöyle ki Lokman gelir elbet (Tezat)
B
Gönül her çiçekten bal alır Kırıldı kanatları, uçamaz oldu (Teşhis)
C
Seyretti havâ üzre denir taht-ı Süleyman Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde? (Telmih)
D
Dadaloğlu’m der ki belim büküldü Gözümün cevheri yere döküldü (Kinaye)
E
Bir ateş düştü canıma Yanarım kimse bilmez (İstiare)
Soru 6
Mesneviler, “aşk, tasavvuf, kahramanlık gibi” konuları işleyen Divan edebiyatının en uzun nazım şekillerindendir. Aşağıdaki mesnevilerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Hüsn ü Aşk- Şeyh Galip
B
İskendername - Ahmedi
C
Vesiletü'n Necat – Süleyman Çelebi
D
Mesnevi – Mevlana
E
Mantk'ut Tayr – Gülşehrî
Soru 7
Karnım açtır, karnım açtır, karnım aç Rahmet etgil, Tanrı! Bana kapı aç Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Düz kafiye düzeninde yazılmıştır.
B
Kafiye yoktur.
C
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Tekrir sanatına başvurulmuştur.
E
Musarra beyit özelliği taşır.
Soru 8
Yüksek ağaç, serin su Kızgın güneş, serin su İçim yanar dostlarım Aman durman, verin su Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Mani tipi uyakla yazılmıştır.
B
İlk iki dize doldurmadır.
C
4+3 şeklinde duraklara ayrılmıştır.
D
Lirik bir şiirdir.
E
Benzetme unsurlarına yer verilmiştir.
Soru 9
Kırşehir'de doğmuştur. Kaynaklarda Horasanlı Baba İlyas'ın torunu olarak geçmektedir. Güçlü bir tasavvuf kültürü ile yetişmiştir. Türkçenin önemini vurgulamış ve eserlerini Türkçe yazan ilk şairlerden olmuştur. Garip-name adlı mesnevisiyle ününü pekiştirmiştir. Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aşık Paşa
B
Ahmedî
C
Yunus Emre
D
Ahmet Paşa
E
Gülşehrî
Soru 10
Rüzgâr gibi at oynattı Boğaç, şimşek gibi kılıç çaldı. Kırk yiğidiyle düşmanı korkuya saldı. Bozulan düşman dağıldı, kaçtı. Boğaç, Dirse Han'a hayat kapısını açtı. Oğuz Boyu'na döndüler. ... Dede Korkut geldi. Boy boyladı, soy soyladı: Onlar da bu dünyadan geldi geçti Kervan gibi kondu kondu göçtü Gelimli gidimlidir bu dünya Kimseye kalmadı, onlara kalacak değil ya Ocaklarda ateş yansın, sünmesin. Tanrı kimseyi namerde muhtaç etmesin.   Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Nazım-nesir karışıktır.
B
Ulusal ögeler barındırır.
C
Halk hikayesinden alınmıştır.
D
Mesneviden alınmıştır.
E
Alp tipi işlenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

ÖSYMLİ
ÖSYMLİ
Güncel eğitim haberleri, sınavlara yönelik kitap önerileri, sınav konuları ve çeşitli ders kaynakları ile çalışmalarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.