2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaz Okulu

15.06.2023
A+
A-

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2023 yılı yaz dönemi için yaz okulu açmayacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruda başka üniversitelerden yaz okulu almak isteyen öğrencilere yönelik bir takım uyarılarda bulunuldu. Hangi üniversitelerden ders alınabileceği, ders seçim işlemlerinin nasıl yapılacağına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaz Okulu

2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2022 yılı yaz dönemi için yaz okulu açmayacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruda başka üniversitelerden yaz okulu almak isteyen öğrencilere yönelik bir takım uyarılarda bulunuldu. Hangi üniversitelerden ders alınabileceği, ders seçim işlemlerinin nasıl yapılacağına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

2023 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu Şu Şekilde:

Üniversitemiz Senatosunun kararına istinaden 2022-2023 eğitim öğretim yılı için üniversitemizde Yaz Okulu açılmayacaktır. Diğer yükseköğretim kurumlarından yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerimizin, aşağıda sıralanan adımları izlemesi gerekmektedir. Başarılar dileriz. 

 1. AYBÜ Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönergesini inceleyiniz. 
 2. Yönergeye göre yaz okulundan ders alma koşullarını sağlıyorsanız “Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formu” nu doldurarak ilgili Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Enstitü Sekreterliğine teslim ediniz. Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu onayı olmadan yaz okulundan alınan ders notu geçersiz sayılacaktır.
 3. Talebiniz ilgili Meslek Yüksekokulu/ Fakülte/ Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra, yaz okulu için ders kaydı yaptırabilirsiniz.
 4. Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu onayı olmadan yaz okulundan alınan ders notu geçersiz sayılacaktır.

Form için tıklayınız.

Yaz Okulu Alınabilecek Üniversiteler ve/veya ilgili açıklamalar için tıklayınız.

AYBÜ Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönergesi için tıklayınız.

 Yaz Okulu almak için aşamalar nelerdir?

1’inci aşama: Öğrencinin almak istediği dersleri Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formu dilekçesini doldurarak ilgili meslek yüksekokulu/fakülte/enstitüye verir.

2’nci aşama: Dilekçe verildikten sonra ilgili enstitü/fakülte/meslek yüksekokullunun Yönetim Kurulunun onayından sonra öğrenci farklı üniversitenin yaz okuluna ders kaydı yapabilir.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

Üniversitemizde  2018-2019 Bahar Döneminde Ön lisans ve Lisans Programları  için Yaz Okulu açılmayacaktır. Yaz Okulu alınabilecek Üniversiteleri görmek  Tıklayınız.

Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Alımı için Dilekçe

Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Alma dilekçesi için Tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yaz Yönetmeliği

 • Bu Yönergenin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz okulu eğitim öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.
 • Bu Yönerge; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz okulunda yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
 • Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır

 • Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak sağlamak,
 • Mezun olabilmesi için daha önceki yarıyıllarda alamadığı en fazla üç dersi bulunan öğrencilerin yaz okulu sonunda mezun olabilmelerine imkân sağlamak,
 • Öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından yararlanmak,
 • Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak,

 

Yaz okulunda ders alma koşulları

Bir öğrenci, yaz okulunda ön lisans / lisans ve lisansüstü eğitiminden en fazla 3 ders alabilir.

Yaz okulundan;

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uyarınca tekrarlaması gereken dersleri bulunan öğrenciler,Erken mezun olma durumunda olanlar hariç; mezun olabilmesi için, daha önceki yıl/ yarıyıllarda alamadığı en fazla 3 dersi bulunan öğrenciler yararlanabilir.
 • Yaz okulunda bir üst yarıyıldan ders alarak, daha kısa sürede (Erken) mezun olabilmek için AGNO’nun en az (BB) 3.00 olması gerekir.
 • Öğrencinin almak istediği derslerin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Yaz okulunda açılması durumunda farklı bir üniversitenin yaz okulundan ilgili dersleri (engelli öğrenciler hariç) alamaz.
 • Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
 • Öğrenci almak istediği dersleri Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formu dilekçesini doldurarak ilgili meslek yüksekokulu/fakülte/enstitüye verir, dilekçe verildikten sonra ilgili meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü Yönetim Kurulunun onayından sonra öğrenci farklı üniversitenin yaz okuluna ders kaydı yapabilir.

 

Yaz Okulu Dersleri ve Ders Geçme

 • Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır. Yaz okulunda alınan ders notlarına göre mezuniyet başarı sıralaması yapılmaz.
 • Öğrencinin yaz okulunda aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz okulu adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.
 • Üniversitenin diğer meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü veya yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz okulu eğitimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

Mezuniyet

 • Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.
 • Özel öğrenci statüsü ile yaz okulu derslerini alıp başaranlara; yaz okulu öğretim süresini, alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili enstitü müdürü, dekan, yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimde saklanır.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.