2021 Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Yaz Okulu Takvimi

21.06.2021
135.269
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Atatürk (ATAÜNİ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Yaz Okulu Takvimi

2021 Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Yaz Okulu Takvimi

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Atatürk (ATAÜNİ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Yaz Okulu Takvimi

Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu ön kayıtları 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 05 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar 29 Ağustos 2021 tarihinde yaz okulunun bitimi ile başlayacaktır.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

 

2021 Yılı Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Yaz Okulu Akademik Takvimi

İşlemBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Müfredat Kontrolleri*01.06.202111.06.2021
Ders Açma İşlemleri*14.06.202118.06.2021
Misafir Öğrenci Üniversite Kayıtları21.06.202102.07.2021
Ders Kayıtları (Ön Kayıt)21.06.202102.07.2021
Ders Kayıtları (Kesin Kayıt)05.07.202106.07.2021
Kesin olarak açılacak ders listelerinin ilanı07 Temmuz 2021

Saat 10:00

Açılmayacak derslerin OBS’den kapatılması 
(Birim Öğrenci İşleri)
07 Temmuz 2021

Saat 10:00 – 14.00

Ders Ekle / Çıkar07 Temmuz 2021

Saat 14:00

07 Temmuz 2021

Saat 23:59

Eğitim-Öğretim05.07.202129.08.2021
Ücret İade İşlemleri30 Temmuz 2021
Misafir Öğrencilere ait başarı durumlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili Üniversitelere gönderilmesi01 Eylül 2021

 * Birim öğrenci işleri personeli tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılacaktır.

2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 21.05.2021 tarih ve 17 / 98 sayılı kararı:

Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu uygulamasının;

a) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminde planlandığı gibi 05.07.2021-29.08.2021 tarihlerinde, salgının seyrine göre sürecin gerektiğinde yeniden değerlendirmesi koşuluyla, uzaktan öğretim yöntemi ile başlanarak ve gerektiğinde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüz yüze eğitim ve sınavları da içerecek şekilde harmanlanmış (hibrit) bir yaklaşımla yapılabilmesine,
b) Yaz Okulu sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2020-2021 Bahar yarıyılı için Üniversitemiz Senatosunun 19.02.2021 tarih ve 7 sayılı oturumunda alınan 28 sayılı kararı ile kabul edilen “2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim  Süreçleri Uygulama İlkeleri” ve “2020-2021 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri” doğrultusunda yürütülmesine,
c) 2020-2021 Güz ve Bahar yarıyıllarında yüzyüze eğitim şeklinde yapılamadığı için ilgili döneminde açılamayıp Yaz Okuluna ertelenen uygulamalı derslerin öğrencilerden ücret talep edilmeksizin ve kayıt olan öğrenci sayısına bakılmaksızın açılmasına,
d) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 20 (yirmi) olarak belirlenmesine, öğrenci sayısının 19 (ondokuz) veya altında olması halinde dersin açılıp, açılmayacağı konusunda ilgili dersin öğretim elemanının kararının dikkate alınmasına,
e) Üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda Üniversitemiz ilgili birimlerinde açılan ders/derslerin başka bir yükseköğretim kurumundan alma taleplerine izin verilmemesine, açılamayan ders/leri başka bir yükseköğretim kurumundan alınması taleplerinin ise ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine,
f) Konuyla ilgili sürecin takibi ve denetim iş ve işlemlerinin eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından yürütülmesine, karar verilmiştir.

yeni-gif

2021 Atatürk Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2021 yaz okulunda açılacak dersler
İŞLETME BÖLÜMÜ
Dersler
Maliyet Muhasebesi- I
Maliyet Muhasebesi-II
Finansın Temel İlkeleri
Finansal Yönetim
Genel Muhasebe- I
Genel Muhasebe- II
Bilgisayarlı Muhasebe.
Denetim
Mesleki İngilizce -I
Mesleki İngilizce -II
Mesleki İngilizce –III
Mesleki İngilizce -IV
İşletme Bilimlerine Giriş
Menkul Kıymetler Yönetimi
Cari Aktif Yönetimi
Sermaye Piyasası ve Kurumları
Ticari Banka Yönetimi
Stratejik Yönetim
Uluslararası İşletme Yönetimi
Davranış Bilimleri
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Bilimi
Örgütsel Davranış
Örgütlerde Psiko-Sosyal Analiz
İnsan Kaynakları Yönetimi
Pazarlama İlkeleri
İKTİSAT BÖLÜMÜ*
Makro İktisat -I
Makro İktisat-II
Makro İktisat
Türkiye Ekonomisi
Kamu Maliyesi
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat II
Bölgesel İktisat
İktisat Planlama
Sürdürülebilir Kalkınma
Dünya Ekonomisi
İktisadi büyüme ve Kalkınma
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ*
İstatistik I
İstatistik II
Matematiksel İktisat
Matematik –I
Matematik- II
İstatistiğe Giriş-I
İstatistiğe Giriş- II
İstatistik
Olasılık Teorisi
Matematiksel İstatistik
Örnekleme Teorisi
Ekonometri-I
Ekonometri-II
Ekonometriye Giriş-I
Ekonometriye Giriş-II
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ*
Sosyoloji
Çalışma Sosyolojisi (İktisat)
Sosyal Politika
İş Sağlığı ve Güvenliği
Örgütsel İletişim
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ*
Siyasi Tarih
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Uluslararası Örgütler
Kafkasya ve Orta Asya Politikaları
Uluslararası İlişkiler-II
Siyaset Bilimi-I
Siyaset Bilimi-II
Rusça-1   Rusça-2
Rusça-3   Rusça-4
Rusça-5   Rusça-6
Rusça-7  Rusça-8
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ *
Lojistiğe Giriş
Uluslararası Ticaret ve Ulaştırma Mevzuatı
KAMU YÖNETİMİ
Kentleşme Politikası
Kentler Tarihi
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Çevre Politikaları
Fen Fakültesi tarafından yaz okulu ile ilgili yapılan duyuru
Üniversitemiz Senatosu’nun 29.05.2020 tarih ve 17 sayılı oturumunda alınan 98 sayılı kararla, 05.07.2021- 29.08.2021 tarihlerde, salgının seyrine göre sürecin gerektiğinde yeniden değerlendirmesi koşuluyla, uzaktan öğretim yöntemi ile başlanarak ve gerektiğinde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüz yüze eğitim ve sınavları da içerecek şekilde harmanlanmış (hibrit) bir yaklaşımla yapılabilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle, Fakültemiz Matematik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinde açılacak dersler için öğrenci ön başvuruları göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılacak ve belirlenen dersler açılacaktır. İlgililerin bilgisine sunulur.
 • FİZİK BÖLÜMÜ
  Atom Fiziği 3 FZ-305 4 0 0 4 6 Doç. Dr. Esra KAVAZ
  Atom Fiziği Lab 3 FZ-307 0 2 2 1 3 Doç. Dr. Esra KAVAZ
  Katıhal Fiziği- I 4 FZ-401 4 0 0 4 6 Prof.Dr. Mutlu KUNDAKÇİ
 • BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
  Botanik 1 BY101 4 0 0 4 4 Prof. Dr. Yusuf KAYA
 • MATEMATİK BÖLÜMÜ
  Diferansiyel Geometri- I 3 MAT-307 3 0 0 3 Prof.Dr. Ömer TARAKCI
 • Diferansiyel Geometri-ıı 3 MAT-308 3 0 0 3 Prof.Dr. Ömer TARAKCI
  Diferansiyel Denklemler- I 2 MAT-203 4 0 0 4 Prof.Dr.Ercan ÇELİK
  Topoloji-I 3 MAT-303 4 0 0 4 Prof.Dr.Abdullah KOPUZLU
  Analiz-III 2 MAT-201 5 0 0 5 Prof.Dr. İsa YILDIRIM

Mühendislik Fakültesi 2021 Yaz okulunda açılacak dersler listesi

Yaz Okulunda Fakültemizde açılması muhtemel derslerin listesine aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz. Ortak Zorunlu Dersler (Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi I-II) yaz okulunda Edebiyat Fakültesi’nde açılacaktır. Bu dersler için müracaatların Edebiyat Fakültesi’ne yapılması gerekmektedir. atatur-uni-yaz-okulu-dersleri-muhendislik

atatur-uni-yaz-okulu-dersleri-muhendislik-2

Edebiyat Fakültesi 2021 Yaz okulunda açılacak dersler listesi

Tablo görünmüyorsa telefonu yan çeviriniz.

DERSİN

KODU

BÖLÜM/ DERS ADI

SINIF/

DÖNEM

KREDİ/

AKTS

SAAT

ÖĞR. ÜYESİNİN

ADI-SOYADI-ÜNVANI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 

İNG103 – ID12

İngiliz Edebiyatına Giriş I (63529)

1/1

4

Prof. Dr. Mukadder ERKAN

İNG104 – ID22

İngiliz Edebiyatına Giriş II (63530)

1/2

4

Prof. Dr. Mukadder ERKAN

İNG207 – ID34

Anlatım Teknikleri I (62408)

2/3

2

Prof. Dr. Mukadder ERKAN

İNG208 – ID44

Anlatım Teknikleri II (1761)

2/4

2

Prof. Dr. Mukadder ERKAN

İNG303 – ID52

Tiyatroya Giriş (64748)

3/5

4

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYGAN

İNG304 – ID62

Shakespeare (64458)

3/6

4

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYGAN

                 FELSEFE 

FLS103- FLS107- YFL13

Klasik Mantık (7456)

1/1

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS104-FLS108

Modern Mantık (7982)

1/2

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS303-YFL52

Bilgi Teorisi (69816) (Eski 849)

3/5

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS101-YFL11

Felsefeye Giriş I (3952-10589)

1/1

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS-102

Felsefeye Giriş II (4497)

1/2

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS-201

Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri I (64124)

2/3

4

Dr. Öğr. Üyesi Kutsi KAHVECİ

FLS306- YFL64

Sosyal Psikoloji (69822) (Eski 9863)

3/6

4

Doç. Dr. Rıdvan KÜÇÜKALİ

FLS-207-YFL34

Psikolojiye Giriş I (9514)

2/3

4

Doç. Dr. Rıdvan KÜÇÜKALİ

RUS DİLİ VE EDEBİYATI 

RD13 (eski müfredat)

RDE-105 (yeni müfredat)

Gramere Giriş I

Gramere Giriş I

              4/6Arş. Gör. Dr. Can KARAYEL
RD23 (eski müfredat)

RDE-106 (yeni müfredat)

Gramere Giriş II

Gramere Giriş II

               4/6Arş. Gör. Dr. Can KARAYEL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE-105 / TD 13

Eski Türk Edebiyatı I (4077)

3/5

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU (Eğitim Fakültesi)

TDE-106 / TD 23

Eski Türk Edebiyatı II (2824)

3/5

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU (Eğitim Fakültesi)

TDE-205 / TD 33

Eski Türk Edebiyatı III (63069) Eski (4647)                                        

       

3/4          

(Eski -3/5)

Prof. Dr. Lokman TURAN (Eğitim Fakültesi)

TDE-206 /  TD 43

Eski Türk Edebiyatı IV (63071) (Eski-6102)

       

3/4          

(Eski -3/4)

Prof. Dr. Lokman TURAN (Eğitim Fakültesi)

TDE-305 / TD 53

Eski Türk Edebiyatı V (4542)

3/5

Prof. Dr. Lokman TURAN (Eğitim Fakültesi)

TDE-306 / TD 63

Eski Türk Edebiyatı VI (2263)

3/5

Prof. Dr. Lokman TURAN (Eğitim Fakültesi)

TDE-403 / TD 72

Eski Türk Edebiyatı VII (63074) Eski(4543)

3/6

(Eski 3/5)

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU (Eğitim Fakültesi)

TDE-404 / TD 82

Eski Türk Edebiyatı VIII (63076)

(Eski-4649)

3/6

(Eski 3/5)

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU (Eğitim Fakültesi)

İlahiyat Fakültesi Yaz okulu ile ilgili duyuru

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı yaz okulunda başka üniversite ve fakültelerden ders almak isteyen Fakültemiz İlahiyat (I. Öğretim, II. Öğretim ve Arapça) ve İLİTAM Programı öğrencilerinin, başvurularında belirttikleri derslerin içerik ve kredilerinin Fakültemiz müfredatı ile uyumlu  olması halinde bu dersleri almaları Fakülte Yönetim kurulumuzun 2021/18/1 sayılı kararı gereğince uygun görülmüştür. Yapılacak yanlış ders kayıtlarından Dekanlığımız sorumlu değildir.
Not: Detaylı bilgi için Üniversitemiz Yaz okulu Bilgi Rehberi’ne (https://atauni.edu.tr/genel-bilgiler-8/bilgi-rehberi) bakınız.

Ziraat Fakültesi Yaz okulunda açılacak dersler ve bilgi rehberi

ataturk-universitesi-ziraat-fakultesi-yaz-okulu-1 ataturk-universitesi-ziraat-fakultesi-yaz-okulu-2

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2021 Yaz okulu bilgilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 • Türk Dili I ve II 
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II 
 • Yabancı Dil I ve II 
 • Matematik
 • ZBP 252 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (16070)
 • YBP 254 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (62438)
 • YEL 114 Alternatif Akım Devreleri (62373)
 • YEL 113 Doğru Akım Devreleri (56771)
 • YBP-260 İş Sağlığı Ve Güvenliği (50083)

Eğitim Fakültesi Yaz okulunda açılacak dersler ve bilgi rehberi

* Fakültemizde 2021 yılı yaz okulunda açılacak olan derslere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
* Yaz okulunda öğrencilerimiz Fakültemizde açılan dersleri başka bir Üniversiteden alamaz. 
* İlgili dersin açılmaması durumunda Bölüm Eşdeğer Ders Komisyonlarının uygun görüşü sonucu farklı bir Üniversiteden alabilirler. 
* Farklı bir üniversiteden ders alacak olan öğrencilerimiz ekte verilen dilekçe ile bölüm başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
* izinsiz alınan dersler yönetmelik gereği kabul edilmeyecektir. 

YAZ OKULU DİLEKÇESİ (Farklı).docx

-DERS KODU / DERSİN ADI / DERSİN KÖK KODU / DERS SAATİ / KREDİ / AKTS  /DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
-KKEF-2101 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 76042 2 2 3 Doç.Dr.Ardem PEKER
-KKEF-2102 Çocuk Psikolojisi 76620 2 2 4 Doç.Dr. Arzu GÜLBAHÇE
-KKEF-2103 Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 76973 2 2 4 Doç.Dr.Ardem PEKER
-KKEF-2104 Egzersiz Beslenme 77262 2 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim CEYLAN
-KKEF-2105 Egzersiz Fizyolojisi 2012 3 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim CEYLAN
-KKEF-2106 Eğitim Felsefesi 2374 2 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Kübra ÖZDEMİR
-KKEF-2107 Eğitim Sosyolojisi 74020 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 75966 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2109 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 73113 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2110 Eğitimde Program Geliştirme 75974 2 2 4 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2111 Eğitimde Proje Hazırlama 75978 2 2 4 Arş.Gör.Dr.Ragıp Ümit YALÇIN
-KKEF-2112 Eğitime Giriş 75974 2 2 4 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2113 İnsan İlişkileri ve İletişim 3056 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2114 Medya Okur Yazarlığı 63894 2 2 3 Doç.Dr.Rıdvan KÜÇÜKALİ
-KKEF-2115 Meslek Etiği Yasal Konular 75895 2 2 2 Dr.Öğr.Üyesi Muhammed ÇİFTÇİ
-KKEF-2116 Mesleki Rehberlik Uygulamaları 75891 3 3 2 Doç.Dr. Arzu GÜLBAHÇE
-KKEF-2117 Motor Gelişim 8907 3 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim CEYLAN
-KKEF-2118 Okullarda Rehberlik 75977 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2119 Osmanlı Tarihi-I 5258 2 2 4 Prof.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
-KKEF-2120 Osmanlı Tarihi-II 4457 2 2 4 Prof.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
-KKEF-2121 Öğretim İlke ve Yöntemleri 75958 3 3 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2122 Öğretim Teknolojileri 75969 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2123 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 75987 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2124 Psikolojik Danışma Becerileri 77190 3 2 4 Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Buğra ÖZHAN
-KKEF-2125 Psikolojik Testler 75884 3 2 3 Dr.Öğr.Üyesi Muhammed ÇİFTÇİ
-KKEF-2126 Rehberilik ve Psikolojik Danışma Semineri 75898 2 2 3 Prof. Dr.Başaran GENÇDOĞAN
-KKEF-2127 Sınıf Yönetimi 61589 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2128 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 64806 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2129 Türk Eğitim Tarihi 61575 2 2 3 Dekanlık Tarafından Belirlenecektir
-KKEF-2130 Türk Kültür ve Medeniyeti 80458 2 2 3 Prof.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
-KKEF-2131 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı 76894 3 3 4 Prof.Dr.Oğuzhan SEVİM

Hemşirelik Fakültesi Yaz okulu duyurusu ve bilgi rehberi

KARAR -4– 2020-2021 eğitim- öğretim yılı yaz okulunda Anabilim Dallarının görüşü ve Bölüm Kurulu Kararı doğrultusunda sadece “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersinin yüz yüze olacak şekilde Fakültemizde açılmasına, Üniversitemiz veya başka Üniversitelerde yaz okulunda yüz yüze açılacak olan ve içerik bakımından fakültemize uyan  derslerin öğrenciler tarafından alınabilmesine ve yaz okulunda uzaktan eğitimle yapılan hiçbir dersin alınamamasına oy birliği ile;

 karar verildi;

KARAR -5– 2020-2021 eğitim – öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında Fakültemiz öğrencilerine okutulan ve  Pandemi nedeniylE uzaktan eğitimle yapılan Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Doğum,

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelikte yönetim derslerinin Anabilim Dallarından gelen rotasyonlar doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaz döneminde uygulama telafisi yapılmasına oy birliği ile;

Karar verildi.  Detayları incelemek için TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri MYO Yaz okulunda açılacak dersler

 • DERS ADI /TEORİ /UYGULAMA/ LABORATUVAR/ KREDİ /AKTS
 • Tıbbi Terminoloji /2 /0 /0/ 2/ 3
 • Beslenme İlkeleri 2 0 0 2 3
 • İş sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
 • İlk Yardım 2 0 0 2 3
 • Halk Sağlığı 2 0 0 2 3
 • Afet Yönetimi 2 0 0 2 3
 • Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 0 2 3
 • Anatomi 2 0 0 2 3
 • Fizyoloji 2 0 0 2 3
 • Tıbbi Biyokimya 2 0 0 2 3
 • Hastalıklar Bilgisi 2 0 0 2 3
 • Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 0 2 3
 • Sağlıkta Kalite Yönetimi 2 0 0 2 3
 • Tıbbi Görüntüleme III 4 8 0 8 14

YENİ EKLENDİ: 2021 Yaz okulunda açılması planlanan dersler. Tüm birimler tek sayfada incelemek için TIKLAYINIZ.

YENİ EKLENDİ: Atatürk Üniversitesi Ders içerikleri, birim bilgileri, Müfredat dersleri ve AKTS Kredilerini öğrenmek için TIKLAYINIZ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

a) Öğrenciler, en fazla 10 farklı ders için ön kayıt; ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 13 kredilik / 20 AKTS’lik ders için ise kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Bir dersin kredi saatinin 13’ün, AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilecektir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu kredi limitine ilaveten 1 (bir) derse daha kesin kayıt yaptırabilecektir. Ön kayıt yaptırılmayan bir ders için kesin kayıt yaptırılamayacaktır.

b) Öğrencilerin ders alma ve sınav değerlendirme işlemleri bağlı oldukları yönetmelik ve/veya uygulama esaslarına göre yapılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere öğrenciler, Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri derslere kayıt yaptırabileceklerdir.

c) Öğrenciler, müfredatlarında olmayan (aynı isim ve aynı krediye sahip olsa bile farklı kök koda sahip) derslere kayıt yaptıramayacaklardır. Bu nedenle öğrencilerin, farklı bölümlerden alacakları derslere yönelik olmak üzere kendi müfredatlarında yer alan ders/lerin kök kodunu alıp, o ders/leri, ders kaydı yapacakları bölümde açtırmaları ve kayıtlı oldukları bölümlerine dış kontenjan tanımı yaptırmaları gerekecektir.

ç) Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden önkayıt tarihleri arasında alacakları ders/ler için ön kayıt yaptıracaklar ve bankaya öğrenci numaraları üzerinden ön kayıt yaptırdıkları ders/lerin ücretini, yaz okulu ücreti olduğunu belirterek yatıracaklardır.

d) Ücretler, Öğrenci Bilgi Sisteminde “Harç İşlemleri” menüsü altında yer alan “Online Harç Ödeme” ekranı aracılığı ile ödenebileceği gibi, herhangi bir hesap numarası belirtilmeden öğrenci numaraları verilerek Vakıflar bankası şubelerinden veya ATM’lerinden de ödenebilecektir.

e) Öğrenciler, ön kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırıp, ücretini yatırmış oldukları ders/lerin kesin kayıt (ders onayı) işlemlerini süresi içerisinde danışmanlarına yaptıracaklardır.

f) Öğrenciler, kesin kayıt yaptırdığı ve danışmanına onaylattığı, ancak herhangi bir nedenle açılmayan ders/lerin kayıt onayı işlemini, ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanlarına iptal ettireceklerdir.

g) Öğrenciler, para yatırıp kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde açılmayan bir dersin ücretini, kesin kayıt onayını danışmanına kaldırttıktan sonra, kesin kayıt yaptırmak istediği ve ücreti aynı olan başka bir derse aktarabilecektir. Ön kayıt yaptırdığı ancak açılmayan ve ücreti farklı olan bir ders için kayıt yaptırmak isterse, bu ders için bankaya yeniden ücret yatıracaktır.

ğ) Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersler, zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için bu derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin AGNO hesaplamalarında değerlendirilecektir.

h) Merkez kampüste, Ortak Zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesinde, lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için ise Edebiyat Fakültesi ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacaktır.

MİSAFİR ÖĞRENCİLER İÇİN 

a) Misafir öğrenciler, Yaz Okuluna kayıt yaptıracakları birimler için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı kaydı oluşturacaklardır. (Daha önce Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kaydı bulunanlar “Kullanıcı Kaydı” oluşturmayacaklardır.) Daha sonra, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan “Yaz Okulu” modülünü kullanarak yaptıracakları ön kayıt işlemine bağlı olarak alacakları “Yaz Okulu Ön Kayıt Formu” ile  ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile takvimde belirtilen tarihler arasında başvuracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

c) Misafir öğrenci statüsünde kesin kaydı yapılan öğrencilerin ders kaydı yaptırabilmeleri için Üniversitemiz öğrencilerinin yaptıkları işlemleri yapmaları yeterli olacaktır.

ç) Misafir öğrencilerin yaz okulunda almış oldukları derslerin devam, sınav ve değerlendirme işlemleri Üniversitemizde kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bağlı olduğu yönetmelik ve uygulama esaslarına göre yapılacaktır.

d) Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limiti ve harf notlarının değerlendirilmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi Yükseköğretim Kurumları tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

e) Misafir öğrencilere yaz okulu süresince kampüs içerisinde kullanmaları ve bazı öğrencilik haklarından (turnike geçişleri, yemekhane hizmetleri vb.) yararlanmaları için yaz okulu müracaatı kabul edilen ve ders kaydı yapan misafir öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan KİMLİK KARTI ==> Kimlik Kartı Talep menüsünden talep oluşturmaları halinde kendilerine yaz okulu süresince kullanabilecekleri Üniversitemiz  Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı e- Kartlar Merkezi tarafından hazırlanıp, verilecektir.

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kaydınız bulunmuyorsa kaydolmak için lütfen tıklayınız.

ÜCRET TAHSİL & İADE

a) Yaz okulu ders ücreti, öğrencinin derslere yapmış olduğu ön kayıt işlemine bağlı olarak sistem tarafından hesaplanacak ve banka tarafından tahsil edilecektir.

b) Gerekli hallerde ücret iadesi yapabilmek için ders ön kayıt ekranından öğrencilerden kendi IBAN numaraları alınacaktır.

c) Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden önkayıt tarihleri arasında yaz okulunda alacakları ders/ler için ön kayıt yaptıracaklar ve bu derslere ait yaz okulu ücretlerini Öğrenci Bilgi Sisteminde “Harç İşlemleri” menüsü altında yer alan “Online Harç Ödeme” ekranı aracılığı ile ödeyebilecekleri gibi, herhangi bir hesap numarası vermeden öğrenci numaralarını belirterek Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubeleri ile ATM’lerinden de ödeyebileceklerdir. Hesap numarasına yatırılan ücretlere bağlı olarak herhangi bir ders alma işlemi yapılamayacaktır.

ç) Ders kayıtlarını onaylatarak kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere,  kesin olarak açılan bu ders/dersleri almaktan vazgeçseler dahi, ücret iadesi yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir sebeple açılmayan derslerin veya kesin kayıt yapılmayan derslerin ücret iade işlemleri, BAUM tarafından verilecek olan tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili öğrencilerin IBAN numaralarına yapılacaktır.

e) Yaz okulu uygulanan birimlerde açılan dersler için yatırılan ücretler BAUM tarafından her bir birim için ayrı ayrı verilecek tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesaplarına aktarılacaktır. İlgili birimler de bu listeler üzerinden her bir ders için yatırılan ücret miktarlarını görebilecekler, gerekli hesaplamalarını bu listeler üzerinden yapabileceklerdir.

DERS ONAY (DANIŞMAN)

Üniversitemiz öğrencilerinin danışmanları ile misafir öğrenciler için ilgili birimler tarafından görevlendirilecek danışmanlar, danışmanı oldukları öğrencilerin yaz okulu ile ilgili ders onaylama, ders onay kaldırma veya ders ekleme işlemlerini yürüteceklerdir.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 48 YORUM
 1. Berat dedi ki:

  Açılacak dersleri nereden öğrenebiliriz öğrenci işlerini mi aramamız gerekiyor ?

 2. Mirza dedi ki:

  Rektörün yapmış olduğu açıklama Bi okuyun derim

 3. ali dedi ki:

  yaz okulu şimdi var mı

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   * Covid19 pandemisi nedeniyle Üniversite Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/69 sayılı oturumunda alınan karar ile
   yapılmayacaktır.

   1. ÖSYMLİ dedi ki:

    Covid19 pandemisi nedeniyle Üniversite Senatosunun 29.05.2020 tarih ve 12/82 sayılı oturumunda alınan karar ile uzaktan eğitim yolu ile yapılacaktır.

   2. Ömer dedi ki:

    Sosyal bilgiler öğretmenliği meslek bilgisi genel kültür dersleri aciliyomu acaba Erzurum da farklı bölümlerdede meslek bilgisi genel kültür dersleri açılsa da olur bilginiz varmı veya farklı bir üniversitede açılırsa oda olur

    1. Perihan dedi ki:

     İyi günler edebiyat ve eğitim fakültesi yaz okulun da ders açacak mı?

   3. Müjde AYDIN dedi ki:

    Hocam ben agrı İbrahim Çeçen üniversite öğrencisiyim fen edebiyat fakültesi edebiyat bölümü okuyorum 1. SINIF Osmanlıca, Tanzimat Dönemi Türk romanı, Eski Türk Edebiyatı, derslerini hangi üniversite açar ve yüz yüze olur mu örnegin van yüzüncü Yıl üni yada Erzurum üniversiteleri açar mı yardımcı olur musunuz lütfen ve yaz okulu yüz yüze olur mu

 4. Mirza dedi ki:

  Şimdi bu yıl yaz okulu var mı yoksa iptal mi

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   * Covid19 pandemisi nedeniyle Üniversite Senatosunun 13.05.2020 tarih ve 11/69 sayılı oturumunda alınan karar ile
   yapılmayacaktır.

   1. ÖSYMLİ dedi ki:

    Covid19 pandemisi nedeniyle Üniversite Senatosunun 29.05.2020 tarih ve 12/82 sayılı oturumunda alınan karar ile uzaktan eğitim yolu ile yapılacaktır.

 5. nuray dedi ki:

  Atatütk üniversitesi bu yıl yaz okulu açmayacak. rektörlükteki son toplantıya göre buna karar verildi.

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Karar açıklandığı taktirde yazıyı güncelleyeceğim. Şimdilik her hangi bir duyur yapılmamış. (21.05.2020)

 6. ELİF dedi ki:

  ARKADAŞLAR ONLİNE YAZ OKULU AÇAN ÜNİVERSİTE VAR MI ACABA BİLGİNİZ VAR MI?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba Sakarya var. Yaz okulu ana sayfamıza bakabilirsiniz. 36 farklı üniversitenin bilgisini paylaştık.

  2. selen dedi ki:

   cocuk gelişimi eğitmenliği okuyorum açık ögretim yaz okulu olucakmu

 7. Büşra dedi ki:

  Kayıtlar online mi oluyor acaba

 8. Mehmet Hulusi GAZİOĞLU dedi ki:

  Hocam selamlar. Benim formasyonu almam “İlke yöntem ve teknikleri dersim” eksik. Dikkatsızlığım yüzünden bu dersi almamışım. 10 tane formasyon dersinden 9 tanesini aldım tek bu kaldı. Ankara üniversitesinde okuyorum. Bu dersi Atatürk üni açar mı? ya da bu ders çok açılan bir ders midir? Yardımcı olursanız sevinirim.

 9. Mertcan dedi ki:

  Bu bilgiye nereden ulastiginizi merak ediyorum resmi sitelerde boyle birsey paylasilmadi

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba Mertcan, üniversitenin akademik takviminden alıyoruz bilgileri. Kesin olmayan hiç bir bilgiye sitede yer vermiyoruz. Buraya link link bırakıyorum. Kontrol edebilirsin

   1. Mehmet Hulusi GAZİOĞLU dedi ki:

    Hocam “İlke yöntem ve teknikleri dersini” Atatürk üni açar mı? ya da bu ders çok açılan bir ders midir? Yardımcı olursanız sevinirim.

    1. ÖSYMLİ dedi ki:

     Merhaba, hangi dersleri açacağını önceden bilmek mümkün değil. Fakat inanın ki bugünlerde özellikle yaz okulu ile ilgileniyorum. Yeni paylaşımlarım olacak. Sayfayı günlük ziyaret etmeye çalışın. Hepinize başarılar dilerim.

     1. Hedibe dedi ki:

      Mrhaba ataturk ilahiyat yaz okulu ön kayit başvuru formu ariyorum ama bulamadim yardimci olur musunuz

    2. Mahir dedi ki:

     28 haziran da misafir öğrenci alınmayacaktır yazısı ana sayfaya düşmüş öyle bir durum var mıdır hocam?

     1. ÖSYMLİ dedi ki:

      Öyle bir bilgi yok. Kontrol ettim.

   2. Bahar dedi ki:

    Merhaba kazım karabekir dekanlığa nasıl ulaşıcam

  2. Mehmet dedi ki:

   Hocam merhaba ben Adıyaman üniversitesinde okuyorum şimdi Atatürk üniversitesinde yaz okulu yapabilir miyim online olarak bilgilendirirseniz sevinirim

   1. gökhan dedi ki:

    Kardeşim bende aynı üniversitedeyim benimde yaz okulu yapmam gerekiyor ancak bizim üniversite henüz bir karar almamış yaz okuluna gidebilir miyiz belli değil

 10. Mertcan KESKİN dedi ki:

  Bu bilgiye nereden ulastiginizi merak ediyorum resmi sitelerde boyle birsey paylasilmadi bizimle