2021 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

07.05.2021
27.312
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Karabük Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Karabük Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Karabük Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Karabük Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2021 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Karabük Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 05 – 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

 

2021 Yılı Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ders açmak isteyen öğretim elemanlarının Bölüm Başkanlıklarına başvurmasının son tarihi7 Mayıs 2021
Bölüm Başkanlıklarının gelen talepler doğrultusunda kendi bölümlerinde açacakları dersleri belirlemesinin son tarihi21 Mayıs 2021
Açılacak ortak zorunlu derslerin hangi birim üzerinden açılacağının Dekanlık/Müdürlüklere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son tarihi21 Mayıs 2021
Belirlenen dersler arasından Bölüm Başkanlıkları tarafından bölüm/programlar arası ders birleştirmelerin yapılması ve ilgili Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesinin son tarihi28 Mayıs 2021
Birimler arası ders birleştirmelerinin yapılması amacıyla Dekanlık/Müdürlükler tarafından açılacak olan derslerin diğer Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesinin son tarihi28 Mayıs 2021
Dekanlık/Müdürlükler tarafından yapılan ders birleştirmelerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının ilgili birimlere bildirilmesinin son tarihi*04 Haziran 2021
Açılmasına karar verilen derslerin birimler tarafından otomasyon sisteminde açılmasının ve dış kontenjan verilmesinin son tarihi**18 Haziran 2021
Açılacak olan derslerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından web sayfalarında ilan edilmesi18 Haziran 2021
Dekanlık/Müdürlükler tarafından ders programlarının otomasyon sistemine girilmesinin son tarihi 25 Haziran 2021
Ders alma işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması05-07 Temmuz 2021
Dersin açılması için gerekli öğrenci sayısının altında kalan derslerin öğrenci otomasyon sisteminde kapatılması, açık kalması istenen dersler ile ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı alınması ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması08 Temmuz 2021
Ders ekleme işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması09-10 Temmuz 2021
Derslerin başlaması12 Temmuz 2021
Derslerin son bulması4 Eylül 2021
Genel sınavlar06-10 Eylül 2021
Genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi6-12 Eylül 2021
Tek ders sınavı başvurularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılması13-14 Eylül 2021
Tek ders sınavı15 Eylül 2021
Tek ders sınavı sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi15-17 Eylül 2021
Genel sınav / tek ders sınavı sonuçlarına göre mezun olan öğrencilerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü20 Eylül 2021

* 04 Haziran 2021 tarihinden sonra kesinlikle ders birleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
** 18 Haziran 2021 tarihinden sonra sistem ders açma ve kapatma işlemlerine kapatılacaktır.
Belirlenen programlarda öğrencinin almak istediği derslerde çakışma olması durumunda otomasyon sistemi ders alma işlemine izin
vermeyecektir.

 

Aşağıdaki bilgiler geçen yıla aittir emsal olması için paylaşıldı.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Esasları

Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

Yaz okulunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler bünyesinde açılacak olan dersler ilgili birimlerin web sayfalarında 29/05/2020 Cuma günü ilan edilecektir.

Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili olarak Dekanlık/Müdürlüklerden bilgi alabilirsiniz.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu ders alma ve ücret yatırma işlemleri  22 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, ders ekleme işlemleri 2-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okuluna kayıt işlemleri 30 Haziran 2020 Salı günü saat 17:00’a kadar yapılacak olup, Üniversitemiz öğrencileri ayrıca kayıt işlemi yapmayacaklardır.

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 2. fıkrasında;” Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 11. maddesi 3. fıkrasında “Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 (Ders saati=Dersin Teori Saati + Dersin Uygulama Saati)
 
Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 3. fıkrası gereğince; Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilir.

Gün içinde kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci otomasyonuna girişleri 4 Saat sonra aktif olacaktır.

Ayrıca Yaz Okulunun güz ve bahar yarıyılları dışında üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmemesi nedeniyle; Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 22. maddesi 15. fıkrasında yer alan “GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler…” hükmü yaz okulu için geçerli olmayıp, bu durumdaki derslerin yaz okulundan alınması mümkün değildir.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz…” hükmü uyarınca ders alma ve ücret yatırma sonunda öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.

Bu derslerin yerine 26-27 Haziran 2020 tarihleri arasında  ders ekleme ve ücret yatırma işlemi yapılabilecektir.

Yaz okulu ücretleri öğrenci numarası ile birlikte T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacak olup, yatırılması gereken ücret miktarı ders alma sırasında öğrenci tarafından sistem üzerinde görülebilecektir.

T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden “Kartsız İşlemler” menüsü altındaki Üniversite veya Eğitim Ödemeleri /  Anlaşmalı Üniversiteler / İl Plaka Kodu (78) / Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir. İnternet şubesinden ve mobil uygulamadan ise, “Eğitim” menüsü altındaki üniversite harç ve sınav ödemelerinde yer alan Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir.

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 7. maddesinin 2. fıkrası gereğince; yaz okulunda ön lisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi en az 20 (yirmi) öğrencinin söz konusu dersi alması gerekmekte olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminin uzaktan öğretim yolu ile yapılacağı da göz önünde bulundurularak dersin açılması için gerekli öğrenci sayısı 26/06/2020 tarih ve 2020/11-26 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu ile sınırlı kalmak şartıyla 15 (on beş) olarak belirlenmiştir.

 

Yaz okulu ücretleri için tıklayınız… (Yaz okulu ücretleri belirlendikten sonra ilan edilecektir)

 

Kayıt işlemi için tıklayınız (Diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenciler için)

 

Ders alma işlemi için tıklayınız… (Ders alma işlemleri 22 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır)

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi için tıklayınız…
Yaz Okulu Ders Alma İle İlgili Sorularınız İçin Aşağıda Mail Adresleri Verilen Sorumlu Personele Mail Gönderebilirsiniz.
Yaz okulu dersleri uzaktan eğitim yoluyla verileceğinden, uzaktan eğitim ile ilgili tüm teknik konular konusunda https://kbuzem.karabuk.edu.tr/ internet sitesini ziyaret ediniz.

2020 Yılı Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Açılan Dersler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FEN FAKÜLTESİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Fakültemizde açılacak dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yaz okulu ile ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde ilgili internet sayfalarından duyurulacaktır.Yaz okulunda açılacak derslerin listesini indirmek için tıklayınız.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

yeni-gifFakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler ve bölümler arası ders birleştirmeleri tablosuna ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Dersler

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemizde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz okulunda açılacak derslerin listesi için Tıklayınız.
MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2019-2020 YAZ YARIYILI (YAZ OKULU) DERS PROGRAMI  için tıklayınız.

2020 Yaz Okulu Eğitimi İçin Tıklayınız.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz Okulu Ders Listesi için TIKLAYINIZ. (SON GÜNCELLEME – 11.06.2020)

 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz Döneminde Fakültemiz Bölümlerinde Açılacak Dersler İçin Tıklayınız…

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ  Yeni Nesil Mühendislik

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu okumak için tıklayınız.

 

HASAN DOĞAN BESYO 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu duyurusu için tıklayınız.

 

2019 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

Emsal olması için paylaşıldı.

 

      
Birim AdıAzami Ders ÜcretiKBÜ Öğrencilerinin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği ÜcretUluslararası Öğrencilerin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği ÜcretDiğer Üniversitelerden Gelen Öğrencilerin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği Ücret
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ3.1447.194.294.2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
EFLANİ MYO1.4214242
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
FEN FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
HASAN DOĞAN BESYO1.2719.0538.138.1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.1.9228.857.657.6
İLAHİYAT FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
İŞLETME FAKÜLTESİ1.9228.857.657.6
MİMARLIK FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
ORMAN FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
SAFR.FET.TOK.GÜZEL SAN.VE TAS.FAK.1.9629.458.858.8
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO1.4214242
SAĞLIK YÜKSEKOKULU1.2719.0538.138.1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
TIP FAKÜLTESİ3.8858.2116.4116.4
TÜRK.OD.VE BORS.BİR.TEK.BİL.MYO.1.4214242
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. BLA BLA dedi ki:

  dış üniversitelerden gelenler kayıtlarını nereden yaptıracak

 2. Aziza dedi ki:

  Sağlık bilimleri fakültesi cerrahi dersi açılacakmı nasıl öğrene biliris

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Sağlık Bilimlerinin sayfasına girip bakmalısınız.