2020 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

27.06.2020
19.611
A+
A-

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Karabük Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Karabük Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2020 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2019 Yılı Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Karabük Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Karabük Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2020 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Karabük Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 22– 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 06 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Yaz okulunun ONLİNE olarak yapılması planlanmaktadır. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 8-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2020 Yılı Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 

Ders açmak isteyen öğretim elemanlarının Bölüm Başkanlıklarına başvurmasının son tarihi27 Mart 2020
Bölüm Başkanlıklarının gelen talepler doğrultusunda kendi bölümlerinde açacakları dersleri belirlemesinin son tarihi3 Nisan 2020
İlgili birimler tarafından ortak zorunlu dersler ile değerler eğitimi dersinin hangi birim üzerinden açılacağına dair tüm Dekanlık/Müdürlüklere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son tarihi3 Nisan 2020
Belirlenen dersler arasından Bölüm Başkanlıkları tarafından bölüm/programlar arası ders birleştirmelerin yapılması ve ilgili Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesinin son tarihi17 Nisan 2020
Birimler arası ders birleştirmelerinin yapılması amacıyla Dekanlık/Müdürlükler tarafından açılacak olan derslerin diğer Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesinin son tarihi24 Nisan 2020
Dekanlık/Müdürlükler tarafından yapılan ders birleştirmelerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarının ilgili birimlere bildirilmesinin son tarihi8 Mayıs 2020
Açılmasına karar verilen derslerin birimler tarafından otomasyon sisteminde açılmasının ve dış kontenjan verilmesinin son tarihi*15 Mayıs 2020
Açılacak olan derslerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından web sayfalarında ilan edilmesi29 Mayıs 2020
Dekanlık/Müdürlükler tarafından ders programlarının otomasyon sistemine girilmesinin son tarihi **12 Haziran 2020
Ders alma işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması22-30 Haziran 2020
Ders ekleme işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması02-03 Temmuz 2020
Derslerin başlaması06 Temmuz 2020
Derslerin son bulması7 Ağustos 2020
Genel sınavlar8-14 Ağustos 2020
Genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi8-15 Ağustos 2020
Tek ders sınavı başvurularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılması17-18 Ağustos 2020
Tek ders sınavı19 Ağustos 2020
Tek ders sınavı sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi19-20 Ağustos 2020
Genel sınav / tek ders sınavı sonuçlarına göre mezun olan öğrencilerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü25 Ağustos 2020

*15 Mayıs 2020 tarihinden sonra sistem ders açma işlemlerine kapatılacaktır.

** Belirlenen programlarda öğrencinin almak istediği derslerde çakışma olması durumunda otomasyon sistemi ders alma işlemine izin vermeyecektir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Esasları

Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

Yaz okulunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler bünyesinde açılacak olan dersler ilgili birimlerin web sayfalarında 29/05/2020 Cuma günü ilan edilecektir.

Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili olarak Dekanlık/Müdürlüklerden bilgi alabilirsiniz.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu ders alma ve ücret yatırma işlemleri  22 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, ders ekleme işlemleri 2-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okuluna kayıt işlemleri 30 Haziran 2020 Salı günü saat 17:00’a kadar yapılacak olup, Üniversitemiz öğrencileri ayrıca kayıt işlemi yapmayacaklardır.

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 2. fıkrasında;” Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 11. maddesi 3. fıkrasında “Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl 15 saati aşmamak üzere en çok 5 (beş) ders alabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 (Ders saati=Dersin Teori Saati + Dersin Uygulama Saati)
 
Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8. maddesi 3. fıkrası gereğince; Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilir.

Gün içinde kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci otomasyonuna girişleri 4 Saat sonra aktif olacaktır.

Ayrıca Yaz Okulunun güz ve bahar yarıyılları dışında üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmemesi nedeniyle; Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 22. maddesi 15. fıkrasında yer alan “GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler…” hükmü yaz okulu için geçerli olmayıp, bu durumdaki derslerin yaz okulundan alınması mümkün değildir.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz…” hükmü uyarınca ders alma ve ücret yatırma sonunda öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.

Bu derslerin yerine 26-27 Haziran 2020 tarihleri arasında  ders ekleme ve ücret yatırma işlemi yapılabilecektir.

Yaz okulu ücretleri öğrenci numarası ile birlikte T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacak olup, yatırılması gereken ücret miktarı ders alma sırasında öğrenci tarafından sistem üzerinde görülebilecektir.

T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden “Kartsız İşlemler” menüsü altındaki Üniversite veya Eğitim Ödemeleri /  Anlaşmalı Üniversiteler / İl Plaka Kodu (78) / Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir. İnternet şubesinden ve mobil uygulamadan ise, “Eğitim” menüsü altındaki üniversite harç ve sınav ödemelerinde yer alan Karabük Üniversitesi seçilerek yapılabilecektir.

Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 7. maddesinin 2. fıkrası gereğince; yaz okulunda ön lisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi en az 20 (yirmi) öğrencinin söz konusu dersi alması gerekmekte olup, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminin uzaktan öğretim yolu ile yapılacağı da göz önünde bulundurularak dersin açılması için gerekli öğrenci sayısı 26/06/2020 tarih ve 2020/11-26 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu ile sınırlı kalmak şartıyla 15 (on beş) olarak belirlenmiştir.

 

Yaz okulu ücretleri için tıklayınız… (Yaz okulu ücretleri belirlendikten sonra ilan edilecektir)

 

Kayıt işlemi için tıklayınız (Diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenciler için)

 

Ders alma işlemi için tıklayınız… (Ders alma işlemleri 22 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır)

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi için tıklayınız…
Yaz Okulu Ders Alma İle İlgili Sorularınız İçin Aşağıda Mail Adresleri Verilen Sorumlu Personele Mail Gönderebilirsiniz.
Yaz okulu dersleri uzaktan eğitim yoluyla verileceğinden, uzaktan eğitim ile ilgili tüm teknik konular konusunda https://kbuzem.karabuk.edu.tr/ internet sitesini ziyaret ediniz.

2020 Yılı Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Açılan Dersler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FEN FAKÜLTESİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Fakültemizde açılacak dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yaz okulu ile ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde ilgili internet sayfalarından duyurulacaktır.Yaz okulunda açılacak derslerin listesini indirmek için tıklayınız.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersin KoduDersin AdıKrediAktsÖğretim Elemanı
KMY 107Yönetim Bilimi36Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 403Sosyal Bilimlerde Yöntem34Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 217Medeni Hukuk23Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 219Anayasa Hukuku35Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 216Türk Anayasa Düzeni24Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY103Hukukun Temel Kavramları35Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY426Uluslararası Hukuk33Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY209Genel Muhasebe I35Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
KMY212Genel Muhasebe I35Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
ULU201Siyasi Tarih I35Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU202Siyasi Tarih II35Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU209İngilizce I34Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULU210İngilizce II34Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS307Diplomatik Yabancı Dil III23Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS308Diplomatik Yabancı Dil IV23Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS305Uluslararası Hukuk II23Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU105Hukukun Temel Kavramları36Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU108Küresel Siyaset: Toplumlar ve Devletler36Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS406Diplomatik Yabancı Dil 622Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS405Uluslararası Hukuk 423Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU214Modern Ortadoğu Tarihi34Dr. Öğr. Üyesi Devrim ÜMİT
IKT103İktisatçılar için Matematik I36Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT104İktisatçılar için Matematik II35Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT105Hukukun Temel Kavramları35Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT201Mikro İktisat I35Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT202Mikro İktisat II35Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT203Makro İktisat I35Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT204Makro İktisat II35Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT211Borçlar Hukuku35Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT216Girişimcilik35Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT221Kamu Maliyesi35Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT307Matematiksel İktisat35Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT314İş Hukuku35Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT401Uluslararası İktisat I35Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT402Uluslararası İktisat II35Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT404Türkiye Ekonomisi35Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT416Dış Ticaret34Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT101İktisada Giriş I36Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT102İktisada Giriş II36Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT315Kriz Ekonomisi35Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT403Uygulamalı Ekonometri35Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ

 

 

GEÇEN YIL

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemizde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz okulunda açılacak derslerin listesi için Tıklayınız.
MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2019-2020 YAZ YARIYILI (YAZ OKULU) DERS PROGRAMI  için tıklayınız.

2020 Yaz Okulu Eğitimi İçin Tıklayınız.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz Okulu Ders Listesi için TIKLAYINIZ. (SON GÜNCELLEME – 11.06.2020)

 

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

2019-2020 Yaz Döneminde Fakültemiz Bölümlerinde Açılacak Dersler İçin Tıklayınız…

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ  Yeni Nesil Mühendislik

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Duyurusu okumak için tıklayınız.

 

HASAN DOĞAN BESYO 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu duyurusu için tıklayınız.

 

[GEÇEN YIL]2019 Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

Emsal olması için paylaşıldı.

 

      
Birim AdıAzami Ders ÜcretiKBÜ Öğrencilerinin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği ÜcretUluslararası Öğrencilerin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği ÜcretDiğer Üniversitelerden Gelen Öğrencilerin Yaz Okulunda Bir Saatlik Ders İçin Ödeyeceği Ücret
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ3.1447.194.294.2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
EFLANİ MYO1.4214242
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
FEN FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
HASAN DOĞAN BESYO1.2719.0538.138.1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.1.9228.857.657.6
İLAHİYAT FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
İŞLETME FAKÜLTESİ1.9228.857.657.6
MİMARLIK FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
ORMAN FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
SAFR.FET.TOK.GÜZEL SAN.VE TAS.FAK.1.9629.458.858.8
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO1.4214242
SAĞLIK YÜKSEKOKULU1.2719.0538.138.1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ1.6424.649.249.2
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ1.7926.8553.753.7
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ2.5237.875.675.6
TIP FAKÜLTESİ3.8858.2116.4116.4
TÜRK.OD.VE BORS.BİR.TEK.BİL.MYO.1.4214242
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU1.4214242

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

ÖSYMLİ
ÖSYMLİ
Güncel eğitim haberleri, sınavlara yönelik kitap önerileri, sınav konuları ve çeşitli ders kaynakları ile çalışmalarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. BLA BLA dedi ki:

  dış üniversitelerden gelenler kayıtlarını nereden yaptıracak

 2. Aziza dedi ki:

  Sağlık bilimleri fakültesi cerrahi dersi açılacakmı nasıl öğrene biliris

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Sağlık Bilimlerinin sayfasına girip bakmalısınız.