2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

02.06.2021
19.232
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu ön kayıtları 01-11 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 05 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Okulu Duyurusu24 Mayıs 2021
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)0111 Haziran 2021
Açılması Öngörülen Derslerin İlanı21 Haziran 2021
Derslere Kesin Kayıt30 Haziran- 02 Temmuz 2021
Açılmayan Derslere Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Ders Değiştirme05-06 Temmuz 2021
Derslerin Başlaması05 Temmuz 2021
Derslerin Sonu13 Ağustos 2021
Yarıyıl Sonu Sınavları16-20 Ağustos 2021
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi23 Ağustos 2021
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Derslerin Sonu27 Ağustos 2021
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Yeterlilik Sınavı31 Ağustos-01 Eylül 2021
Yabancı Dil Hazırlık Programı Notlarının Son Teslim Tarihi03 Eylül 2021

 

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak dersler 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.

[GEÇEN YIL]2020 yılı derslerine bu linkten ulaşabilirsiniz.⇒ AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

yeni-gif

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Rehberi

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan öğretim yöntemi ile eşzamanlı (senkron) yürütülmesi planlanmakta olup; COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından konu hakkında farklı kararlar alınması halinde, alınan kararlar Üniversitemiz internet sayfasında www.mu.edu.tr  adresinden duyurularak uygulanacaktır.
  • Üniversitemiz öğrencileri, yaz okulunda yirmi dört krediyi aşmamak üzere en fazla dört ders alabilirler.
  • Diğer Üniversite öğrencileri, yaz okulunda dört ders, yirmi dört krediyi aşmamak üzere kayıtlı olduğu Üniversitenin mevzuatında belirtilen ders ve kredi sayısı kadar ders alırlar. Yaz okulu öğrenim sürecinde Üniversitemiz yönetmeliklerine tabi olurlar.
  • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan ara sınıf öğrencileri, yaz okulunda üst sınıftan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
  • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması devam zorunluluğunu kaldırmaz.
  • Üniversitemiz içinde başka bölüm/programdan adı ve kodu aynı olan dersleri almak için yönetim kurulu kararı gerekmez.
  • Üniversitemiz içinden veya Üniversitemiz dışından adı ve kodu farklı eş değer derslere kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı alınır.
  • Öğrenciler üniversitemiz içinde açılmış bir dersi veya eşdeğerini başka bir üniversiteden alamaz.

Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)

Yaz Okulunda açılacak derslerin belirlenebilmesi için üniversitemiz öğrencilerinden 01-11 Haziran 2021 tarihleri arasında talep toplama (ön kayıt) yapılacaktır.

Diğer üniversite öğrencilerinden talep (ön kayıt) alınmayacaktır.

Yaz Okulunda açılacak dersler, üniversitemiz öğrencilerinin https://obs.mu.edu.tr adresinden seçerek yaptıkları taleplere ve bu dersleri verecek öğretim elemanı bulunması durumuna göre belirlenecektir.
 
Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden Başvuru İşlemleri > Yaz Okulu Ders Ön Talep Toplama menüsünden açılmasını talep ettikleri dersleri seçebilirler.

 
Açılması istenen derslerin belirlenmesi için yapılan talep (ön kayıt) işlemi derslere kayıt yaptırma anlamına gelmez. Yaz Okulunda ders almak isteyen her öğrenci ayrıca derslere kesin kayıt yaptırmak zorundadır.

Ön Talep Kılavuzu için tıklayınız. (Link aktiftir)

 

Üniversitemizden Ders Alacak Diğer Üniversite Öğrencilerinin Kesin Kayıt Esnasında Yapacakları İşlemler

Diğer üniversite öğrencileri https://obs.mu.edu.tr/oibs/summer_app adresinden sisteme girmelidir.
Başvurusu onaylanan öğrenciler, aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr adresinden aktif hale getirerek kullanıcı adı almaları gerekmektedir.
Kullanıcı adı alındıktan sonra https://sifre.mu.edu.tr adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş şifresi alınır.
Kullanıcı adı ve giriş şifresi alındıktan sonra https://obs.mu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Yaz Okulunda açılmasına karar verilen derslere kesin kayıt yapılabilir.

Dışardan Öğrenci Başvuru Kılavuzu için tıklayınız 
 
AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ…  (Kesin Kayıt tarihlerinde aktif hale gelecektir)

Derslere Kesin Kayıt İşlemi

Kesin kayıt işlemi 30 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrenciler için ders değiştirme işlemi 05-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Seçilen dersler, ücretleri ödenip, kesin kayıt yapıldıktan sonra öğrencinin ve danışmanın onayı ile kesinleştirilir.

Ders Değiştirme-Bırakma İşlemleri 

– Üniversitemiz öğrencilerinden, açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını danışmanına ulaşarak açılan derslere yaptırabilirler. (30.06 – 02.07.2021 tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de danışmanına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler)

– Diğer üniversite öğrencilerinden, Üniversitemizde açılması öngörülen ancak yeterli çoğunluk oluşmadığı için açılmayan derslere kayıt yaptıranlar bu derslerdeki kayıtlarını ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak açılan derslere kayıt yaptırabilirler.  ( 30.06 – 02.07.2021 tarihleri arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler  de ilgili fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına ulaşarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. )

Sınavlar Ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar
 
Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 
Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 
Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre yapılır.
  
Yaz okulunda aldığı ve başardığı dersler sonucunda mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.
 
Diğer üniversitelerden Üniversitemizin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge verilir. Ayrıca bu bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesine gönderilir.

NOT 1: Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.
2-Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.
3-Yaz okulu ücretleri ve Banka bilgileri kesin kayıtta ilan edilecektir.
4- Yaz okulunda açılmayan derslere ait ücret iadesi talepleri, 01 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar yapılmalıdır.

 

Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Ders İçerikleri 
İletisim Rehberi

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.