2019 Yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Muğla-Sıtkı-Koçman-Üniversitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2019 Yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2018-2019 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 26 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise  05 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2019 Yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 

Yaz Okulu Duyurusu25 Mart 2019
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt)01 – 30 Nisan 2019
Açılması Öngörülen Derslerin İlanı06 Mayıs 2019
Derslere Kesin Kayıt26 – 28 Haziran 2019
Açılmayan Derslere Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Ders Değiştirme01 – 02 Temmuz 2019
Derslerin Başlaması01 Temmuz 2019
Derslerin Sonu02 Ağustos 2019
Yarıyıl Sonu Sınavları05 – 09 Ağustos 2019
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi16 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Derslerin Sonu21 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Yeterlilik Sınavı26 – 29 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Programı Notlarının Son Teslim Tarihi02 Eylül 2019


Yaz Okulu Akademik Takvim için  tıklayınız.                                         

 

2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayımlanan 2019 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslere bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Rehberi

 • Üniversitede yaz okulu açılabilmesi için Senatonun onayı zorunludur. Yaz okulunda açılacak dersler için gerekli şartların belirlenmesi ve açılan derslerin şubelere ayrılmasında Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Yaz okulunda açılacak dersler için ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilir.
 • Yaz okulunda açılması öngörülen dersler, öğrencilerin ön kayıttaki talepleri dikkate alınarak ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve birim yönetim kurulları kararıyla belirlenir.
 • Yaz okulunda açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken ders saati kadar ders yapılır. Bir dersin haftalık ders saati sayısı eğitim-öğretim programlarındaki ders saati sayılarının üç katıdır.
 • Yaz okulunda, normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri hafta içi günlerde saat 20.30’a kadar yapılabilir.
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, yaz okulu programına aktarılarak açılamaz. İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılamaz. Hazırlık programlarında yaz okulu açılabilmesi için Senato kararı gerekir. Hazırlık programlarında açılacak yaz okulu esasları Senato tarafından düzenlenir.
 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.
 • Öğrenciler, bir yaz okulu döneminde on sekiz krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.
 • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda bir üst sınıftan açılan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.
 • Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından ilgili yönetim kurulu kararı ile eşdeğer ders alabilirler. Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.
 • Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

 

Başvurular

 • Ön Kayıt sistemine açılmasını istediğiniz ders taleplerinizi iletmek için başvurabilirsiniz. Ön Kayıt adresi sayfada ilan edilecektir.
 • Ön Kayıt yapıldıktan sonra Yaz Okulunda açılacak dersler Akademik Takvimdeki tarihlere göre yazokulu.mu.edu.tr web sayfasında ilan edilir.
 • Açılması kesinleşen dersler ilan edildikten sonra Kesin Kayıtlar alınacaktır.

 

Akademik takvim ve öğretim süresi

 • Yaz okulu süresi beş haftadır. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.
 • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanlığının teklifi üzerine birim Yönetim Kurullarınca belirlenir.
 • Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Derslere kayıt

 • Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Açılması ön görülen dersler ön kayıt sonuçları dikkate alınarak tesbit edilir.
 • Öğrenciler, yaz okuluna devam edebilmek için kesin kayıt işlemini tamamlamak zorundadırlar. Kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır.
 • Yaz okuluna, o yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin kaydı yapılmaz.
 • Öğrenciler 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapacakları ders seçimleri ile yaz okulu ders kaydı yaptırmış sayılmazlar. Sadece açılmasını istedikleri derslere önkayıt yapmış olacaklardır.
 • Öğrenciler 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan derslere kesin kayıt yaptırarak ücretlerini ödeyip danışman onayından sonra kesinleştirebilirler.

 

Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili esaslar

 • Yaz okulunda yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitenin ön lisans ve lisans/lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliklerine göre yapılır. Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında “Yaz Okulu” adı altında tutulur.

 

Mezuniyet

 • Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanırlar.
 • Diğer üniversitelerden Üniversitenin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
 • Bu belge ilgili birim sekreteri tarafından imzalanır.

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

 • Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından derse kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun oluru ile eşdeğer dersi alabilirler.
 • Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.
 • Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

 

ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALACAK DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

 • Diğer üniversite öğrencileri, yaz okulu ders kaydı yapabilmek ve öğrenci numarası alabilmek için ilgili okulun aşağıda belirtilen telefon numaraları ile iletişime geçmelidirler.
 • Diğer üniversite öğrencileri hangi Fakülte/Yüksekokul öğrencisi ise, Üniversitemizdeki ilgili Fakülte ile irtibata geçip öğrenci numaralarını almaları gerekmektedir.
 • Diğer üniversite öğrencileri, yaz okuluna öğrenci belgesi ile kayıt yaptırabilecek olup, belgelerini ve 1 adet vesikalık fotoğrafı 01-02 Temmuz 2019 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokullara teslim edebilirler.
 • Diğer üniversite öğrencileri Üniversitemizden aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr/ adresinden aktif hale getirip kullanıcı adı almaları gerekmektedir.
 • Kullanıcı adı alındıktan sonra https://sifre.mu.edu.tr/ adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş için şifre alınarak obs.mu.edu.tr adresinden öğrenci bilgi sistemine giriş yapılarak önkayıt işlemi daha sonra da akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kayıt işlemi yaparak ders kayıtlarını tamamlayabilirler.

NOT 1: Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.

 

NOT 2: Yaz okulu boyunca Muğla KYK Kız ve Erkek Yurtları ile Residorm Muğla Öğrenci Yurdu açık olacaktır.

KYK Kız Öğrenci Yurdu

İletişim: 0252 223 89 73

 

KYK Erkek Öğrenci Yurdu

İletişim: 0252 223 80 11-12

 

Residorm Muğla Öğrenci Yurdu

İletişim: 0252 999 16 66

2-Yaz Okulunda Tıp Fakültesi ile Lisansüstü programlar için ders açılmayacaktır.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Tercihleri Son Günü

29 Temmuz 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

  AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?   AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarl... Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes... Devamını Oku

 • PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme | Burs Ne kadar?

  PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme Burs Ne kadar? Arkadaşlar Merhaba, daha önce başka bir konuda sohbetimizin olacağını söylemiştik. Umarım sayısal ... Devamını Oku

 • 2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti

  2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti 2019 Yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu... Devamını Oku

 • ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım?

  ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım? Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim? Si... Devamını Oku

KATEGORİLER