2023 Yılı Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

15.07.2023
A+
A-

2022 – 2023 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Doğuş Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Doğuş Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2023 Yılı Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2023 Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2022 – 2023 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Doğuş Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Doğuş Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2023 Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Düzce Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 17 -21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 4 – 10 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Dogus_universitesi_yaz_okulu

2023 Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 • 17-21 Temmuz 2023 Yaz Döneminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt (Öğrenci Otomasyon Sistemi ve Muhasebe ile Yapılacaktır.) www.osymli.com
 • 22 Temmuz 2023 Yaz Döneminde Açılan Derslerin İlanı
 • 24 Temmuz 2023 Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılamayan Derslerin Yerine Açılan Dersi Alma
 • 24 Temmuz 2023 Yaz Dönemi Derslerinin Başlangıcı (Planlamaya cumartesi günleri dahil edilmiştir)
 • 14 -19 Ağustos 2023 Yaz Dönemi Ara Sınav Tarihleri
 • 21 Ağustos 2023 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
 • 23 Ağustos 2023 Ara Sınav Mazeret Başvuruları İçin Son Tarih
 • 24 Ağustos 2023 Ara Sınav Mazeret Başvuru Sonucu İlan Tarihi
 • 02 Eylül 2023 Yaz Dönemi Derslerinin Son Günü
 • 02 Eylül 2023 Dönem İçi Notların (Kısa Sınav-Ödev-Proje) Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
 • 02 Eylül 2023 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
 • 04-10 Eylül 2023 Yaz Dönemi Final Sınavı Tarihleri
 • 12 Eylül 2023 Final Sınavı Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
 • 18 – 23 Eylül 2023 Bütünleme Sınavı Tarihleri
 • 24 Eylül 2023 Bütünleme Sınavı Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih (Sistem Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
 • 25 Eylül 2023 Tek Ders Sınavı Başvuruları İçin Son Tarih
 • 27 Eylül 2023 Tek Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
 • 28 Eylül 2023 Tek Ders Sınavı Tarihi
 • 29 Eylül 2023 Tek Ders Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

2023 Yılı Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Bilgilendirme

YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 17.07.2023 – 21.07.2023

2022-2023 Akademik Yılı’nda Yaz Öğretimi dersleri ve sınavları Yüz Yüze* olarak gerçekleştirilecektir.

 • Yaz Öğretimi ders programı cumartesi günleri dahil olmak üzere planlanacaktır.
 • Yaz Öğretimi ile verilecek dersler, öğrencilerin başvurusu alındıktan sonra ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından öğretim elemanı ataması yapılacak ve en az kesin kayıt yaptıran “5” öğrenci olması şartı ile açılacaktır. Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemeyecek, ders değişikliği yapamayacak ve ücret iadesi talep edemeyecektir.
 • Öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 Ders alabilecektir.
 • Açılan dersler için ücret iadesi yapılmaz.
 • Açılmayan dersler için ücret iade işlemleri 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yapılacaktır
 • Kaydoldukları derslerin yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden kayıt yaptırmamış öğrenciler, derslerin başlangıç tarihine kadar işlem yapabileceklerdir. Bu işlemler Akademik Takvime uygun olarak yürütülecektir.
 • Üniversitemizde 2022-2023 Yaz Öğretiminde açılmayan dersler, Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde 9/e bendi uyarınca ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Türkiye’de başka Üniversitelerden alınabilecektir. (Dersi daha önce alıp başarısız olanlar dahil) (Bu uygulama kapsamında Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

* 14.06.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı ile.

1. Doğuş Üniversitesi Öğrencileri;

 • OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden “Ders Kayıt” ekranından “2022-2023 Yaz” döneminde almak istedikleri ders/ derslerin seçimini yapmaları gerekmektedir.
 • Ders seçimlerini yaptıktan sonra ilgili web adresinden (https://pos.dogus.edu.tr/) ödeme işlemlerini yaparak mali kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
 • Mali kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimiz “Ders Kayıt” ekranından “Kontrol Et” ve “Kesinleştir” yaparak yaz öğretimi ders kaydını tamamlamış olacaktır.

2. Kurum Dışı Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Almak İsteyen Öğrenciler;

 • Başvuru tarihlerinde gerekli evrakları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne e-posta yoluyla ( turesin@dogus.edu.tr) ileterek başvuru işlemlerini başlatabilirler. 

Gerekli evraklar:

 • Kayıtlı olduğu üniversiteden onay yazısı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Islak imzalı veya E-imzalı)

Kurum dışından yaz öğretimine başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu için tıklayınız.

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt: 18-22 Temmuz 2023

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı : 22 Temmuz 2023

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Derslerden Alma : 24 Temmuz 2023

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı : 24 Temmuz 2023

2. Kurum Dışı Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Almak İsteyen Öğrenciler;

 • Başvuru tarihlerinde gerekli evrakları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne e-posta yoluyla ( turesin@dogus.edu.tr) ileterek başvuru işlemlerini başlatabilirler. 

Gerekli evraklar:

 • Kayıtlı olduğu üniversiteden onay yazısı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Islak imzalı veya E-imzalı)

Kurum dışından yaz öğretimine başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu için tıklayınız

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt: 18-22 Temmuz 2023

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı : 22 Temmuz 2023

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Derslerden Alma : 24 Temmuz 2023

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı : 24 Temmuz 2023

BAŞVURU KOŞULLARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

Derse yazılma MADDE 9 – (Değişik:RG-22/8/2022-31931)(2)

 (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları derslere yazılarak başvuru işlemlerini gerçekleştirirler. Derse yazılma işlemi; öğrencinin çevrimiçi olarak derse yazılması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır. Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 ders alabilir.

b) Öğrenciler, yaz öğretimine kayıt olurken kendi dönemlerine kadar F, IA-DZ veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri derslere kayıtlanabilirler (A+ hariç). 

c) Öğrenciler kendi yarıyılına kadar hiç almadıkları ve üst yarıyıllara ait derslere kayıtlanamaz.

ç) Yaz öğretimi sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrenciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri alabilirler.

d) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.

e) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA-DZ) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

 f) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılmayan dersleri; eşdeğerliği ve AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler.

g) Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.

 ğ) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci statüsünde açılan derslere kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra, Üniversiteye kayıt olmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece kayıt olmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin AKTS kredisinden yararlanabilirler.

 h) 2547 sayılı Kanundaki azami öğretim süresini bahar yarıyılı sonunda doldurmuş ve ilişik kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz öğretiminden ders alabilirler. İlişik kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında yapılır.

2023 Yılı Doğuş Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU LİSANS ÜCRETİ

Kurum İçi / Kurum Dışı Başvurular İçin Yaz Okulu AKTS Ücreti
2022-2023 AKTS Ücreti
Lisans ₺ 2.139,00
Önlisans ₺ 1.579,00
YÖS Öğrencileri İçin Yaz Okulu AKTS Ücreti
Lisans USD  125,00 ₺ 3.020,00
Önlisans USD    85,00 ₺ 2.053,00

*2022-2023 Yaz Okulunda ÖSYM bursları ve indirimler geçerli değildir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Türkiye genelindeki tüm; Türk Ekonomi Bankası (TEB), Yapı Kredi Bankası ve Denizbank şubelerinde öğrenci numarasıyla mali kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ödemelerini havale/EFT ile gerçekleştirecek öğrencilerimiz (açıklama bölümüne öğrenci numarasını ve ad soyadı bilgisini paylaşması gerekmektedir) için  Banka hesap bilgilerimiz aşağıda paylaşılmıştır.

**Ö N E M L İ ** HAVALE YAPAN ÖĞRENCİLER AÇIKLAMA KISMINA *AD SOYAD – OKUL NUMARASI* MUTLAKA YAZMALIDIR! 

HESAP SAHİBİ: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Şube: Beylikdüzü E-5 Şubesi
IBAN: TR75 0003 2000 0000 0017 0219 74

YAPI KREDİ BANKASI
Şube: Suadiye Şubesi
IBAN: TR51 0006 7010 0000 0095 7642 73

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.