2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

06.06.2021
6.228
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Kültür Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Yılı İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Kültür Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 29 Haziran 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 05 Temmuz 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 23-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Öğretimi Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Başlangıç29 Haziran 2021 Salı
Yaz Öğretimi Derslerin Başlangıcı5 Temmuz 2021 Pazartesi
Yaz Öğretimi Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Son günü2 Temmuz 2021 Cuma
Yaz Öğretimi Ders Ekleme-Bırakma Başlangıç5 Temmuz 2021Pazartesi
Yaz Öğretimi Ders Ekleme-Bırakma Bitiş10 Temmuz 2021 Cumartesi
Yaz Öğretimi Derslerin Bitişi21 Ağustos 2021 Cumartesi
Yaz Öğretimi Yarıyıl Sonu Sınavları Başlangıç23 Ağustos 2021 Pazartesi
Yaz Öğretimi Yarıyıl Sonu Sınavları Bitiş28 Ağustos 2021 Cumartesi
ORİON Yaz Öğretimi Bitiş8 Eylül 2021 Çarşamba
Yaz Öğretimi Sonu Tek Ders Sınav Günü17 Eylül 2021 Cuma

2020-21 YAZ ÖĞRETİMİ : 2020-21 Yaz Öğretimi uzaktan öğretim şeklinde yapılacaktır.

2020-21 YAZ ÖĞRETİMİ  KAYITLARI    : Kayıtlar çevrim içi (online) yapılacaktır

İKÜ Öğrencileri : 2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları https://orion.iku.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Diğer Üniversitelerden Öğrenciler :  2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları için tıklayınız.

İKÜ Öğrencileri

Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya GNO’yu yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 30 AKTS kredi toplamı kadar, ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenci 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.
 • Yaz öğretiminde öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için GNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
 • Yaz ögretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretimine kayıt yaptıracak İKÜ öğrencileri için ders seçim sürecinin işleyişini anlatan Türkçe ve İngilizce dokümanlar için: 
Yaz Öğretimi Ödeme İşlemleri Yardım Dokümanı TIKLAYINIZ
Yaz Öğretimi Ders Seçimi Yardım Dokümanı TIKLAYINIZ

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında ders almak isteyen İKÜ öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İlgili dersin İKÜ Yaz Öğretimi’nde açılmamış olması,
 • O dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydı ile ilgili bölümün/program başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar alınmış olması,
 • Yaz öğretimi döneminde İKÜ’de kayıt yenilemiş olmak, 
 • Hem İKÜ’de hem de diğer yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredi toplamı  en fazla 30 AKTS olabilir. Ulusal kredi sistemine tabi olan öğrenciler 20 ulusal kredi toplamı kadar ders alabilir.

İKÜ Dışından Gelen Öğrenciler

Yaz Öğretimine İKÜ dışından kayıt yaptıracak öğrenciler 2020-21 Yaz Öğretimi çevrimiçi kayıtları için tıklayınız.

Kayıt için gerekli belgeler

 • Güncel Öğrenci Belgesi
 • Kayıtlı oldukları üniversiteden alınan izin yazısı/kararı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminde almış oldukları ders(ler)in kodu, adı, haftalık ders saati (teori/uygulama/laboratuvar), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yabancı Diller Bölümü Bünyesinde Açılan Yaz Öğretimi

 • Hazırlık sınıfının yarıyıl sonlarında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
 • Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim ve öğretimine katılabilirler.
 • Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
 • Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati toplamı 30 saatten az olamaz.

Üniversitenin tüm programları ve bölümleri tarafından yaz öğretiminde açılması planlanan dersler ÖBYS’ye (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: ORİON Otomasyon), 14 – 17 Haziran 2021 (saat 18:00’e kadar) arasında girilecektir.

Derslerin kesin olarak açılması

 • Yaz öğretiminde açılması planlanan bir dersin kesin olarak açılabilmesi için o derse kayıtlı olması gereken öğrenci sayısı en az beş (5)’tir.
 • Önlisans ve lisans program sürelerinin son iki yarıyılında (önlisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıl, lisans için yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan öğrenciler için bu koşul geçerli değildir.
 • Üniversitenin tüm programları ve bölümlerinde 3 Temmuz 2021 (Cumartesi) saat sabah 09:00’a kadar 2020-2021 Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan dersler, öğrenci sayıları ve ilgili öğretim elemanları belirlenerek ilan edilir.

Kesin olarak açılan dersler bağlamında “Ders ekleme-bırakma” işlemleri 5 Temmuz 2021 (Pazartesi) (Sistem Açılış Saati 00:01) – 10 Temmuz 2020 (Cumartesi) (Sistem Kapanış Saati 21:00) tarihleri arasında yapılır, sonuçlar Kurumsal Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Dersten vazgeçme, ders açılamaması:

 • Herhangi bir nedenle 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminde kesin olarak açılan derslerden vazgeçen öğrenciye ödediği ücret, vazgeçtiği her ders için bir (1) saatlik ders ücreti eksiği ile iade edilir.
 • 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihi itibariyle,
  a.    Açılmış bir ders bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.
  b.    İngilizce Hazırlık Sınıfı için Yaz Öğretimi bırakılamaz, ücret iadesi yapılmaz.
 • Gerekli koşulların sağlanamaması nedeniyle açılmayan dersler için ödenen ücretler aynen iade edilir. Ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 3-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılır.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı için: 12 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihinden önce Yaz Öğretiminden çekilmesi durumunda öğrenciye İngilizce Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi ücretinin %20 eksiği iade edilir.

Yaz öğretiminde açılması kesinleşen derslere 05 Temmuz 2021 (Pazartesi) tarihi itibariyle:

 • Üniversite içinden öğrenciler ve Üniversite dışından gelen öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onayı ile kayıt yaptırabilir.

Ders Paylaşımı: Yaz Öğretiminde ders veren bir öğretim elemanı, aynı dersi başka bir öğretim elemanıyla birlikte yürütmesi durumunu belirtir. Açılan derslerde ders paylaşımı ve ders paylaşım oranları 13 Ağustos 2021 (Cuma) mesai saati bitimine kadar Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine bildirilir.

Programı ilan edilen, kesin olarak açılan derslerin Fakülte/ Meslek Yüksek Okulu/ Bölüm Yaz Öğretimi Koordinatörlerine belirtilen usulle, bildirilen saatte ve yerde ilgili öğretim elemanı (elemanları) tarafından verilmesi esastır. Bir öğretim elemanının çakışan iki dersi verebilmesi, ancak ders paylaşımı yapılması durumunda mümkündür.

Ödeme Koşulları;

 • Banka Kanalıyla Ödeme(Nakit Ödeme); 3 eşit taksit şeklinde ödenebilir,
 • Kredi Kartıyla Ödeme; Kredi kartına 3 taksit şeklinde ödenebilir.
   

yeni-gif

 • 2020-2021 Yaz Öğretimine İKÜ dışından gelecek olan öğrenciler için ücret; AKTS başına Lisans 780 TL / Önlisans 385 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.
  İKÜ 2020-2021 DÖNEMİ YAZ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ için TIKLAYINIZ
 • Adalet MYO, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
  Açılması Planlanan Dersler 2021 Yaz Öğretimi açılması planlanan dersler için tıklayınız.


Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.