2019-2020 Güz Yarıyılı Kayseri Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

04.08.2019
A+
A-
2019-2020 Güz Yarıyılı Kayseri Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Kayseri Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kayseri Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kayseri Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 

Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için öğrencinin;

 

Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.

 

Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir. 

 

Disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

 

Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

 

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

 

  • Lise Diploması Onaylı örneği.
  • Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
  • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
  • Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

 

Başvuru Tarihi: 05.08.2019 – 09.08.2019

 

Değerlendirme Tarihi: 15.08.2019 – 20.08.2019

 

Sonuç İlan Tarihi: 21.08.2019
 

Kesin Kayıt Tarihi: 02.09.2019 – 06.09.2019
 

Yedek Kayıt Tarihi:  11.09.2019 – 13.09.2019  

 

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

 

 YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 

İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 21/06/2019 tarihli ve 12 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen YÖK not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

 

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Öğrenci İşleri Merkezi Binası) şahsen yapılacaktır.  

Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 

2019–2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

Dilekçe Örneği için tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.