2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

29.06.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Esenyurt Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Esenyurt Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları  24 Haziran – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Yaz okulu bitiş tarihi ise 26 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Yaz okulu dönem sonu sınavları 27 Ağustos – 2 Eylül 2024 tarihleri arasında uygulanacaktır.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

 

2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Okulu Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Online Başvuru FormuBaşvuru Formu için tıklayınız.
Başvurular24 Haziran 20243 Temmuz 2024
Açılması Planlanan Derslerin İlan Edilmesi5 Temmuz 2024
Ücret Ödemeleri ve Ders Kayıtları8 Temmuz 202411 Temmuz 2024
Açılması Kesinleşen Derslerin ve Ders Programının İlan Edilmesi12 Temmuz 2024

2024 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Okulu Esasları

Açılması planlanan derslerin ilan edilmesinden sonra aday öğrenciler Üniversitemiz Mali İşler Daire Başkanlığına Başvurarak Ücret Ödemeleri ve Ders Kayıtlarını yaparak, kayıt evraklarını ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterliğine teslim edeceklerdir.

Öğrenciler Yaz Okulunda Almak İstedikleri En Fazla 3 Derse(Maksimum 15 AKTS) Kayıt Yaptırabilirler. 

Kurum dışından gelen öğrenciler; kayıt olabilmek için, kendi üniversitelerinden almış olduğu Yaz Okulu Uygunluk Üst Yazı(Karar) ile birlik gelmeleri gerekmektedir. 

 

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Yaz öğretimi

MADDE 39 (1) Yaz öğretiminin amaçları; Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarına veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek ve eğitim-öğretim verimini artırmak, GNO’ları 2.50 ve üzerinde olan başarılı öğrencilerin hiç almadıkları dersleri alarak daha kısa sürede mezun olmalarına imkân tanımak ve yabancı dil hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmaktır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, burslu öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için ücretlidir. Her yıl için ödenmesi gereken kredi başına ücret, Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak sınavları kapsamaz.

(5) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(6) Yaz öğretiminde açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarınca belirlenir. Yaz öğretimi, belirlenen bu dersler esas alınarak, ilgili fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarınca önerilir ve Senato kararından sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.

(7) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz öğretimi başlamadan önce, üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenecek tarihler arasında tamamlaması gerekir.

(8) Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en çok üç ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(9) Önlisans ve lisans eğitim-öğretimlerinde yer alan zorunlu derslerin tümünün, verilmesi gereken yarıyıllarda açılması gerekir. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.

(10)Yazöğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekliolan en azöğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(11) Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, söz konusu dersin, bölüm başkanınca eşdeğerliliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(12)Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

(13) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.

(14) Yaz öğretiminde her ders için, en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(15) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

 

İşletme Bölümü

İşletme(İngilizce) Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İç Mimarlık Bölümü

 

Mimarlık Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Psikoloji Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Sezin dedi ki:

    2023 yaz okulu online mı yüz yüze mi

  2. Sena dedi ki:

    Ücretleri ne zaman belli olur ?