2020 VGM burs başvurusu şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu için TIKLA

20.09.2019
519
A+
A-

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı için burs başvurularını almaya başladı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen VGM bursu geri ödemesiz olarak verilmektedir. Başvuru tarihleri ve burs alabilme şartları neler? Hangi durumlarda burs kesilir? Tüm bu soruların yanıtı haberimizin devamında…

2020 VGM burs başvurusu şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu için TIKLA

2020 VGM burs başvurusu şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu için TIKLA

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 yılı için burs başvurularını almaya başladı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen VGM bursu geri ödemesiz olarak verilmektedir. Başvuru tarihleri ve burs alabilme şartları neler? Hangi durumlarda burs kesilir? Tüm bu soruların yanıtı haberimizin devamında…

2019-2020 yılı için burs başvuru tarihler ne zaman?

Ortaöğretim için başvuru tarihi 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak 9 Ekim 2019 tarihinde sona erecektir.

Yükseköğrenin bursu için başvurular 15 Eylül – 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için Yükseköğrenin bursu başvuruları 15 Eylül – 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Burs başvuruları yukarıda belirtilen tarihler arasında kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Halen burs almakta olan öğrencilerin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

2019-2020 yılı için ne kadar burs verilecek? 

30 Ekim 2019 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.

2019 – 2020 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs verilecektir.

Bursumu nereden nasıl alacağım?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

Burs verilmeyecek öğrenciler kimler?

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

  1. a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
  2. b) Yabancı uyruklu öğrenciler.
  3. c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

  1. d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
  2. e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
  3. f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.

(2) (Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının (Değişik ibare:RG-12/10/2017-30208) %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. (Ek cümle:RG-5/12/2017-30261) Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

Bursum hangi durumda kesilir?

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

  1. a) Bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrenciler.
  2. b) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.
  3. c) Ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler.

Ç) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyen öğrenciler.

  1. d) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

Burs verilen öğrencilerin takibi

MADDE 9 – (1) Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak ilgili bölge müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs Başvuru Ekranı için TIKLAYINIZ

 

ÖSYMLİ
ÖSYMLİ
Güncel eğitim haberleri, sınavlara yönelik kitap önerileri, sınav konuları ve çeşitli ders kaynakları ile çalışmalarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.