ÖSYM’den sınava girecek adaylara önemli uyarı!!

18.04.2018
A+
A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, sınavlara girecek adayların fiziksel özelliklerini doğrulamak amacıyla biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.

SYM Başkanlığı tarafından hazırlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş  koşullarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda,  yönetmeliğin 3’üncü maddesine “biyometrik doğrulama” başlıklı bent eklendi. Söz  konusu bentte, “Biyometrik doğrulamanın, aday ve görevlilerin fiziksel  özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik  sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini” ifade ettiği belirtildi.

Yapılan düzenlemeyle adaylar, ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlara,  kimlik belgesi ve ÖSYM sisteminden alacakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile  girecek. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan  nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportları kabul edilmeyecek.  Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.

Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve  salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini  ibraz etmekle yükümlü olacak. Sınav görevlilerinin kimlik doğrulaması da  biyometrik yöntemlerle gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca sınav görevlileri, kimlik ve görevlendirme belgelerini sınav  günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav  görevli kartını da sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında taşımak  zorunda olacak.

Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle, teknik  cihazlarla aranılarak ve sınav görevlilerince kimlik belgesi ve sınava giriş  belgesi kontrol edilerek alınacak.

Belgesiz adaylar sınav binasına alınmayacak

Adaylar, sınava girebilmek için kimlik belgesi ve sınava giriş  belgesini yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorunda  olacak. Kendisini tanıtıcı kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar  sınav binasına alınmayacak ve sınava giremeyecek. Her ne sebeple olursa olsun  sınava alınmış olsa bile kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı  tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak.

Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş ve kimlik  belgesi ve ÖSYM kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar  bulunabilecek. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli  silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan  bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans  hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli  eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter,  ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel,  açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecek.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra  bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Ancak  sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların ÖSYM’nin iznine tabi  ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışında tutulacak.

Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon  tutanağında fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol edecek. Sınava girecek  adayın ise yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacak. Adayın, sınava  giriş belgesindeki ve salon tutanağındaki fotoğrafına benzerliği konusunda bir  kuşku oluşması halinde “kimliği kuşkulu aday” işlemi yapılacak.

Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon  tutanağında fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa,  bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirecek, olay  sınavda kullanılan salon tutanağına işlenecek, aday ve yerine giren kişinin  kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulacak  ve adayın sınavı iptal edilecek. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik  görevlilerine teslim edilerek, aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem  başlatılacak. Tutanağın ikinci nüshası ise ÖSYM Başkanlığına gönderilecek. Kişi  sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmayacak.

Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak  zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar  tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan  çıkamayacak. Sınav salonundan çıkan aday ise kesinlikle bir daha sınav salonuna  alınmayacak. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu  durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda  belirtilen sürede ÖSYM Başkanlığa bildirmek zorunda olacak. Bu durumda olan  adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilecek.  Durumunu bildirmeyen adayların da sınav salonları görevliler tarafından  değiştirilmeyecek.

Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların kimlik  ve sınava giriş belgeleri kontrol edilecek. Sınava giriş belgeleri kontrol  edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve  kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından  zorunlu olacak. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmayacak.

Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan,  çalan veya tam teslim etmeyen adaylar da salon başkanı ve bina sınav sorumlusu  tarafından tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılacak ve sınavdan çıkma  yasağı süresince bina sınav sorumlusu odasında bekletilecek. Gerekli görülmesi  halinde güvenlik görevlisinin nezaret etmesi sağlanacak. Bu kişiler hakkında 6114  sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

Sınav görevlilerinin ise sınav binalarına giriş kurallarına aykırı  davranışları olması durumunda aykırılığın niteliğine göre süreli veya süresiz  görev tercihi yapmaları kısıtlanacak ve görev puanı kesintisi yapılacak.

ETİKETLER: ,
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.