2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

06.07.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Bursa Uludağ Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Bursa Uludağ Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu ön kayıtları 5 Temmuz 2022 – 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 01 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 05 Eylül 2022 – 09 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2022 Yılı Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ön Kayıt05 Temmuz 2022 – 07 Temmuz 2022 (3 işgünü)
Açılan/Kapanan Derslerin Belirlenmesi14 Temmuz 2022 (1 işgünü)
Kapanan Derslerin İlanı (Otomasyon Sistemi Üzerinden)19 Temmuz 2022 (1 işgünü)
*Ücret Yatırma ve Kesin Kayıt20 Temmuz 2022 – 24 Temmuz 2022 (5 gün)
Açılan/Kapanan Derslerin Belirlenmesi27 Temmuz 2022
Eğitim-Öğretimin (Derslerin) Başlaması www.osymli.com01 Ağustos 2022
Eğitim-Öğretimin (Derslerin) Sona Ermesi03 Eylül 2022
Yarıyıl Sonu Sınavları05 – 09 Eylül 2022

* 23-24 Temmuz 2022 (Cumartesi/Pazar) Ödeme tercihini kredi kartı ile yapmak isteyen öğrenciler içindir

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencileri için Yaz Okulu Esasları

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERSLERİN AÇILMA SÜRECİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun 02 Haziran 2022 tarih ve 2022-15 sayılı oturumunda alınan 4 no.lu kararı gereğince, BUÜ Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince birimlerin teklifi üzerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi döneminde Üniversitemizde açılması öngörülen dersler Üniversitemiz ve birimlerin web sayfalarından takip edilecektir.

Dersler en az 10 (On) öğrenci ile açılacaktır. Ancak bireysel yapılan dersler ile bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerde en az sayı şartı aranmayacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı müfredatına tabi oldukları için yaz öğretiminden yararlanamazlar.

Herhangi bir dersi açtırmak için, yaz öğretimine katılmayacak öğrenciler adına ücret yatırılmaması ve kayıt yapılmaması esastır. Bu durumdaki öğrenciler derslere devam etmeyecekleri için, harf notları sisteme “D” (DEVAMSIZ) olarak yansıyacak ve GANO’larının düşmesine sebep olacaktır.

ÖN KAYIT SÜRECİ

Ders kayıtlarına ilişkin ön kayıtlar 05-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında otomasyon sistemi üzerinden öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kapanan dersleri kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile otomasyon sistemine web kısmından giriş yaparak, sistem üzerinden göreceklerinden, takibini kendileri yapacaktır. Derslere kayıt olan öğrenci sayıları ders alma ekranında dersin üzerine
tıklandığında da izlenebilecektir. Ayrıca, açılan dersler 19 Temmuz 2022 tarihinde birimlerin web sayfalarında da ilan edilecektir. Ön kayıtta seçilen ve açılan derslerin kesin kayıtta değiştirilmesine izin verilmeyecektir.

Önkayıt sırasında öğrenciler herhangi bir ücret yatırmayacak, ancak ders saati başına belirlenen ders ücretlerini, ders kaydı ekranında “KAYDET/TAMAM” butonuna basarak ders bazında ve/veya toplamını görebileceklerdir.

Ön kayıt süreci öğrencilerin tamamen kendi tercihleri doğrultusunda seçecekleri derslerin kesin kayıtta açılmasını belirleyen bir süreçtir. Ön kayıtta, öğrenciler tarafından tercih edilmediği için açılmayan dersler, kesin kayıt döneminde kesinlikle açılmayacaktır. Bu nedenle yaz öğretimi döneminde ders kaydı yapacak öğrencilerin, ön kayıt işlemini gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

 ÜCRET YATIRMA SÜRECİ

Öğrencilerin otomasyon sistemi üzerinden ders kaydı yapabilmeleri için, öncelikle 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasına ders saati ücretini yatırmaları gerekmektedir. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler ise otomasyon sisteminde yer alan ekrandan ücretlerini yatırabileceklerdir. Yatırılan ücretlerin otomasyon sistemine hatasız yansıması ve ders kayıtları sırasında mağduriyet yaşanmaması için, ücretin tam yatırılması, verilen hesabın dışında başka bir hesaba ücret yatırılmaması, EFT/havale işlemi yapılmaması, bankaya öğrenci kimlik kartı ibraz edilerek işlem gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Farklı birimden ders alan öğrenciler, o birimin ücretine tabidirler.

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında ilave derslere ilişkin ücretlerini 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

 

 • Birinci ve İkinci Öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, birinci öğretim ders saati ücreti kadar olan ücreti ödeyeceklerdir.
 • %30 ve/veya %100 yabancı dille eğitim yapan birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler (Yabancı Dille Eğitim yapan Eğitim Fakülteleri hariç), ders saati ücretinin iki katı,
 • Birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim gören kendi imkanı ile öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ders saati ücretinin üç katı,

Şehitlerin eş ve çocuklarından, gazilerin kendileri ile eş ve çocuklarından, Türkiye Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerden durumlarını belgelendirdikleri takdirde mevzuat gereği ders saati ücreti alınmayacaktır. Belge ibraz etmeyen öğrencilerden yukarıda belirtildiği şekilde ücret alınacaktır (Belge ibrazı ders kaydı esnasında sistemde ücret yansıyan öğrencileri kapsamaktadır).

Ücret yatıran öğrencilerin tekrar otomasyon sistemine giriş yaparak “KAYDET/TAMAM” butonuna basıp derslerini kesinleştirmeleri gerekir. Derslerini kesinleştirmeyen öğrencilerin dersleri ön kayıtta kalır ve ders yoklama, sınav vb. listelerde isimleri yer almaz.

 KESİN KAYIT SÜRECİ

 • Ön kayıtlar sonucunda açılan derslere ilişkin kesin kayıt işlemleri öğrenciler tarafından 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar sistem üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
 • Öğrenciler ücret yatırdıktan sonra ders alma ekranından ön kayıt sürecinde seçtikleri dersleri
 • “KAYDET/TAMAM” butonuna basarak kayıtlarını kesinleştirmek zorundadırlar
 • Öğrenciler ön kayıt sonucunda açılmayan derslerin yerine, başka ders/derslere kayıt olabilirler,
 • Ön kayıtta ders seçmeyen öğrenciler kesin kayıt sürecinde açık bulunan derslere kayıt olabilirler,
 • Kapanan derslerin yerine başka derslere kayıt olmak istemeyen öğrencilerin kesin kayıt sonucunda kapanan dersleri ders alma ekranından iptal etmeleri gerekir,
 • Ders kayıt sürecini tamamlayan öğrencilerin dönem derslerinden ders kaydı kontrolünü yapmaları

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, ön kayıtta seçildiği için kesin kayıtta açılan dersler ile kesinleştirilen dersler değiştirilemez, iptal edilemez, ücret iadesi yapılamaz.

DERSLERİN YAPILMA ŞEKLİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminde açılan dersler yüz yüze yapılacaktır.

DERS ALMA KURALLARI

Öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilir.

Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak bölüm veya programdan mezun olabilmesi için sadece iki dersi kalan öğrenciler bu iki derse de yazılabilirler. Fazladan iki ders alacak öğrencilerin alacakları derslere ilişkin ücretlerini 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında  yatırmaları gerekir. Ders alma işlemi kesin kayıt sürecinden sonra Öğrenci İşleri Personelleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin ilave dersi alabilmeleri için, “Mezuniyet Aşamasında Fazladan Alınacak Ders Başvuru Formu” nu doldurarak, 01 Temmuz 2022 tarihine kadar Mezuniyet Komisyonu’ndan onay almak için bağlı oldukları Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. İlgili komisyonlar tarafından uygun görülen formlar Bölüm Sekreterlikleri tarafından 18 Temmuz 2022 tarihine kadar, işlemleri Merkezi Otomasyon Birimi tarafından yapılan birimler Merkezi Otomasyon Birimine, diğer birimler ise Öğrenci İşleri Ofislerine teslim edilecektir. Öğrenciler adına ilave ders kayıt işlemi Öğrenci İşleri personeli tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerin mezuniyet aşamasında ilave derslere ilişkin ücretlerini 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırmayan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

GANO’su 1,80’ in altında olan ve Üniversitemize 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler yeni ders alamaz, sadece başarısız oldukları dersleri tekrar edebilirler. Ancak, daha önce başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine, aynı gruptan olmak koşulu ile yeni bir seçmeli ders alabilirler. Üniversitemize 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıt yaptıran öğrenciler 1,80 kuralına tabi değildir.

Ön koşul ders/derslerini başaramayan veya daha önce almayan öğrenciler ön koşullu ders/dersleri alamazlar. Bu tür dersler otomasyon sistemi tarafından engellenmiş olduğundan, ders alma ekranında yer almayacaktır.

Tüm öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan açılmış olan derslerini almakla yükümlü olup, en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

Bitirme ödevi, proje, bitirme projesi, araştırma yöntemleri, güncel konular gibi derslerin alınabilmesi için, öğrencilerin bu dersleri yaz öğretiminden önce almış ancak başaramamış olmaları gerekir. Yaz öğretimi sonunda mezun olacak öğrenciler bu şarttan muaftır. Kuralsız ders alan öğrencilerin tespiti ders kayıtlarından sonra yapıldığından, bu dersleri ilk defa alan öğrencilerin dersleri iptal edilecek ve yerine ders verilmeyecektir.

Yaz öğretiminde açılan dersler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına yönelik açılmaktadır. 2014 ve sonrası girişli öğrenciler AKTS ile mezun olacaklarından, üst yarıyıldan alacakları yeni dersler konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ders planlarında AKTS kredi değerleri yükselen dersleri almaları durumunda, mezuniyet için gerekli olan toplam AKTS kredileri eksik olacağından, mezuniyet aşamasına geldiklerinde AKTS tamamlama dersi almak zorunda kalacaklardır. AKTS kredi değeri yükselen derslere ilişkin bilgiler Bölüm Başkanlıklarından alınabilir.

AYNI İÇERİĞE SAHİP DERSLERİN DENKLİK İŞLEMLERİ

Öğrencilerin, ön kayıtlar sonucunda kendi biriminde açılmayan, ancak aynı içeriğe sahip olması nedeniyle Üniversitemiz farklı birimlerinde açılan dersleri alabilmeleri için, denklik belgelerini dersi veren öğretim üyesi ile Bölüm Başkanlığına kesin kayıt öncesi 18 Temmuz 2022 tarihine kadar onaylatmaları gerekmektedir.

Uygun görülen formlar Bölüm Sekreterlikleri tarafından 19 Temmuz 2022 tarihinde, işlemleri Merkezi Otomasyon Birimi tarafından yapılan birimler Merkezi Otomasyon Birimine, diğer birimler ise Öğrenci İşleri Ofislerine teslim edilecektir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ders planlarında AKTS kredi değerleri değişen dersleri, üst yarıyıldan almak isteyen öğrencilere denklik verilmez. Lisans öğrencileri önlisans, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar.

AÇILMAYAN DERSLERİN ÜCRET İADESİ

Kesin kayıtlar sonunda 10 (On) kişinin altında kalan dersler 27 Temmuz 2022 otomasyon sistemi üzerinden kapatılacaktır. Öğrenciler kapanan derslerini 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sistem üzerinden ders kaydı ekranının altında yer alan “KAPANAN DERSLER” kısmından takip edeceklerdir. Kapanan dersi/dersleri olan öğrenciler yatırmış oldukları ücretlerin iadesi için öğrenim gördükleri birimin Öğrenci İşleri Ofislerine 19 Ağustos 2022 tarihine kadar dekontları ile birlikte müracaat edeceklerdir.

Öğrencilerin kapanan derslerin yerine başka derslere kayıt olmak istememeleri durumunda, yatırdıkları ücretin iadesini alabilmeleri için, bu derslerden çekilmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, ücret iadesi de yapılmamaktadır.

Dekontsuz iade yapılamadığından, öğrencilerin dekontlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iadelerini alabilmeleri için, herhangi bir bankada mutlaka kendilerine ait açık bir hesabın bulunması zorunludur. Dekontunu kaybeden öğrenciler dekont alıp alamayacaklarını ücret yatırdıkları bankaya sormaları gerekir.

2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Misafir Öğrenciler için Yaz Okulu Esasları

ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE KAYIT SÜRECİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi döneminde üniversitemizden ders almak isteyen misafir öğrenciler ders alma işlemlerini otomasyon sistemi üzerinden yapacakları için, 01-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar sisteme kayıt olmaları gerekir. Kesin kayıt sürecinde sisteme kayıt olunamaz. Öğrenciler otomasyon sistemine Google Chrome üzerinden giriş yaparak öğrenim gördükleri üniversitede kayıtlı oldukları birimler ile aynı isimdeki birimlere kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Sisteme kayıt işlemi Türk öğrenciler için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu öğrenciler için YU kimlik numarası ile yapılacaktır. Kimlik numaraları aynı zamanda okul numarası olarak da kullanılacaktır.

 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde değişim programı veya özel statü ile öğrenim gören öğrencilerin sistem üzerinden online kayıt olabilmeleri için ilişiklerinin kesilmiş olması gerekiyor. Not girişi tamamlanan öğrencilerin üniversitemizde kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine müracaat ederek en geç 05 Temmuz 2022 tarihine kadar otomasyon sisteminden ilişiklerini

kestirmeleri gerekir. İlişiği kesilen öğrencilerin 19 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59’ a kadar sistemden online kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Açılması durumunda öğrenciler başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde alabilirler. Ancak yeni derslere kayıt olmak isteyen öğrencilerin denklik işlemleri hakkında kendi Üniversitelerinden bilgi almaları gerekir.

Üniversitemizden daha önce ders aldıkları için otomasyon sistemi üzerinden online kayıt yaptırmış öğrencilerin durumları üniversitemizde pasif olduğundan, sistem üzerinden yeniden kayıt olmaları gerekir.

Yaz öğretiminde ders almak isteyen misafir öğrencilerin bilgileri YÖKSİS’ten çekildiğinden, kendi üniversitelerindeki öğrencilik statülerinin “AKTİF” olması gerekir. Aktif olmayan öğrenciler otomasyon sistemine kayıt yaptıramaz. Bu nedenle misafir öğrencilerin durumlarını e-devletten kontrol etmeleri ve üniversiteleri ile irtibat kurmaları mağdur olmamaları bakımından önem taşımaktadır.

ONLİNE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ.

 Tüm kayıtlar online yapılacağından, ders denklik belgesi vb belge istenmemektedir.

Öğrencilerin denklik işlemleri ile ilgili süreçleri kayıtlı oldukları üniversitelerine sormaları gerekir.

 ÜCRET YATIRMA SÜRECİ

Açılan derslere kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ders saati ücretini 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasına yatıracaklardır. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen öğrenciler ise otomasyon sisteminde yer alan ekrandan ücretlerini yatırabileceklerdir. Yatırılan ücretlerin otomasyon sistemine hatasız yansıması ve ders kayıtları sırasında mağduriyet yaşanmaması için, ücretin tam yatırılması, verilen hesabın dışında başka bir hesaba ücret yatırılmaması, EFT/havale işlemi yapılmaması gerekmektedir.

Birinci ve İkinci Öğretim programlarında öğrenim gören misafir öğrenciler, ders saati ücretinin üç katı kadar ücret ödeyeceklerdir.

Ücret yatıran öğrencilerin tekrar otomasyon sistemine giriş yaparak “KAYDET/TAMAM” butonuna basıp derslerini kesinleştirmeleri gerekir. Derslerini kesinleştirmeyen öğrencilerin dersleri ön kayıtta kalır ve ders yoklama, sınav vb. listelerde isimleri yer almaz.

 Birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim gören kendi imkanı ile öğrenim gören yabancı uyruklu misafir öğrenciler ders saati ücretinin üç katı,

Şehitlerin eş ve çocuklarından, gazilerin kendileri ile eş ve çocuklarından, Türkiye Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerden durumlarını belgelendirdikleri takdirde mevzuat gereği ders saati ücreti alınmayacaktır. Belge ibraz etmeyen öğrencilerden yukarıda belirtildiği şekilde ücret alınacaktır.

 KESİN KAYIT SÜRECİ

 • Açılan derslere ilişkin kesin kayıt işlemleri, 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar sistem üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde öğrenciler tarafından yapılacaktır.
 • Öğrenciler ücret     yatırdıktan     sonra    ders     alma    ekranından    seçtikleri dersleri
 • “KAYDET/TAMAM” butonuna basarak kayıtlarını kesinleştirmek zorundadırlar,
 • Öğrenciler kontenjanı dolan derslere kayıt yaptıramazlar,
 • Misafir öğrenciler BUÜ öğrencileri tarafından tercih edilmediği için açılmayan dersleri açtıramazlar, sadece açık ve kontenjanı olan derslere kayıt yaptırabilirler,
 • Ders kayıt sürecini tamamlayan öğrencilerin dönem derslerinden ders kaydı kontrolünü yapmaları

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, kesin kayıtta açılan dersler ile kesinleştirilen dersler değiştirilemez, iptal edilemez, ücret iadesi yapılamaz.

Lisans öğrencileri önlisans, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamazlar.

DERSLERİN YAPILMA ŞEKLİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretiminde açılan dersler yüz yüze yapılacaktır.

AÇILMAYAN DERSLERİN ÜCRET İADESİ

Kesin kayıtlar sonunda 10 (On) kişinin altında kalan dersler 27 Temmuz 2022 tarihinde otomasyon sistemi üzerinden kapatılacaktır. Öğrenciler kapanan derslerini 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sistem üzerinden ders kaydı ekranının altında yer alan “KAPANAN DERSLER” kısmından takip edeceklerdir. Kapanan dersi/dersleri olan öğrenciler yatırmış oldukları ücretlerin iadesi için öğrenim gördükleri birimin Öğrenci İşleri Ofislerine 19 Ağustos 2022 tarihine kadar dekontları ile birlikte müracaat edeceklerdir.

Öğrenciler kapanan derslere ait yatırdıkları ücretin iadesini alabilmeleri için, bu derslerden çekilmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmadığından, ücret iadesi de yapılmamaktadır.

Dekontsuz iade yapılamadığından, öğrencilerin dekontlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iadelerini alabilmeleri için, herhangi bir bankada mutlaka kendilerine ait açık bir hesabın bulunması zorunludur. Dekontunu kaybeden öğrenciler tekrar dekont alıp alamayacaklarını ücret yatırdıkları bankaya sormaları gerekir.

 • Bilgi Paketi & Ders Kataloğu için TIKLAYINIZ.
 • Diğer Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Üniversitemiz Öğrencilerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için TIKLAYINIZ.
 • Üniversitemiz Öğrencilerinin Diğer Üniversitelerden Ders Alma ve Ders Denlik Süreci için TIKLAYINIZ.
 • Diğer Üniversitelerden Ders Almak İsteyen B.U.Ü. Öğrencileri Başvuru ve Denklik Formu için TIKLAYINIZ.
 • Mezuniyet Aşamasında Fazla Kredi Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
 • 2022 Yaz Öğretimi Genel Ücret Tablosu için TIKLAYINIZ.
 • Zorunlu Hazırlık Sınıfına Tabi Programların Tablosu için TIKLAYINIZ.

!! YENİ !!

 • 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler için TIKLAYINIZ.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 89 YORUM
 1. ozan avcı dedi ki:

  geçen sene yaz okulunda uludağ üniversitesinde açılan dersleri nerede bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim.

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Üniversitenin eski duyurularını kontrol edebilirsiniz.

   1. Rıdvan dedi ki:

    Yaz okulu online olarak uzaktan eğitim mi olacak acaba ?

    1. ÖSYMLİ dedi ki:

     Evet, online olacak.

     1. emin dedi ki:

      derslere nereden katılım sağlayabilirim ukey üzerinden mi olacak

     2. Ali dedi ki:

      Öğrenci işlerine ulaşabilen var arkadaşlar?
      Ben tüm numaralarını aradım ulaşamadım.

    2. Nurettin dedi ki:

     Dersleri nereden görebiliriz

 2. ozan avcı dedi ki:

  merhabalar, uludağ üniversitesinde geçen sene psikoloji bölümünde yaz okulunda açılan dersleri nereden bulabilirim. Bildiğim kadarıyla henüz açılacak dersler belli değil. Geçen seneye bakıp fikir yürüteceğim yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Mine dedi ki:

   Geç kayıt şansı var mı denklik alamadık da henüz

 3. yavuz dedi ki:

  merhaba yaz okulu uzaktan eğitimle mi olacak

  1. Semanur dedi ki:

   Sınavlar online mı olacak ödev şeklinde mi

 4. enes dedi ki:

  faklı üniversiteden olan öğrenciler kayıt yaptırabiliyor mu

  1. Rumeysa dedi ki:

   Misafir ogrenci olarak kayit oluyor bende baska üniversite den kayit olucam dilekce vericem teknik bilimler için temel matematik dersi için

   1. Şeyda dedi ki:

    Sizin bölümle alakalı değilim ama bir şey sormak istiyorum. Açılan dersleri yayınlamışlar mi göremedim de ben.

    1. Rumeysa dedi ki:

     Yok bende göremedim 10 temmuz itibari ile sanirim acilcak

 5. MRV dedi ki:

  ilköğretim matematik öğretmenliği için yayınladığınız öngörülen dersler formu kesin mi????

 6. Bahar dedi ki:

  Müzik dersleri açılır mı acaba

 7. Vuslat dedi ki:

  Acaba ilahiyat için açılan yaz okulu derslerini nereden bulabilirim goremedim de

 8. Aaaa dedi ki:

  Ne zaman başlar ön kayıtlar ve her fakülte için açılır mı

  1. Ayşenur Ketenci dedi ki:

   Uludağ’da derslerin devam zorunluluğu tam olarak nasıl olacak mesela ders saatinde google meet üzerinden yoklama mı alınacak ?

 9. Vet dedi ki:

  Ön kayıt nereden gerçekleştiriliyor? İnternetten ve uludağ üniversitesinin sayfasında herhangi bir bağlantı göremedim.

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, henüz başlamadı.

  2. Kk dedi ki:

   Bende bulamadım İngilizce 1açılır mı ki

   1. Antakya dedi ki:

    Ya açılan dersler ne zaman yayinlanacak

    1. Umut dedi ki:

     Ya bu Uludağ içeriği nerden buluruz

    2. Gülsüm dedi ki:

     Ön kayıt ışlemi nasıl yapılıyor ben yapamadım da çıkmıyor.

   2. Sümeyye dedi ki:

    Bugün 13 Temmuz ön kayıt deniliyor ama başvuru linki hiç bişey görünmüyor

    1. ÖSYMLİ dedi ki:

     Otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. BU LİNKE tıklayın

  3. Recep dedi ki:

   Öğrenci otomasyon Web den yapılıyor

 10. Nasır dedi ki:

  Uludağ üniversitesi yaz okulu almak için hangi bankaya harç yatirilir

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   İlgili üniversitenin belirlediği bankaya para yatırma işlemi gerçekleştirilmelidir.

  2. Ayşenur Demircan dedi ki:

   Diğer üniversitelerinden Uludağ Üniversitesine yaz okuluna başvurular ile ilgili hususlar yayınlandı mı ?

  3. Aslı Aydın dedi ki:

   Üniversitenin kendi sitesinde 3-6 temmuz arası ön kayıt olacağı yazıyor, burda 13-16 temmuz arası ön kayıt olacağı görünüyor, hangisi doğru? Acil cevap lütfeeennn

   1. ÖSYMLİ dedi ki:

    Üniversitenin duyurularda paylaştığı takvimde de ön kayıt 13 Temmuz 2020 – 16 Temmuz 2020 olarak yazılı. Siz hangi takvime baktınız bilmiyorum fakat bursa uludağ üniversitesinin ana sayfasındaki duyurulara tıklayın, yaz okulu duyurusu var. Oradaki takvim ile paylaştığımız takvim aynıdır.

    1. Gizem dedi ki:

     Bir şey sorcam bi tane bile üni online yapmıyo mu ya ne kdr saçma evimiz uzak nası gidip gelicez atıyorum esk den mardin de olan derse nası gidicem misafir oladak saçmalık ya lütfen online yapan varsa bana sçylermisimiz

  4. nurse1122 dedi ki:

   Arkadaşlar Trakya Üniversitesinde Hemşirelik okuyorum Uludağdan yaz okulunda kaldığım dersleri vericem denklik nasıl alıcam yardımcı olur musunuz

1 2 3 5