2024 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu

15.06.2024
A+
A-

2023 -2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu

2024 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 1 – 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 15 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Yaz okulu dersleri sonrası uygulanacak sınavlar ise 2 – 8 Eylül 2024 tarihlerin olacaktır.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

maku-yaz-okulu

Mehmet Akif Ersoy Yaz Okulu Akademik Takvimi 2024

2023 Mehmet Akif Ersoy Yaz Okulu Akademik Takvimi

1 – 10 Temmuz 2024Öğrenci Başvuru Tarihleri – Online Kayıt (Misafir Öğrenci Dahil)

(Ders Seçimi, Öğrenim Ücreti, Kesinleştirme İşlemi)

11 Temmuz 2024Açılması Kesinleşen Derslerin İlan Edilmesi
12 Temmuz 2024Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin Belirlenmesi ve İlanı
15 Temmuz- 31 Ağustos 2024YAZ OKULU ÖĞRENİM SÜRESİ (7 Hafta )
16 – 18 Temmuz 2024Ekle – Sil Haftası;
*Açılan derslere kayıt yaptırma,
*Açılmayan veya çakışan derslerin yerine ders seçme,
*Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Kararı ile yeterli sayıda öğrenci
başvurusu olması halinde yeni ders açılması işlemleri.
19 Temmuz 2024Birim Öğrenci İşleri Personeli Tarafından Onay İşlemleri İçin Son Gün
2 – 8 Eylül 2024Yaz Okulu Sonu Final Sınavları www.osymli.com (7 Gün)
10 Eylül 2024Yaz Okulu Sonu Final Sınav Not Girişi ve Sınav Evraklarının Teslimi İçin Son Gün

* 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılamayan dersler 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacaktır.
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramında yapılamayan dersler 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacaktır.

2024 Mehmet Akif Ersoy Yaz Okulu Esasları

Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülecek 2024 Yılı Yaz Okulu Programlarında Uygulanacak Genel Usul ve Esaslar

Madde 4 – (1) Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek olan yaz okulunda uygulanacak esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

(a) 2024 Yılı Yaz Okulu’nda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II”,” Türk Dili I- II” ve “Yabancı Dil (İngilizce) I – II” dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle, diğer tüm dersler ise yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacaktır.

(b) Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II”,” Türk Dili I-II” ve “Yabancı Dil (İngilizce) I–II” derslerinin ara sınav ve yaz okulu sonu (final) sınavları ile yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacak derslerin ara sınav ve yaz okulu sonu (final) sınavları yüz yüze yapılacaktır.

(c) Üniversitemizde 2024 Yılı Yaz Okulunda uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II”,” Türk Dili I- II” ve “Yabancı Dil (İngilizce) I – II” derslerini alacak öğrenciler için;

(a) Uzaktan eğitim ile verilecek dersler canlı (senkron) olarak yapılacak olup, aynı zamanda kayıt altına alınacak ve öğrencilerin daha sonra kayıttan izlemesine (asenkron) imkân verilecektir.

(b) Açılması uygun görülen teorik derslerin ders notları ve canlı ders kayıtları her hafta uzaktan eğitim sistemine yüklenecektir.

(c) İlgili derslerin ders notları ve canlı ders kayıtlarının her hafta uzaktan eğitim sistemine kaydedilmesi öğretim elemanına ders ücreti ödemesinde esas alınacaktır. Ödemeler ilgili akademik birimler tarafından yapılacaktır.

(d) Öğrenciler canlı ve/veya kayıttan toplam ders süresinin en az %70’ini izlemeleri halinde devam şartını yerine getirmiş sayılırlar.

(e) Öğrencilerin devam, devamsızlıkları yaz okulu sonu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından raporlanacaktır. Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerine devam şartını sağlamış olsalar dahi yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır.

Yaz okulunda devam şartını sağlamayan öğrenci ilgili dersin final sınavına giremez.

(3) Başarı notu hesaplanması Üniversitemizin mevzuat hükümlerine göre yapılır. Veteriner

Fakültesi’nde mutlak değerlendirme sistemi, diğer tüm ön lisans ve lisans programlarında ise bağıl değerlendirme sistemi esasları uygulanır.

(4) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerine devam şartını sağlamış olsalar dahi yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır.

(5) Öğrencilerin dersin devamını şartını sağlaması için dersin teorik kısmının %70’ine, uygulamanın %80’ine katılım sağlaması esastır.

(6) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu sınavı yapılır.

(7) Ara sınava katılmayan öğrenci ilgili dersin yaz okulu sonu (final) sınavına giremez.

(8) Yaz okulunda mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri İçin Usul ve Esaslar

Madde 5 – (1) 2023-2024 eğitim-öğretim yılına ait öğretim planlarında yer alan tüm dersler yaz okulu başvurusu için Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) açılacaktır.

(2) Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler ait oldukları yarıyılda açılmamış ise yaz okulunda açılmaz.

(3) Öğrenciler, mevzuatımıza uygun olarak eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyıllarında) açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri, başarısız olduğu dersleri, üst yarıyıllarda okunacak dersleri ve not yükseltmek istediği dersleri yaz okulunda alabilirler.

(4) Yaz okulu derslerini kayıtlı bulunduğu birimden alacak olan MAKÜ öğrencisi, doğrudan

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim işlemlerini yapabilir.

(5)  MAKÜ öğrencisi kayıtlı bulunduğu biriminde açılmayan dersini, üniversite içinde başka bir birimde açılması durumunda hak kaybına uğramadan alabilmesi için

https://prg.mehmetakif.edu.tr/YazOkuluBasvuruFormu/?YOBF=MAKU linkinden başvuru formu ile müracaat etmesi ve müracaatının sonrası kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilmesi gerekmektedir.

(6) MAKÜ öğrencisi Üniversitemiz fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokullarında yaz okulu derslerinin açılmamış olması koşuluyla, hak kaybına uğramadan diğer yükseköğretim kurumundan/kurumlarından alabilmesi için

https://prg.mehmetakif.edu.tr/YazOkuluBasvuruFormu/?YOBF=DIGER adresinden başvuru formu ile müracaat etmesi ve müracaatının sonrası kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararı ile kabul edilmesi gerekmektedir.

(7) Öğrenciler ilgili ders içerik çıktılarını Üniversitemiz web ana sayfasındaki AKTS linki (https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/) altında bulunan “AKTS Bilgi Paketi”nden alabilirler.

(8) Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini Vakıfbank üzerinden yatırmalarının ardından ders kesinleştirme işlemini Öğrenci Bilgi Sitemi üzerinden yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri ise birim öğrenci işleri tarafından yapılır.

(9) MAKÜ öğrencileri;

(a) Üniversitemiz bünyesindeki yaz okulunda açılan derslerden kredileri toplamı en çok 20 AKTS olmak koşuluyla en fazla 5 ders alabilir.

(b) Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında yaz okulu derslerinin açılmamış olması ve içerik, kredi ve ders saati uygunluğu koşuluyla kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu onayı ile toplam 15 AKTS ders kredisini geçmeyecek şekilde diğer üniversitelerin yaz okulundan mevzuatımıza uygun olarak ders alabilirler.

(c) Üniversitemizin yaz okulu ile diğer üniversitelerin yaz okulundan aynı yıl içinde ders alan öğrenciler; ders kredileri toplamı 20 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde en fazla 5 ders alabilir.

(d) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıflardan ders kredisi toplamı en fazla 15 AKTS ders alabilirler.

(e) Sadece bir ders seçen öğrencilerin AKTS sınırlaması yoktur.

(10) Döneminde bir dersin devam şartını sağlamayan veya dersi hiç almayan öğrenci yaz okulunda ilgili dersi alıyor ve devam alsa dahi dersten başarısız oluyor ise, öğrenci ilgili dersi ait olduğu yarıyılda tekrar devam etmek zorundadır. Bu nedenle yaz okulunda söz konusu durumda dersten başarısız olan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilmez.

(11) Yaz okulunda alınan ve başarılı (DD ve üzeri) olunan derslerin notları, takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) dahil edilir. (12) Yaz okulunda açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işleme tabi tutulur.

(13) Yaz okulunda, dersin ait olduğu yarıyıldaki başarısından daha düşük başarı gösterilmesi ya da devamsızlıktan kalınması halinde öğrencinin yaz okulundaki başarı durumu dikkate alınmaz ve yaz okulunda o dersi hiç almamış gibi işlem görür.

(14) Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci yaz okuluna kayıt yaptıramaz.

(15) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(16) Çift anadal programından yaz okulunda ders alınabilir.

(17) İlk yüzde on’a girerek katkı payı ödemeyecek öğrencilerin tespiti, programlar bazında yapılan bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesi sonrasında yapıldığından yaz okulu sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

(18) Veteriner Fakültesi tarafından yaz okulunda açılacak tüm derslere 100 öğrencilik kayıt kotası konulmuştur. Kotanın dolması nedeniyle derslere kayıt yaptıramayan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri kendi birimlerine dilekçe ile başvurmaları halinde kota harici değerlendirilecek olup, kayıt işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılabilecektir.

 2024 Diğer Üniversitelerde Kayıtlı Olup Üniversitemizde Yaz Okulundan Ders Alacak

Öğrenciler İçin Usul ve Esaslar

Madde 6 – (1) Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin   https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/summer_app/ adresinden başvuru yaparak kayıt oluştururlar. 1 gün sonra https://net.mehmetakif.edu.tr/welcome sayfasından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak misafir öğrenci statüsünde MAKÜ öğrencileri gibi yaz okulundan ders alabilirler. Başvuru yapan öğrencilerin öğrenci numaraları başvuruda belirtikleri e-posta adreslerine 24 saat içinde gönderilecektir. Kayıt bilgileri e-posta adresine gelmediği takdirde yazokulu@mehmetakif.edu.tr adresinden e-posta yoluyla bilgi alınabilecektir.

(2) Diğer üniversitelerde kayıtlı olup, üniversitemiz yaz okulundan ders alacak olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihleri arasında https://www.mehmetakif.edu.tr/tr/contents/35 linkinde yer alan 2024 Yaz Okulu duyurusundaki

Yaz Okulu Akış Şeması” doğrultusunda MAKÜ ÖBS üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.

(4) Üniversitemiz yaz okulunda ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik talep edilmemektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt olmadan önce Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.

(5) Üniversitesi tarafından ders içeriği istenilenler, ilgili ders içerik çıktılarını Üniversitemiz web ana sayfasındaki AKTS linki https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ altında bulunan “AKTS Bilgi Paketi”nden alabilirler.

(6) Yaz okulunda başarı-başarısızlık değerlendirme ve başarı notu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10801&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=

5 ve Veterinerlik Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24827&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=

5 hükümlerine göre yapılır.

(7) Misafir öğrencilerin başarı notu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23. Maddesi ve Veterinerlik Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24. Maddesine göre hesaplanarak sadece “Harf Notu” ile değerlendirilir ve ilan edilir. Öğrencinin kendi Üniversitesinde dersin başarısının kabul olmama sorumluluğu Üniversitesine ve öğrenciye aittir.

2024 Mali Konular ve Diğer Hükümler Hakkında Usul ve Esaslar

Madde 7 – (1) Misafir öğrenciler için ders ücreti hesaplamaları MAKÜ öğrencilerinden farklı olacaktır. Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlendiği üzere ilgili öğrenciler için hesaplamalar “I. Öğretim Ücretinin 5 (Beş kat) KATI” olacaktır.

(2) Yaz okulunda ders kayıt işleminden sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Yaz okulunda açılmış olan derslerin ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.

(3) Üniversitemiz bünyesindeki 2024 Yaz Okulundan ders alan MAKÜ öğrencileri ile diğer üniversite öğrencileri seçtikleri derse göre ÖBS üzerinden otomatik olarak hesaplanan öğretim ücretini 2024 Yılı Yaz Okulu Takviminde belirtilen çevrimiçi (online) kayıt tarihleri arasında öğrenci numarası ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki “Vakıfbank” şubeleri, ATM’leri ya da internet bankacılığı aracılığıyla yatırabilirler. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci

Bilgi Sistemi üzerinden ders kayıtlarını kesinleştirmeleri zorunludur.

(4) Yaz okulunda yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslerin yerine akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinde ders değişikliği yapılması durumunda öğrenci ücret farkı var ise öğrenci numarası ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki “Vakıfbank” şubelerine veya internet bankacılığıyla yatırabilirler.

(5) Yaz okulunda, açılmayan veya çakışması nedeniyle bırakılan derslerin ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri, öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine kaydettikleri kendi adına açılmış banka hesap numarasına (IBAN numarasına) yapılır. Öğrencilerin kendi adına açılış banka hesabı (IBAN numarası) yoksa İADE İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILAMAZ. Bu yüzden katkı payı ücret iadelerinde gecikmeye mahal vermemek için IBAN numarasının doğru ve eksiksiz olması, herhangi bir aksaklık varsa ÖBS’de gerekli güncellemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

(6) Şehit ve Gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrencilerden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerden Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet Burslu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden olup durumunu belgeleyenlerden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.

(8) Ücret iadesi işlemleri, yaz okulu süresi içerisinde Akademik Birimlerden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelen bilgilerin toplu halde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi sonucu anılan Başkanlık tarafından öğrencinin kendi adına ait IBAN numarasına yapılır.

(9) 2024 Yaz Okulu başvuru, öğrenci numarası ve şifre alma, ders kayıt, ders ekleme çıkarma, katkı payı işlemleri ve diğer konular hakkındaki soru ve talepleriniz yazokulu@mehmetakif.edu.tr adresi üzerinden e-posta yoluyla ve https://oidb.mehmetakif.edu.tr/icerik/1385/677/akademik-birimler-iletisim-numaralari iletişim numaraları üzerinden telefonla cevaplanacaktır.

[önceki yıl !]2023 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulunda Açılması Kesinleşen Dersler

2023 yılı Yaz Okulunda açılması kesinleşen ders listesi ekte yer almaktadır.

Yaz Okulunda yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslerin yerine 2023 Yılı Yaz Okulu Akademik Takviminde yer alan ve 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan ekle/sil haftası süresince öğrenciler ders değişikliği yapabileceklerdir.

Ekle/Sil haftasında açılması kesinleşen derslere yeni kayıtlarda alınacaktır. Ancak Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki  “Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları” , “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” , “İç Hastalıkları ve Hemşireliği” , “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” ,“Hemşirelik Esasları” , ” Halk Sağlığı Hemşireliği” ,”Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” dersleri uygulama alanı yetersizliği nedeni ile uygulamaların sağlıklı ve nitelikli yürütülebilmesi için ilgili derslere ekle/sil haftasında yeni kayıt alınamayacaktır.

Akademik takvim, Ders kayıt, Ekle/sil ve diğer yaz okulu ile ilgili verilere olarak https://www.mehmetakif.edu.tr/duyuru/7909/2023-yili-yaz-okulu-basvurulari-baslamistir linkinden ulaşılabilecektir.

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.

Akademik takvim, Ders kayıt, Ekle/sil ve diğer konularla ile ilgili olarak yukarıdaki akademik bilgilerden faydalanılması öğrencilerin yararına olacaktır.

AŞAĞIDAKİ TABLODAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Tablonun üst kısmında BUL yazan yere ders isimlerini yazarak arayabilirsiniz.

 

BölümProgramDers AdıKrediAktsTeorik SaatUygulama SaatAçıklama
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkSınıf Yönetimi2320Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkTürk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2320Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Özel Eğitim BölümüÖzel Eğitim ÖğretmenliğiUygulamalı Davranış Analizi3430Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Özel Eğitim BölümüÖzel Eğitim ÖğretmenliğiErken Çocuklukta Özel Eğitim3430Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Temel Eğitim BölümüOkul Öncesi ÖğretmenliğiErken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları3530Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitimde Ölçme ve Değerlendirme2320Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkÖzel Eğitim ve Kaynaştırma2320Spor Bilimleri Fakültesi "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" Programı "19403" kodlu ", "Özel Eğitim ve Kaynaştırma" dersi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı "Özel Eğitim ve Kaynaştırma" dersi ile birleştirilerek Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Türk Dili ve EdebiyatıTürk Dili ve EdebiyatıKarahanlı Türkçesi3330Fen-Edebiyat Fakültesinde açılmıştır.
Türk Dili ve EdebiyatıTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk Edebiyatı III3330Fen-Edebiyat Fakültesinde açılmıştır.
Türk Dili ve EdebiyatıTürk Dili ve EdebiyatıOrhon Türkçesi3430Fen-Edebiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid VI2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid V2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid IV2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid VII2320İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid III2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatTefsir Tarihi ve Usulü2220İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid II2220İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatHadis III2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatKur'an Okuma ve Tecvid I2220İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatHadis I2220İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
İlahiyatİlahiyatİslam Mezhepleri Tarihi2420İlahiyat Fakültesinde açılmıştır.
HemşirelikHemşirelikDoğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikİç Hastalıkları Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikHalk Sağlığı Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikCerrahi Hastalıkları Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikHemşirelik Esasları1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikRuh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği1418616Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
Bucak Sağlık Yüksekokulu "Hemşirelik" Programı öğrencileri bu derse fark ücreti ödeyerek ekle-sil haftasında kayıt olabilirler.
HemşirelikHemşirelikHemşirelikte Öğretim4824Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
HemşirelikHemşirelikFizyoloji3530Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
HemşirelikHemşirelikBiyoistatistik2420Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
HemşirelikHemşirelikHemşirelikte Yönetim61044Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerKüçük Hayvan İç Hastalıkları3330Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerMikrobiyoloji II4532Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerÖzel Patoloji I4432Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerÖzel Histoloji3422Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerBüyük Hayvan İç Hastalıkları I3330Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerFarmakoloji I3321Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerFarmakoloji II3322Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerÖzel Patoloji II4432Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerBüyük Hayvan İç Hastalıkları II3330Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerÖzel Viroloji2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerAnatomi I4423Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerKüçük Hayvan Cerrahisi2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerDoğum ve Jinekoloji I2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerVeteriner Ortopedi ve Travmatoloji2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerTopografik Anatomi2211Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerEt Muayenesi ve Teknolojisi5534Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerProtozooloji3322Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerMeme Sağlığı ve Hastalıkları2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerHelmintoloji3422Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerMikrobiyoloji I3522Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerFizyoloji I4632Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerBüyük Hayvan Cerrahisi2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerSüt Muayenesi ve Teknolojisi3322Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerHayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları3322Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerİç Hastalıklarına Giriş2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
VeterinerVeterinerHayvan Islahı2220Veteriner Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2320Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkYabancı Dil I (İngilizce)2320Eğitim Fakültesinde açılmıştır.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkTürk Dili I3430Eğitim Fakültesinde açılmıştır.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 39 YORUM
 1. ömer dedi ki:

  kendi sitelerinde de burdada ders içeriklerine ulaşamıyoruz

 2. xxx dedi ki:

  MAKÜ de mühendislik fakültesi için açılacak derslere ulaşamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Selma GÜNER dedi ki:

   Eğitim fakültesinde açılacak olan dersler nedir yardımcı olur mussunuz

  2. Ssss dedi ki:

   Kesin açılan derslere nerden bakıyoruz

   1. ÖSYMLİ dedi ki:

    Yazının sonunda paylaştım.

  3. Merve dedi ki:

   Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy üniversitesi iç hastalık içerdekiler nasıl çıkabilirim?

 3. mhmt dedi ki:

  2020-2021 yılı için beden eğitimi ögrt. bölümünden ders almak istiyorum dersin açılması için yeterli sayı kaç acaba?

 4. Manolya dedi ki:

  İngiliz Dili Edebiyatı dersleri açılmıyor mu, göremedim.

 5. mehmet dedi ki:

  Merhaba başka üniversiteden gelen öğrenciler için ücret 3 katı isteniyor tahmini olarak geçen seneyi baz alırsak ne kadar bir ücret ödenir bilgi verebilir misin

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Başvuru esnasında dersleri seçtikten sonra sistem hesaplama yapıyor.ön kayıt yapıp dersi seçtiğinizde ücret çıkar

   1. Esranur dedi ki:

    Merhaba rica etsem makü tarih bölümünün ders içeriklerini paylaşabilir misiniz malesef üniversitenin kendi sitesinde çıkmıyor.

   2. Halise dedi ki:

    Kac kisiyle ders aciliyor

    1. ÖSYMLİ dedi ki:

     Geçen sene 10 du

    2. Ümran dedi ki:

     Online dersler nasıl işlenicek hangi sistem üzerinden bilgisi olan var mı?

 6. Sevda dedi ki:

  Dışarıdan gelen öğrenci için ücret 3 katı diyor tahminen ne kadarlık bir ücret olur?

  1. zzz dedi ki:

   2 aktslik bir ders için (seçmeli) ben 165 tl yatırdım umarım ders açılır 🙁

 7. Ali dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı bölümünün ders içeriklerini paylaşabilir misiniz ? Resmi sitede almak istediğim dersin içeriğini bulamadım. Siz bulabilir misiniz ? Teşekkürler şimdiden .

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba Ali, mail adresine dersleri attım, umarım işene yarar. Kolay gelsin.

   1. AYŞE dedi ki:

    bana da gönderir misin

    1. MEHMET dedi ki:

     Size geldiyse ders içerikleri bana da gönderebilir misniz

   2. MEHMET dedi ki:

    banada gönderebilir misiniz

   3. choukri mahamoud ABDILLAHI dedi ki:

    merhaba bana da gönfderir misniz

  2. Alperen Kirez dedi ki:

   Müzik dersleri acilacakmi

 8. Tuba dedi ki:

  Bu resmen sömürü!! Misafir öğrenciden üç katı fiyat istemek ne demek??

 9. Azra dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı bölümünde çağdaş Türk şiiri ve Çağdaş Türk romanı derslerinin içeriği ders bilgi paketinde kaydı yoktu içeriklerine ulaşamadım bu konuda bni bilgilendirirseniz sevinirim

 10. mehmet demirci dedi ki:

  makü nün kendi sitesinde yer alayan bir takvim

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Öncesinden bilgi sahibi oluyoruz. Siz üniversitenin duyurusunu bekleyebilirsiniz.

   1. uğur dedi ki:

    açılacak dersler açıklanmamış ne zaman açıklanacak

   2. taha dedi ki:

    Türkiye fiziki coğrafyası veya genel fiziki coğrafya açan yaz okulu var mı acaba