2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu

14.07.2021
53.799
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu

2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 21 Haziran- 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Yaz okulu dersleri sonrası uygulanacak sınavlar ise 13-17 Eylül 2021 tarihlerin olacaktır.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Mehmet Akif Ersoy Yaz Okulu Akademik Takvimi

21 Haziran- 14 Temmuz 2021Öğrenci Başvuru Tarihleri – Online Kayıt (Misafir Öğrenci Dahil)

(Ders Seçimi, Öğrenim Ücreti, Kesinleştirme İşlemi)

16 Temmuz 2021Açılması Kesinleşen Derslerin İlan Edilmesi
19 Temmuz 2021Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin Belirlenmesi ve İlanı
26 Temmuz- 3 Eylül 2021YAZ OKULU ÖĞRENİM SÜRESİ
26 -28 Temmuz 2021Ekle-Sil

*Açılan Derslere Kayıt Yaptırma,

*Açılmayan ve Çakışan Derslerin Yerine Ders Seçme,

* Yaz Okulu Koordinasyon Kurul Kararı ile Yeterli Sayıda Öğrenci Başvurusu Olması Halinde Yeni Ders açılabilir.)

30 Temmuz 2021Birim Öğrenci İşleri Personeli Tarafından Onay İşlemleri İçin Son Gün
6 -10 Eylül 2021Yaz Okulu Sonu Final Sınavları
13 Eylül 2021Yaz Okulu Sonu Final Sınav Not Girişi ve Sınav Evraklarının Teslimi İçin Son Gün

yeni-gif

Üniversitemiz 2021 yaz okulu ile ilgili olarak derslerin işleniş yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Daha önce alınan kararlar doğrultusunda uzaktan eğitim ile yapılacak dersler aynen uzaktan eğitimle yapılmaya devam edilecektir. 13.07.2021

 • Yaz okulunda açılmış olan ders/derslerin ücret iadesi yapılamaz.
 • Öğrenci, ders/derslerinde herhangi bir çakışma yoksa açılması kesinleşen ders/dersleri bırakamaz. Ancak, ders/ derslerin çakışması veya açılmaması durumunda ekle-sil süresi içerisinde açılmış olan bir derse kayıt yaptırabilir.
 • Başvurular sonrası açılması kesinleşen eşdeğer derslerin hangi akademik birimde açılacağına, derslere başvuran toplam öğrenci sayısına göre değerlendirilerek Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından karar verilecektir.
 • Yaz okulunda açılmayan ve çakışan derslerin ücret iadeleri öğrencinin kendisine ait olan IBAN numarasına yatırılır.

 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI

“2020 Yılı Yaz Okulu Uygulama Esasları” bu döneme mahsus hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

         Üniversitemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2021 Yılı Yaz Okulu’nda teorik derslerin tamamını uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Uygulamalı derslerin ise uzaktan eğitim yöntemi ya da yüz yüze yapılması ile ilgili karar akademik birimlerce verilecek olup, liste halinde ilgili akademik birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır.                 Yaz okulunda;

 • Sadece uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak derslerin arasınav ve final sınavlarının Uzaktan Eğitim yöntemiyle yapılacaktır. (Ödev, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, kısa cevap, yazılı gibi sistem üzerinde bulunan sınav modülü ya da ödev modülü kullanılarak) Sınav şeklinin dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenip belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilere önceden duyurulacaktır.
 • Uygulaması yüz yüze yapılacak derslerin sınavları da yüz yüze yapılacaktır.

Yüz yüze verilecek olan eğitimlerde ve yapılacak sınavlarda Covid-19 Pandemisi nedeniyle alınan her türlü(sağlık, sosyal vb. durumlarda kişisel hijyen, sosyal mesafeyi koruma ve maske takımı vb. gibi) alınacak tedbirlere uyma ve dikkatli olma sorumluluğu öğrenciye aittir.

 • Uzaktan eğitim ile dersler canlı (senkron)  olarak yapılacak olup, aynı zamanda kayıt altına alınıp öğrencilerin daha sonra kayıttan izlemesine (asenkron) açılacaktır.
 • Üniversitemiz ana sayfasında uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili gerekli açıklamalar ve sistemin yönetimine ilişkin video çekimleri bulunmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitimle ilgili yaşadığınız soru ve sorunlarınız için “öğrenci no, ad, soyad, kayıtlandığınız birim (okul), bölüm/program vs.” bilgilerinizi ve yaşadığınız sorunu detaylıca yazarak uzak@mehmetakif.edu.tr e-posta adresine göndererek destek alabilirsiniz.
 • Açılması uygun görülen teorik derslerin ders notları ve canlı ders kayıtları her hafta uzaktan eğitim sistemine yüklenecektir.
 • İlgili derslerin ders notları ve canlı ders kayıtlarının her hafta uzaktan eğitim sistemine kaydedilmesi ders ücreti ödemesinde esas alınacaktır. Ödemeler ilgili akademik birimler tarafından yapılacaktır.
 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerine devam şartını sağlamış olsalar dahi yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır.
 • Öğrenciler canlı ve/veya kayıttan toplam ders süresinin en az %70’ini izlemeleri halinde devam şartını yerine getirmiş sayılırlar.
 • Öğrencilerin devam, devamsızlıkları dönem sonu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından raporlanacaktır. Yaz okulunda devam şartını sağlamayan öğrenci ilgili dersin final sınavına giremez.
 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir arasınav ve yaz okulu sonu (Final) sınavı yapılır. Arasınava katılmayan öğrenci ilgili dersin final sınavına giremez.
 • Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme yapılmaz.
 • Döneminde veya yaz okulunda devam şartını sağlayamayan veya yaz okulunda başarısız olan öğrenci o dersin tek ders sınavına katılamaz.

 MAKÜ Öğrencilerinin 2021 Yılı Yaz Okulu Uygulama Esasları

 • Üniversitemizde Covid-19 Pandemi nedeniyle, 2021 Yaz Okuluyla sınırlı kalmak üzere öğrencilerimiz;
 • Üniversitemiz yaz okulundan, ders sınırlandırması olmadan ders kredileri toplamı 30 AKTS kredisini geçmemek koşuluyla ders alabilirler.
 • Üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yaz okulu derslerinin açılmamış olması koşuluyla, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu onayı ile toplam 30 AKTS ders kredisini geçmeyecek şekilde diğer üniversitelerin yaz okulundan mevzuatımıza uygun olarak ders alabilirler.
 • Üniversitemizin yaz okulu ile diğer üniversitelerin yaz okulundan aynı yıl içinde ders alan öğrenciler; ders sınırlandırması olmadan ders kredileri toplamı 30 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde alabilir.
 • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO’su ) en az 00 olan öğrenciler, yaz okulunda üst sınıflardan ders kredisi toplamı en fazla 30 AKTS’ye kadar ders alabilirler.
 • MAKÜ öğrencileri; mevzuatımıza uygun olarak eğitim-öğretim yılında alamadığı dersleri, başarısız olduğu dersleri, üst yarıyıllarda okunacak dersleri ve not yükseltmek istediği dersleri yaz okulunda alabilirler.
 • Yaz okulu derslerini kayıtlı bulunduğu birimden alacak olan MAKÜ öğrencisi, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim işlemlerini yapabilir.
 • Öğretim planlarında yer alan tüm dersler yaz okulu başvurusu için sistemde açılacaktır.
 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
 • MAKÜ öğrencisi,kayıtlı bulunduğu biriminde açılmayan dersini, üniversite içinde başka bir birimde açılması durumunda hak kaybına uğramadan alabilmesi için BU LİNKTEN başvuru formu ile müracaat etmesi ve müracaatı sonrası kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır.
 • MAKÜ öğrencisi Üniversitemiz fakülte/ yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokullarında yaz okulu derslerinin açılmamış olması koşuluyla, hak kaybına uğramadan diğer üniversite/üniversitelerden alabilmesi için BU LİNKTEN  adresinden başvuru formu ile müracaat etmesi ve müracaatı sonrası kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Öğrenciler, ilgili ders içerik çıktılarını Üniversitemiz web ana sayfasındaki AKTS linki altında bulunan “AKTS Bilgi Paketi”nden alabilirler.
 • Önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler ait oldukları yarıyılda açılmamış ise yaz okulunda açılmaz.
 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programlarında alabilir.
 • Döneminde bir dersin devam şartını sağlamayan ya da hiç devam etmeyen öğrenci yaz okulunda o dersi tekrar alıp başarısız olur ise öğrenci o dersi ait olduğu yarıyılda tekrar devam etmek zorundadır.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitemizin mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 • Yaz okulunda alınan ve başarılı (DD ve üzeri) olunan derslerin notları, takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) dahil edilir.
 • Yaz okulunda açılmış olan derslerden alınan başarı notları, o derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işleme tabi tutulur.
 • Yaz okulunda, dersin ait olduğu yarıyıldaki başarısından daha düşük başarı gösterilmesi ya da devamsızlıktan kalınması halinde öğrencinin yaz okulundaki başarı durumu dikkate alınmaz ve yaz okulunda o dersi hiç almamış gibi işlem görür.
 • Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenci yaz okuluna kayıt yaptıramaz.
 • Yaz okulunda geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
 • Çift anadal programından yaz okulunda ders alınabilir.
 • İlk yüzde on’a girerek katkı payı ödeyecek öğrencilerin tespiti, programlar bazında yapılan bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesi sonrasında yapıldığından yaz okulu sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.
 • Öğrencilerimiz seçtikleri derse göre oluşan öğretim ücretini 2020 Yaz Okulu Takviminde belirtilen online kayıt tarihleri arasında öğrenci numarası ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki “Vakıfbank” şubelerine yada internet bankacılığıyla yatırabilirler. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını kesinleştirmeleri zorunludur.
 • Yaz okulunda kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Yaz okulunda açılmış olan derslerin ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
 • Yaz okulunda yeterli öğrenci sayısına ulaşılmadığı için açılmayan derslerin yerine akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresinde ders değişikliği yapılması durumunda öğrenci ücret farkı var ise öğrenci numarası ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki “Vakıfbank” şubelerine veya internet bankacılığıyla yatırabilirler.
 • Yaz okulunda, açılmayan veya çakışması nedeniyle bırakılan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri, kendilerine ait olan IBAN numaralı hesaplarına yapılır. Kendilerine ait olmayan IBAN numarasına iade işlemi yapılamaz. Bu nedenle geri iadelerde gecikmeye mahal vermemek için öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kendilerine ait IBAN numaralarını MUHAKKAK güncellemeleri gerekmektedir.
 • Ücret iadesi işlemleri, yaz okulu süresi içinde akademik birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Diğer Üniversitelerde Kayıtlı Olup MAKÜ Yaz Okulunda Misafir Öğrenci Statüsünde Ders Alacak Öğrencilerin 2021 Yaz Okulu Uygulama Esasları

 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, BU LİNKTEN başvuru yaparak kendilerine gönderilen şifre ve öğrenci numarasıyla https://obs.mehmetakif.edu.tr/ adresine giriş yaparak misafir öğrenci statüsünde MAKÜ öğrencileri gibi yaz okulundan ders alabilirler.
 • Diğer üniversitelerde kayıtlı olup, üniversitemiz yaz okulundan ders alacak olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders seçimi tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında yer alacak olan duyurular doğrultusunda MAKÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.
 • Ders seçimini tamamlayan öğrencilerin yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini yapmaları zorunludur. Açılması kesinleşen derslerin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
 • Üniversitemiz yaz okulunda ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik talep edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt olmadan önce Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.
 • Üniversitesi tarafından ders içeriği istenilenler, ilgili ders içerik çıktılarını Üniversitemiz web ana sayfasındaki AKTS linki altında bulunan “AKTS Bilgi Paketi”nden alabilirler.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu Üniversitemiz “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.
 • Misafir öğrencilerin başarı notu Yönetmeliğimizin 23. Maddesine göre hesaplanarak sadece “Harf Notu” ile değerlendirilir ve ilan edilir. Öğrencinin kendi Üniversitesinde dersin başarısının kabul olmama sorumluluğu Üniversitesine ve öğrenciye aittir.
 • Misafir öğrenciler, MAKÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden verilen öğrenci numarasıyla, tahakkuk ettirilen ders / derslerin ücret ödemelerini ders seçimi esnasında Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Vakıfbank şubelerine veya internet bankacılığıyla yatırabilirler. Öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıtlarını onaylamaları zorunludur.
 • Açılmamış olan derslere yapılan ödemelere iade yapılacaktır. Bu nedenle geri iadelerde gecikmeye mahal vermemek için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yer alan IBAN Numarası kısmına öğrencinin MUTLAKA kendine ait IBAN numarasını girmesi gerekmektedir.
 • Misafir öğrenciler için ders ücreti hesaplamaları MAKÜ öğrencilerinden farklı olacaktır. Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlendiği üzere ilgili öğrenciler için hesaplamalar Öğretim ücretinin üç katı olacaktır.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.
 • İletişim Numaraları
 • Makü öğrenci numarası alımı

MAKÜ Yaz Okulu akış çizelgesini kullanarak başvuru aşamalarının nasıl olacağını öğrenmek için tıklayınız.

yeni-gif

Mehmet Akif Ersoy 2021 Yaz Okulunda Açılacak Dersler

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü Ön Başvuru Kabul Edilecek Dersler,Acil Yardım ev Afet Yönetimi Bölümü Ön Başvuru Kabul Edilecek Dersler, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ön Başvuru Kabul Edilecek Dersler) öğrenmek için tıklayınız.

 

Bucak İşletme Fakültesi yaz okulu için başvurulacak derslerin listesi ve derslerin uzaktan eğitim yöntemi için tıklayınız.

 

Bucak Teknoloji Fakültesi yaz okulu için başvurulacak derslerin listesi ve derslerin uzaktan eğitim yöntemi için tıklayınız.

 

Eğitim Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız. [AKTİF DEĞİL]

 

Fen Edebiyat Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

İlahiyat Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

Spor Bilimler Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

Veteriner Fakültesi yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

 

Bucak Sağlık MYO yaz okulunda açılacak derslerin listesi için tıklayınız.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 28 YORUM
 1. ömer dedi ki:

  kendi sitelerinde de burdada ders içeriklerine ulaşamıyoruz

 2. xxx dedi ki:

  MAKÜ de mühendislik fakültesi için açılacak derslere ulaşamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

 3. mhmt dedi ki:

  2020-2021 yılı için beden eğitimi ögrt. bölümünden ders almak istiyorum dersin açılması için yeterli sayı kaç acaba?

 4. Manolya dedi ki:

  İngiliz Dili Edebiyatı dersleri açılmıyor mu, göremedim.

 5. mehmet dedi ki:

  Merhaba başka üniversiteden gelen öğrenciler için ücret 3 katı isteniyor tahmini olarak geçen seneyi baz alırsak ne kadar bir ücret ödenir bilgi verebilir misin

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Başvuru esnasında dersleri seçtikten sonra sistem hesaplama yapıyor.ön kayıt yapıp dersi seçtiğinizde ücret çıkar

   1. Esranur dedi ki:

    Merhaba rica etsem makü tarih bölümünün ders içeriklerini paylaşabilir misiniz malesef üniversitenin kendi sitesinde çıkmıyor.

   2. Halise dedi ki:

    Kac kisiyle ders aciliyor

    1. ÖSYMLİ dedi ki:

     Geçen sene 10 du

    2. Ümran dedi ki:

     Online dersler nasıl işlenicek hangi sistem üzerinden bilgisi olan var mı?

 6. Sevda dedi ki:

  Dışarıdan gelen öğrenci için ücret 3 katı diyor tahminen ne kadarlık bir ücret olur?

  1. zzz dedi ki:

   2 aktslik bir ders için (seçmeli) ben 165 tl yatırdım umarım ders açılır 🙁

 7. Ali dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı bölümünün ders içeriklerini paylaşabilir misiniz ? Resmi sitede almak istediğim dersin içeriğini bulamadım. Siz bulabilir misiniz ? Teşekkürler şimdiden .

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba Ali, mail adresine dersleri attım, umarım işene yarar. Kolay gelsin.

   1. AYŞE dedi ki:

    bana da gönderir misin

    1. MEHMET dedi ki:

     Size geldiyse ders içerikleri bana da gönderebilir misniz

   2. MEHMET dedi ki:

    banada gönderebilir misiniz

  2. Alperen Kirez dedi ki:

   Müzik dersleri acilacakmi

 8. Tuba dedi ki:

  Bu resmen sömürü!! Misafir öğrenciden üç katı fiyat istemek ne demek?🤐

 9. Azra dedi ki:

  Türk dili ve edebiyatı bölümünde çağdaş Türk şiiri ve Çağdaş Türk romanı derslerinin içeriği ders bilgi paketinde kaydı yoktu içeriklerine ulaşamadım bu konuda bni bilgilendirirseniz sevinirim

 10. mehmet demirci dedi ki:

  makü nün kendi sitesinde yer alayan bir takvim

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Öncesinden bilgi sahibi oluyoruz. Siz üniversitenin duyurusunu bekleyebilirsiniz.

   1. uğur dedi ki:

    açılacak dersler açıklanmamış ne zaman açıklanacak