2021 Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

17.08.2020
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Pamukkale Üniversitesi tarafından yüksek lisans  ve doktora başvurusu alacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite enstitüleri tarafından yayımlanan duyuruda yüksek lisans ve doktora  başvuru tarihlerine ve yüksek lisans akademik takvimine yer verildi. Pamukkale Üniversitesinde okuyan öğrencilerin lisansüstü eğitim ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

2021 Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Duyurusu

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Pamukkale Üniversitesi tarafından yüksek lisans  ve doktora başvurusu alacağına dair duyuru yayımlandı. Üniversite enstitüleri tarafından yayımlanan duyuruda yüksek lisans ve doktora  başvuru tarihlerine ve yüksek lisans akademik takvimine yer verildi. Pamukkale Üniversitesinde okuyan öğrencilerin lisansüstü eğitim ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Yüksek Lisans Bilgi ve Paylaşım TELEGRAM KANALI kuruldu. Hemen Katıl !

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

A)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puanı alamayan veya bu sınava girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz.

2)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 65, Doktora için 70 puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez.

3)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının % 25’i dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. ALES puanı aranmaması durumunda, lisans notunun %60’ı değerlendirme sınavının %40’ı dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır.

B)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, SINAV VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri sadece Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak; 07 Eylül 2020 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Online Başvuru Adımları:

1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.

2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.

3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler; Üniversite internet ana sayfasında yer alan duyurular kısmında yer alacaktır.

Sınav tarihi ve saati:

(Sınava katılan aday, kesin kayıt tarihinde istenilen belgeleri sınav saatinde jüriye ibraz etmek zorundadır)

  • a)-Tezli YL. Programları için: 21/09/2020, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında
  • b) Doktora Programları için: 21/09/2020, Saat:14.00’de ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında
  • c)-Tezsiz YL Programları için: 22/09/2020, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,

Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçlarının Adaylara Duyurulması: 23/09/2020 (İnternet Sayfasından)

Kesin Kayıtlar: 24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır. (25 Eylül 2020 saat 17.00’ye kadar) Yedeklerden kayıt hakkı kazanan adayların duyurulması (İnternet sayfasından) : 25/09/2020 (saat 17.00’den sonra) Yedeklerden kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları: 28/09/2020 tarihinde ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bir aday, en fazla bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

A)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sınav puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 65, Doktora için 70 puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez.

2-) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan alamayan veya bu sınava girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz.

B)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak; 07/09/2020-18/09/2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.

Online Başvuru Adımları:

1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.
2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.
3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler; Üniversite internet ana sayfasında yer alan duyurular kısmında yer alacaktır.

Lisansüstü Giriş Sınavının tarihi ve saati:

Tezli YL./Doktora Programları için: 21/09/2020 Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,

Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçlarının Adaylara Duyurulması: 23/09/2020 (İnternet Sayfasından)

Kesin Kayıtlar: 24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması (İnternet sayfasından) : 25/09/2020 saat 17:00’den sonra.

Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları: 28/09/2020 tarihinde Enstitüde yapılacaktır.lgs-2019-soru-cevaplari

İslami İlimler Enstitüsü

A) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş için; T.C. Uyruklular için: ALES %50’si, + Diploma Notu %15’i, + Yazılı ve Sözlü Sınav %25’i, + Yabancı Dil (YDS ve eşdeğer puanın) puanının %10’unun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisansiçin 65 puanın altında olan, Giriş Sınavı’na katılmayan, Giriş Sınavı’na katılıp daYazılı ve/veya sözlü olarak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50 puan alamayan aday,programa kabul edilmez.

B) BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak; 07/09/2020 ile 18/09/2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.

Online Başvuru Adımları:

1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.
2. Sonra sisteme tekrarşifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.
3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler; Üniversitemiz internet ana sayfasında yer alan duyurular kısmında yer alacaktır.
Başvuru adresi: http://app.pau.edu.tr/Enstitu/basvuru/basvuruBilgilendirme.aspx

Mülakat tarihi ve saati:

21/09/2020 Saat:10:00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında
Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçlarının Adaylara Duyurulması : 23/092020(İnternet Sayfasından)

Kesin Kayıtlar: 24/25.09.2020 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması:25/09/2020 (İnternet sayfasından)
Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları:28/09.2020 tarihlerinde ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

C) KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru formu
2- T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği
3- Lisans not ortalaması ve not dökümü belgelerinin aslı
4- Aslı iade edilmek koşuluyla, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti
5- ALES sonuç belgesi
6- YDS sonuç belgesi
7- İlgili mevzuata uygun 4 adet biyometrik fotoğraf
8- Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge istenir.yaz-okulunu-baska-universiteden-almak-1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

A)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sınav puanının %25’i, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 65, Doktora için 70 puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez.

2)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES sınav notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının % 25’i dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. ALES puanı aranmaması durumunda, lisans notunun %60’ı değerlendirme sınavının %40’ı dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır.

B)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak;
07.09.2020 ile 18.09.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.universitelerin-acilis-tarihi-2020

Sosyal Bilimler Enstitüsü

A)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sınav puanının %25’i,yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 65, Doktora için 70 puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez.

2)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES sınav notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının % 25’i dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. ALES puanı aranmaması durumunda, lisans notunun %60’ı değerlendirme sınavının %40’ı dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır.

B)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak;
07/09/2020 ile 18/09/2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.

Online Başvuru Adımları:

1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.
2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.
3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler; Üniversite internet ana sayfasında yer alan duyurular kısmında yer alacaktır.

Mülakat tarihi ve saati:

a)-Tezli YL./Doktora Programları için: 21/09/2020, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,
Yabancı uyruklu öğrencilere bilim sınavı yapılacaktır. Sınav tarihi: 22.09.2020 tarihi saat 10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçlarının Adaylara Duyurulması: 23/09/2020 (İnternet Sayfasından)

Kesin Kayıtlar: 24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması (İnternet sayfasından) : 25/09/2020 (saat 17.00’den sonra) Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları: 28.09.2020 tarihlerinde ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

Yüksek Lisans Bilgi ve Paylaşım TELEGRAM KANALI kuruldu. Hemen Katıl !

Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan ve Koşulları ile ilgili dosyaları indirmek için tıklayınız.

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.