2021 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

23.06.2021
38.221
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzincan Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzincan Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Yılı Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Erzincan Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Erzincan Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Erzincan Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 06-09 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Yılı Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

 • 28.06.2021 02.07.2021 Kesin Kayıt ve Yaz Okulu Ücret Yatırma
 • 05.07.2021 Kapanan Derslerin Belirlenmesi
 • 06.07.2021 07.07.2021 Kapanan Derslerin Yerine Ders Seçimi
 • 12.07.2021 05.09.2021 Dersler
 • 15.08.2021 / 23:59 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat
 • 06.09.2021 09.09.2021 Sınavlar
 • 12.09.2021 / 23:59 Final Sınavı Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat
 • 13.09.2021 14.09.2021 Tek Ders Sınav Başvurularının Akademik Birimlere Yapılması
 • 15.09.2021 16.09.2021 Tek Ders Sınavları
 • 19.09.2021 / 23:59 Tek Ders Sınav Notlarının Otomasyona Girilmesi için Son Tarih/Saat

2021 Yılı Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu

2020-2021 eğitim- öğretim yılında Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Öğrenciler bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak, yurtiçindeki Üniversiteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yaz okullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla alabilir. hükmü gereği ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esasların uygulanmasına;

a) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemizde açılacak olan yaz okulu derslerinin uzaktan eğitim yoluyla ve görevli öğretim elemanları tarafından senkron olarak yürütülmesine,

b) Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin müfredat programında yer alıp da Yaz Okulu programında açılmayan dersleri ilgili yıldaki taban puanı Fakültemize eşit veya yüksek olan diğer üniversitelerin Hukuk Fakültesi Yaz Okulu programlarından alabilmelerine izin verilmesine,

c) Yaz Okulu programında başka bir Fakülteden alınacak derslerin, içerik bakımından fakültemiz müfredat programında yer alan dersler ile eşdeğer olması gerektiğine,

d) Öğrencilerin Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 3. fıkrasına göre toplam dört (4) dersten fazla olmamak koşuluyla azami yirmi (20) kredilik ders alabilmelerine,

e) Öğrencilerin, Fakültemiz Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümlerinde yer alan zorunlu dersleri yalnızca hukuk fakültelerinin açmış oldukları yaz okulu programlarından alabilmelerine,

– İktisada Giriş, İktisat I, İktisat II, Maliye I ve Maliye II, derslerini hukuk fakültelerinin yanı sıra iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile siyasal bilgiler fakültelerinden alabilmelerine,

– Seçmeli derslerden; Sosyoloji, İstatistik, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Etkili İletişim, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Siyaset Sosyolojisi ve Rekabet Hukuku derslerini iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile siyasal bilgiler fakültelerinden; İslam Hukuku dersini ilahiyat fakültelerinden, Bilim Felsefesi ve Metodolojisi dersini herhangi bir lisans programından, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce), Mesleki Yabancı Dil (Fransızca) ve Mesleki Yabancı Dil (Almanca)  derslerini Yabancı Diller Yüksekokulundan alabilmelerine,

– Ortak zorunlu dersleri (Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II) ise lisans eğitimi veren herhangi bir fakültenin örgün veya uzaktan eğitim programından alabilmelerine,

f) Diğer üniversitelerin yaz okulu programlarından ders alacak öğrencilerin, başarısız oldukları veya notunu yükseltmek istedikleri derslere karşılık yaz okulu programından hangi dersleri alacaklarını bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmelerine,

g) Başka bir üniversitenin yaz okulu programından ders alan Fakültemiz öğrencilerinin, ilgili fakülteden aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren onaylı not dökümünün aslını en geç 09.2021 tarihine kadar bir dilekçe ile dekanlığımıza bildirmelerine ve yaz okulu programında ders alan öğrencilerin diğer işlemlerinin buna göre yapılmasına,

ğ) Bunun dışında, öğrencilerin yaz okulu programı süresince öğrenimlerinde ilgili üniversitenin Yaz Okulu Yönetmeliği ile Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları ve Erzincan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olmalarına,

h) Başka bir üniversitenin yaz okulu programına yapılan ders kayıtlarının yukarıda belirtilen esaslara aykırı olması halinde, bu öğrencilerin aldıkları derslerin kabul edilmemesine,

ı) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz yaz okulunda açılmasına karar verilen derslere kayıt yaptıran öğrenci sayıları 25’in altında olduğu takdirde, dersi verecek öğretim elemanının kabul ettiğini Dekanlığımıza yazılı olarak bildirmesi şartıyla, Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’nın 8. maddesinin 1. fıkrasına göre yaz okulu programında bu derslerin açılmasına,

i) Diğer üniversitelerin hukuk fakültesi öğrencilerinin Fakültemiz Yaz Okulu programına kabul edilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN DERSLER
BİRİNCİ SINIF
DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Anayasa Hukukunun Genel Esasları46Prof. Dr. Ayhan DÖNER
Türk Anayasa Hukuku46Öğr. Gör. Dr. S. Abdullah EVLİYAOĞLU
İKİNCİ SINIF
DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I45Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇATAKLI
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II45Öğr. Gör. Dr. Hasan ÇATAKLI
DÖRDÜNCÜ SINIF
DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
İcra Hukuku34Dr. Öğr. Üyesi Nagehan OKUMUŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR

Deniz Ticareti Hukuku23Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

2021 Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yaz Okulu

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE FAKÜLTEMİZDE AÇILMASI PLANLANAN MUHTEMEL DERSLER VE BU DERSLERİ YÜRÜTECEK OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİLERİ

S.N. DERSİN KODU YARIYILI ADI DERS  SAATİ 1 KREDİSİ AKTS DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ELEMANI
1 2201.020333 3 Din Psikolojisi 4 2 3 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
2 2201.02020444.FZ1 4 Eğitim Psikolojisi 4 2 2 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
3 2201.02030628.FS5 6 Gelişim Psikolojisi 4 2 3 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
4 2201.02040723.40 7 Dinî Başa Çıkma-I 4 2 3 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
5 2201.02040818.40 8 Dinî Başa Çıkma-II 4 2 5 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
6 2201.02040818.27 8 Sosyal Psikoloji 4 2 5 Doç. Dr. Fatih KANDEMİR
7 2201.020721 7 Uygulamalı Din Hizmetleri 6 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
8 2201.020713 7 Kur’an Okuma ve Tecvid-VII 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
9 2201.020812 8 Kur’an Okuma ve Tecvid-VIII 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
10 2201.020527 5 Sistematik Kelam 6 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
11 2201.020624 6 İslam Mezhepleri Tarihi 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
12 2201.020432 4 Kelam Tarihi ve Metedolojisi 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
13 2201.02040818.13 8 (Seçmeli) Kelam Metinleri-IV 4 2 5 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
14 2201.02030628.14 6 (Seçmeli) Kelam Metinleri-II 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA
15 2201.02030628.FZ45 6 (Seçmeli) Öğretim Tek. Ve Materyal Tasarımı 6 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki GÖKSU
16 2201.02030629.FZ50 5 (Seçmeli) Sınıf Yönetimi 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki GÖKSU
17 2201.02030629.FZ51 5 (Seçmeli) Özel Öğretim Yöntemleri 6 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki GÖKSU
18 2201.02030628.36 6 (Seçmeli) Değerler Eğitimi 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki GÖKSU
19 2201.020131 1 (zorunlu) Mantık 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
20 2201.02020345.17 3 (Seçmeli) Osmanlıca Mantık Metinleri 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
21 2201.02020444.12 4 (Seçmeli) Arapça Mantık Metinleri 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
22 2201.02030529.3 5 (Seçmeli) Mantık Tarihi 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
23 2201.02030628.3 6 (Seçmeli) Mantık Metinleri 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
24 2201.02030529.47 5 (Seçmeli) Mantık Metinlerine Giriş 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
25 2201.02030628.44 6 (Seçmeli) Arapça Mantık Metinleri 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
26 2201.02040723.24 7 (Seçmeli) Mantık Yanlışları 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
27 2201.02040818.24 8 (Seçmeli) Mantık Felsefesi 4 2 5 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
28 2201.02040723.4 7 (Seçmeli) Mantık-Kelam ve Mantık-Fıkıh İlişkileri 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
29 2201.02040818.4 8 (Seçmeli) Modern Mantık Metinleri 4 2 5 Dr. Öğr. Üyesi Turgut AKYÜZ
30 2201.020341 3 Felsefe Tarihi-I 4 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Osman KARAAĞAÇ
31 2201.010440 4 Felsefe Tarihi-II 4 2 2 Dr. Öğr. Üyesi Osman KARAAĞAÇ
32 2201.020523 5 İslam Hukuku-I 4 2 2 Prof. Dr. Hadi SAĞLAM
33 2201.020622 6 İslam Hukuku-II 4 2 2 Prof. Dr. Hadi SAĞLAM
34 9100.010001 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 4 2 2 Doç.Dr.Erdem YAVUZ
35 9100.010002 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 4 2 2 Doç.Dr.Erdem YAVUZ
36 9100.010003 1 Türk Dili-I 4 2 2 Öğr.Gör.Ayhan ŞEN
37 9100.010004 2 Türk Dili-II 4 2 2 Öğr.Gör.Ayhan ŞEN
38 9100.010005 1 Yabancı Dil (İngilizce-I) 4 2 2 Öğr.Gör.Muhammed DAĞ
39 9100.010006 2 Yabancı Dil (İngilizce-II) 4 2 2 Öğr.Gör.Ramazan KORKMAZ

NOT: Ortak Zorunlu Dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I-II, Türk Dili-I-II, Yabancı Dil-I-II) Lisans Öğrencileri İçin Açılacaktır.  Ön Lisans öğrenci olanlar bu derslere fakültemizde başvuruda bulunamayacaklardır. 
 

2021 Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu

 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu döneminde Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılacak dersler uzaktan eğitim yolu ile yürütülecektir.
 • Diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yaz okulu döneminde misafir öğrenci olarak Mühendislik Fakültesine başvuru yapabilecektir.
 • Yaz okulu dönemi başvuruları online olarak yapılacaktır.
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yaz okulu uygulama esaslarına ulaşmak için tıklayınız.
 • Fakültemiz yaz okuluna diğer üniversitelerden misafir öğrenci müracaatları kabul edilecektir.

Fakültemiz Ders İçeriklerine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Yaz Okulunu Diğer Üniversitelerden Alacak Öğrenciler İçin Başvuru Formu!

Önemli Not: YAZ OKULUNDA ALINACAK DERSLER İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERDE BAŞVURU FORMUNUN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.!!!

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AÇILMASI PLANLANAN DERS LİSTESİ 

Sıra No Bölüm Program Dersin Kodu Dersin Adı AKT S Dersin Saati Dersi Yürütecek Öğretim Elemanı

 • 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1111.020501 Güç Elektroniği 1 3 3 Doç. Dr. Naim Süleyman TINĞ
 • 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1111.020604 Elektrik Makineleri 3 3 Doç. Dr. Naim Süleyman TINĞ
 • 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1111.020414 Sayısal Tasarım 3 3 Doç. Dr. Naim Süleyman TINĞ
 • 4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1111.020511 Sinyaller ve Sistemler 3 3 Arş. Gör. Dr. Çağrı ALTINTAŞI
 • 5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1111.020307 Elektronik Devreler 1 5 3 Arş. Gör. Dr. Çağrı ALTINTAŞI
 • 6 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020509 Betonarme 1 4 4 Doç. Dr. Hakan YALÇINER
 • 7 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020602 Betonarme 2 4 4 Doç. Dr. Hakan YALÇINER
 • 8 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.030806.17 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 4 3 Doç. Dr. Hakan YALÇINER
 • 9 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020406 Akışkanlar Mekaniği 3 3 Doç. Dr. H. Yıldırım DALKILIÇ
 • 10 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020501 Hidrolik 3 3 Doç. Dr. H. Yıldırım DALKILIÇ
 • 11 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İNŞ1305 Su Kaynakları Mühendisliği 1 4 3 Doç. Dr. H. Yıldırım DALKILIÇ
 • 12 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İNŞ1306 Su Kaynakları Mühendisliği 2 4 2 Doç. Dr. H. Yıldırım DALKILIÇ
 • 13 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1103.03011.5 Hidroloji 4 2 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge KURT
 • 14 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020309 Mesleki Yabancı Dil-1 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge KURT
 • 15 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020412 Mesleki Yabancı Dil-2 3 3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge KURT
 • 16 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İNŞ1404 Yapı İşletmesi 4 3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge KURT
 • 17 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020507 Zemin Mekaniği-1 3 3 Arş. Gör. Dr. Adem IŞIK
 • 18 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1103.020610 Zemin Mekaniği-2 3 3 Arş. Gör. Dr. Adem IŞIK
 • 19 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1103.020701 Temel İnşaatı 4 3 Arş. Gör. Dr. Adem IŞIK
 • 20 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.030806.1 Derin Temeller (Seçmeli) 4 3 Arş. Gör. Dr. Adem IŞIK
 • 21 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1103.030707.16 Barajlar 4 3 Arş. Gör. Dr. Okan Mert KATİPOĞLU
 • 22 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020107 Matematik-1 5 4 Prof. Dr. Murat ŞAT
 • 23 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020208 Matematik-2 5 4 Prof. Dr. Murat ŞAT
 • 24 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1113.020301 Diferansiyel Denklemler 4 3 Prof. Dr. Murat ŞAT
 • 25 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1114.020404 Olasılık ve İstatistik 5 3 Arş. Gör. Dr. M. Kürşat ÖKSÜZ
 • 26 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1114.020113 Algoritma ve Programlama-1 5 3 Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AYDIN
 • 27 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1114.020214 Algoritma ve Programlama-2 5 3 Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AYDIN
 • 28 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 1102.020404 Sayısal Yöntemler 3 2 Arş. Gör. Dr. M. Kürşat ÖKSÜZ

2021 Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Okulu

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu

Üniversitemiz diğer birimlerden yaz okulu başvurusu yapacak öğrenciler başvuruyu online yapacakları için herhangi bir form doldurmayacaktır.  Ayrıca ortak zorunlu dersler yaz okulu (Türk Dili I/II,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I/II ) İlahiyat Fakültesinde verilecektir. Yaz Okulunda Baska Universiteden Ders Alma Formu

2021 Erzincan Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Erzincan Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslerin ilanı birimler tarafından yapılmaktadır. Duyuruyu yapan birimleri yukarıya ekledik. Diğer birimlerin duyurusu için ilgili tarihte üniversitenin duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Selen dedi ki:

  Mrb ben Erzincan üniversitesinde misafir öğrenci olarak yaz okulu başvurusu yapamıyorum yapabilenler yardımcı olabilir mi acaba

 2. Fatma Nur dedi ki:

  Online eğitim den sonra sınavlar da mı online olaraka yapılacak yada üniversite de mi yapılacak

  1. Mordem aktas dedi ki:

   Antrenörluk son sinifim. Daha dogrusu mezunum bir dersim kalmis. ” sporda musabaka analizi” acba acilacak mi. Bilgisi olan?

 3. Mira dedi ki:

  Misafir öğrenciler de başvuru yapabilir mi ?

  1. Kevser dedi ki:

   Evet yapabiliyor