2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

11.05.2021
22.304
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 02 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 6-11 Eylül 2021  tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

 

2021 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

26 – 30 Temmuz 2021Yaz Okulu Ücret Ödeme ve Ders Kayıtları                                                   (yazokulu.yildiz.edu.tr)
2 Ağustos 2021Yaz Okulu Başlangıcı
3 Ağustos 2021Yaz Okulu Kapanan Derslerin İlanı ( Saat: 12.00’ye kadar)
3 – 4 Ağustos 2021Ders ekle-sil
06-11 Eylül 2021Yaz Okulu Final Sınavları
6-12 Eylül 2021Yaz Okulu Final Sınavları Not Girişleri
13 Eylül 2021BİDB’ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması

 

Yaz Okulu Ücretinizi yazokulu.yildiz.edu.tr adresinden ödeyebilirsiniz.

Yaz Okulu Ders Ücretinizi açılan dersler çizelgesinde belirtilen ‘’S’’ sütununda belirtilen ders saatine göre ödemeniz gerekmektedir. (Örnek hesaplama aşağıda belirtilmiştir.)  

Yaz Okulu Ücreti Örnek Hesaplama

Yükseköğretim Kurulunca Belirlenen Azami Ders Ücreti      : 2,52.-TL

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Toplam Haftamız                    : 14 Hafta

2020 Yılı için Yaz Okulu Birim Saat Ücreti                              : 2.52 X 14: 35,28.- TL

 

 

 

DersD 

 

 

U

LK
(KREDİ)
S

(SAAT)

2020 Yılı için
Birim Saat
Ücreti (TL)
Ücreti (TL)
Ders Saati    x

Birim Saat Ücreti

FZL1901FİZİK 13114535,28176,40
FIZ1912FİZİK 23204535,28176,40
ENF1170TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ2203435,28141,12
YAZ OKULU 3 DERS İÇİN ÖDENMESİ
GEREKEN ÜCRET  (14 Saat)
493,92.-TL

 

Örnek: Mühendislik Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı Yaz Okulunda 3 derse kayıt yaptırmak için ödeyeceği toplam ücreti hesaplanmıştır.

Yaz Okulu Ücret İadeleri

Para İade Formlarının son teslim tarihi 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

Para İade Formları ders alınan bölüm başkanlığına kargo ile gönderilecektir.

İADE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: (Kargo ile bölüm başkanlığına gönderilecektir )

 1-Ders Ekleme – Silme ve Para İade Formu 1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi (Form Bu linkten indirilebilir)

 2- İade ile ilgili dekont vs. 1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi

 3-2 Adet Kimlik Fotokopisi (TC numaranızı gösteren farklı belgelerde olabilir.)

ytu-yaz-okulu-ucretleri

 

2020 Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

[GEÇEN YIL] Eğitim Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler listesi için tıklayınız.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Madde 3 — (3) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile YTÜ’ nün ilgili programının Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönergede geçen ilgili Yönetim Kurulu ifadesi, Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının Yönetim Kurullarını ifade eder.

Yaz okulunun amaçları

Madde 4 — (4) Yaz Okulu, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup, amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle öğretim kapasitesi ve verimliliğin arttırılması.
 2. Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olabilmeleri için ek olanak sağlanması.
 3. Zaman yetersizliği nedeniyle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlanması ve böylece bölümlerde oluşan öğrenci yığılmalarının önlenmesi.
 4. Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrencilere üniversitemizde okutulan dersleri alma fırsatı verilmesi.
 5. Özellikle lisansüstü programlarında, yurtdışından öğretim üyesi istihdam etmek suretiyle programlarımızın çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi.

Yaz okulunun esasları

Madde 5 — (1) Yaz Okulu, Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısının başkanı olduğu ve her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki öğretim üyesi tarafından oluşan bir Yaz Okulu Genel Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir.

Madde 6 — (1) Yaz Okulu takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Madde 7 — (1) Yaz Okulu süresi en az 5 (beş) hafta, final sınav süresi ise bir (1) haftadır. Yaz Okulunda açılan her dersin toplam saati, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadardır. Yaz okulunda verilen bir dersin günlük toplam ders saati 6 saati geçemez.

Madde 8 — (1) Yaz Okulu, yabancı dil hazırlık sınıfında, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yapılabilir.

Madde 9 — (1) Yaz Okulunda açılacak dersler ve dersi verecek öğretim elemanı/elemanları:

 • Önlisans programlarında, Yüksekokulların ilgili bölümlerinin Bölüm Kurulu önerisi üzerine, Yüksekokul Yönetim Kurulu,
 • Lisans programlarında, ilgili bölümlerin Bölüm Kurulu önerisi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu,
 • Lisansüstü programlarında enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlıklarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu,
 • Yabancı Dil hazırlık sınıfları Yaz Okulu programı, ilgili bölümün önerisi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Kararlar, Üniversite Yönetim Kurulu’nca onaylanır.

Madde 10 — (1) a) Yaz Okulunda önlisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 (onbeş) olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 (on) kişiye kadar azaltılabilir. Lisansüstü programlarda ise  bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 (beş) olmalıdır. (Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı)

b) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise bu dersin, aynı gün ve saatte yapılmak üzere başka bir grubu açılabilir.

Madde 11 — (1) Yaz Okulunda kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz Okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına Yaz Okulu ücretini öder. Yaz Okulu isteğe bağlı olduğundan öğrenciler tarafından bir dönemde alınacak ders tekrarı kapsamı dışında tutulur. Yaz Okulu ücreti ödemeden ders kaydı ve seçimi yapılamaz.

Madde 12 — (1) Yaz Okulunda ders alacak öğrenci, Yaz Okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre içinde, ders değişikliği işlemlerini ise Yaz Okulu Ekle-Sil süresi içinde tamamlar.

Madde 13 — (1) Öğrencilerin Yaz Okulunda aldıkları dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz Okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi, YTÜ nün ilgili programının Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 • Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez. (28.06.2018 tarih ve 2018/04-43 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
 • Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa
 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.
 • Yaz Okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil süresinin ilk günü sonuna kadar ilan edilir. Açılan derslerden ders bırakma (çekilme) / ders silme işlemi uygulanmaz, para iadesi yapılmaz.
 • Sadece kapatılan dersler, diğer bir ders ile çakışan, kredi fazlalığı veya kontenjan sınırlaması nedeniyle alınamayan derslerin para iadesi yapılır. Ayrıca staj yapan öğrencilerin staj günleri ile çakışması veya sağlık sorunları oluşması durumunda ise derslerin ilk haftası içinde belgelendirmek kaydı ile para iadesi yapılır. (19.07.2012 tarih ve 2012/08-08 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz Okulunda devam zorunluluğu kaldırılamaz.
 • Devamsızlık sınırı, YTÜ nün ilgili programının Yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır.

Madde 14 — (1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin o akademik yıl sonundaki AGNO’su, Yaz Okulu derslerinden alınan notların da hesaba katılmasıyla belirlenir.

Madde 15 — (1) Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alacak YTÜ Öğrencileri, “YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi” ndeki esaslara tabidirler. Aynı Yönerge, YTÜ öğrencisi olmayan kişilerin YTÜ Yaz Okulu’ndan ders alma esaslarını da belirler. (Farklı üniversiteden alacakların dikkatine)

 • YTÜ öğrencileri, Devlet veya vakıf üniversitelerinden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden veya YÖK tarafından tanınan eşdeğer yurtdışı Yüksek Öğretim Kurumlarından ders alabilirler. (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • YTÜ öğrencileri, “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde Bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ders alabilirler. (*) (12.01.2017 tarih ve 2017/01-05 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile “YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen geçme notudur. Eğer farklı bir not sistemi kullanılıyorsa, geçme notu “YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” ekinde yer alan “Not Dönüşüm Tabloları” dikkate alınarak değerlendirilir. (06.12.2018 tarih ve 2018/07-09 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • YTÜ öğrencileri, bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. Alınacak derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki öğretim planındaki derslerin kredileri dikkate alınarak hesaplanır. (25.08.2016 tarih ve 2016/03-06 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) (28.06.2018 tarih ve 2018/04-43 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
 • Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili hususlar, “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile “YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen şekilde yapılır. Ancak sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
 • Diğer Yüksek Öğretim Kurumları tarafından gönderilen onaylı başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
 • Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan notların, dersi aldığı yaz okulunu takip eden güz yarıyılının yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Özel durumlar ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(*) Üniversitemiz Senatosunun 03.07.2014 tarih ve 2014/4-03 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için, Üniversitemiz öğrencilerinin Yaz Öğretimi açılan diğer tüm üniversitelerden ders alınması durumunda; “Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %65’ine eşit olması ve eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.”

Madde 16 — (1) Diğer Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri, Erasmus ve Farabi Değişim Programı öğrencileri özel öğrenci statüsünde değerlendirilir ve “YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler. Özel öğrencilerin, YTÜ Yaz Okuluna kayıt yaptırabilmeleri için:

 • Eğitim-öğretimini sürdürdüğü kurumun ilgili Kurulundan izin alması
 • Ödeyecekleri Yaz Okulu ücreti, YTÜ Yönetim Kurulunca
 • YTÜ tarafından Başka Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri için hazırlanan ilgili formu doldurarak onaylı öğrenci belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde ilgili bölümlere başvurmaları
 • YTÜ Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez.
 • YTÜ Yaz Okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS (ECTS) kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.