2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

03.07.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Trakya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Trakya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2023 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Trakya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Trakya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Trakya Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu misafir öğrenci kayıtları 8 -11 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 22 Temmuz 2024-tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 16 – 20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Trakya-universitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Öğretimi Kayıtları (Misafir öğrenciler)8-11 Temmuz 2024
Yaz Öğretimi Kayıtları (Üniversitemiz öğrencileri) www.osymli.com16 – 19 Temmuz 2024
Yaz Öğretimi Başlangıç22 Temmuz 2024
Yaz Okulu Ara Sınav19 – 23 Ağustos 2024
Derslerin Bitişi13 Eylül 2024
Final Sınavları www.osymli.com16 – 20 Eylül 2024

2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi

Açılacak Derslerin ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi

Madde 5 – (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki yaz okulunda bir dersin açılmasıyla ilgili, Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 • Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bir dersin açılabilmesi için dersi açacak öğretim elemanı başvurusu olmaması durumunda, ilgili birimin önerisi ve Yaz Okulu koordinasyon kurulunun onayıyla, ilgili yasalar çerçevesinde Üniversite içinden veya diğer Üniversitelerden öğretim elemanları görevlendirilebilir.
 • Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bir dersin açılabilmesi için Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler hariç, en az öğrenci sayısı Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
 • Yüksekokulların veya Meslek Yüksekokullarının programlarında bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba toplulukları öğrencilerinden, Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler hariç, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıdan az olması veya bir dersin açılmaması durumunda, alınacak dersin ilgili bölüm/program kurullarınca onaylanmış olması şartıyla; öğrenci Üniversitemizin bir başka Yüksekokulunun veya Meslek Yüksekokulunun aynı programında kredisi de aynı veya fazla olan açılmış dersi
 • Aynı dersi açmak isteyen öğretim elemanı sayısının birden fazla olması halinde dersi son dönemde vermiş olan öğretim elemanına öncelik tanınır ve görevlendirme, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.
 • Yıllık Dersler, Diploma Çalışması, Bitirme Ödevi ve Laboratuar dersleri ile Laboratuvar Uygulaması içeren dersler Yaz Okulunda açılamaz.
 • Normal döneminde açılmayan zorunlu ve seçmeli dersler yaz okulunda da açılamaz.
 • Yaz Okulunda açılacak dersler, bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca duyurulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

Öğretim Elemanı Ders Yükleri ve Ücretleri

Madde 6 – (1) (Üniversitemiz Senatosunun 06/05/2014 tarihli ve 05 sayılı toplantısında alınan 14 numaralı kararı ile birinci fıkranın değişik şekli) Öğretim elemanlarına Yaz Okulunda haftada en fazla 10 kredilik ders sorumluluğu verilebilir. Ancak tek bir ders olması kaydıyla bu ders sorumluluğu 10 krediyi aşabilir.

(2) Ders ücretleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ile ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Derslere Başvuru

Madde 7- (1) (Üniversitemiz Senatosunun 6/6/2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 19 numaralı kararı ile, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olacak birinci fıkranın değişik şekli) Güz ve Bahar yarıyılları sonu itibariyle ilişiği kesilen öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.

 • Dikey geçiş sınavları ile gelen intibak programı öğrencileri Yaz Okulundan ders
 • Mutlak değerlendirmenin uygulandığı dönemde bir dersten başarılı bir öğrenci not yükseltme amacıyla Yaz Okulundan ders
 • (Üniversitemiz Senatosunun 12/05/2011 tarihli ve 08 sayılı toplantısında alınan 14 numaralı kararı ile dördüncü fıkranın değişik şekli) Yaz Okulunda, üst sınıftan ders alma konusunda ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları

Kayıt, Öğretim ve Sınav Tarihleri

Madde 8 – (1) Yaz Okulunun kayıt, öğretim ve final sınav tarihleri, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve akademik takvimde yer alır.

 • Öğrenci, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının ders kaydı yaptırılmamış yarıyılına ait dersleri için yaz okullarına ders kaydı yaptıramaz.
 • Yaz Okulunda en az 1 (bir) ara sınav, İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve Yaz Okulu başlangıcında ilan edilir.

Misafir ve Özel Öğrenciler

Madde 9 – (1) Diğer üniversitelerin öğrencisi veya özel öğrenci statüsünde olarak Trakya Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, aldıkları dersin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge; birim yetkililerince imzalanır, bir sureti ilgili birimin arşivinde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında saklanır.

Üniversitemiz dışında bir başka yaz okulundan ders alma

Madde 10 – (1) Öğrenciler, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz okullarında açılan dersleri de alabilirler. Ancak bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış veya derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıdan az olması nedeniyle açılamamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili bölüm/program kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not çizelgesine işlenmesi, Trakya Üniversitesi ilgili Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri esaslarına göre yapılır.

2024 Trakya Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

Tablonun üst kısmında BUL yazan yere ders isimlerini yazarak arayabilirsiniz.

 

MALZEME MEKANİĞİ I30332GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
MALZEME MEKANİĞİ II30332BAHARMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
MACHINE ELEMENTS I40443GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
MACHINE ELEMENTS II40443BAHARMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
İMALAT YÖNTEMLERİ I30332BAHARMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
MECHANICAL VIBRATIONS30333GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
DYNAMICS30332GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
MALZEME BİLİMİ30332GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
TERMADİNAMİK I30332GÜZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
TERMODİNAMİK II30332BAHARMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ61622144GÜZHEMŞİRELİKSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİMUTLAK DEĞERLENDİRME
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ61622144BAHARHEMŞİRELİKSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİMUTLAK DEĞERLENDİRME
BİLİŞİM SİSTEMLERİNE VE TEKNOLOJİYE GİRİŞ30331GÜZYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI2243.53GÜZYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ30331BAHARYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİBAĞIL DEĞERLENDİRME

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Yzokluogrncsi dedi ki:

  Trakya üniversitesi derslerinde yanlış paylaşım yapmışsın admin. Anatomi ve fizyoloji dersleri için açılmıyor üniversitenin sitesinden baktım bu dersler yok hatta çoğu ders yok.

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Merhaba, listede bahsettiğin dersler yok zaten. Nerede yazıyor. Düzeltelim. Tüm bilgileri üniversitenin sitesinden alıyoruz.