2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

24.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı.Yıldız Teknik Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı.Yıldız Teknik Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

ytü-yatay-gecis-tarihleri

ytü-yatay-gecis-tarihleri-2020

(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İYS Sınavı için Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.

 

(**) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlar için yapılacak İÖYS Sınavı ile ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.

 

NOT: Türkçe öğretim yapılan programlara başvuranlar İYS Sınavına girmeyeceklerdir

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Adresleri

Başvuru ve kayıt işlemleri başvuru yapılacak Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlıklarınca yapılacaktır. Fakülte Dekanlıklarının bulunduğu adresler aşağıdadır.

ytü-yatay-gecis-2020

 


Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

 • Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

 • Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

 

 • Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da başvuru yapılabilir. (Örneğin, TM1 puan türünde öğrenci alan İşletme Bölümünde kayıtlı bir öğrencinin, MF4 puan türünde öğrenci alan İnşaat Mühendisliği Bölümüne geçiş yapmak istemesi durumunda öğrencinin Merkezi Yerleştirme puanları arasında yer alan MF4 puan türünün İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.)

 

 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından geçiş yapılamaz.

 

 • Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

 • Öğrenim gördükleri yükseköğretim programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıl için yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Ancak bir sonraki yıl yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrenime başladıkları yıl İzin / kayıt dondurma gibi nedenlerle öğrenime devam etmeyenlerin bir sonraki yıl için de başvurusu kabul edilmez. İzin / kayıt dondurma gibi durumların ortadan kalkmasından sonra kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ederek bir sonraki başvuru döneminde başvuru yapabilirler. Bu öğrencilere geçmişteki kayıtları dikkate alınarak kayıt açma işlemi yapılır. Yeniden kayıt işlemi yapılmaz.

 

 • Giriş yıllarına bakılmaksızın, kapatılan önlisans ve lisans programlarına geçiş başvurusu kabul edilmez.

 

 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, geçmek istedikleri programın puan türünde istenilen taban puan şartını sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

 

 • DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın DGS Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz.

 

 • İlgili yılın ÖSYS Kılavuzunda, başvuru yapılacak programa ilişkin özel koşulların bulunması durumunda kayıt yaptırabilmek için, bu koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

11- Üniversitemizde %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak  olanlardan;

 • Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan programlarda kayıtlı bulunanların (öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda 1., 2., ve 4. sınıfı tamamlamış olanlar) YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir. 
 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfının 1.yılını tamamlamış olanlar İngilizce Yeterlik şartını sağlayamasalar bile bu öğrencilerin kontenjan dahilinde kayıtları yapılır ve diğer yükseköğretim kurumundaki 1 yıllık hazırlık öğretimi süreleri öğrenim sürelerinden sayılarak üniversitemizde yalnızca 1 yıl boyunca açılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına (İYS) girme hakkı verilir. Bu süre içerisinde YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Ve Sınav Yönergesinde yer alan İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgeleyenler ya da İYS’den başarılı olanlar lisans öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl sonunda başarılı olamayanların kayıtları silinir.
 • Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.
 • Öğretim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı olanlar da en az % 30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin de yabancı dil şartını sağlamaları gerekmektedir. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumunda 2. 3. ve 4. sınıfı tamamlayanların YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Ancak hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta (1.sınıfı tamamlayanlar da dahil) geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

 

12- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun hazırlık sınıfında başarısız (2 yıllık hazırlık öğretimi süresini tamamlayan) olan ve halen bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak öğretim dili yabancı dil olan programlara başvurmaları halinde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamazlar, bu öğrencilerin YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) den başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslar” kapsamında Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM)  başvurabilirler.

 

 

 • T.O.K programlarında okuyan öğrenciler, ÖSYS Kılavuzunda yer alan, tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar dikkate alınarak, geçiş şartlarını sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

 

 • Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar.

 

 • ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar bu madde kapsamında geçiş yapamazlar.

 

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına yapılacak yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve Kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden, Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik  programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik  programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 olanlar için; Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYS’ den farklı olarak yerleştirilmeleri nedeniyle tüm geçiş ve çift anadal başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası aranmayacaktır.

 

 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

 

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.02.2016 tarih ve 75850160-301.06.01/9641 sayılı yazısı ile Askeri Okullardan ilişiği kesilen veya öğrenime devam eden öğrencilerin Askeri Okullara Yerleştirilme işlemleri Merkezi Yerleştirme Puanı sonucuna göre ÖSYM’ce yapılmadığından Merkezi Yerleştirme Puanı ile geçiş başvurusu yapabilmelerinin söz konusu olmadığı bildirilmiştir.

 

 

 • Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş ile kayıt hakkı kazananların intibak işlemleri “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde geldikleri Yükseköğretim Kurumunda tamamladıkları sınıf/yarıyılı takip eden sınıf/yarıyıla yapılır. Bu öğrencilerden, geldikleri Yükseköğretim Kurumunda normal öğrenim süresini tamamlayanlar (4 yıl / 8 yarıyıl), üniversitemize kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren kayıtlı oldukları programa ilişkin öğrenim ücreti/katkı payını öderler.

 

 • Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.11.2018 tarih ve E.83970 sayılı yazısı ile kayıtlı bulundukları Yükseköğretim Kurumuna DGS Ek Yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptıranların, Ek Madde-1 uyarınca yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde; aday ilk yerleştirmede yerleştiyse ilk yerleştirme taban puanının, ek yerleştirme ile yerleştiyse ek yerleştirme taban puanının kullanılmasının  uygun olduğuna karar verildiği bildirilmiştir.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Nasıl Yapılacak?

 • Yatay Geçiş başvuruları takvimde belirlenen süreler içerisinde şahsen istenen belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır. Başvuru belgelerinin (Başvuru Formu ve ÖSYS belgesi hariç), öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (Islak imzalı ve mühürlü ya da elektronik imzalı)

 

 • Belgeler yeni tarihli olmalıdır.

 

 • Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

1-    Başvuru Formu: Form ilerleyen sayfalarda yer almakta olup, formun çıktısı alınarak başvuruya gelmeden doldurulmalıdır. Diğer Yükseköğretim Kurumlarından başvuru yapacak öğrenciler Form-1’i, YTÜ Programları arasında geçiş başvurusu yapacak YTÜ Öğrencileri Form-2’yi dolduracaklardır. Buradan indiriniz.

 

2-    Öğrencinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt yaptırmadığını gösteren belge.

 

3-    Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir belge.

 

4-    Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS  Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr   adresinden ulaşılabilir.)

 

5-    ÖSYS Sonuç Belgeleri (Yerleştirme Belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belge nin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.

 

 1. Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi,
 2. Alınan tüm puanları gösterir belge: Yerleştirme belgesine ilave olarak LYS de alınan tüm puanları ve başarı sırasını gösterir bu belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

6- Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

 

7- Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.

 

8- Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Esaslara www.ogi.yildiz.edu.tr     adresinde yer alan Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Değerlendirme İşlemleri Nasıl Yapılacak?

1- Başvurularla ilgili değerlendirmeyi,  Fakülte Dekanlığınca oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili fakülte ve yüksekokul web sayfasında duyurulur.

 1. EN AZ %30 ve %100 İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPAN PROGRAMLARA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI

 Üniversitemizde en az %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara geçiş başvurusu yapacak olanlardan;

 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
 • Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İYS ve İngilizce Hazırlık öğretimi şartı aranmaz.
 • “YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ” nin 6.maddesinin (e) fıkrası uyarınca; YTÜ öğrencisi iken merkezi yatay geçiş ile YTÜ’nün bir başka %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bölümüne (kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Hazırlık ve İleri İngilizce dersleri muafiyeti sağlayan İYS’den almaları gereken puan ve harf karşılığı için YDYO Yönergesi 5.maddesi uygulanır. %30 ve üzeri İngilizce eğitim veren bir bölümden %100 Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapan öğrencilerin İngilizce I-II dersleri muafiyeti ise yine İYS sonucuna göre belirlenir. Merkezi Yatay Geçiş ile kurum içi bölüm değişikliklerinde İYS sınavı için 5 yıl geçerlik süresi aranmaz.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı ile Üniversitemiz programlarına geçiş yapan ve İngilizce Hazırlık sınıfında kayıt olanlar, “YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ”nde yer alan hükümlere tabi olurlar.

 

2-İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

3-YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 5 yıl içinde aşağıdaki tabloda verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

4-YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B2 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

5-Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler öğretim programlarında zorunlu olarak yer alan İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden de sorumludurlar. İYS’den 70 (BB / 3,00) ve üzeri puan almaları ya da  YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 5 yıl içinde en az BB notuna karşılık gelen ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puanları aldıklarını gösteren sınav sonuç belgelerini ibraz edenler İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdanının Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopisi: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)

 

 • 3 Adet Fotoğraf: (4.5×6) ebadında çağdaş kıyafetle (sakalsız ve koyu gözlüksüz) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.

 

 • Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.

 

 • Öğretim Planı: Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).

 

 

5- Ders İçerikleri: Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır. Öğretim planı ve ders içeriği farklı belgelerdir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).

 

6- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırmak için başvuran adayların, mevcut kayıt belgelerine ilave olarak;

    Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünden alınacak “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.      

 1. KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

1- Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

 

2- Kesin kaydınız yapıldıktan sonra,  lise diplomanız,  Not durumunuzu gösteren belge (transkript) Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir.

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.

3- Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.           

 

KAYIT SONRASI İŞLEMLER VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ

 

1- ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLUNDUĞUNA İLİŞKİN BELGE: Bu belge, öğrenci belgesi olarak da kullanılabileceğinden kayıt görevlisi tarafından 3 (üç) adet düzenlenecektir.

 

2- E-POSTA ADRESİ, KULLANICI ADI VE ŞİFRE ALINMASI:  Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası üzerinde www.ogi.yildiz.edu.tr verilen bu link’e (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) tıklayarak, açılan ekranda yer alan kişisel bilgilerini girerek öğrencilikleri  süresince sahip olacakları ve kullanabilecekleri e-posta adresinin kullanıcı adı ve şifresini alacaklardır. Bu işlem öğrenci numarası belli olduktan sonra gerçekleştirilebilecektir. Öğrenci numaraları 09 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırılan Fakülte Dekanlığından öğrenilecektir. 

 

– E-posta kullanıcı adı ve şifresi yukarıda belirtilen şekilde temin edildikten sonra İnternet tarayıcınızda (Chrome, Edge, Firefox vs) bulunan adres yerine http://mail.office365.com  veya https://login.microsoftonline.com  yazarak Öğrenci E-posta adresine giriş yapılabilecektir.

 

(Not: Öğrenci Posta Sistemi ile ilgili bilgiyi, http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-026-Öğrenci%20E-Posta%20Hesabı%20Kullanım%20Kılavuzu.pdf adresinden temin edebilirsiniz.)

 

– Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) giriş için kullanılacak olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak e-posta adresine gelecektir.

– USIS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan ders seçim tarihleri ile birlikte aktif olacaktır. Sistemdeki kayıtların güvenliği için şifrenin hiç kimse ile paylaşılmamasına azami özen gösterilmesi ve öğrenim süresince saklanması gerekmektedir.

 

– Her yarıyıl için ayrı ayrı hazırlanan Ders kayıt kılavuzlarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında (www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde) Güz Yarıyılı Ders Kayıtları  / Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları başlıkları altından ulaşılabilir.

 

3- ÖĞRENCİ KİMLİK KARTININ ALINMASI:  

Öğrenci Kimlik Kartı alınabilmesi için (öğrenci numaraları belli olduğunda) E-kart Başvuru Formunu nun doldurarak aşağıda adres ve iletişim bilgileri yer alan E-Yıldız Ofisine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Kimlik için fotoğraf çekimi başvuru sırasında E-Yıldız Ofisi tarafından yapılacaktır. Kimlik kartları en geç 3 iş günü içerisinde hazırlanmaktadır.

 

E-Yıldız Ofisi:

 Davutpaşa Kampüsü 

Genel Sekreterlik Binası

 

İETT SEYAHAT KARTI (PASO):

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin İndirimli Seyahat Kartı (Paso) alabilmek için İETT ‘ye şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

10.KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ VE DERS MUAFİYET İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK OLAN NOT DÖNÜŞÜM TABLOSU

 

1- İlgili  komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, YTÜ Senatosunca belirlenen “Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları” çerçevesinde öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

2- Öğrencilerin intibakları, derslerin başarı notları YTÜ Senatosu’nca belirlenen usullere göre YTÜ not sistemine dönüştürülerek yapılır.

3- İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılır, itirazlar ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

Merkezı Yerlestırme Puanına Göre Yatay Gecıs Basvurularında  Dıkkate Alınacak Puanlar  ve Kontenjanlar(2019-2020)

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.