2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

24.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Yıldız Teknik Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

ytü-2020-yatay-gecis-takvim

ytü-2020-yatay-gecis-takvimi
(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İYS Sınavı için Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.

(**) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlar için yapılacak İÖYS Sınavı ile ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr   adresinden takip edilmelidir.

 

NOT: Türkçe öğretim yapılan programlara başvuranlar İYS Sınavına girmeyeceklerdir.

 

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

 

Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Adresleri

Başvuru ve kayıt işlemleri başvuru yapılacak Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlıklarınca yapılacaktır. Fakülte Dekanlıklarının bulunduğu adresler aşağıdadır.

ytü-yatay-gecis-2020

 


Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

1- YTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.

 

2- Kurumlar arası yatay geçiş; lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır.

 

3- Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa,  2. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise sadece 3. sınıfa başvuru yapabilir.

      4- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi programlarına ilişkin öğretim planında yer alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır.

      5-Yukarıda belirtilen başarı şartını sağlayamayan veya koşullu başarılı dersi/dersleri olup, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istedikleri programın taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları şartları sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

6- Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme işlemleri, senato tarafından kabul edilen takvime göre yapılır.

7- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

8- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

9- İzinli sayılma durumu, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

10- Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) (d) fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce  Lisans Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) olarak kabul edilecektir.

11- İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz) örgün öğretim programlarına başvuracak olanların, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiklerini belgelemeleri gerekmektedir.

12- Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına yapılacak yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve Kurumlar arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden, Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik  programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik  programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 olanlar için; Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS’ den farklı olarak yerleştirilmeleri nedeniyle tüm geçiş ve çift anadal başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı sırası aranmayacaktır.

13- “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olanlar, öğrenim gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

14- En az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan YTÜ programlarına geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir. 

 1. a) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak.
 2. b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.

 

14- Türkçe öğretim yapılan programlara başvurularda İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

15- Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesine 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

 • Başvuru formu
 • Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı, gördüğü bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge.
 • ÖSYS Sonuç Belgeleri
 1. Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi,
 2. Alınan tüm puanları gösteren sonuç belgesi: Mühendislik ve Mimarlık programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) başvuran öğrenciler Yerleştirme belgesine ilave olarak başarı sırasını gösterir bu belgeyi de ibraz edeceklerdir. Diğer programlara başvurularda bu belge istenilmez.

 

 • Öğretim Planı: Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).
 • Ders İçerikleri: Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır. Öğretim planı ve ders içeriği farklı belgelerdir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).
 • %10 belgesi: İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için.
 • Disiplin cezası alınmadığına ilişkin belge: Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır.
 • Eşdeğer Sonuç Belgesi: Yurtdışı kontenjanlarına yapılan başvurularda istenilen (2.2.’nin 10. maddesinde belirtilen) eşdeğer puan sonuç belgesi.(İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)
 • Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylar,  http://okultanima.yok.gov.tr  internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapabilecek.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi Hakkında Duyurusu (27 Ekim 2018)

 

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumu ve programının, Yükseköğretim Kurulunca tanındığını gösteren “Okul Tanıma Belgesi”ni artık e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

 YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren “Okul Tanıma Belgesi”, dijitalleşme politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında e-Devlet sistemi üzerinden de verilmeye başlandı.

 Daha önce, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, kişilerin ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK’e iletmesinin ardından veriliyordu.

 Belgenin internet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak.

 YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde YÖK’ten “Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi” almak için başvuru yapabilecek.

 e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ücret alınmayacak

 Günlük ortalama 75, yıllık ise yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı “Okul Tanıma Belgesi”ni e-devlet sistemi üzerinden alacaklardan başvuru ücreti de alınmayacak.

 Belgenin e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmesi, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.

 Belgeyi, e-Devlet sistemi yerine YÖK’ten almak isteyenler ise işlem ücretini ödedikten sonra ıslak imzalı başvuru dilekçelerini elden veya posta yoluyla YÖK’e iletecek.

 Her belgenin üzerinde karekod olacak

 Başvuru yapacaklar, ” http://okultanima.yok.gov.tr ” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapabilecek.

 Sorgulanan yükseköğretim kurumunun YÖK’ün tanıma listelerinde yer alması halinde, başvuru sahibi “Okul Tanıma Belgesi”ni alabilecek.

 Öğrencilerin e-Devlet üzerinden alacakları bu belgelerin üzerinde özel karekod bulunacak. Karekod sayesinde, YÖK’ün geçen Mayıs’ta kullanıma sunduğu “YÖK Mobil” veya “e-Devlet karekod” uygulaması üzerinden belgelerin doğrulamaları yapılabilecek.

 Kurumlar, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen “YÖK Mobil” uygulamasındaki “belge doğrulama” bölümünden karekodu okuttuklarında, ilgili belge ekranda gözükecek. Böylece belgelerin eşleşip eşleşmediği kontrol edilebilecek.

 • Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesi: %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Üniversitemizce eşdeğerliği kabul edilen  yabancı dil  sınav belgesi.
 1. %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara başvuranlardan, eşdeğer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan İYS sınavına katılacaklardır.
 2. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlardan, Eşdeğer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan İÖYS sınavına katılacaklardır.

 

 • Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ayrıca ilişik kesilme nedenini ve tarihini gösteren belge.
 • Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye www.ogi.yildiz.edu.tr     adresinde yer alan Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesine 2020 Yılı Diğer Kurumlardan Yatay Geçiş Şartları

1 – Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

2- Bu kurumlardan 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.

3-İkinci madde kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci madde kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvuru yapabilirler. Bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

 

2.2.YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ  

 • Senato tarafından Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir.
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa, sınıfı tamamlayan öğrenciler ise sadece 3. sınıfa başvuru yapabilir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (başvurduğu yarıyıla kadar kendi programlarına ilişkin öğretim planında yer alan tüm dersleri en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile başarmış olması) ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz diploma programlarının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki (öğrencinin sınava girdiği yılda ki) taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 • İzinli sayılma durumu, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
 • En az %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan YTÜ programlarına geçişlerde “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir.
 1. a) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak.
 2. b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.

9- Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde;

 1. a) İlgili yıldaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Mühendislik ve Mimarlık ve Öğretmenlik Programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları dahil) yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve geçiş başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden, Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci (240.000)  sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 olanlar için; Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,  Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir.
 2. b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

(c) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve 10.maddede yer alan eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şartları da sağlamaları gerekmektedir.

 

10- T.C. uyruklu olup, ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen eşdeğer sınav puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT    : En az 21 Puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB): En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita): En az 70

 

 1. KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1-II. Öğretim programlarından I.Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı payı-öğrenim ücreti ödemezler. Ancak normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim ücretini öderler. 

2- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Yurtdışındaki Üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar katkı payı-öğrenim ücreti ödemezler. Ancak normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler (9.yarıyıl ve üst dönemler için) I. öğretim ücretini öderler.

3- Öğrenim gördükleri programın yanı sıra “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında da kayıtlı olanlar yatay geçiş hakkı kazandıklarında da bu programda öğrenimlerine devam etmeleri durumunda kayıt yaptırdıkları dönemden itibaren Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı-öğrenim ücretini öderler.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesine 2020 Yatay Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılacak?

 • Yatay Geçiş başvuruları takvimde belirlenen süreler içerisinde şahsen istenen belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır. Başvuru belgelerinin (Başvuru Formu ve ÖSYS belgesi hariç), öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (Islak imzalı ve mühürlü ya da Elektronik imzalı)
 • Belgeler yeni tarihli olmalıdır.
 • Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır.

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesine 2020 Yatay Geçiş Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

1- Başvurularla ilgili değerlendirmeyi,  Fakülte Dekanlığınca oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2- %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuru yapanlardan, YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesine sahip olmayanlar İngilizce Yeterlik sınavına (İYS)  girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Sınav ve Muafiyet şartlarına ilişkin bilgiler kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır)

3- Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; merkezi yerleştirme puanının (DGS yolu ile başvuran öğrencilerde dahil) (başvurulan programın, öğrencinin sınava girdiği yılda ki tavan puanı tam puan kabul edilir) %80’ni (yüz üzerinden) ile AGNO’nun %20’si (yüz üzerinden) toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır.

 • Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) Başvuru koşullarında belirtilen başarı şartını sağlamaları durumunda, Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı (180 puan) esas alınır.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların, yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Sıralama, özel yetenek sınavındaki başarıları da dikkate alınarak ilgili Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.
 • Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asıl liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için gelmeyen asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılır.
 • Kurumlararası Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.
 • Değerlendirme sonuçları, ilgili Fakülte Dekanlıklarının panolarında ve internet sayfasında duyurulur.

 

5.1. SIRALAMANIN YAPILMASINDA KULLANILACAK HESAP YÖNTEMİ

Başarı Notu: 0.8* (Normalize ÖSYM puanı ) + 0.2* (Normalize genel başarı puanı **)

 *Normalize ÖSYM puanı hesabı: 100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı)

 

**Normalize genel başarı puanı hesabı:  100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin genel başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı notu (4.0)

 

5.2. BAŞVURUDA 100 ÜZERİNDEN AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMALARININ OLMASI DURUMUNDA 4’LÜ SİSTEME DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILACAK YÖNTEM

 

Transkriptlerde görülen bütün dersleri içeren tek bir başarı notu dönüşümü için normalizasyon yapılır.

 

Örneğin: Transkriptte ağırlıklı genel not ortalaması 75 olan bir öğrencinin 4’lü sistemde karşılığını bulmak için orantı hesabı yapılır.

 

 • 100’e karşı gelirse

x’e       75’e karşı gelir

                             

 x = 75*0.04

 

 1. %30 ve %100 ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI

      1-İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

2-Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (2019-2020)

 

3-YTÜ K.Arası Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjanlarına Başvuruda Aranılacak Olan Yurtiçi Yükseköğretim Kurumlarının İlgili Programa İlişkin En Düşük Puanları (2019-2020)

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.