2021 Güz Yarıyılı Boğaziçi Merkezi Puan ile Yatay Geçiş

23.06.2020
A+
A-

2020-2021 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi de merkezi puan ile yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Boğaziçi Üniversitesine ÖSYM puanı (ek madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Güz Yarıyılı Boğaziçi Merkezi Puan ile Yatay Geçiş

2020-2021 Güz Yarıyılı Boğaziçi Merkezi Puan ile Yatay Geçiş

2020-2021 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi de merkezi puan ile yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Boğaziçi Üniversitesine ÖSYM puanı (ek madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurum Dışı Yatay Geçiş için Başvuru

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Kurum Dışı Yatay Geçişler,  “Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişiklikler için takip ediniz

 

Kimler başvurabilir?

 • ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına yerleştirilmiş olan adaylar; yerleştirildikleri yıldaki ilgili merkezi yerleştirme puanlarının, geçiş yapmak istedikleri BÜ lisans programının yerleştirildikleri yıldaki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması kaydıyla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 • Adayların başvurdukları tarihin hemen öncesinde bulundukları programda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olması gerekir. 
 • Başvuruda İngilizce dil yeterlik şartı aranır. Adayların başvuru esnasında İngilizce dil yeterliğini, Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre belgelemesi gerekir.
 • Senato tarafından kabul edilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavları
  BUEPT veya 
  TOEFL®  550, TWE 4.5 veya
  TOEFL®  (IBT) 79, TWE 22 veya
  IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5
 • Hazırlık sınıfı başvuruları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve Esasları”nın aşağıdaki 18. ve 19. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılabilir.
     18. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
     19. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine, ancak öğretim dili yabancı dil olan programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerine, öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu
 • LYS/YKS/DGS yerleştirme sonuç belgesi ve puan kartı fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • Resmi transkript
 • Transkriptte yer alan derslerin içerik bilgilerini gösterir belge
 • İngilizce dil yeterlik belgesi 
 • Lise diploması fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Disiplin sicilini gösterir belge
 • Daha önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapılmadığına dair belge
 • Başvuru ücreti dekontu

 

Başvuru ücreti

Programlara başvuru ücreti: 275.00 TL dir. Her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödenmelidir.

 

Banka Hesap Numaraları

TL Hesap Numarası:

Garanti BBVA
Boğaziçi Üniversitesi Şubesi
Şube Kodu: 303
Hesap Adı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hesap No: 6299738
IBAN: TR65 0006 2000 3030 0006 2997 38

 

Nasıl başvurabilirim?

 • Başvuru koşullarını sağlayan adayların, ilan edilen başvuru süresi içinde gerekli belgeleri hazırlayarak Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir.
 • Birden fazla programa başvuru yapmak isteyen adayın her program için ayrı başvuru dosyası hazırlaması ve her program başvurusu için ayrı bir başvuru ücreti ödemesi gerekir.
 • Posta ile yapılacak başvurular, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruda bulunan adayların kabul kararları Üniversitemiz web sayfası www.boun.edu.tr duyurular başlığı altında ilan edilecektir.
 • Öğrencilere uygulanan öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru Adresi

Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
34342
Bebek/İstanbul
Tel: +90 (212) 359 44 08
Faks: +90 (212) 287 09 43
E-Posta: registr@boun.edu.tr

Kabul ve Kayıt

Kabul kararı 4 Eylül 2020 tarihinde üniversite web sayfası www.boun.edu.tr duyurular bağlantısında  ilan edilir.  

Kabul edilen adaylar 7 – 8 Eylül 2020 tarihinde üniversiteye kayıt işlemini şahsen Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ ne gelerek tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

Hazırlık sınıfına yatay geçiş için başvuracak adayların başvurudan sonra ilan edilecek tarihte yapılacak Düzey Belirleme Sınavına (DBS) sınavına girmeleri zorunludur. Düzey Belirleme Sınavına katılmayan adayların Hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program I (Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacaktır. Sınav hakkında bilgi almak için tıklayınız. www.yadyok.boun.edu.tr

Öğrencinin intibak işlemi, kabul edildiği program tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.