2019-2020 Güz Yarıyılı Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

09.07.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Dokuz Eylül  Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Dokuz Eylül Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Dokuz Eylül Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Dokuz Eylül  Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Dokuz Eylül Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

2020-9-eylül-üniversitesi-yatay-gecis-tarihleri

 

ÖNEMLİ!

 

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan birimlerimize yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerden ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanların “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” na katılmaları zorunludur.

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 22/07/2019 tarihinde saat: 09:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Yabancı dil sınavları hakkındaki detaylı bilgilere (sınav salonu vb. gibi) www.ydy.deu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

 

Arapça Muafiyet Sınavı 22/07/2019 tarihinde saat: 13:00’te İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır. Sınav hakkındaki detaylı bilgilere (sınav salonu vb. gibi) http://ilahiyat.deu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

 1. Bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde ve eşdeğer (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde 80’i (sekseni) aynı olduğu tespit edilen) bir programa kayıtlı olmak.

 

 1. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az 2 (iki) yarıyılı tamamlamış olmak.

 

 1. Kayıt dondurma hariç, giriş yılına göre bulunmaları gereken sınıfa başvurmak ve öğretim planlarındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları alarak başarmış olmak.

 

 1. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

 1. 4,00 (dört) üzerinden en az 2,00 (iki) veya 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) genel not ortalamasına sahip olmak.

 

 1. En az 2,50 Yatay Geçiş Sıralama Puanına (YGSP) sahip olmak. (Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz.)

 

 1. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan programlara yatay geçiş için, İlahiyat Fakültesi veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Dokuz Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfı yönergeleri ile belirlenen başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek.

 

 1. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için (İkinci Üniversite kapsamında sınavsız giriş hariç), öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

 1. Dilekçe

 

 1. Not çizelgesi (Transkript)
 2. Ders içerikleri ve Öğretim Planı (Müfredat)

 

 1. Disiplin cezası almadığına dair belge

 

 1. ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi (Yurt dışında öğrenime başlayanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen muadil sınavlara ilişkin sonuç belgesi)

 

 1. Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (Bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında da alınabilir)
 2. İlgili Fakülte/Yüksekokul tarafından istenilen diğer belgeler

 

Not:

 

 1. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

 1. Birinci öğretim programlarından ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

 

 1. İkinci öğretim diploma programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

 1. İkinci üniversite kapsamında açık veya uzaktan öğretim programlarına sınavsız olarak kayıtlanan adayların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 2. Diğer yükseköğretim kurumlarına yurt dışı öğrenci kabul sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıtlanan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

 1. ÖSYS/YKS sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarından özel yetenek sınavı sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarından ÖSYS/YKS sonucu ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

 

 1. Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim ed ilmesi gerekir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. Yatay geçiş için yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile birlikte başvuru yapılır.

 

 1. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili birime şahsen, yasal temsilci aracılığıyla (noter onaylı vekaletname ile) veya posta yolu ile yapılabilir.

 

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

 

 1. Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır. Rektörlüğümüze yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Değerlendirme:

 

Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde, ilgili birim tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları reddedilir.

 

Kurumlararası yatay geçiş başvurularının değerlendirmesinde aşağıdaki formüle göre hesaplanan yatay geçiş sıralama puanı (YGSP) kullanılır. YGSP’nin en az 2,5 olması gerekir.

 

Yatay geçiş sıralama puanına (YGSP) göre en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

 

Özel yetenek sınavı ve sınavsız geçişle öğrenci alan programlar ile yurt dışı yükseköğretim kurumlarından (KKTC dâhil) yatay geçişte YGSP hesaplanmaz. Yatay Geçiş Sıralama Puanı hesaplamasına tabi olmayan adaylar genel not ortalamasına göre eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek

 

not ortalamasından başlamak üzere kontenjan dâhilinde yerleştirme yapılır ayrıca kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenir ve ilan edilir.

 

YGSP’nin eşit olması halinde ÖSYS/YKS puanı yüksek olan adaya, YGSP hesaplanmadığı durumlarda ise not ortalamasının eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

 

HESAPLAMA LİNKİ

 

Sonuç:

Yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri ilgili birimin internet sayfasında duyurulacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.