2024 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu

25.01.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ)’de okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu

2024 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ)’de okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Takvimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 2 – 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 8 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Ağustos 2024 tarihinde son bulacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 26 – 28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Akademik Takvimi

2 – 4 Temmuz 2024Yaz öğretimi ders kayıtları
8 Temmuz – 23 Ağustos 20242023 Yaz öğretimi      www.osymli.com
23 Ağustos 2024Dönem içi etkinlik notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün
26 – 28 Ağustos 2024Yaz öğretimi sonu sınavları
31 Ağustos 2024Yaz öğretimi notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi için son gün                    www.osymli.com

 

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER YENİ DUYURULAR GELDİKÇE GÜNCELLENECEKTİR.

 

2023 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Açılacak Dersler Listesi

-2023 YENİ Yaz Okulu Açılan Dersler ve DENKLİKLERİ  TIKLAYINIZ.

 

2022 – 2023 Yaz Öğretimi Açılması Planlanan Dersler (09.05.2023)  listesi

 [table “7741” not found /]

 

 • 2022-2023 Yaz Öğretimi MİSAFİR ÖĞRECİ Ön Kayıt Formu ( Link henüz aktif değildir. Yaz okulu ders hazırlıkları tamamlandıktan sonra aktifleştirilecektir. )

Üniversitemiz herhangi bir programına kayıtlı olmayan ve diğer üniversitelerden gelip yaz okulunda ders seçimi yapacak misafir öğrencilerimiz; öncelikle bu alandan gereken bilgileri doldurarak sistemimize ön kayıt yaptırmak zorundadırlar.

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Uygulama Esasları 2023

 1. Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır.
 2. Üniversitemizde açılan yaz öğretimine, Üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 3. Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları gerekir.
 4. Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin 8’inci fıkrası ile 33’üncü maddesine istinaden ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı )
 5. Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 6. Disiplin cezası (uzaklaştırma) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 7. Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders
 8. Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz.
 9. Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders
 10. Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan

Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır. İki farklı eşdeğerlik çıkartılması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 • Birim içi eşdeğerlik: Her bir fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun kendi içerisindeki diploma programlarının müfredatları arasında yapılan eşdeğerlik.
 • Üniversite içi eşdeğerlik: Bölüm başkanlığı kendi öğrencilerinin diğer birimlerin müfredatlarından ders almalarını uygun görmesi halinde, kendi müfredatındaki derse eşdeğer sayılabilecek yaz öğretiminde açılan birim dışı diğer müfredatlardaki derslere yapılan eşdeğerlik.

Diğer bölümlerde açılan herhangi bir derse eşdeğerlik yapmayan bölümün öğrencileri, o ders kendi bölümünde açılmıyorsa kayıtlanamazlar.

 1. Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farlı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının uygun görmesi ve eşdeğerliğin Rektörlüğümüze bildirilmiş olması halinde eşdeğer bir dersi
 2. Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetmeliklerine
 3. Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür. Yaz öğretiminde alınacak azami ders saati hesabında derslerin ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, b.) toplamı dikkate alınacak. Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar 15 saati aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilirler.

Yaz öğretimi ders kaydı iki aşamada gerçekleştirilir.

2023 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Kayıt Aşamaları

 1. Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek ekranlarında oluşan ücreti, Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesinde ödedikten sonra tekrar kayıt sayfasına girerek seçtiği derslerin kaydını kesin kayıt haline getireceklerdir. Kesin kayıt işlemini yapmayan (taslakta kalan) öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar dahi ders kaydı yapmamış sayılacak ve derslere alınmayacaktır.
 2. Birinci aşamadan sonra yapılan ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorgulanarak asgari kontenjanı dolduran dersler için yapılan ders kayıtları kesinleştirilerek öğrenciler üzerinden değiştirilemez duruma getirilecektir. Asgari kontenjanı dolmayan dersler ise kapatılarak, öğrencilerin bu derslere yaptıkları kayıtlar silinecektir.
 3. Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar, lisans ve önlisans programlarında on, lisansüstü programlarda beşin altında olamaz. Birimlerce asgari öğrenci sayısı belirtilmeyen dersler için bu sayılara göre işlem yapılır.
  • Ders Kaydı (2. Aşama): Bu aşamada sistem kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse ikinci kayıt devresinde kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıtlanabilirler. Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını (1.Kayıt aşamasında olduğu gibi) öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranları kullanılarak kesin kayıt haline getireceklerdir. Bu işlem derslerin başladığı ilk iki gün içerisinde tamamlanır.

  Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

  1. Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği
  2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden eşdeğer bir dersi alabilir. Öğrencinin müfredatındaki eşdeğer dersin yeterliklerini karşılayıp karşılamaması dikkate alınır.

  Bu durumda;

  • Öğrencinin yerleştiği yıl itibariyle, dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).
  • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları
  • Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden
  • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu esasların 13’üncü maddesindeki sınırları (4 ders, 15 saat) aşmamak üzere ders
  • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
  • Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
  • Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
  1. Yaz Öğretiminde başarısız olunan ders, açıldığı ilk dönemde alınmak zorundadır.
  2. Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalama buna göre hesaplanır.
  3. Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde;
   • Öncelikle “ibu.edu.tr” web adresi üzerinden ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Anılan adresten açılan sayfanın sol üst köşesinden menüyü açarak alt kısımda bulunan başvuru işlemleri kısmındaki “Yaz Okulu Misafir Öğrenci Başvurusu” başlığından ön kayıt işlemini tamamlamalıdır. Ön kayıt işlemini yapan öğrencinin yaz okulu ders kayıtlarından önce yapılan ön kayıt başvurusu onaylanır.
   • Ön kaydı onaylanan öğrenci, yaz öğretimi ders kayıt süresi içerisinde bu esasların maddesine göre ders kayıt işlemini ve ödeme işlemini tamamlamak zorundadır.
   • Öğrencinin, öğrenci bilgi sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifresi ön kayıt işlemini yaptığı ekranda yer alacaktır.
   • Öğrenciler, ön kayıt onay sürecini göz önünde bulundurmaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ön kayıt işlemini ders kayıt başlama tarihinden en az 3 iş günü önce yapmalıdırlar.
   • Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir. Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak

2023 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerden ders saati başına aşağıda belirtilen tutarlar üzerinden ücret alınır.

abant-izzet-baysal-universitesi-yaz-okulu-ucretleri

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 24 YORUM
 1. yusuf dedi ki:

  dersler ve sınavlar uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacak bilginiz varmı?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Uygulama esaslarında uzaktan olacağına dair bilgi yok. Öğrenci işlerinden sormak gerekiyor.

 2. hasan dedi ki:

  açılan dersler lazım aslında. onları ne zaman açıklarsınız

  1. YAKUP dedi ki:

   Bugün açıklandı. Üniversitenin sitesinde…

   1. Gambit dedi ki:

    Yaz okulu uzaktanmı olacak

  2. Tuna Egemen dedi ki:

   Dersler hepsi onlinemi yoksa bazı dersler onlinemi olacak.

 3. NOVRUZ MUKHTAROV dedi ki:

  Siyaset bilimi kamu yönetmi den
  Yonetim bilimi I
  Idari yargi
  Derslerin almak istyorum aclacakmi acaba?

 4. Gamza dedi ki:

  Mimarlık için kaçıncı projeler açılacak

 5. beytullah dedi ki:

  merhaba sınavlar da online mi olucak acaba

  1. Fırat dedi ki:

   Misafir öğrenci olarak ön kayıt yaptırdim fakat ders kaydına girerken hata veriyor bu sadece bende mi luyor acaba

   1. Serpil dedi ki:

    Aynı sorun bende de var, sorunu cozebildiniz mi?

 6. Kerim dedi ki:

  İyi günler ben matematik 1 ve iktisada giriş dersi istiyorum kendi hocama akts ve ders içeriklerinizi gönderdim kendiside onayladı onaylı dilekçe de elimde bir sıkıntı yaşanmaz değilmi 2 ders açılıyor diye görünüyor listeniz de sonradan açılmıyor diye bir bilgi gelmez umarım

 7. ahmet dedi ki:

  yaz okuluna kayıt olacağım bu üniversitenin kendi okulumun dökümlerini hallettim.

  1. Esra dedi ki:

   Nasıl hallettin yardimci olabilir misin ?

 8. Harun dedi ki:

  AÖF ilahiyat önlisans okuyorum tek dersim var
  Arapça 4 yaz okulunuda var mı varsa bu dersi alabilir miyim

 9. PINAR dedi ki:

  Harita ve kadastro bölümünün dersleri açılacak mı

 10. Simya dedi ki:

  Hangi dersler açılacak?

  1. özel eğğitim dedi ki:

   hangi fakülte hangi bölüm için soruyorsunuz?

  2. Metin dedi ki:

   Yüzüncü yıl üniversitesinde Matematik öğretmenliği okuyorum . Özel öğretim yöntemleri I dersini almak istiyorum. ? ( Benim üniversitede 6 akts)