2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu

08.06.2021
109.769
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ)’de okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu

2021 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ)’de okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Takvimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 06 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 03 Eylül 2021 tarihinde son bulacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 06– 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Akademik Takvimi

06 – 08 Temmuz 2021Yaz öğretimi ders kayıtları
12 Temmuz – 03 Eylül 20212021 Yaz öğretimi
03 Eylül 2021Dönem içi etkinlik notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün
06 – 08 Eylül 2021Yaz öğretimi sonu sınavları
10 Eylül 2021Yaz öğretimi notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi için son gün

yeni-gif

2021 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Açılacak Dersler Listesi

2020-2021 Yaz Öğretimi Açılması Planlanan Dersler (08.06.2021 15.30)  listesi

2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-1 2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-2 2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-3 2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-4 2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-5 2020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-62020-2021_Yaz_retimi_Almas_Planlanan_Dersler-7

 

Yaz Öğretimi MİSAFİR ÖĞRENCİ Ders Kayıt Aşamalarını öğrenmek için tıklayınız.

 

 • UYARI: Aşağıdaki bilgiler 2020 yılına aittir. Yeni Duyuru gelince güncellenecektir.

 

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI

1.Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır.

2.2019–2020 Eğitim-Öğretim yılında açılan yaz öğretimine, Üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.

3.Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları

4.Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin 8’inci fıkrası ile 33’üncü maddesine istinaden ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı )

5.Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.

6.Disiplin cezası (uzaklaştırma) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.

7.Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz.

8.Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.

9.Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan

Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır. İki farklı eşdeğerlik çıkartılması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 • Birim içi eşdeğerlik: Her bir fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun kendi içerisindeki diploma programlarının müfredatları arasında yapılan eşdeğerlik.
 • Üniversite içi eşdeğerlik: Bölüm başkanlığı    kendi öğrencilerinin diğer     birimlerin müfredatlarından ders almalarını uygun görmesi halinde, kendi müfredatındaki derse eşdeğer sayılabilecek yaz öğretiminde açılan birim dışı diğer müfredatlardaki derslere yapılan eşdeğerlik.

Diğer bölümlerde açılan herhangi bir derse eşdeğerlik yapmayan bölümün öğrencileri, o ders kendi bölümünde açılmıyorsa kayıtlanamazlar.

 1. Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farlı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının uygun görmesi ve eşdeğerliğin Rektörlüğümüze bildirilmiş olması halinde eşdeğer bir dersi
 2. Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetmeliklerine tabidirler.
 1. Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür. Yaz öğretiminde alınacak azami ders saati hesabında derslerin ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) toplamı dikkate alınacak. Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar 15 saati aşmamak üzere en fazla 4 ders Yaz öğretimi ders kaydı iki aşamada gerçekleştirilir.

Ders Kaydı (1. Aşama): Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek ekranlarında oluşan ücreti, Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesinde ödedikten sonra tekrar kayıt sayfasına girerek seçtiği derslerin kaydını kesin kayıt haline getireceklerdir. Kesin kayıt işlemini yapmayan (taslakta kalan) öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar dahi ders kaydı yapmamış sayılacak ve derslere alınmayacaktır.

Birinci aşamadan sonra yapılan ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorgulanarak asgari kontenjanı dolduran dersler için yapılan ders kayıtları kesinleştirilerek öğrenciler üzerinden değiştirilemez duruma getirilecektir. Asgari kontenjanı dolmayan dersler ise kapatılarak, öğrencilerin bu derslere yaptıkları kayıtlar silinecektir.

Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar, lisans ve önlisans programlarında on, lisansüstü programlarda beşin altında olamaz. Birimlerce asgari öğrenci sayısı belirtilmeyen dersler için bu sayılara göre işlem yapılır.

Ders Kaydı (2. Aşama): Bu aşamada sistem kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse ikinci kayıt devresinde kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıtlanabilirler. Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını (1.Kayıt aşamasında olduğu gibi) öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranları kullanılarak kesin kayıt haline getireceklerdir. Bu işlem derslerin başladığı ilk iki gün içerisinde tamamlanır.

Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir. Öğrencinin müfredatındaki eşdeğer dersin yeterliklerini karşılayıp karşılamaması dikkate alınır.

Bu durumda;

 • Öğrencinin yerleştiği yıl itibariyle, dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları
 • Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan

yaz öğretiminden alabilir.

 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu esasların 13’üncü maddesindeki sınırları (4 ders, 15 saat) aşmamak üzere ders
 • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
 • Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde,

alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.

 • Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
 1. Yaz Öğretiminde başarısız olunan ders, açıldığı ilk dönemde alınmak zorundadır.
 2. Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalama buna göre hesaplanır.
 1. Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde;
  • Öncelikle yaz öğretimi kayıt formunu doldurarak ders almak istediği birimin (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) öğrenci işleri sorumlularına vermesi ve öğrenci bilgi sistemine gerekli bilgi girişlerinin sağlanması

Başvuru yapan öğrenci, kayıt görevlisine öğrenci olduğuna dair belge (öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, vb.) ibraz etmeli ve fotokopisini kayıt formuna eklemelidir.

 • Öğrenci İşleri sorumlularınca diğer üniversitelerden gelen her bir öğrenci için öğrenci bilgi sisteminde tek bir kayıt oluşturulur, aynı öğrenci için ikinci bir kayıt girilmez. Farklı birimlerden ders alacak olsa dahi tek kayıt

 

Öğrenci bilgi sisteminde öğrencilerin kayıtları oluşturulurken, üst birim olarak “Misafir Öğrenciler”, birim olarak da kaydı yapan birim adına oluşturulmuş alan seçilir.

 • Öğrenci bilgi sisteminde kaydı oluşan öğrenciler, sistem üzerinden sisteme giriş şifresini oluşturarak bu esasların 13’üncü maddesi hükümlerine göre süresi içerisinde ders kaydını yapmakla yükümlüdür.
 • Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir. Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak
 1. Yaz öğretiminde öğrencilerden, kayıtlandıkları dersin normal dönemdeki haftalık ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) üzerinden ücret alınır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.

ÖRNEK:

Ücret Ödenecek

Teorik     Uygulama  Laboratuvar      KredisiHaftalık Ders Saati Toplamı      

A Dersi32045
B Dersi30245
C Dersi04024

 

 1. Kayıtlar sonunda açılan ve kapanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 2. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, açılması kesinleşen derslere kaydolan öğrenci sayısı

ile ödedikleri toplam tutarlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

 1. Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere

2019 Yılı Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri

Emsal olması için paylaşıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBÜ) yaz okulu almak isteyen öğrencilerin yaz okulunda ödeyecekleri ücretin ne kadar olacağına dair bilgilendirme için aşağıdaki örnek hesaplama tablosunu paylaşıyoruz.

bolu-abant-izzetbaysal-yaz-okulu-ücretleri-2019

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Her bir ders saati için ilgisine göre yukarıda belirlenen ders saati ücreti kadar ücret öder.
Yaz öğretiminde alınacak her bir ders için ödenecek ücretin hesaplanması:
Ders için ödenecek ücret = Haftalık ders saati toplamı * 14 * Ders saati ücreti
B)Elde edilecek gelirin %70’inin öğretim elemanlarına dağıtılmasında aşağıdaki oranların uygulanmasına.
 Profesörler : % 100
 Doçentler : % 90
 Yardımcı Doçentler : % 80
 Öğretim Görevlileri – Okutmanlar : % 70
C)Öğretim elemanlarına sınav ücreti olarak 2914 sayılı Kanunda belirlenen ücretin üç katının ödenmesine.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. hasan dedi ki:

  açılan dersler lazım aslında. onları ne zaman açıklarsınız

  1. YAKUP dedi ki:

   Bugün açıklandı. Üniversitenin sitesinde…

 2. NOVRUZ MUKHTAROV dedi ki:

  Siyaset bilimi kamu yönetmi den
  Yonetim bilimi I
  Idari yargi
  Derslerin almak istyorum aclacakmi acaba?

 3. Gamza dedi ki:

  Mimarlık için kaçıncı projeler açılacak

 4. beytullah dedi ki:

  merhaba sınavlar da online mi olucak acaba

 5. Kerim dedi ki:

  İyi günler ben matematik 1 ve iktisada giriş dersi istiyorum kendi hocama akts ve ders içeriklerinizi gönderdim kendiside onayladı onaylı dilekçe de elimde bir sıkıntı yaşanmaz değilmi 2 ders açılıyor diye görünüyor listeniz de sonradan açılmıyor diye bir bilgi gelmez umarım

 6. ahmet dedi ki:

  yaz okuluna kayıt olacağım bu üniversitenin kendi okulumun dökümlerini hallettim.

  1. Esra dedi ki:

   Nasıl hallettin yardimci olabilir misin ?

 7. Harun dedi ki:

  AÖF ilahiyat önlisans okuyorum tek dersim var
  Arapça 4 yaz okulunuda var mı varsa bu dersi alabilir miyim

 8. PINAR dedi ki:

  Harita ve kadastro bölümünün dersleri açılacak mı

 9. Simya dedi ki:

  Hangi dersler açılacak?

  1. özel eğğitim dedi ki:

   hangi fakülte hangi bölüm için soruyorsunuz?

  2. Metin dedi ki:

   Yüzüncü yıl üniversitesinde Matematik öğretmenliği okuyorum . Özel öğretim yöntemleri I dersini almak istiyorum. ? ( Benim üniversitede 6 akts)