logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Aynı anda farklı mevsim özellikleri görülmesi
Soru Açıklaması
Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi özel konumun sonucudur. Türkiye dağlık
engebeli bir ülke olduğundan kısa mesafelerde
iklim değişir.
2.
I. Sıcaklık artar
II. Yerçekimi artar
III. Çizgisel hız artar
IV. Gece gündüz süre değişimi artar

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Türkiye’de kuzeyden güneye gidildikçe artar?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
3.
Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan dağlık engebeli bir ülkedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ortalama yükseltinin fazla olduğunu kanıtlamaz?
Doğru Cevap: "E" Dağlar doğu-batı doğrultusunda uzanır
Soru Açıklaması
Türkiye’de dağlar Kuzeyden Avrasya, Güneyden, Arap levhalarının sıkıştırılması sonucu
Doğu - Batı doğrultusunda uzanır.
4.
cografya-soru

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen yer için kesin olarak söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Bitki örtüsünün yaz kuraklığına dayanıklı olması
Soru Açıklaması
Grafiğe bakıldığında Akdeniz ikliminin grafiği
verilmiştir. Yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü yaz kuraklığına dayanıklı kısa boylu bodur
ağaç makidir.
5.
cografya-2

Buna göre aşağıdakilerden hangisi föhn rüzgarının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Uludağ’ın eski adını alan kuru rüzgardır.
Soru Açıklaması
Uludağ’ın eski adını verdikleri rüzgar güneydoğudan sıcak esen samyeli (keşişleme) rüzgarıdır
6.
Aşağıdakilerden hangisi göç veren bir yerin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Konut yetersizliği nedeniyle gecekondulaşma artar.
Soru Açıklaması
Göç veren yerde konut yetersizliği yoktur. Göç alan yerde konut yetersizliği olduğundan gecekondulaşma artar.
7.
cografya-3

Buna göre hangi alanda çıkarıldığı söylenen yeraltı kaynağı yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" III- Krom
Soru Açıklaması
III numaralı yerde çıkarılan linyit (Manisa-Soma)
8.
cografya-4
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
I. Yaz yağışlarıyla yeşeren ot topluluklarının olduğu ÇAYIR alanlarında BÜYÜKBAŞ hayvancılık görülür.
II. İlkbahar yağmurları ile yeşeren BOZKIR alanlarında KOYUN yetiştiriciliği yaygındır.
III. Kuraklığa dayanıklı kısa boylu bodur ağaçların
olduğu MAKİ alanlarında KILKEÇİSİ besiciliği
yaygın
IV. Çiçekli gür bitkiler ve yapraklarını dökmeyen
geniş yapraklı ormanlık alanlarda ARICILIK faaliyetleri yaygındır.
Yanıt A’dır.
9.
Kuş gözlemciliği doğayı kuşların gözlerinden tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuş gözlemciliğinin yapıldığı alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hatilla Vadisi
Soru Açıklaması
Artvin sınırları içinde yer alan Hatilla Vadisi 530 çeşit bitki türü 85 adet endemik ve Relikt tür
barındırır.
10.
I. Konya Ovası
II. Menteşe Yöresi
III. Bafra çevresi
IV. Amik Ovası
V. Teke çevresi

Yukarıda verilen alanlardan hangileri engebeli dağlık bölge kapsamında yeralır?
Doğru Cevap: "D" II ve V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.