EKYS Öğretmenlik Meslek Etiği Testi

EKYS Öğretmenlik Meslek Etiği Testi

EKYS Öğretmenlik Meslek Etiği, Kuramlar ve Yaklaşımlar Testi

Tebrikler - EKYS Öğretmenlik Meslek Etiği, Kuramlar ve Yaklaşımlar Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğinin etik kodları arasında yer almaz?
A
Özerklik
B
Adalet
C
Sorumlu ilgi
D
Gerçek
E
Saygı
Soru 2
Aşağıdaki davranışlardan hangisi hediye alma yasağı kapsamında değildir?
A
Görev yapılan kurumla iş, hizmet ve yardımlaşma ilişkisinde bulunanlardan alınan veda ve kutlama hediyeleri
B
Taşınır veya taşınmaz mal alırken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler
C
Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler
D
Görev yapılan kurumla hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan krediler
E
Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi veya gıda türü hediyeler
Soru 3
Funda Öğretmen çalıştığı okulda ilkokul öğrencilerine yönelik bir tiyatro etkinliği düzenlemek istemektedir. Bu konuda okul idaresine bilgi vermek için gitmiştir. Okul müdürü Funda Hanıma etkinlik ile ilgili şu soruları yöneltmiştir. Yapacağınız bu etkinlik öğrencilere ne fayda sağlayacak? Tiyatro sonunda nasıl bir kazanım elde edeceğiz? demiştir. Okul müdürünün bu yaklaşımı hangi etik sistem ile ilişkilendirilebilir?
A
Kural Etiği
B
Amaçlanan Sonuç Etiği
C
Kişisel Etik
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Toplumsal Sözleşme Etiği
Soru 4
Bu etik sistemin kurucusu Kant’ tır. Bir eylemin ahlaki doğruluğu standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Eylem toplumsal kurallara, standartlara, yasalara uygun mu? Sorusuna yanıt arar. Bahsedilen bu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kural Etiği
B
Amaçlanan Sonuç Etiği
C
Kişisel Etik
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Toplumsal Sözleşme Etiği
Soru 5
Yapılan eylemin bireyin vicdanın huzur vermesi ile etik olduğunu değerlendiren sistem hangisidir?
A
Kural Etiği
B
Amaçlanan Sonuç Etiği
C
Kişisel Etik
D
Sosyal Yaşam Etiği
E
Toplumsal Sözleşme Etiği
Soru 6
Aşağıda etik sistemler ve benimsedikleri yaklaşımlar bir arada verilmiştir. Hangi etik sistemin bilgisi yanlış verilmiştir?
A
Toplumsal sözleşme Etiği - Birey toplumsal ilke ve standartları benimsemiş mi?
B
Kural Etiği - Yasalara uygun mu?
C
Kişisel Etik - Kişiye değer veriyor mu?
D
Sosyal Yaşam Etiği - Kişi, insan ve diğer canlılarla olan ilişkilerinde kurallara uyuyor mu?
E
Amaçlanan Sonuç Etiği – Eylem fayda getiriyor mu?
Soru 7
Karar ve davranışların sonuçlarına önem veren normatif bir etik kuramıdır. En iyi sonucu elde edebilmek için ne yapmalıyım? Sorusuna yanıt arar. Davranışın niyeti, amacı değil; somut sonuçları önemlidir. Hakkında bilgi verilen etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deontolojik Kuram
B
Sezgici Etik Kuramı
C
Realist Etik Kuramı
D
Teleolojik Kuram
E
Pragmatik Etik Kuramı
Soru 8
Atatürk Ortaokulundan mezun olacak 8.sınıf öğrencileri için sınıf öğretmenleri mezuniyet programı düzenlemek istemektedir. Bu etkinlik için okul idaresinden izin almaya giden 8.sınıf rehber öğretmenleri okul müdürünün “ahlaki davranışlara uygun aşırılıktan uzak bir program olmalı” uyarısı ile karşılaşmıştır. Okul müdürünün bu uyarısı etik kuramlardan hangisi ile değerlendirilebilir?
A
Deontolojik Kuram
B
Kazuistik Etik Kuramı
C
Realist Etik Kuramı
D
Teleolojik Kuram
E
Pragmatik Etik Kuramı
Soru 9
Davranışa karar vermede kendi iç hislerinin yol gösterici olduğunu düşünen Derya Öğretmen, hislerinin ahlaki doğrulara, neyin yapılıp yapılmaması gerektiğine ilişkin yol göstermede önemli rolünün olduğunu düşünmektedir. Buna göre Derya Öğretmen etik kuramlardan hangisinin düşüncesini benimsemiştir?
A
Kişisel etik kuramı
B
Teleoloji etik kuramı
C
Kural/Ödev Temelli Kuram
D
Materyalist Etik Kuramı
E
Sezgici Etik Kuramı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlardan birisi değildir?
A
Hakkaniyet ilkesi
B
Gerçeklik ilkesi
C
Faydacılık ilkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
İnsan hakları ilkesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Tavsiye Yazılarımız

EKYS Çalışma Notları İndir

EKYS Youtube Kanal ve Kaynak Önerileri için TIKLAYINIZ

MEB EKYS Başvuru Şartları Neler? Kimler Başvurabilir?

EKYS Konuları ve Soru Dağılımları Neler?

MEB EKYS örnek soruları PDF İndir (ÖSYM)

2022 MEB EKYS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

EKYS Kitap Önerileri | Müdür Yardımcılığı Sınavı Kitap Tavsiyeleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.