logo

1.
Güneş ışınlarının düşme açısının daralmasına bağlı olarak güneyden kuzeye gidildikçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "B" Güneş ışınlarının tutulma oranları azalır.
Soru Açıklaması
Güneş ışınlarının düşme açısının daralmasına bağlı olarak güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının tutulma oranları artar.
2.
Çanakkale, Ankara ve Erzurum’ un enleminin yaklaşık olarak aynı olması bağlı olarak bu kentlerin hangi özellikleri ortaktır?
Doğru Cevap: "D" Gündüz ve gece süresi
Soru Açıklaması
Çanakkale, Ankara ve Erzurum’ un enleminin yaklaşık olarak aynı olması bağlı olarak bu kentlerin gündüz ve gece süresi, gece ve gündüz arası süre farkı, çizgisel dönüş hızı, gurup ve tan süreleri, aynı boydaki cisimlerin öğle vakti gölge boyları aynıdır.
3.
Türkiye’ de aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanmasının nedeni ve hangi konumu ile açıklandığı doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yer şekilleriyle, özel konum
Soru Açıklaması
Türkiye’ de aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması yer şekilleri ile ilgili olup bu özelliği özel konumu ile açıklanabilir.
4.
Meridyenlerin özelliklerinden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Meridyenler arasındaki mesafe bir paralel boyunca azalır.
Soru Açıklaması
Meridyenler arasındaki mesafe bir paralel boyunca eşittir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi aynı boylamda bulunan noktaların ortak özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Başlangıç meridyenine olan mesafeleri aynıdır.
Soru Açıklaması
Aynı boylamda bulunan noktaların başlangıç meridyenine olan mesafeleri farklıdır. Ek olarak aynı boylamda bulunan noktalarda ekinoks tarihleri dışında güneşin doğuş ve batış saatleri farklıdır.
6.
İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplayan bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ali Kuşçu
Soru Açıklaması
İstanbul’un enlem ve boylamını Ali Kuşçu hesaplamıştır.
7.
Türkiye’nin en eski sınırı ve en yeni sınırı sırasıyla hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İran, Suriye
Soru Açıklaması
Türkiye’ nin en eski sınırı İran ve en yeni sınırı Suriye’ dir.
8.
Türkiye’nin-Coğrafi-Konumu-ve-Jeopolitiği

Yukarıda verilen haritadaki kentlerin güneş ışınlarının düşme açısının aynı olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Ekvator’ a eşit uzaklıkta olmalarıyla
Soru Açıklaması
Güneş ışınlarının düşme açısının aynı olmasının sonucu Ekvator’ a eşit uzaklıkta olmalarıdır.
9.
21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 21 Mart’ tan ve 23 Eylül’ den sonra gündüz süreleri uzar.
Soru Açıklaması
21 Mart’ tan sonra gündüz süreleri 12 saatten daha uzun yaşanır, 23 Eylül’ den sonra gündüz süreleri 12 saatten daha kısa yaşanır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ nin jeopolitik önemini arttıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İklim ve bitki örtüsü değişikliklerinin görülmesi
Soru Açıklaması
İklim ve bitki örtüsü değişikliklerinin görülmesi Türkiye’ nin jeopolitik önemini arttıran özelliklerden biri değildir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.