logo
Temel Kavramlar
1.
"İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir." bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "A" Etik
Soru Açıklaması
Etik; İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.
2.
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar anlamına gelip, toplumdan topluma değişebileceği gibi, aynı toplum içinde farklı grupların benimsediği kurallar bütününe ne denir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Ahlâk; bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallar anlamına gelip, toplumdan topluma değişebileceği gibi, aynı toplum içinde farklı grupların benimsediği ahlâk kuralları arasında da farklılıklar olabilmektedir.
3.
Aşağıdaki yargılardan hangisi etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılığı en iyi ve eksiksiz ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ahlak felsefesidir. Ahlak ise, etiğin bir araştırma konusudur.
Soru Açıklaması
Ahlak; göreceli, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara, bu grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişen, yöresel, yazılı olmayan, insanlar arasında uyulması gereken kurallara işaret ederken, etik, daha soyut kavramlara dayalı, daha evrensel ve genel geçerliliğe sahip bir karakter taşımaktadır.

Etik ve Ahlak birbirinden farklı kavramlardır. Etik bir ahlak felsefesidir. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. Ahlak ise, etiğin bir araştırma konusudur.
4.
I- Soyut Kavramlara dayalıdır,

II- Toplumdan topluma değişir,

III-Evrensel ve genel geçerliliğe sahiptir,

IV-Bir felsefe etkinliğidir,

V- Yazılı olmayan ve toplumda uyulması gereken kuralları ifade eder.

 

Yukarıdaki maddelerden hangisi ahlak kavramını tanımlarken kullanılabilir?

 
Doğru Cevap: "E" II-V
Soru Açıklaması
5.
Etik kodlarla belirlenen, tüm çalışanların sorumlu tutulduğu ve uyulmadığı takdirde yaptırım gerektiren zorunlu davranışları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Davranışlar kılavuzu
Soru Açıklaması
Davranışlar kılavuzu; Etik kodlarla belirlenen, tüm çalışanların sorumlu tutulduğu ve uyulmadığı takdirde yaptırım gerektiren zorunlu davranışları tanımlar.
6.
Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında genellikle karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri birçok “etik ikilem” bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ikilem çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Birçok olumlu/olumsuz seçenek arasından herhangi birini seçme takdir yetkisini devretme/devretmeme durumu
Soru Açıklaması
1.Tatmin edici olmayan seçenekler arasından, diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur.
•2.En iyiler arasında bir seçim yapmak durumu.
•3.Farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir.
•4.Kamu görevlilerinin verecekleri kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumudur.
7.
Aşağıdakilerden hangisi etiğin temellerini oluşturan kavramların arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Örfler
Soru Açıklaması
8.
Etik hüküm ve tavırların (tutum) doğasını inceler. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, onun temelini, doğasını ve yapısını araştırır. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arayan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meta Etik (Analitik Yaklaşım)
Soru Açıklaması
Meta Etik (Analitik Yaklaşım): Etik hüküm ve tavırların (tutum) doğasını inceler. Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, onun temelini, doğasını ve yapısını araştırır. Kötü ne? İyi ne? sorularına yanıt arar.
9.
Doğruyu yanlıştan ayıracak pratik ahlak standartlarını ve ahlaklı bir hayatın nasıl yaşanacağını bulmaya çalışır. Ahlaki eylemlerimizin içeriğine karar vermemizle ilgilenir. Ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Nasıl bir insan olmalı? sorularına yanıt arayan etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Normatif Etik
Soru Açıklaması
Normatif Etik: Doğruyu yanlıştan ayıracak pratik ahlak standartlarını ve ahlaklı bir hayatın nasıl yaşanacağını bulmaya çalışır. Ahlaki eylemlerimizin içeriğine karar vermemizle ilgilenir. Ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Nasıl bir insan olmalı? sorularına yanıt arar.
10.
Belli özel alanlarda ortaya çıkan etik sorunların tartışılması için prensip oluşturma ve bu özel alanlarda belirlenen kriterlerin insan davranışlarında izlenmesi ile ilgilenen etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uygulamalı Etik
Soru Açıklaması
Uygulamalı Etik: Belli özel alanlarda ortaya çıkan etik sorunların tartışılması için kriterler oluşturma ve bu özel alanlarda belirlenen kriterlerin insan davranışlarında uygulanması ile ilgilenir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.