Öğretmenlik Meslek Etiği Temel Kavramlar

EKYS’ ye hazırlanan idareci adayları için hazırlamış olduğumuz Öğretmenlik Meslek Etiği Testini aşağıdaki sorulardan çözebilirsiniz.

Öğretmenlik Meslek Etiği Temel Kavramlar

Öğretmenlik meslek etiği

Tebrikler - Öğretmenlik meslek etiği adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki veya daha fazla değerin çatışma hali olarak adlandırılan kavrama ne ad verilir?
A
Etik
B
Kültür
C
Etik Çatışması
D
Etik İkilem
E
Etik Karmaşası
Soru 2
İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır.(İnal, 1996, Aktaran: Aydın, 2003). Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ahlak
B
Etik
C
Kültür
D
Değer
E
Norm
Soru 3
Bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür.(Aydın, 2002). Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Etik Kod
B
Meslek Kuralları
C
Mesleki Etik
D
Kurum Kültürü
E
Etik ikilem
Soru 4
I. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak II. Meslek içi rekabeti düzenlemek III. Hizmet ideallerini korumak Yukarıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin temel işlevleri arasında yer alır?
A
I
B
II ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Öğretmen atamaları için uygulanan sınavlar içerisine ÖABT sınavı da eklenmiştir. Sınavın açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olarak bilinmektedir. Yapılan bu uygulama öğretmenlik meslek etik ilkelerinden hangisi ile bağdaşır?
A
Adalet
B
Profesyonellik
C
Hizmette Sorumluluk
D
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
E
Eşitlik
Soru 6
Türkçe dersine giren Deniz Öğretmen yılsonu işlemleri için öğrencilerine davranış notlarını girdikten sonra değerlendirme ölçeği de hazırlamaktadır. Bu şeklide yaparak vermiş olduğu notların detaylı bir çizelgesini oluşturmaktadır. Deniz öğretmen öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine uygun hareket etmiştir?
A
Profesyonellik
B
Adalet
C
Eşitlik
D
Hizmette Sorumluluk
E
Yolsuzluk yapmamak
Soru 7
Matematik öğretmeni Ayça Hanım, Fen Lisesinde görev yapmaktadır. Öğrencilerinin üniversiteye yönelik sorularını çözerken zorlanmakta hatta bazı sorularını da çözememektedir. Bunu için kendini yetersiz hissettiği için de huzursuz olmaktadır. Ayça Hanımın öğretmenlik meslek etiği ilklerinden hangisine uygun olmadığı için sorun yaşadığı düşünülebilir?
A
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
B
Hizmette sorumluluk
C
Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
D
Profesyonellik
E
Yolsuzluk yapmamak
Soru 8
Serdar Öğretmen veli toplantısında bir velinin çocuğu hakkında olumsuz yorumlarda bulunarak, onları suçlamış ve azarlamıştır. Çocuğun kıyafetlerinin kirli olmasını sınıf içerisinde küçük düşürecek şekilde ifade ederek toplantıya gelen velinin üzgün bir şekilde ayrılmasına neden olmuştur. Serdar Öğretmen, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine aykırı davranmıştır?
A
Adalet
B
Saygı
C
Eşitlik
D
Profesyonellik
E
Hizmette sorumluluk
Soru 9
Hatice Öğretmen Adana’da bir meslek lisesinde resim derslerine girmektedir. Öğrencilerin derse yeterince önem vermediğini fark etmiştir. Bu sebeple derslere geç girip erken çıkmaktadır. Okul idaresi tarafından verilen işlerini de derslerinde yaparak öğrenciler ile ilgilenmemektedir. Hatice Hanımın bu davranışları öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine aykırı olarak değerlendirilebilir?
A
Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
B
Hizmette sorumluluk
C
Profesyonellik
D
Kaynakların etkin kullanımı
E
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
Soru 10
Bir ortaokulda Fen Bilimleri dersine giren Mehmet Öğretmen, 5 A sınıfındaki çöp kovasının kırık olduğunu fark etmiştir. Çöpe atılan bazı malzemelerin kokuya sebep olduğunu ve öğrencilerin derste işlenen konulara odaklanamadığını tespit etmiştir. Bu durumu okul idaresine bildirerek çöp kovasının değişimini sağlamıştır. Mehmet Öğretmen bu davranışı ile öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisine uygun davranmıştır?
A
Hizmette Sorumluluk
B
Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması
C
Kaynakların etkili kullanımı
D
Profesyonellik
E
Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Tavsiye Yazılarımız

EKYS Çalışma Notları İndir

EKYS Youtube Kanal ve Kaynak Önerileri için TIKLAYINIZ

MEB EKYS Başvuru Şartları Neler? Kimler Başvurabilir?

EKYS Konuları ve Soru Dağılımları Neler?

MEB EKYS örnek soruları PDF İndir (ÖSYM)

MEB EKYS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

EKYS Kitap Önerileri | Müdür Yardımcılığı Sınavı Kitap Tavsiyeleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Serdar dedi ki:

    Çalışmalar çok güzel, elinize sağlık ☺