2022 Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Yaz Okulu Duyurusu

29.05.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Balıkesir (BAÜ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Yaz Okulu Duyurusu

2022 Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Balıkesir (BAÜ) Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Yaz Okulu Tarihleri

Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu ön kayıtları 27-28 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2022 Balıkesir Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

20 – 24 Haziran 2022Açılması düşünülen derslerin ilanı(ilgili birim web sayfası)
27- 28 Haziran 2022Ön kayıt tarihleri(Diğer üniversite öğrencileri için)
30 Haziran – 01 Temmuz 2022  www.osymli.comYaz okulu ders kayıtları
4 – 5 Temmuz 2022Danışman onayları
6 Temmuz 2022Kesinleşen derslerin ilanı (İlgili birim web sayfası)
07-08 Temmuz 2022Açılmayan dersler yerine kesinleşen derslere kayıt(Danışman yetkisinde)
18 Temmuz 19 Ağustos 2022Yaz Öğretimi ( 5 Hafta )
22-26 Ağustos 2022Yaz Okulu sınavları www.osymli.com
1 Eylül 2022Harf notlarının ilanı

* Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin ders kayıtları 29-30 Haziran’da yapılacaktır. Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin aktarımları ve ders kayıtları 01 Temmuz’da yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT : Ön Kayıt İşlemlerini sadece misafir öğrenciler yapacaktır.

Ders Kayıt Şekli ve Süreci

Balıkesir Üniversitesi yaz öğretimi ders başvuruları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

A) Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri;

Balıkesir Üniversitesi aktif öğrencileri önce kendi kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında yaz öğretiminde açılması planlanan dersler olarak ilan edilen dersleri görecekler; ilan edilen bu derslerden almak istediklerine Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden 29 – 30 Haziran 2022 tarihler arasında kayıt yaptıracaklar; seçtikleri dersler için sistemde karşılarına çıkan ücreti okul numarası kullanarak Halk Bankasına İnternet, ATM veya şubeler yoluyla yatıracaklar ve seçtikleri dersleri onaylayacaklardır.

B) Diğer Üniversitelerin Öğrencileri;

Diğer üniversitelerin öğrencileri, misafir olarak üniversitemizden ders almak istediklerinde öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden 27 – 28 Haziran 2022 tarihleri arasında online ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Ön kayıtta girilen bilgiler Fakülte ve Yüksekokullar tarafından incelenecektir. İncelemesi sonucunda ön kayıt başvurusu onaylanan öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) 01 Temmuz 2022 tarihinde aktarılmış olacaklardır. Ön kayıt süreci ile ilgili tüm ayrıntılar; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) adresinde yer almaktadır. 01 Temmuz 2022 tarihinde aktarımı yapılan öğrenciler, A) bendinde anlatılan yolu takip ederek almak istedikleri derslere başvuracaklardır.

NOT: Daha önce üniversitemizde yaz öğretimi almış diğer üniversite öğrencileri Öğrenci Bilgi Sistemimizde pasif olarak kayıtları bulunduğundan ön kayıt yapmayacaklardır. Şahsen gelemeyecek öğrenciler hangi birimden ders alacaklar ise (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) o birimin e-mail adresine almak istedikleri dersleri, kodları ve adlarıyla bildireceklerdir. Öğrencilerin ders aldıkları birimin öğrenci işleri pasif öğrencinin kaydını aktif duruma dönüştürmesi gerekmektedir.

C) Açılmayan Dersler/Kesinleşen Dersler/ Ders Değişikliği/ Ücret İadesi

Öğrencilerin kayıt oldukları derslerden açılması kesinleşen dersler takvimde belirtilen tarihte ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilecektir. Öğrencinin kayıt olduğu derslerden açılmayan ders varsa, öğrenci, bu ders için ödediği ücretin iadesini isteyebileceği gibi açılması kesinleşen derslerden birine takvimde belirtilen tarihlerde yeniden kayıt yaptırabilir. (kayıt yapılan ama açılmayan ders ile yeniden kayıt yaptığı dersin kredi sayısı aynı ise ücret bakımından bir işlem yapılması gerekmez. Yeni kayıt yapılan dersin kredisi açılmayan dersin kredisinden fazla ise ilk kayıttaki yol izlenerek sistemde belirlenen ek ücret ödenir. Yeni kayıt yapılan dersin kredisi açılmayan dersin kredisinden az ise fazla ücret öğrenciye iade edilir)

Bir dersin açılması kesinleştikten sonra öğrenci kendi isteği ile bıraksa bile ücret iadesi yapılmaz.

Ders kayıt süreci tamamlandıktan sonra, kayıt yapan tüm öğrencilerin (üniversitemiz öğrencileri + misafir öğrenciler) ders bilgileri Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine aktarılacaktır. Online Senkron dersler için aktarım ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra öğrencilere, sisteme giriş yaparak online derslere katılmaları konusunda gerekli duyurular yapılacaktır.

Derslerin Açılması ile ilgili Sayısal Bilgiler

 • Birimlerin açılması için ilan ettikleri derslerin kesin olarak açılması için bir derse en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir.
 • Bir öğrenci Yaz Öğretiminden en fazla 12 kredilik ders alabilir. Öğrencilerin almak istedikleri dersler birbiriyle çakışmamalıdır. Öğrencinin almak istediği dersler birbiriyle çakışırsa aynı ders olması kaydıyla başka bir birimden seçebilir.
 • Bir öğretim elemanı Yaz Öğretiminde en fazla 4 ders açabilir ancak açılan derslerin toplam kredisi 10 ‘u geçemez. (Yaz Öğretiminin 5 hafta üzerinden planlanması bu kısıtlamayı gerektirmektedir)
 • Bir derse kaydolan öğrenci sayısı 150’yi geçemez. Dersler şubelendirilmeyecektir. Ders kayıtlarında öncelik Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinindir. Yani öncelikle başvuru sırasına göre Üniversitemiz öğrencisi kaydedilecek kalan kontenjana başvurusu sırasına göre diğer üniversitelerden gelen öğrenciler kaydedilecektir.

Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Diğer Üniversitelerden Ders Alması

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerden de ders alabilirler.
a) Öğrencilerimizin ders alacağı başka üniversitelerin bölüm ve programlarının taban puanları Üniversitemizin aynı bölüm/programlarının taban puanına eşit veya yüksek ise öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders almak için bölümlerine dilekçe ile bilgi vermesi yeterlidir.

b) Ders alınacak Üniversitelerin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanları Üniversitemizin ilgili bölümlerinin/programlarının taban puanlarından düşük ise öğrencilerimizin diğer üniversitelerden almak istedikleri dersleri içerik ve kredi uygunluğu bakımından bölümlerine onaylatmaları gerekir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2021 YAZ OKULU 12 SAATLİK ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU

 

balikesir-yaz-okulu-ucretleri-tablosu

1) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile , şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler yaz okulu ücreti ödemezler. Diğer Üniversite öğrencileri ders ücretinin 2 katını öder.
2) Öğrenciler Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) ders kaydı yapıp seçecekleri ders saatine göre hesaplanan ücreti okul numarası ile Halkbankasının internet, ATM veya şubelerine yatırmaları gerekir.
3) Yaz Öğretimi ücretini ödeyen öğrenciler, ödeme belgelerini istenildiğinde ibraz etmek için saklamalıdırlar.

Üniversitemiz Öğrencileri Başvuru İşlemleri ve Uzman Kullanıcı İşlemleri İçin Tıklayınız.

Üniversitemiz Dışından Misafir Öğrenci Başvuru İşlemleri İçin Tıklayınız.

! Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi yaz okulunun yüz yüze yapılacağını duyurdu.

Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler

 

Veteriner Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Necati Bey Eğitim Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Fen Edebiyat Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Spor Bilimleri Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

İlahiyat Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Mühendislik Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Sağlık Bilimleri Fakültesi yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Balıkesir Meslek Yüksek Okulu yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

Burhaniye Uygulamalı Bilimler yaz okulunda açılacak dersler için Tıklayınız

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 25 YORUM
 1. Kerim dedi ki:

  Lütfen acil olarak çağdaş türk lehçeleri 2 yaz okulu hangi üniversitelerde açılıyor acil bulmam lazım

 2. Gülsüm dedi ki:

  Sınavlar online mı olacak acaba???

 3. Zainuddin behnod dedi ki:

  Merhaba Ben anadolu üniversitesinde öğrenciyim Balıkesir üniversiteden ders alabilirmiym

  1. Ahmet dedi ki:

   Ben Balıkesir de makine müh. okuyorum. Alacağın derste denklik (kredi,içerik) olmalıdır.

 4. Enver dedi ki:

  Sınavlar online mı yapılacak??

  1. Kerimov dedi ki:

   Merhaba

 5. Nargıza dedi ki:

  Merhaba ben sağlık birimleri fakultesinin hangi bölümleri hangi derslerinden yaz okulu olduğuna dair bilgi almak istiyorum yardımcı olırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum

  1. Ahmet kaçmaz dedi ki:

   Dahiliye açılabilir büyük ihtimalle

 6. Yaşar dedi ki:

  Merhaba. Ben YÖS yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile girdim Sakarya üniversitesinde okumaktayım. Kimlik veya vatandaşlık konusunda sıkıntım yok. 20 yıldır Türkiyedeyim. 4. sınıfa geçtim. Yaz okulunda ders alabilir miyim?

  1. İbrahim dedi ki:

   İlahiyat Fakültesi din eğitimi dersi var mı yaz okulunda acaba

 7. Ayşe dedi ki:

  Merhabalar, eğitim fakültesinden müzik öğretmenliği okuyorum Erzurum’da;Batı müziği dersim altan almam lazım.
  Yaz okulunda batı müziği dersi için ders açılacak mı?

  1. Bahar dedi ki:

   Bende o dersi arıyorum acaba var mıdır

 8. Arda dedi ki:

  Merhabalar ben koülüyüm. balıkesir üniversitesi yaz okulu ile ilgili duyuru bulamadımda, elektrik eloktronik mühendisliğinden güç sistemleri analizi almak istiyorum. İlgili bölümle elinde duyuru olan varsa link atabilir mi?

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   Üniversitenin sosyal medya hesabını kontrol edebilirsiniz. Yakında duyurusu da gelir

   1. Barbaros dedi ki:

    Merhabalar yaz okulu kayıtları tam olarak ne zaman açılacak ders seçimi yapamıyoruz…?

  2. Merve dedi ki:

   Ben de başka üniversiteden yaz okulu yapcam aynı bölümde sana ulaşabileceğim bir yer var mı

   1. RİYAZ dedi ki:

    BEN DE KAYIT YAPTIM VE REDDEDİLİDİ

 9. Sevda dedi ki:

  Fen fakültesi matematik bolumunde hangi dersler açılacak?

 10. Roza dedi ki:

  BAÜ nin hangi fakülteleri hangi derslerden yaz okul açılacağı hakkında bilgi verirmisiniz