2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

03.05.2024
A+
A-

2023-2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 22 – 23 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 29 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 16 – 20 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Sınavlarının Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi’ne ilişkin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.03.2024 tarihli ve 480408 sayılı yazısı görüşüldü.

       Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin, Eğitim-Öğretim Kalite Komisyonunun 12.03.2024 tarihli toplantısının 2024/07-01 sayılı kararı doğrultusunda kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

31 Mayıs 2024

Açılabilecek derslerin ilanı

22-23 Temmuz 2024          

www.osymli.com Kayıt ve Yaz Okulu ücretlerinin ödenmesi

24 Temmuz 2024

Açılan derslerin ilanı

25-26Temmuz 2024       

Kayıtlarda yeterli sayıya ulaşılmadığı için açılamayacak derslere kayıt olan öğrencilerden isteyenlerin açılmış olan başka derslere kayıt yaptırması, diğer üniversitelerin yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci taleplerinin ilgili birimlerce karara bağlanması

29 Temmuz 2024

www.osymli.com Öğretime Başlama

29 Temmuz-04 Ağustos 2024

Ara sınav notunun ve genel sınav notunun başarı notuna etki oranlarının Otomasyon sistemine girilmesi

13 Eylül 2024

Öğretimi Bitirme

16-20 Eylül 2024

Genel Sınavlar

27 Eylül 2024

Yaz okulu Genel Sınav sonuçlarını Otomasyona giriş son günü

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu

 1. Öğrenciler Güz ve Bahar Yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler. Ayrıca öğrenciler ön şart aranmaksızın bir üst sınıftan ders alabilirler. Yıllık dersler, bitirme ödevi/tezi/projesi ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.
 2. Yaz okulunda bir öğrenci, toplam on iki saati aşmamak üzere, en çok dört ders alabilir. Ancak, bir dersin on iki saatten fazla olması durumunda öğrenci sadece bu dersi alabilir. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri alamazlar. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır.
 3. Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az 20 öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Yaz okulunda bir dersin açılmaması durumunda bu derse kayıt yaptıran öğrenci, açık olan başka bir derse kaydını yaptırabilir.
 4. Yaz okulu süresi 7 (yedi) haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. (14 Haftalık)
 5. Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılamaz. Devamsızlık sınırı “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde belirtildiği biçimde uygulanır.
 6. Yaz okulunda her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
 7. Başarının değerlendirilmesinde ve not işlemlerinde “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili hükümleri uygulanır.
 8. Öğrencinin yaz okulunda aldığı not veya notlar, Not Durum Belgesinde Yaz Dönemi başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.
 9. Öğrencilerimiz diğer üniversitelerde yaz okullarında açılan dersleri alabilirler. Ancak bu derslerin bizim üniversitemizde ilgili birimlerce açılmamış olması ve eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.
 10. Öğrenci kendi bölümünde açılan bir dersi başka bölümden alamaz.

2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yaz Okulu Açılabilecek Dersler

(Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az 20 öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.)

REKTÖRLÜK BÜNYESİNDE BİRLEŞEREK AÇILACAK DERSLER*

 • ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
 • ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
 • YDL1013 YABANCI DİL-I
 • YDL1014 YABANCI DİL-II
 • ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR
 •  TDL1011 TÜRK DİLİ-I
 • TDL1012 TÜRK DİLİ-II

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ
B?L?M ADIDERS KODUDERS ADI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİEGS0001BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİEMZ0002EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİEMZ0013 www.osymli.comOKULLARDA REHBERLİK
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİFBZ3001FEN ÖĞRETİMİ 1
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİFBZ3003FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 1
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİFBZ3004FEN ÖĞRETİMİ LABARATUVAR UYGULAMALARI 2
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOTEKNOLOJİBYT1001GENEL BİYOLOJİ I
BİYOTEKNOLOJİBYT2003GENETİK
BİYOTEKNOLOJİBYT3007BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
MATEMATİKMAT3011GENEL TOPOLOJİ I
MATEMATİKMAT3012GENEL TOPOLOJİ II
TARİHTAR1001OSMANLICA I
TARİHTAR1002OSMANLICA II
TARİHTAR2001OSMANLICA III
TARİHTAR2002OSMANLICA IV
TARİHTAR2009TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ I
TARİHTAR2010TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ II
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE2011OSMANLI TÜRKÇESİ III
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE2012OSMANLI TÜRKÇESİ IV
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE4001ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE4002ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE4053DİVAN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ I
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITDE4054DİVAN EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ II
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
FİNANS VE BANKACILIKBAF1005MUHASEBE I
İKTİSATIKT1005
İŞLETMEISL1005
MALİYEMLY1005
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKUTL1005
FİNANS VE BANKACILIKBAF1006MUHASEBE II
İKTİSATIKT1006
İŞLETMEISL1006
MALİYEMLY1006
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKUTL1006
FİNANS VE BANKACILIKBAF2003DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
MALİYEMLY2009
İŞLETMEISL2001
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİINS1003FİZİK I www.osymli.com
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJEO1003
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1003
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK1003
MADEN MÜHENDİSLİĞİMAD1003
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİCEV1003
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEK1003
GIDA MÜHENDİSLİĞİGDM1003
HARİTA MÜHENDİSLİĞİHRT1003
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBLM1003
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİINS1004FİZİK II
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJEO1004
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1004
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK1004
MADEN MÜHENDİSLİĞİMAD1004
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİCEV1004
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEK1004
GIDA MÜHENDİSLİĞİGDM1004
HARİTA MÜHENDİSLİĞİHRT1004
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBLM1004
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİINS1001MATEMATİK I
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJEO1001
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1001
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK1001
MADEN MÜHENDİSLİĞİMAD1001
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİCEV1001
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEK1001
GIDA MÜHENDİSLİĞİGDM1001
HARİTA MÜHENDİSLİĞİHRT1001
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBLM1001
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİINS1002MATEMATİK II
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİJEO1002
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1002
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK1002
MADEN MÜHENDİSLİĞİMAD1002
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİCEV1002
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİMEK1002
GIDA MÜHENDİSLİĞİGDM1002
HARİTA MÜHENDİSLİĞİHRT1002
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBLM1002
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1006BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM1010ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM2001DİFERANSİYEL DENKLEMLER
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM2002MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM3001SİNYALLER VE SİSTEMLER
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM3017DEVRE SENTEZİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM4015ELEKTRİK MAKİNELERİ II
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİEEM4048TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK3005MEKANİZMA TEKNİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK3006MAKİNA DİNAMİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİMAK4040TAŞIMA TEKNİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBLM2005ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAMİ İLİMLERIIF1001KUR'AN OKUMA VE TECVİD I
İSLAMİ İLİMLERIIF1009SİYER
İSLAMİ İLİMLERIIF1011KUR'AN KIRAATİNE GİRİŞ
İSLAMİ İLİMLERIIF2001KUR'AN OKUMA VE TECVİD III
İSLAMİ İLİMLERIIF2004TEFSİR I
İSLAMİ İLİMLERIIF2005İSLAM TARİHİ I
İSLAMİ İLİMLERIIF2010ARAP?A IV
İSLAMİ İLİMLERIIF2012İSLAM TARİHİ II
İSLAMİ İLİMLERIIF2036EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
İSLAMİ İLİMLERIIF3003FIKIH USUL?
İSLAMİ İLİMLERIIF3005KELAM II
İSLAMİ İLİMLERIIF3006DİNLER TARİHİ
İSLAMİ İLİMLERIIF3009ARAP?A V
İSLAMİ İLİMLERIIF3010ARAP?A VI
İSLAMİ İLİMLERIIF3014TEFSİR III
İSLAMİ İLİMLERIIF3042EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İSLAMİ İLİMLERIIF3049ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
İSLAMİ İLİMLERIIF4002TASAVVUF
İSLAMİ İLİMLERIIF4005FIKIH II
İSLAMİ İLİMLERIIF4008ARAP DİLİ VE BELAĞATI
İSLAMİ İLİMLERIIF4009HADİS IV
İSLAMİ İLİMLERIIF4011TEFSİR IV
İSLAMİ İLİMLERIIF4012GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKHEM2001İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Atakan dedi ki:

  Otomasyonda sıkıntı vardı şuan da başvuru almyor düğer üniversitelerden kendi öğrencileri ile beraber başvuruyu açmaları gerekir.

 2. Fatma dedi ki:

  Başvurular için bugün son gün saat 5 te ama verilen linkten giriş yapamıyorum yardımcı olabilecek var mı ? Başka bir üniversite öğrencisi olarak deniyorum ama girişim engelleniyor.