2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Yaz Okulu Duyurusu

24.02.2021
7.328
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Yaz Okulu Duyurusu

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28-29-30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 05 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 16-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi 

YAZ ÖĞRETİMİ5 TEMMUZ – 15 AĞUSTOS 2021
Yaz Öğretimi Derse Yazılma İşlemleri28-29-30 Haziran 2021
Kapatılacak derslerin ilanı1 Temmuz 2021
Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı02-03-04 Temmuz 2021
Yaz Öğretimi Başlangıcı05 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ
1.HAFTA05-11 Temmuz 2021
2.HAFTA12-18 Temmuz 2021
3.HAFTA26 Temmuz- 01 Ağustos 2021
4.HAFTA02-08 Ağustos 2021
5.HAFTA09-15 Ağustos 2021
Yaz Öğretimi Bitişi15 AĞUSTOS 2021 PAZAR
Yaz öğretimi final sınavlarının başlangıcı16 Ağustos 2021
Yaz öğretimi sınavları bitiş19 Ağustos 2021
Mazeret sınavları25-26 Ağustos 2021
TEK DERS SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ 30 Ağustos-08 Eylül 2021
TEK DERS SINAVLARI 10 Eylül 2021 Cuma

2020 Yaz Okulu Kararları

 • Yaz Öğretimi Senato Esasları ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç, 5 haftadır.
 • Yaz Öğretimi uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.
 • Yaz Öğretimi ders seçiminde öğrenciler çakışan derslere yazılabilir.
 • Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler 08 Haziran 2020 tarihine kadar web sayfalarından ilan edilir.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir.
 • Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 20 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.
 • Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak Dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.
 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 (yirmi) olması gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.
 • Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır. Yaz öğretiminde öğrenci, Bitirme/Tasarım çalışması hariç toplam en fazla onbeş (15) birim saat veya dört (4) ders alabilir.
 • Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.
 • Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans/önlisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.
 • Öğrenciler; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Açılacak Dersler

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, yaz okulunda Teknoloji Fakültesinde ve Bölümlerinde açılacak ders listeleri güncellenmiştir. TF-Yaz Okulu Açılacak Dersler 05.06.2020_0.pdf

 

Turzim Fakültesinde açılacak dersler Yaz okulu açılması planlanan dersler.docx

 

Spor Bilimleri Fakültesinde açılacak dersler 2019/2020 Yaz Okulu Ders Listesi

 

2019 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

BölümSaat Başı Ücret
TEKNOLOJİ FAK.36,00
TURİZM FAK.26,00
SPOR BİLİMLERİ FAK.26,00
UYGULAMALI BİL.Y.O.18,00
MESLEK Y.O.20,00
LİSANS ÜSTÜ23,00

 

Tabloya göre 12 Saat’lik ders alacak bir öğrenci ilgili ücreti 12 İle Çarparak ödemelidir.

 • Öğrencilerimiz; 29 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren DERSE YAZILMALARIN SON GÜNÜNE (DAHİL) KADAR Yaz Okulu Ücreti Ödemelerini İŞ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İŞ Bankası ATM lerinden TC KİMLİK NUMARALARI ile Yapı Şube Veznelerinden Ödeme Yapmak İsteyenler Yaz Okulu Ödemesi Olduğunu Söyleyip Önceden Hesapladıkları Miktarı Bildirerek, İŞ Bankası İnternet Bankacılığı ve İŞ Bankası ATM’yi Kullananların ise Önceden Belirledikleri Miktarı Yaz Okulu Sekmesinden Yapabileceklerdir.
 • Açılmayan Dersler ve Fazla Yatırılan Ücretler İçin Ödenmiş Olan Yazokulu Ücretlerinin İade İşlemleri Ağustos 2019 Tarihinden İtibaren Yapılmaya Başlanacaktır. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti herne sebeple olursa olsun geri iade edilmeyecektir. Öğrencilerimizin iadelerini alabilmeleri için KENDİLERİNE AİT hesap numaralarının Sabislerinde yer alması gerekmektedir. Başkasına ait ıban numarasına iade yapılamaz.
 • Açılmayan ders yerine yeni derse yazılma yapacak öğrenciler belirlenen tarihte Yaz okulu ücretini yatırabileceklerdir.
 • Tabloda 1 Saatlik Ders için Ödenecek ücret =Azami Ders Ücreti x 14 hafta olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 12 saate kadar  alacakları derslerin ücretleri Tabloda hazır olarak verilmiştir.
 • Öğrenciler Yazokulundan Alacakları Derslerin Kredilerini (saatlerini) SABİS’ten Öğrenebileceklerdir.
 • Yazokulu Ücretini Eksik Ödeyenler Ders Kaydı Yapamayacakları İçin, İlan Edilen Tablodan Ödenecek Yazokulu Ücretlerinin Kredi Başına (saat) Tam Olarak Hesaplanarak Yatırılması Gerekir.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart, Suriye Uyruklu, TC Uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dahil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile Yapabileceklerdir.
 • İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.
 • Türkiye Burslusu olarak öğrenim Gören Öğrenciler ile Şehit ve Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler dışındaki TÜM öğrenciler Yaz Okulu ücreti ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen Türkiye Burslusu öğrenciler (Türkiye Burslusu belgesi) ile Şehit ve Gazi çocuğu olan öğrenciler (Hak Sahiplik Belgesi) durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler engellilik oranları kadar indirimli ücret ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen öğrenciler Engelli Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Kayıtlı Oldukları Fakülte Dışında Ders Almak İsteyen Öğrenciler, Ders Almak İstedikleri Fakültenin Yazokulu Ücretini Ödeyeceklerdir.
 • 667 KHK hükmünde Üniversitemizde Kayıtlı veya 667 KHK hükmünde Özel Öğrenci Statüsünde Üniversitemizde Yer Alan Öğrenciler belirlenen Yazokulu Ücretine göre hesaplama Yaparak Ödeyeceklerdir.
 • Diğer Üniversite Öğrencileri (Sakarya Üniversitesi Hariç) belirlenen ücretin İKİ katını ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden Gelecek Öğrencilerimiz Lütfen Ödemelerinizi AÇILAN DERSLER İlan Edildikten Sonra Yapınız.
 • Yazokulu Ücreti Ödeyen Öğrenciler, Ödeme Belgelerini (Banka Dekontu, İnternet çıktısı ATM fişi gibi) İstenildiğinde İbraz Etmeleri Gerekir.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.