2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Yaz Okulu Duyurusu

30.06.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Yaz Okulu Duyurusu

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi 

YAZ ÖĞRETİMİ18 TEMMUZ – 21 AĞUSTOS 2022
Yaz Öğretimi Derse Yazılma İşlemleri27-28-29-30 Haziran 2022
Kapatılacak derslerin ilanı1 Temmuz 2022
Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı02-17 Temmuz 2022
Yaz Öğretimi Başlangıcı www.osymli.com18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ
1.HAFTA18-24 Temmuz 2022
2.HAFTA25-31 Temmuz 2022
3.HAFTA01-07 Ağustos 2022
4.HAFTA08-14 Ağustos 2022
5.HAFTA15-21 Ağustos 2022
Yaz Öğretimi Bitişi www.osymli.com21 AĞUSTOS 2022 PAZAR
Yaz öğretimi final sınavlarının başlangıcı22 Ağustos 2022
Yaz öğretimi sınavları bitiş26 Ağustos 2022
Mazeret sınavları başvuruları29 Ağustos 2022
Mazeret sınavları01– 02 Eylül 2022
TEK DERS SINAVLARI BAŞVURU TARİHLERİ 29 Ağustos-05 Eylül 2022
TEK DERS SINAVLARI 07 Eylül 2022

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulama Esasları

Madde 1 – Yaz Öğretimi örgün eğitim yoluyla yapılacaktır.

Madde 2 – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç, 5 haftadır.

Madde 3 – Yaz öğretiminde açılması planlanan dersler 31 Aralık 2021 tarihine kadar birim web sayfalarından ilan edilir.

Madde 4 – Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak
dersler dışında en fazla 20 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.

Madde 5 – Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.

Madde 6 – Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 (yirmi) olması gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

Madde 7— Derse yazılma işlemi; akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Madde 8 — Yaz öğretiminde öğrenci, Staj, Bitirme/Tasarım çalışması hariç toplam en fazla on beş (15) birim saat veya dört (4) ders alabilir.

Madde 9 — Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

Madde 10 — Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans/önlisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.

Madde 11 — Öğrenciler; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı, içeriği ve AKTS veya ders saati uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 12 — Öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde açılmayan ders/dersleri, öğrenim çıktısı, içeriği ve AKTS veya ders saati aynı olmak ve programının ÖSYM taban puanına (yerleştirme yılı) eşit veya daha yüksek olması şartı ile Madde 8’de belirtilen kurallar dahilinde bölüm kurulunun ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler.

Madde 13 —Genel Not Ortalaması 1,8 şartını sağlayan öğrenciler, Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması dersine yazılabileceklerdir. Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi teslim tarihleri 2021- 2022 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları başvurusu sırasında, sınavı ise önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları tarihlerinde yapılacaktır.

Madde 14 — Yaz Öğretimi bitiş tarihi itibariyle mezun durumundaki öğrenciler, Genel Not Ortalaması 1,8 şartını sağlaması koşulu ile Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması ve Tasarım dersin her ikisine de yazılabileceklerdir.

Madde 15 — Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.

Madde 1.6 — Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

Madde 17 — Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere kontenjan dâhilinde yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

Madde 18 —Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

Madde 19 — Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrencileri için Yaz Okulu Kayıt Süreci 2022

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler “Yaz Öğretimi Senato Esasları”na göre yürütülecektir. Buna göre kayıt süreci, yaz okulu ücretleri ve tüm dokümanlar aşağıda tanımlanmıştır.

Yaz okulu ders programlarına: Ders programlarına birimlerin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Yazılma Tarihi 27 Haziran – 05 Temmuz 2022

Yaz Okulu Ders Ücretleri: Ders seçimi yapan öğrencilerimiz ödeme işlemini 27 Hazirandan itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 05 Temmuz 2022 Salı günü saat 23:59’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Ücret ödeme işlemini verilen süre içinde yapmazsanız ders kaydınız otomatik olarak iptal edilir. Yeniden seçim yapma imkânınız veya parayı bu tarihten sonra yatırma imkânınız bulunmamaktadır.

Kapatılan dersler yerine yeniden ders seçim tarihi: 07-17 Temmuz 2022

Yaz Okulu Ders Ücretleri: Kapatılan derslerden sonra ders seçimi yapan Öğrencilerimiz ödeme işlemini 07 Temmuzdan itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23:59’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Ücret ödeme işlemini verilen süre içinde yapmazsanız ders kaydınız otomatik olarak iptal edilir. Yeniden seçim yapma imkânınız veya parayı bu tarihten sonra yatırma imkânınız bulunmamaktadır.

Derse yazılma: Derse yazılma işlemlerinizi 27 Haziran – 05 Temmuz 2022 tarihlerinde https://bys.subu.edu.tr/ adresinden yapabilirsiniz. Kapatılan dersler: Kapatılan dersler 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü ilan edilecektir. Yeniden ders seçimi: Kapatılan derslerin yerine yeniden ders seçim işlemlerinizi 7-17 Temmuz 2022 tarihlerinde https://bys.subu.edu.tr/ adresinden yapabilirsiniz  27 Haziran – 05 Temmuz 2022 tarihinde yazılmış olduğunuz ve açılmış olan dersten çıkamazsınız.

Misafir Öğrenciler için Yaz Okulu Kayıt Süreci 2022

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler “Yaz Öğretimi Senato Esasları”na göre yürütülecektir. Buna göre kayıt süreci, yaz okulu ücretleri ve tüm dokümanlar aşağıda tanımlanmıştır.

Yaz okulu ders programlarına: Ders programlarına birimlerin internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Yazılma Tarihi: 27 Haziran – 05 Temmuz 2022

1. Kısım Yaz Okulu ders ücreti: Ders seçimi yapan öğrencilerimiz ödeme işlemini 27 Hazirandan itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 05 Temmuz 2022 Salı günü saat 23:59’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödeme işlemini tamamlamayan öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir.

Kapatılan dersler yerine yeniden ders seçim tarihi: 07-17 Temmuz 2022

2. Kısım Yaz Okulu ders ücreti: Kapatılan derslerden sonra ders seçimi yapan Öğrencilerimiz ödeme işlemini 07 Temmuzdan itibaren TC Kimlik ile ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23:59’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar ödeme işlemini tamamlamayan öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir.

Derse yazılma: Misafir Öğrenciler, SUBÜ Öğrencilerinin ödeyeceğinin iki katı saat başı ücret ödeyeceklerdir.

Giriş: Misafir öğrencilerimiz öncelikle https://ebasvuru.bys.subu.edu.tr/ adresinden kimlik bilgileri ile sisteme girip kayıt olmaları gerekmektedir.

Kayıt: Sizden istenilen bilgileri sisteme girmeniz gerekmektedir.

Fotoğraf yükleme, IBAN (IBAN Adresinin öğrenciye ait olması gerekmektedir), Cep telefonu ve e-mail adresi girişi zorunludur.

Ders seçimi: Yaz okulunda üniversitemizden almak istediğiniz dersleri seçmeniz gerekmektedir. Ders seçimlerinde şu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir: 15 birim saatten veya dört (4) dersten fazla ders seçimi yapılamaz. Kutucukları onaylayarak yapmış olduğunuz girişleri kaydediniz ve kayıt raporunuzun çıktısını alınız. Yazılmış olduğunuz dersten çıkamazsınız. Ders yazılma yöntemi herhangi bir öncelik olmaksızın ilk gelen yazılır yaklaşımıdır.

Yaz okulu ders ücreti: Ücret ödeme işlemini verilen süre içinde yapmazsanız ders kaydınız otomatik olarak iptal edilir. Yeniden seçim yapma imkânınız veya parayı bu tarihten sonra yatırma imkânınız bulunmamaktadır.

Harcınızı yatırmanız durumunda; 07 Temmuz 2022 tarihinden sonra öğrenciliğiniz kesinleşecektir. Derslerinize devam edebilirsiniz.
Herhangi bir evrak teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Öğrenci Belgenizi Fakültelerinizden alabilirsiniz.

05 Temmuz 2022 Salı günü saat 23:59 a kadar yaz okulunda açılacak tüm derslere,  07 -17 Temmuz 2022 tarihleri  arası ise limiti açık kalan derslere kayıt olabilirsiniz.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yaz Okulu

Yaz Öğretiminde Derse Yazılma Yapmadan Önce Yapılması ve Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 1. Yaz Öğretimi Senato Esaslarını Görüntülemek İçin Tıklayınız
 2. Yaz Öğretimi Ücreti Tahsilatı Görsellerini Görüntülemek İçin Tıklayınız

Yaz Öğretiminde Derse Yazılma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yaz Öğretiminde Sabis Sisteminden Yazılma Yaptığım Ders(ler) Açılmadı, Açılmış Olan Ders(ler)’ e Yazılma Nasıl Yapılır?

Yaz Öğretiminde Sabis Sisteminden Hiç Derse Yazılma Yapamadım, Mazeretli Derse Yazılma Nasıl Yapılır?

 1. Mazeretli Derse Yazılma Başvuru Dilekçesini (Yaz Öğretiminde Sabis Sisteminden Hiçbir Derse Yazılma Yapmayanlar İçin) Görüntülemek İçin Tıklayınız
 2. Mazeretli Derse Yazılma Formunu (Yaz Öğretiminde Sabis Sisteminden Hiçbir Derse Yazılma Yapmayanlar İçin) Görüntülemek İçin Tıklayınız

Yaz Öğretiminde Derslere Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

Sehven Fazla Yaz Öğretimi Ücreti Yatırdım – Yaz Öğretimi Ücretini Yatırdım Seçmiş Olduğum Ders Açılmadı, Yaz Öğretimi Ücreti İade İşlemleri Hakkında Bilgi Alabilir Miyim?

Yaz Öğretimi Ücret Tablosu İlerleyen Tarihlerde İlan Edilecektir. 

-Bir Dersin Açılabilmesi İçin O Derse Kayıtlı Öğrenci Sayısının En Az 20 (Yirmi) Olması Gerekmektedir.

-En Fazla On Beş (15) Kredi veya Dört (4) Ders Alabilirsiniz.

 

 • Yaz Öğretimi Başlangıç Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi.
 • Yaz Öğretimi Final Sınavları: 22 – 26 Ağustos 2022 Tarihleri Arasında.
 • Final Mazeret Sınavları: 1- 2 Eylül 2022 Tarihleri Arasında.

 

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Okulu

Üniversitemizde yaz okulunda açılan dersler başka bir üniversiteden alınmamalıdır. İlgili ders, eğer üniversitemizde açılmamışsa, öncelikle bölüm başkanı onayı alınmalıdır. Onay alındıktan sonra başka bir üniversiteye yaz okulu için başvuru yapılabilir.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz okulu I. öğretim ders programı ve üniversite ortak zorunlu / seçmeli dersleri ders programı yayınlanmıştır. 

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yaz Okulu

Fakültemiz 2021-2022 Yaz Öğretimi ders programları ekte yer aldığı şekilde; senato esaslarına göre uygulanacaktır. Derse yazılma ve sınav süreçleri Yaz öğretimi akademik takviminde belirtilmiştir.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Yaz Okulu

2021-2022 Yaz Öğretiminde muhtemel açılması planlanan derslere ait haftalık ders programları ekte yayınlanmıştır.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Bilimleri Fakültesi Yaz Okulu

Bölümlerimize ait yaz okulunda açılması planlanan derslere ait ders programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Not: Bir dersin açılması için en az 20 öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir.

2021-2022 Yaz Okulu Üniversite Ortak Z/S Dersleri Ders Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer almayan birimler için üniversitenin duyurular sayfasını kontrol ediniz.

2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

BölümSaat Başı Ücret
TEKNOLOJİ FAK.42,70
TURİZM FAK.30,38
SPOR BİLİMLERİ FAK.30,38
UYGULAMALI BİL.Y.O.30,38
MESLEK Y.O.23,66
 • 2022 Yaz Okulu Ücret Tablosu
 • Öğrencilerimiz; 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren Derse Yazılma İşlemlerinin son tarihine (DAHİL) kadar seçtikleri derslerin Yaz Okulu Ücreti Ödemelerini AKBANK’ınbütün şubelerinden, Akbank İnternet Bankacılığı ve Akbank ATM lerinden TC Kimlik/Öğrenci Numaraları ile yapabileceklerdir. Akbank şubelerinden ödeme yapmak isteyenler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu ödemesi olduğunu belirtip TC Kimlik/Öğrenci Numaraları ile, Akbank İnternet Bankacılığı ve Akbank ATM’lerini kullananların
  ise TRANSFER VE ÖDEMELER > KURUM ÖDEMELERİ > EĞİTİM ÖDEMELERİ > SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ sekmesinden Yaz Okulu hesabına yapabileceklerdir.
 • Açılmayan Dersler ve Fazla Yatırılan Ücretler İçin Ödenmiş Olan Yazokulu Ücretlerinin İade İşlemleri Ağustos 2019 Tarihinden İtibaren Yapılmaya Başlanacaktır. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti herne sebeple olursa olsun geri iade edilmeyecektir. Öğrencilerimizin iadelerini alabilmeleri için KENDİLERİNE AİT hesap numaralarının Sabislerinde yer alması gerekmektedir. Başkasına ait ıban numarasına iade yapılamaz.
 • Açılmayan ders yerine yeni derse yazılma yapacak öğrenciler belirlenen tarihte Yaz okulu ücretini yatırabileceklerdir.
 • Tabloda 1 Saatlik Ders için Ödenecek ücret =Azami Ders Ücreti x 14 hafta olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 12 saate kadar  alacakları derslerin ücretleri Tabloda hazır olarak verilmiştir.
 • Öğrenciler Yaz okulundan Alacakları Derslerin Kredilerini (saatlerini) SABİS’ten Öğrenebileceklerdir.
 • Yaz okulu Ücretini Eksik Ödeyenler Ders Kaydı Yapamayacakları İçin, İlan Edilen Tablodan Ödenecek Yazokulu Ücretlerinin Kredi Başına (saat) Tam Olarak Hesaplanarak Yatırılması Gerekir.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart, Suriye Uyruklu, TC Uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dahil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile Yapabileceklerdir.
 • İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.
 • Türkiye Burslusu olarak öğrenim Gören Öğrenciler ile Şehit ve Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler dışındaki TÜM öğrenciler Yaz Okulu ücreti ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen Türkiye Burslusu öğrenciler (Türkiye Burslusu belgesi) ile Şehit ve Gazi çocuğu olan öğrenciler (Hak Sahiplik Belgesi) durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler engellilik oranları kadar indirimli ücret ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen öğrenciler Engelli Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Kayıtlı Oldukları Fakülte Dışında Ders Almak İsteyen Öğrenciler, Ders Almak İstedikleri Fakültenin Yazokulu Ücretini Ödeyeceklerdir.
 • 667 KHK hükmünde Üniversitemizde Kayıtlı veya 667 KHK hükmünde Özel Öğrenci Statüsünde Üniversitemizde Yer Alan Öğrenciler belirlenen Yaz okulu Ücretine göre hesaplama Yaparak Ödeyeceklerdir.
 • Diğer Üniversite Öğrencileri (Sakarya Üniversitesi Hariç) belirlenen ücretin İKİ katını ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden Gelecek Öğrencilerimiz Lütfen Ödemelerinizi AÇILAN DERSLER İlan Edildikten Sonra Yapınız.
 • Yaz okulu Ücreti Ödeyen Öğrenciler, Ödeme Belgelerini (Banka Dekontu, İnternet çıktısı ATM fişi gibi) İstenildiğinde İbraz Etmeleri Gerekir.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.