2022 Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

14.05.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Samsun Üniversitesi tarafından yaz okulu açılmayacağına dair duyuru yayımlandı. Samsun Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2022 Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Samsun Üniversitesi tarafından yaz okulu açılmayacağına dair duyuru yayımlandı. Samsun Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak

Üniversitemiz Senato Toplantısı 10.05.2022 günü saat:12.00’da Rektör Prof. Dr. Mahmut AYDIN başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

2022-41 Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.05.2022 tarih ve 27941 sayılı yazısına uygulanmayacağı, eğer uygulanmayacaksa 2021/55 sayılı senato kararı ile yürürlükte olan 2021/2022 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemi akademik takviminin yürürlükten kaldırılması hususu görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucunda; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Üniversitemiz de yaz dönemi uygulamasının kaldırılmasına ve 20.05.2021 tarih ve 2021/55 sayılı senato kararı ile yürürlükte olan 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yaz dönemi akademik takviminin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Aşağıdaki bilgiler İPTAL !!

 

———————————–

 

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2022 Yılı Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 • Misafir Öğrenciler İçin Müracaatlar 04-08 Temmuz 2022
 • Ders Kayıtları 04-14 Temmuz 2022
 • Açılamayan Derslerin İlanı 18 Temmuz 2022
 • Derslerin Başlaması 18 Temmuz 2022
 • Açılmayan Derslerin Kapatılması ve Bir Başka Derse Kaydı 20-21Temmuz 2022
 • Öğrenci Tarafından Kesin Kayıt Yapılmasının Son Günü 22 Temmuz 2022
 • Açılamayan Derslerdeki Ücret İade Başvurularının Son Günü 26 Ağustos 2022
 • Yaz Dönem Sonu www.osymli.com Sınavları 05-08 Eylül 2022
 • Yaz Okulu Notlarının Sisteme Girilmesinin Son Günü 9 Eylül 2022
 • Mazeret Sınav Müracaatı 12 Eylül 2022
 • Mazeret Sınavları 14-15 Eylül 2022

 

2021 Samsun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 • Yaz döneminde kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
 • Yaz döneminde açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı kurulu ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden on iş günü öncesine kadar belirlenir.
 • Yaz döneminde ders ve/veya ders gruplarının açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans derslerinde en az 20 (yirmi), lisansüstü derslerde en az 5 (beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 80 (seksen)’den fazla ise, yönetim kurulu kararı ile bu ders gruplara bölünebilir. Bu sayılar ilgili fakülte yönetim kurulunun teklifi ile Üniversite senatosunca değiştirilebilir.
 • Yaz döneminde her öğrenci ders alabilir. Öğrenciler bir yaz döneminde zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla beş ders alabilirler.
 • Yaz döneminde açılamayan dersin ücreti öğrenciye iade edilir veya öğrenci açılan bir başka dersi seçebilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz ve ödenen ücretler geriye verilmez.
 • Öğrencinin ön koşullu bir dersi yaz döneminde alabilmesi için ön koşul olan dersi başarmış olması gerekir,
 • Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca 15 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş dersi başka üniversiteden alabilir.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI

Yaz dönemi ders kayıt, ders ekleme/çıkartma ve ücret ödeme işlemleri Samsun Üniversitesi Yaz Dönemi Yönergesi, yaz dönemi uygulama esasları doğrultusunda ve yaz dönemi akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında gerçekleştirmek zorundadır. İlgili hükümlere aykırı işlem yapan veya yaptığı tespit edilen öğrencinin yaz dönemi ile ilişiği kesilir.

1- Öğrenci Başvuruları;

 1. Üniversitemiz yaz döneminden ders almak isteyen misafir öğrencilerin herhangi bir belge sunmalarına gerek yoktur.
 2. Başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup, Üniversitemiz yaz döneminden ders almak isteyen öğrenciler veya kişiler 05-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖN BAŞVURU yapacaklardır.
 3. Samsun Üniversitesinde kayıtlı öğrenciler, mevcut kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme giriş yapabileceklerinden ÖN BAŞVURU işlem yapmalarına gerek yoktur.

2- Ücret Ödeme, kesin kayıt işlemleri; Yaz dönemi derslerini seçtikten (ön kayıt işleminden) sonra, kayıt ekranında yatıracak olduğunuz ücret görülecektir. Belirlenen ücretin, 08 Temmuz 2021 tarihi 17.00’ye kadar TEB BANKASI Şubelerine öğrenci numarası ile yatırılması gerekmektedir.

3- Kesin kayıt işlemleri; Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenci 08 Temmuz 2021 tarihine kadar kesin kaydını yapmayan öğrencinin kaydı tamamlanmamış sayılacaktır. Fakat bu durumdaki dersler için ücret iade talebinde bulunulamaz.

4- Açılamayan dersler ve Ücret İade İşlemleri; Kontenjan nedeni ile bir dersin açılmaması durumunda, öğrenci 12-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında açılan bir başka dersi tercih edebilir veya ücret iade talebinde bulunabilir.

Kontenjan nedeni ile açılamayan dersin yerine bir başka dersin seçilmesi durumunda herhangi bir ücret farkı oluşursa tutarı bankaya ödemek durumundadır.

Açılmayan derslerin ücretleri, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde yapılmaya başlanılacaktır.

5- Kayıt Silme; Yaz döneminde açılabilir yeter sayıya ulaşarak açılan dersi seçen öğrenci kaydını iptal edemez ve ücret iade talebinde bulunamaz.

6- Öğrenci Sayısı; Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans ve lisans programlarında 20 kişidir.

7- Ders ekleme-Silme; Yaz döneminde kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrenciye, açık olan bir başka derse kayıt yaptırma imkânı verilir. Öğrenci bunu istemezse, açılmayan ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti talebi doğrultusunda öğrenciye iade edilir.

8- Staj Yapan Öğrenciler; Yazın staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile yaz dönemi akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla ve akademik danışmanın görüşü doğrultusunda yaz döneminden ders alabilirler.

9- Maksimum Ders Sayısı; Öğrenci bir yaz döneminde SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından, 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders alabilir.

10- Başka Yükseköğretim Kurumundan ders Alma;

 1. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz döneminden ders alınabilmesi için, yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait örgün öğretim taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Taban puan karşılaştırmasında son yılın taban puanları dikkate alınır.
 2. Bunun için o öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki yaz dönemi Eşdeğer Ders Talep Formunu (Diğer Üniversiteler) farklı üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz dönemi akademik takvimini içeren resmi belgelerle birlikte önceden kendi birimine teslim eder.
 3. Ulusal ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriğinin uyumu/yeterliliği incelenerek, ders içeriğinin %80’in üzerinde uyumlu/yeterli olması durumunda eşdeğer kabul edilir ve bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Döneminden ders alabilir.

11- Derslere Devam Durumu; Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam zorunluluğu, Samsun Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmenliği hükümlerine göre uygulanır.

12- Misafir Öğrenci Transkript Gönderme; Yaz dönemi akademik takvimde belirtilen notların kesinleştiği tarihten itibaren 1 hafta içinde, öğrencinin başvuru esnasında belirttiği Yükseköğretim Kurumuna ait Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimine posta yolu ile gönderilir. Ancak dileyen öğrenci Transkriptini elden de alabilecektir.

2021 Samsun Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
D.KODU DERS ADI T+U+L AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
UTİ101 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3+0+0 5 Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
UTİ103 MUHASEBE I 3+0+0 6 Doç. Dr. Hüseyin TEMİZ
UTİ104 MUHASEBE II 3+0+0 6 Dr. Öğr. Üyesi Merve KILIÇ KARAMAHMUTOĞLU
UTİ203 İTHALAT-İHRACAT YÖNETİMİ 3+0+0 6 Dr. Öğr. Üyesi Nurullah EREM
UTİ204 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0+0 5 Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
UTİ205 MİKROİKTİSAT 3+0+0 4 Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
UTİ 208 MAKROİKTİSAT 3+0+0 4 Doç. Dr. Aykut EKİNCİ
UTİ210 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3+0+0 5 Dr. Öğr. Üyesi Merve KILIÇ KARAMAHMUTOĞLU
YDİ101 YABANCI DİL I 2+0+0 2 Öğr. Gör. Zekiye SEİS
YDİ102 YABANCI DİL II 2+0+0 2 Öğr. Gör. Zekiye SEİS

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

SBK107 SOSYOLOJİ 3+0+0 5 Dr.Öğr. Üyesi M. Talha PAŞAOĞLU
SBK103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0+0 5 Dr.Öğr. Üyesi İbrahim YILMAZ

EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ

EF101 EKONOMİ I 3+0+0 7 Doç. Dr. Atakan DURMAZ
EF103 FİNANS I 3+0+0 6 Doç. Dr. Aykut EKİNCİ
EF104 EKONOMİ II 3+0+0 7 Doç. Dr. Atakan DURMAZ

TARİH BÖLÜMÜ

TRH107 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4+0+0 6 Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ
TRH108 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4+0+0 6 Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TDE115 TÜRK DİLİ TARİHİ I 2+0+0 3 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇELİK
TDE116 TÜRK DİLİ TARİHİ II 2+0+0 3 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇELİK
TDE110 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ VE ANLAMBİLİMİ 2+0+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÇELİK
TDE207 ANONİM HALK EDEBİYATI I 2+0+0 3 Dr. Öğr. Üyesi AHMET KESKİN

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MET205 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2+2+0 7 Öğretim Gör. Mehmet S. KORKMAZ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

OFİZ101 FİZİK I 3+0+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KANSIZ
OMAT101 MATEMATİK I 3+2+0 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakan AVCI
OFİZ102 FİZİK II 3+0+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Serap UZUN
OMAT102 MATEMATİK II 3+2+0 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakan AVCI
OMAT201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4+0+0 6 Dr. Öğr. Üyesi Feray BAYAR
OMAT202 LİNEER CEBİR 3+0+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Feray BAYAR
MYAZ107 ALGORİTMA TASARIMI 2+0+0 2 Doç. Dr. Zafer CÖMERT
MYAZ201 YAZILIM GEREKSİNİMİ VE MODELLEME 2+2+0 5 Doç. Dr. Zafer CÖMERT
MYAZ203 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA LAB. 0+2+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜRKOĞLU
MYAZ205 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 3+0+0 5 Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜRKOĞLU
MYAZ204 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR 2+0+0 5 Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜRKOĞLU
MYAZ206 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR LAB 0+2+0 4 Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜRKOĞLU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

OKİM101 KİMYA 3+0+0 3 Dr. Öğr. Üyesi Nihal ERMİŞ

HAVACILIK YÖNETİMİ

HYB307 HAVACILIK İNGİLİZCESİ I 2+4+0 5 Öğr. Gör. Ünal SÜEROĞLU

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
D.KODU DERS ADI T+U+L AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
İNŞ116 YAPI STATİĞİ 3+0+0 3 Öğr.Gör. Sait Sami GENÇ
İNŞ119 MEKANİK-STATİK 3+0+0 3 Öğr.Gör. Sait Sami GENÇ
İNŞ108 MUKAVEMET 2+0+0 2 Öğr.Gör. Sait Sami GENÇ
İNŞ209 BETONARME 4+0+0 4 Öğr. Gör. Mehmet Muhammed ÇİFTCİ
İNŞ206 ÇELİK YAPILAR 3+0+0 3 Öğr. Gör. Mehmet Muhammed ÇİFTCİ
İNŞ227 SU TEMİNİ VE İLETİMİ 3+0+0 3 Öğr. Gör. Mehmet Muhammed ÇİFTCİ
İNŞ210 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI 1+2+0 3 Öğr. Gör. Mehmet Muhammed ÇİFTCİ

YAPI DENETİM BÖLÜMÜ

YDP207 ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAAT 2+1+0 3 Öğr.Gör. Sait Sami GENÇ
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
HARİTA KADASTRO PROGRAMI
D.KODU DERS ADI T+U+L AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
HKP210 HARİTA YAPIMI 2+2+0 4 Öğr. Gör. Suat YAZICI
HKP223 ARAZİ ÖLÇMELERİ 3 3+0+0 4 Öğr. Gör. Suat YAZICI
HKP224 ARAZİ YÖNETİMİ 2+0+0 4 Öğr. Gör. Suat YAZICI
HKP225 ARAZİ ÖLÇMELERİ UYGULAMASI 3 0+3+0 3 Öğr. Gör. Suat YAZICI

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ROGRAMI

ELK101 DOĞRU AKIM DEVRELERİ 3+1+0 4 Öğr. Gör. Serkan GÜLMEZ
ELK102 ANALOG ELEKTRONİK 3+1+0 4 Öğr. Gör. Serkan GÜLMEZ
ELK106 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 3+1+0 4 Öğr. Gör. Ozan KARAHAN
ELK107 TEMEL ELEKTRONİK 3+0+0 3 Öğr. Gör. Serkan GÜLMEZ
ELK110 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3+1+0 4 Öğr. Gör. Ozan KARAHAN
ELK211 ASENKRON VE SEKRON MAKİNELER 3+1+0 4 Öğr. Gör. Ozan KARAHAN

Yaz Okulu Almak İsteyenler için Faydalı Linkler

Açılabilir yeter sayıya ulaşarak açılacak derslere ait ders programları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Web sayfasında
yayınlanacaktır.

Samsun Üniversitesi Öğrencileri yaz döneminde zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler dâhil olmak üzere 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en fazla beş ders alabilirler. Dersler Uzaktan Eğitim Olarak verilecektir. Ders programları 9 Temmuzda İlan Edilecektir.

Başvuru aşamasında kaydını kesinleştirmeyen öğrenciler ilan edilen listede adı ve öğrenci numarası yer almamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile telefon, mail ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Ayşe dedi ki:

  Siyaset biliminin açılan derslerin hocaları aşırı iyi öneririm ders almak isteyen varsa çok kaliteli gerçekten anlatımlarından oldukça tatmin oluyorsunuz.