2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

06.07.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28 Haziran -17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yaz öğretimin son bulacağı tarih ise 26 Ağustos 2022.  Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 29 Ağustos – 2 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

fsm-yaz-okulu-akademik-takvimi

2022 Yılı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

28 Haziran -17 Temmuz 2022Yaz Okulu Kayıtları www.osymli.com
18 Temmuz 2022Yaz Okulu Derslerinin Başlaması
09-12 Temmuz 2022Kurban Bayramı (Resmi Tatil) www.osymli.com
15 Temmuz 2022Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi Tatil)
29 Ağustos 2022Yaz Okulu Derslerinin Son Günü
29 Ağustos-02 Eylül 2022Yaz Okulu Final Sınavları
30 Ağustos 2022Zafer Bayramı (Resmi Tatil) www.osymli.com
31 Ağustos 2022Yaz Okulu Final Sınavı Notlarının İlan Edilip Sonuçlandırılması İçin Son Gün
07 Eylül 2021Yaz Okulu Sınav Notlarının ÖİDB’ye Teslim Edilmesi
05-09 Eylül 20212021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yaz Okulu Sonunda Azami Süresi Dolan Öğrencilere Yapılacak Olan Ek Sınavlar
08 Eylül 2022Tek Ders Sınavı www.osymli.com

2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Üniversitemiz programlarının müfredatlarında yer alan bazı dersler 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda açılacaktır.

Yaz okulu ders kayıtları, 28 Haziran-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır.

Üniversitemizde veya farklı bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, yaz okulu başvurusunda bulunmadan önce aşağıda yer alan bilgilendirmeleri okuması önemle rica olunur.

 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Yaz okulunda geçerli olmak üzere bir dersin açılabilmesi için ilgili derse en az 10 (on) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir.
 • Öğrencilerin yaz okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla 16 (on altı) AKTS kredisini geçemez.
 • Ön koşullu derslere ilişkin uygulama yaz okulunda da geçerlidir.
 • Yaz öğretiminde bitirme çalışması ve bitirme projesi açılamaz, ayrıca bu dersler diğer yükseköğretim kurumlarından da alınamaz.
 • Yaz okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
 • Yaz okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, yaz okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.
 • Yaz okulunda alınan dersin ücreti yatırılmadığı takdirde, öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.

2022 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

FakülteBölüm/ProgramDers Listesi
Hukuk FakültesiHukukPDF
İslami İlimler Fakültesiİslami İlimlerPDF
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç MimarlıkPDF
MimarlıkPDF
Edebiyat Fakültesiİngilizce Mütercim TercümanlıkPDF
UZEMUZEMPDF

               

Üniversitemize Kayıtlı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yapması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır.

 1. Otomasyon sistemine giriş yapılarak, ders kayıt menüsüne giriş yapılır.
 2. Yaz okulunda açılması önerilen derslerden, çakışmamak ve 16 AKTS Kredisini geçmemek koşuluyla ders seçimi yapılır.
 3. Ders seçim işlemi tamamlandıktan sonra, kontrol et butonu tıklanır, seçilen derslerin toplam AKTS kredi değerine (1 AKTS kredi ücreti 775 tl) göre ücret hesaplanır.
 4. Yaz okulu ücreti ödeme işlemleri tamamlanır. (Ödeme seçenekleri aşağıda yer almaktadır)
 5. Ücret yatırma işlemini tamamlayan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemine tekrar giriş yaparak ders kayıtlarını kesinleştirmesi gerekmektedir.
 6. Yeterli sayıda öğrenci kaydına ulaşılamayan derslerin açılmaması halinde ödenen ücret iade edilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Kayıtlı Öğrencilerin, Üniversitemize Yapacağı Yaz Okulu Başvuruları

Diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin, 28 Haziran-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuruları e-mail üzerinden alınacaktır.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin öğrenimini sürdürdüğü Yükseköğretim Kurumundan izin almış olması ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmesi gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler;

 1. Yaz okulu başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği için tıklayınız). (İmzasız dilekçeler kabul  edilmeyecektir. Dilekçe çıktı alınıp, imzalanmalıdır.) 
 2. Öğrenci belgesi
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Vesikalık fotoğraf

Tüm belgeler eksiksiz olarak aşağıda yer alan e-mail adreslerinden herhangi birine gönderilmelidir.

ecetin@fsm.edu.treodurna@fsm.edu.trgkoca@fsm.edu.tr
skar@fsm.edu.trfalbayrak@fsm.edu.tr

 

Başvuru belgelerini eksiksiz ibraz etmiş öğrencilere, öğrenci bilgi sistemine giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifreleri e-mail adresleri üzerinden ulaştırılacaktır.

Öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranından alınacak olan dersler seçildikten sonra kontrol et butonu tıklanır, ödenecek olan ücret görüntülenebilecektir. Aşağıda yer alan ücretlendirme yöntemlerinden herhangi birini tercih ederek ödeme işlemi tamamlanmalıdır. 

Ücret yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, öğrenci bilgi sistemine giriş yapılıp kesinleştirme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

FSMVÜ Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, AKTS kredisini  ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep edilmesi halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

Üniversitemize Kayıtlı Olup Farklı Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alınabilmesi

 • Başvurulan dersin üniversitemizde açılmaması halinde, hangi Yükseköğretim Kurumlarından ders alınabileceği Senato tarafından belirlenir.
 • Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının Senato tarafından belirlenmemesi halinde, öğrenci kayıt olduğu yılda kendi programının taban puanından daha yüksek puana sahip bir üniversiteden yaz okulu dersi alabilir.

Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin;

 1. Bağlı olduğu fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Dilekçe için tıklayınız.         
 2. Yaz öğretimine katılmak istediği diğer yükseköğretim kurumundaki ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile teslim etmiş olması gerekmektedir.
 3. Yaz öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.

Yaz Okulu Ücretlendirme İşlemleri

 • Yaz okulunda öğrenim ücreti AKTS kredisi başına 775 TL’dir. 
 • Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.
 • Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 işgünü içerisinde dilekçelerini e-mail yoluyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. (Dilekçe için tıklayınız.) Başvuru sonrasında yaz okulu kaydı iptal edilerek ücret iadesi yapılacaktır. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.
 • Yaz okulunda, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.
 • Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.
 • Ders seçimleri ve ücretlendirme işlemlerinde AKTS kredi değeri dikkate alınmaktadır.    

Yaz Okulu Ücreti Ödeme Seçenekleri

a) Peşin Ödeme

 • Ödemelerini peşin olarak yapmak isteyenler, Albaraka Türk Katılım Bankası kurumsal tahsilat veya Şube gişelerinden ödemelerini yapabilirler.
       
  Not: Banka hesaplarımız HAVALE ve EFT işlemlerine kapalı olduğundan bu yöntemlerle ödeme yapılmamaktadır.

(Bu nedenle hesap numarası ve IBAN bilgisi talep edilmemelidir)

b) Kredi Kartı ile Ödeme

 • Öğrenim ücretlerini kredi kartı ile ödemek isteyen öğrenciler Online Ödeme Sistemi’ne ( https://eodeme.fsm.edu.tr ) öğrenci numarası ve T.C.Kimlik numarası ile giriş yaparak ödemelerini yapabilirler.

Anlaşmalı kartlarla 5000 TL ve üzeri yapılan taksitli ödemelerde vade farksız 2 taksit yapılmaktadır. (World 2 Taksit, Bonus 2 Taksit, Paraf 2+3 Taksit, Card Finans 2+2 Taksit , Axess 2+3 Taksit)

SIKÇA SORULAN SORULAR

      1.Yaz okulu öğrenim süresi kaç haftadan oluşmaktadır?

 • Yaz okulu süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir.

      2.  Yaz okulu süreci öğrenim süresinden sayılır mı?

 • Yaz okulunda geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

      3. Daha önce devam koşulu sağlayıp başarısız olduğum dersi yaz okulunda tekrar alırsam dersin devam koşulunu sağlamak zorunda mıyım?

 • Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

     4.Aldığım derse devam etmeyip, sınavlara katılabilir miyim?

 • Yaz okulunda dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.

    5.Sınavına katılamadığım ders için mazeret sınavı başvurusunda bulunabilir miyim?

 • Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

    6.Sınavların değerlendirme yöntemi esasları nelerdir?

 • Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.