2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu

01.07.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Kent Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İstanbul Kent Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 8 – 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 9 – 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

 • YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURULARI 8 -11 Temmuz 2024
 • YAZ ÖĞRETİMİ AÇILACAK DERSLERİN İLANI 12 Temmuz 2024
 • YAZ ÖĞRETİMİ KAYITLARI 16-19-Temmuz 2024
 • YAZ ÖĞRETİMİ DERSLERİN BAŞLAMA VE BİTİŞİ 22 Temmuz 06 Eylül 2026
 • YAZ ÖĞRETİMİ FİNAL SINAVLARI 09 – 13 Eylül 2024
 • TEK DERS SINAV BAŞVURULARININ ALINMASI 16 – 18 Eylül 2024
 • TEK DERS SINAVLARI 20 Eylül 2024

İstanbul Kent Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Yaz Öğretiminde tüm dersler ve sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri ve bir yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler yaz okulunda açılan derslere başvuru yapabilirler.
Yaz Öğretimi başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır. OIS üzerinden ders başvurusu yaparak eğitim ücretini yatıranların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Ders Alma Koşulları

Yaz Öğretiminde Ders Alma Koşulları

 • Yaz öğretiminde en fazla 3 ders ve 18 AKTS’ye kadar ders alınabilir.
 • Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar.
 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için en az 8 (sekiz) öğrencinin ders seçerek dersin mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Eğitim ücreti ödenmeyen derslere yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. En az 8 öğrencinin mali yükümlülüğünü yerine getirmediği dersler açılmayacaktır. Öğrencilerin yatırdığı ücret iade edilir veya açılan farklı bir ders seçilebilir.
 • Yaz öğretiminde ücret hesaplaması AKTS üzerinden yapılır.
 • Dersler başladıktan sonra dersten çekilen öğrencinin ücret iadesi yapılmaz.

Kent Üniversitesi Öğrencileri İçin Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 • Başvuru süresi içerisinde OIS üzerinden yaz okulunda alınması talep edilen derslerin ders seçme ekranından yapılması,
 • Yaz öğretiminde alınması talep edilen derslerin AKTS değerleri üzerinden ücretin yatırılmış olması, (Mali İşler Direktörlüğü’nden destek alabilirsiniz.) maliisler@kent.edu.tr
 • Derslerin onaylanmasından sonra OİS sistemi üzerinden kayıtlarını takip etmek, (Kayıt tarihleri arasında)
 • Hazırlık öğrencilerinin kayıtları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır, başvurular için yaz öğretimi dilekçesi verilmesi zorunludur. Detaylı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu ile görüşebilirsiniz. ydyo@kent.edu.tr

FARKLI BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURULARI

 • https://ois.kent.edu.tr/basvurular/kurumdisiyazokulu linkinden üniversitemizde alınması talep edilen derslerin seçilmesi.
 • Sisteme başvuru esnasında yüklenecek evraklar;
 • Öğrenci Belgesi
 • İkametgâh Belgesi
 • Kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız üniversitemizden yaz öğretiminde ders alabileceğinize dair onay yazısı
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Alınması talep edilen derslerin ücretinin yatırılması

Yaz Öğretimi uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri

ÖĞRENİM ÜCRETİ (1 AKTS)

Türk ÖğrenciUluslararası Öğrenci
Lisans, Ön Lisans1.600 TL100 USD
İngilizce Hazırlık Sınıfı12.500 TL625 USD
Türkçe Hazırlık Sınıfı315 USD

 

 • Ödemelerinizi https://ois.kent.edu.tr/fi/eodeme adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • Yaz öğretimi, tüm öğrenciler için ücretlidir. Ücretler, AKTS üzerinden hesaplanır.
 • Yaz öğretiminde ÖSYM ve diğer özel burslar geçerli değildir.
 • Ödenecek yaz öğretim ücreti, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına vade farksız 2 taksit şeklinde uygulanır. 
 • Peşin ödeme indirimi bulunmamaktadır.
 • Dersler başladıktan sonra dersten çekilen öğrencinin ücret iadesi yapılmaz.

HESAP BİLGİLERİ

 

TÜRK ÖĞRENCİLER TL HESAPULUSLARARASI ÖĞRENCİLER USD HESAP
BANKA ADIVAKIFBANK ETİLER ŞUBESİVAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ
HESAP ADIİSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİİSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İBANTR68 0001 5001 5800 7306 1774 28TVBATR2A –  TR56 0001 5001 5804 8016 8104 09

 

Açıklama kısmına; T.C. Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Yaz Okulu Ödemesi
*(Örnek 12345678901 Öğrenci Adı Soyadı, Yaz Okulu Ödemesi)

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz Öğretiminin Yürütülmesi, Amaçları, Açılması, Dersler, Başvuru ve Kayıtlara İlişkin Esaslar Yaz öğretiminin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi; Rektör tarafından görevlendirilen bir yaz öğretimi koordinatörü ile Senato tarafından her yıl seçilen üç öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Direktörünün katılımıyla oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından, bu Yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlamak.
 2. Eğitimde verimliliği arttırmak üzere; öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân vermek, isteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak.
 3. Öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına veya yurt içinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, ön koşullu dersleri alan veya çift anadal, yan dal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak.

Yaz öğretiminin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ile açılır.

 • Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir.
 • Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler yaz öğretimine
 • Yaz öğretiminde bilimsel hazırlık sınıfları açılmaz.
 • Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, söz konusu dersin, bölüm başkanınca eşdeğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üniversiteden alınabilir ve alınan not, harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.
 • Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri

Ders açılması için öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz dönemi için açılacak dersler, tam burslu öğrencilerin haricinde en az 8 (sekiz) ücretli öğrencinin kayıt yaptırması halinde açılır. Bu sayının altında kayıt yapılan derslerin açılıp açılmayacağına Senato tarafından karar verilir.

 • Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.
 • Yaz döneminde öğrenciler daha önce alıp kaldığı, şartlı geçtiği veya hiç almadığı dersi Öğrenci isterse çift anadal ve yandal derslerini de yaz döneminde alabilir.
 • Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, önceden belirleyip ders listesi ile birlikte ilan edeceği sayıdan daha az öğrencinin kaydolduğu dersleri kapatabilir; fazla öğrencinin kaydolduğu dersleri de şubelere bölebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç 7 (yedi) haftadır.

 • Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
 • Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve yaz öğretimi ile ilgili diğer süreler akademik takvimde

Derslerin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde; Üniversitenin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının dönem ve bitirme projesi dâhil tüm dersleri açılabilir.

(2)Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili dekanlık ve müdürlükler tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak belirlenir.

(3)Ortak dersler ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde düzenlenerek açılır.

Yaz öğretiminde ders alma koşulları

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir:

 1. a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri.
 2. b) İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri.
 3. c) Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri.

ç) Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

(2) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz öğretimi, ücretlidir. Bütünleme sınavına girip yine başarısız olan burslu öğrencilerden de ücret alınır bunun dışında ki burslu öğrencilerden ücret alınmaz.

(2) Yaz öğretiminde ödenmesi gereken kredi başına öğretim ücreti, her yıl için Rektörün önerisi, Mütevelli Heyeti Başkanın onayı ile belirlenir ve en geç Haziran ayının ilk haftasında ilan edilir.

(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.

Derslere başvuru ve kayıt

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihte ÖİD tarafından öğrencilere duyurulur.

(2)        Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖİD’ye başvurup alacakları kayıt formu ile birlikte, yaz öğretimi ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

(3)        Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

(4)        Üniversitenin herhangi bir biriminde açılan yaz öğretimi derslerine ilgili kurulun eşdeğerlik konusunda olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler de kayıt olabilir.

(5)        Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

(6)        Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz.

Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2)        Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir.

(3)        Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir.

(4)        Yaz öğretiminde ders alan öğrencinin son aldığı not hesaplamaya alınır.

(5)        Üniversite bünyesindeki fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, yurt dışında veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

(6)        Yaz öğretiminde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(7)        Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı yapılır ancak final sınavının mazereti olmadığı gibi yaz öğretimi programı için bütünleme sınavı yapılamaz.

(8)        Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır. Öğrencinin almış olduğu ders ilgili yarıyıl notu yerine geçer.

Başka bir üniversiteden yaz öğretimi dersinin alınması

MADDE 15 – (1) Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla alınabilir.

(2)        Üniversitenin yaz okulunda açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz.

(3)        Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.

(4)        Başka üniversitelerin yaz okullarına başvuruda ilgili üniversitenin yaz okulu açılış tarihinin ikinci haftasından sonraki tarihlerdeki başvuru işleme alınmaz.

İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim

MADDE 16 – (1) İngilizce hazırlık yaz öğretimine katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) İngilizce hazırlık yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar takip eden akademik yılda bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar.

Derse devam

MADDE 17 – (1) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

(2)        Yaz öğretiminde alınan derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim yarıyıllarında geçerli değildir.

(3)        Yaz öğretiminde devama ilişkin diğer hususlarda, Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

MADDE 18 – (1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Özel öğrencilere verilecek belge

MADDE 19 – (1) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimine devam edenlere, yaz öğretiminde alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren transkript verilir.

2024 İstanbul Kent Üniversitesi İletişim

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL

TELEFON+90 0212 610 10 10

E-POSTAinfo@kent.edu.tr

2024 İstanbul Kent Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulunda açılacak derslerin ilanı 12 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. İlgili tarihte üniversitenin duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.