2019-2020 Güz Yarıyılı Akdeniz Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

08.07.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Akdeniz Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Akdeniz Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Akdeniz Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Akdeniz Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Akdeniz Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Akdeniz Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

akdeniz-üniversitesi-yatay-gecis-2020-akademik-takvimi

 

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflara veya yarıyıllara yatay geçiş için öğrencinin;

Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 2.50 ya da 100 üzerinden 70 olmalıdır.

Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

Ancak bu başarı şartını sağlayamayan aday, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ile yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme puanı aşağıda verilen formüller ile hesaplanır;

a) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer diploma programı için ayrı ayrı olmak üzere, adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Puanı(ÖSYS Puanı)/Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanı kullanılarak değerlendirme yapılır. İlgili puan türüne sahip olmayan öğrencilerin aşağıdaki formülde ÖSYS/YKS Puanı olarak belirtilen yerleştirme puanı sıfır olarak değerlendirilir.

(Değerlendirme Puanı )= [(ÖSYS Puanı/YKS Puanı)× 0.70] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.30]

b) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

1- Spor Bilimleri Fakültesi için;
Özel Yetenek Yerleştirme Puanı: Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumuna kayıtta esas alınan özel yetenek yerleştirme puanını ifade eder.
(Değerlendirme Puanı )= [Özel Yetenek Yerleştirme Puanı× 0.60] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.40]

2- Antalya Devlet Konservatuarı için;
Seviye Tespit Sınavı: Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere Antalya Devlet Konservatuvarı tarafından uygulanan sınavı ifade eder. Aday, başvurduğu diploma programı tarafından yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmalıdır.
(Değerlendirme Puanı) = [Seviye Tespit Sınavı× 0.60] + [Adayın GANO’su × 0.40]

3- Güzel Sanatlar Fakültesi için;
Özel Yetenek Sınavı Puanı: Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından uygulanan yetenek sınavını ifade eder. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin sıralama puanının hesaplanabilmesi için yapılan sınavlardan öğrenci 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorundadır.
(Değerlendirme Puanı)= [(ÖSYS(YGS/TYT) Puanı)× 0.30] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.30] + [(Özel Yetenek Sınavı Puanı)× 0.40]

Akdeniz Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde, öğrencinin geçmek istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversite sorumlu tutulamaz.
 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 3843 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.
 • Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda 
  1. Öğretim dili yabancı dil olan diploma programlarına kayıtlı öğrenciler öğretim dilinden bağımsız olarak eşdeğer diploma programlarına,

   

  1. Öğretim dili en az %30 yabancı dil olan diploma programlarındaki öğrenciler öğretim dili en az %30 yabancı dil veya Türkçe olan diploma programlarına,

   

  1. Öğretim dili Türkçe olan diploma programlarındaki öğrenciler öğretim dili Türkçe olan diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Dikey Geçiş Sınavı sonucunda başka bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı öğrenciler Üniversitemize Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile yatay geçiş başvurusu yapamaz.
  • Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay geçişlerde;
 •  
  1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Ve Sınav Yönergesi” hükümleri gereğince başarı düzeyinde bir puana sahip öğrenciler,

   

  1. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfında veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmuş öğrenciler, bu durumu başvuru sırasında belgelemek zorundadır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan öğrenciler akademik takvimle belirlenen Hazırlık Programı Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Akdeniz Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

Başvurular, dilekçeyle Akdeniz Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan öğretim programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya postayla yolu ile yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 • Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa onaylı Not Dönüşüm Tablosu.
 • Öğrenim Belgesi.
 • Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin onaylı fotokopisi.
 • Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 • Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi.
 • İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.
 • Ders İçerikleri.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

 

3-Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Formu

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.