2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

05.07.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kafkas Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kafkas Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Kafkas Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kafkas Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kafkas Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

Kafkas  Üniversitesi ve  diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 

12 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

1) Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

2) Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

3) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

 

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük 50 bininci sırada  olma şartı aranmaktdır.

 

 4) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, mühendislik için en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

 

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük Mühendislik programları (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil) En düşük 300 bininci , Eğitim Fakültesindeki bölümler için ise en düşük 300 bininci sırada  olma şartı aranmaktadır.

 

5) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

 

6) Adayların İlk ve Acil Yardım programı için; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak,

 

Özel Güvenlik ve Koruma programı için; erkek öğrencilerde 1.70 m’den, kız öğrencilerde 1.63 m’den kısa olmamak şartını taşımaları gerekir.

 

Adayların Özel Güvenlik ve Koruma programı için 5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’un 10. Maddesine yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

 

 

7) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş  başvurunda bulunacak öğrencilerin  mevcut kayıtlı olduğu  programdaki  azami süreleri aşmamış olması gerekmektedir.

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.(son bir ay içerisindeki)

 

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

 

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait

ÖSYS /YKS Sonuç Belgesi 

Yerleştirme sonuç belgesi

 Puan YGS,LYS /TYT, AYT sonuç belgesi  internet çıktısı.(tüm puanların yer aldığı sonuç belgesi)

 

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

 

5)-(Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

 

6)- Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname

 

7-YATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR GELDİĞİ KURUMUNDAN ONAYLI  BİR BELGE

 

8) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına başvuran öğrenciler için; dair (erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kg ağırlığında olması) şartlarını sağladığına dair  , üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

 

9) Sarıkamış  Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrenciler için;

        9.1. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli heyet raporu

            a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

            b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

            c)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

           d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

 

9.2. Boy uzunluğu erkek öğrencilerde 1,70 m’den, kız öğrencilerde 1,63 m’den kısa olmamak şartını taşıdıklarına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

 9.3. Adli Sicil Kaydı

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 12 Temmuz-09 AĞUSTOS 2019 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yolu  ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 16-20  Eylül  2019 tarihleri arasında;

“İlgili  Fakülte, Yüksekokularında ” yapılacaktır.

 

Kafkas Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Kesin Kayıt için Gerekli Belgler

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

 

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

 

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS/ YKS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

 

4)- 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Ad ve Soyad yazılacaktır.)

 

5)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Kafkas Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

 

6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ayrıca, 2018/2019 Güz ve Bahar Yarıyılı Öğrenim Ücretinin halen kayıtlı olduğu üniversiteye ödendiğini gösterir belge.

 

7)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

 

NOT -2  2019/2020 YKS  puanı ile herhangi bir yükseköğretime yerleşen öğrencilerin güz döneminde  YATAY GEÇİŞ  hakları bulunmamaktadır.

EK-1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 15/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ  ESASLARI   tıklayınız.

EK-2

Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile  Yıllara ait Taban Puanlarını ve 2018 Yılı GÜZ  Yarıyılı Yatay Geçiş Üniversitemiz Kontenjanlarını görmek için TABLO 1 VE TABLO 2 ‘yi tıklayınız;

MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI Tablo-1 ( LİSANS)tıklayınız. 

MERKEZİ YERLEŞTİRME  TABAN PUANLARI Tablo-2 (ÖNLİSANS)tıklayınız. 

Ek-3

Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde -1 Uygulama Esaslarına Göre yatay geçiş yapmadığına dair TAAHHÜTNAME için tıklayınız.

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan taahhütname doldurularak başvurulan ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri bürolarına başvuru sırasında diğer evraklar ile birlikte teslim edilecektir.

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.