2019-2020 Güz Yarıyılı Gebze Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

22.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Gebze Teknik Üniversitesi de merkezi yerleştirme puanı şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Gebze Teknik Üniversitesine merkezi puan (EK madde 1 kapsamında) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Gebze Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Gebze Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Gebze Teknik Üniversitesi de merkezi yerleştirme puanı şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Gebze Teknik Üniversitesine merkezi puan (EK madde 1 kapsamında) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

BAŞVURU TARİHLERİ: 01-16 Ağustos 2019    İNGİLİZCE SINAV TARİHİ:  02 Eylül 2019

 

KAZANANLARIN İLANI: 04 Eylül 2019             KESİN KAYIT TARİHLERİ: 05-06 Eylül 2019

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvuru Şartları

 

 • Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş için; Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuruda bulunamazlar. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar),

 

 • Öğrencinin kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına başvurabilir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı; geçmek istediği, İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.)

 

 • Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans ve ya lisans programlarına geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

 

 • Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

 

 • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde -1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler; ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

 • İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Öğrencilerin tercihle ri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

 

 • Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 

 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamaz.

 

 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

 

 

 • Üniversitemizde %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan lisans bölümlerimize yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için;

Adayların;

 

 1. a) En az %30 İngilizce öğretim programı uygulayan bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim görüp hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları,

 

 1. b) GTÜ Senatosu’nun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini (son beş yıl içinde olmak şartıyla YDS, e -YDS sınavlarında en az 55 veya üzeri puan almak veya son iki yıl içinde olmak şartıyla TOEFL IBT sınavında 66 veya üzeri puan almak) sağlamaları,

 

 1. c) GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı

olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil sınavı ile ilgili duyurular için bu adresini ziyaret etmeniz önerilir. Yabancı dil sınavı hakkındaki sorularınız için 0 262 605 18 75 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği’nden bilgi alınabilir.

 

 1. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin, öğretim dili İngilizce olan programlara başvurabilmeleri için yukarıdaki a-b-ve c maddelerinde yer alan yabancı dil muafiyetlerinden birine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarından başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

Daha önce kayıtlı olduğu programın İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmuş ve GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; GTÜ Lisans eğitim öğretim yönetmeliğinde yer alan yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olmak suretiyle yatay geçiş yapabileceklerdir. (Daha önce İngilizce Hazırlık sınıfı okumamış olan öğrenciler: GTÜ İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.) (Kayıtlandığı üniversite de 1 yıl İngilizce

 

Hazırlık okuyan öğrencilerin Üniversitemizde sadece sınav hakkı vardır. Ders hakları bulunmamaktadır)

 

 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, ikinci madde de belirtilen şartları sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler.

 

 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde ÖSYS puanları ile de başvuru yapabilirler. (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilir.)

 

 • Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

 

 • İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, ders kayıt haftasında yapılır.

 

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvuru için Gerekli Belgeler

 

 • Onaylı Öğrenci belgesi

 

 • ÖSYM /DGS sonuç belgesi,

 

 • ÖSYM /DGS ve yerleştirme belgesi

 

 • En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı belge veya eşdeğeri (YÖKDİL, YDS,E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi.

 

 • Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu’na “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ilekayıt yaptırmadığını gösteren belge (Öğrenci Belgesinde yerleştirme türü yer alıyorsa resmi belgeye gerek bulunmamaktadır.)

 

Başvuru için gerekli olan belgeler elden teslim edilecek olup Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonucunda Kayıt için Gerekli Belgeler

 1. Onaylı Öğrenci belgesi

 

 1. ÖSYM /DGS sonuç belgesi,

 

 1. ÖSYM /DGS ve yerleştirme belgesi

 

 1. En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı belge veya eşdeğeri (YÖKDİL,YDS, E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi.

 

 1. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu’na “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt yaptırmadığını gösteren belge (Öğrenci Belgesinde yerleştirme türü yer alıyorsa resmi belgeye gerek bulunmamaktadır.)

 

 1. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

 

 1. NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)

 

 1. 3 ADET FOTOĞRAF: Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad yazılmalıdır.

 

 1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir

 

 1. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).

 

 

 1. Ders İçerikleri: İngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri(öğrencinin en son okuduğu sınıfa kadar aldığı ve alması gereken derslerin ders saatleri (ders+uygulama+laboratuvar) ile kaç yarıyıl okutulduğu) (Onaylı)

 

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir)

 

Gebze Teknik Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonucunda Kayıt İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler

 

 1. Kesin kaydınız yapıldıktan sonra, ÖĞRENCİ DOSYANIZ Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir.

 

 

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.

 

 1. Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.

 

 1. Ders aşamasında olup (İngilizce hazırlık okumayacak ) İntibak yaptırmak isteyen öğrencilerin; kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ders içerikleri ve transkriptleri ile

 

Fakülte Dekanlıklarına intibak işlemleri için başvurmaları gerekmektedir. İngilizce hazırlık okuyacak yatay geçiş öğrencilerinin ise ders aşamasına geçtikleri dönem başında intibak için Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir.

 

İLETİŞİM: ogrenci@gtu.edu.tr (48 saat içerisinde sorularınız cevaplanmaktadır.)

 

 

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla Mühendislik Fakültesi Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

 

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla Temel Bilimler Fakültesi Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

 

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla Mimarlık Fakültesi Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

 

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla İşletme Fakültesi Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

 

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla DGS kontenjanları için tıklayınız

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

En güzel nevresim takımı modelleri Madame Coco 'da sizi bekliyor.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.