2019-2020 Güz Yarıyılı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalamasına Göre)

23.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de Not Ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine Not Ortalaması (GNO ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalamasına Göre)

2019-2020 Güz Yarıyılı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalamasına Göre)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi de Not Ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine Not Ortalaması (GNO ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

hatay-mustafa-kemal-üniversitesi-2019-2020-yatay-gecis-takvimi

 

 

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

MADDE 7– (1) Kurumlar arası yatay geçiş;

 

 1. Başvuru sırasında adayın Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olması zorunludur. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir,
  1. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
 2. Yatay geçiş başvurusu yapacak olan adayların; ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı dönem dâhil) başarıyla geçmiş olması, genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekmektedir.
 3. (c) bendindeki başarı şartını sağlayamayan adayların; İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan programlar için belirlenen başarı sırası şartını sağlaması ve merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Bu koşulları sağlayan adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 4. ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, ÖSYS ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.
 1. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler için muafiyet ve intibak işlemleri MKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 2. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan ve MKÜ not sistemine uyarlanan notları öğrenci not döküm belgesine (transkript) işlenir ve not ortalamasına eklenir.

 

Kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

 

MADDE 8– (1) Kurum içi yatay geçiş;

 1. Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar ve genel kriterler dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
 2. Ayrıca öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 3. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

 1. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması,
 2. Başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması, lisans programında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç) en az iki yarıyılı tamamlamış olması, önlisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış olması,
 3. Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
 4. Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50 olması, gerekir.

 

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvuru koşulları

 

MADDE 9– (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuran adayların;

 1. İlgili birimde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı açılması,
 2. Yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması,
 3. Kayıtlı olduğu programın yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve kayıtlı olduğu programda önlisans için en az bir (yıllık öğretim yapan programlarda en az iki), lisans için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

ç) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için belirlenen puan ve şartları taşımaları, gerekli belgelere sahip olması,

 1. İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan programlar için belirlenen başarı sırasını sağlaması,
 2. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer

üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması, f)Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (ç) ve

 • maddelerindeki şartları sağlaması,
  1. Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,50; 100 üzerinden 80 veya ilgili birim yetkili kurullarınca kabul edilen eşdeğer puana sahip olması gerekir.

(2) Yurtdışından yatay geçişte (KKTC dâhil) YGSP hesaplanmaz, bu adaylar not ortalamasına göre kontenjan dâhilinde yerleştirilirler.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanları; ilgili yıldaki kurumlararası yatay geçiş kontenjanının % 50’sini geçemez.

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

1- Öğrenci not belgesi (Transkript) (onaylı)

2- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (onaylı) (Transkript belgesinde bulunan disiplin cezası almadığınıza dair bilgi de geçerlidir.)

3- ÖSYM sonuç belgesi

4- Ders içerikleri

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Faydalı Linkler

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

Sofralarınız için en güzel yemek takımı çeşitleri Madame Coco ‘da!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.