2019-2020 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kocaeli Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kocaeli Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

yatay-gecis-duyurulari-guncel

2019-2020 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Kocaeli Üniversitesi de (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Kocaeli Üniversitesine Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan ve 2 Mayıs 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasından Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kredi Transferi Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı İle) ve Kocaeli Üniversitesi Başarıya Dayalı ve Merkezi Puan (Ek Madde-1) ile Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, kurum içi ve kurumlar arası EK-Madde-1 kapsamında yatay geçiş yolu ile alınacak öğrenciler için başvuru şartları ve başvuru takvimi aşağıdadır.

 

Kocaeli Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Şartları

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının kayıt olduğu yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı ile başvuru yapılabilir.

 

 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda bir yükseköğretim kurumuna kayıt olmuş hazırlık, ara sınıf veya son sınıf öğrencileri başvurabilir.

 

 • Bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen önlisans öğrencileri yerleştirildikleri programda bir yarıyıl, lisans öğrencileri bir yıl öğrenim gördükten sonra, merkezi puanla (EK Madde-1) Üniversitemiz bölümlerine/programlarına kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilir. Geldiği Yükseköğretim Kurumunda bir yarıyıl/yıl tamamlamamış olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

 

 • Tamamen/kısmen yabancı dil ile eğitim yapan veya öğretim dili Türkçe olan bölümden/ programdan, tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere/programlara merkezi puanla (Ek Madde-1) kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvuru sırasında; geldiği yükseköğretim kurumunda almış olduğu zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimini başarmış olduklarını belgelemeleri veya Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavını başarmaları veya ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından aşağıdaki minimum puanları almış olduklarını belgelemeleri şarttır. Ancak, merkezi puanla (Ek Madde-1) hazırlık ve birinci sınıfa yatay geçiş yapacak öğrencilerin, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavını başaramamaları veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından minimum puanları almış olduklarını belgeleyememeleri durumunda, yatay geçiş sonrasında Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur.
 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümden/programdan, merkezi puanla (Ek Madde-1) tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölüme/programa yatay geçiş hakkı kazanan, ancak geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık eğitiminde bir yıl başarısız olmuş öğrenciler için merkezi puanla (Ek Madde-1) yatay geçişten sonra en fazla bir yıl yabancı dil hazırlık eğitim hakkı daha verilir. Geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık eğitiminde iki yıl başarısız olmuş öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

 

 • Kurum içi veya kurumlar arası Ek Madde-1 kapsamındaki tüm yatay geçiş türlerinde, öğrenci geldiği yükseköğretim kurumu/bölümü/programında tamamlamış olduğu aktif dönemin/yılın bir sonraki dönemi/yılı için açılmış olan kontenjana başvurabilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kaydı ve ders planı ataması, başvuru yaptığı dönem/yıl için yapılır. Örneğin; geldiği yükseköğretim kurumunda ikinci sınıfı tamamlamış bir lisans öğrencisi, üçüncü sınıf kontenjanına başvurabilir, kayıt hakkı kazanması halinde üçüncü sınıfa kaydı yapılır ve üçüncü sınıf ders planına tabi olur.

 

 • Merkezi puan (Ek Madde 1) kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesinde yapılacak başarı sıralaması;

 

[(Adayın ÖSYM puanı – Bölüm ÖSYM taban puanı) x 100] / Bölüm ÖSYM taban puanı formülüne göre yapılır.

 

 • Her bir diploma programının, hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için, o yıl için ÖSYS kılavuzunda belirtilen kontenjanın %30’u kadar kontenjan açılır.

 

 • Bahar yarıyılında başvuru alınmayacaktır.

 

 • Başvuru sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, başvuran en yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan dolana kadar adayın kaydı yapılır.

 

 • DGS ile yerleşen öğrencilerin, sadece yerleştikleri yıldaki DGS kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında ve o yıldaki DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu alınır.

 

 • T.O.K. programlarında okuyan öğrenciler, yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K. programlarına başvuru yapabilirler.

 

 • Sınavsız geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ve ÖSYS puanları ile, ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak başvurabilirler.

 

 • Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

 

 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz.

 

 • Öğrencinin başvuru yaptığı bölümün/programın, yerleştiği yıl, ÖSYS kılavuzunda program ile ilgili özel koşul bulunması durumunda, öğrenci bu koşulları sağlamak durumundadır.

 

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıl, yatay geçiş için başvuracağı bölüme öğrenci alınmamış ise başvuru yapılamaz.

 

 • Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş sadece bir defaya mahsus yapılabilir. Bu madde ile yatay geçiş yapan bir öğrenci daha sonraki başvuru döneminde geldiği yükseköğretim kurumuna dönüş yapabilir, başka bir yükseköğretim kurumuna geçemez.

 

 • Başvuru değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanından sonraki ilk iki iş günü içerisinde mesai saatlerinde, ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır.

 

 • Başvurular 01- 15 Ağustos 2019 tarihinden sonra tarafımıza yapılan ya da ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 • Yatay Geçişe Engel Bir Durumunun Olmadığına Dair Belge

 

Kocaeli Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Belgeleri 

 • Öğrenci belgesi

 

 • ÖSYM Sınav Sonuç ve Yerleştirme belgesinin İnternet çıktısı

 

 • DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi

 

 • Not belgesi (Transkript). Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe, yabancı dilde eğitim yapan programlar için yabancı dilde olmalıdır. Çeviri yapılmış ise yeminli tercüman onaylı belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir

 

 • Öğrencinin geldiği Yükseköğretim Kurumunda tamamladığı yarıyıllara/yıllara ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri

 

 • Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bölümlere/programlara başvuran öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık veya Yeterlik belgesi. (Bazı üniversitelerin vermiş olduğu transkriplerde yabancı dil hazırlık okumuştur, başarılıdır veya muaftır ibaresi yer almaktadır ve geçerlidir)

 

 • Kayıt dondurma yazısı veya transkriptinde/öğrenci belgesinde kayıt dondurma ibaresi (Kayıt donduran öğrenciler için)

 

 • Yatay Geçişe Engel Bir Durumunun Olmadığına Dair Belge

 

NOT: Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusunda buluna bilirler.

 

Ancak, Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçişlerde ise Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvurusunda bulunulmaz.

 

 

Kocaeli Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvuru Adresi

 

http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/YTGOnkayit adresinden yapılmaktadır

 

 • Elden teslim veya posta yolu ile de müracaatlar kabul edilmemektedir.

 

 • Bilgi ve sorunlar için kılavuzun son sayfasındaki İLETİŞİM NUMARALARINA ulaşılması gerekmektedir.

 

İkinci Öğrenimde okuyan öğrencilerin başvuru koşulları Örgün Öğrenimle aynıdır.

 

Yatay geçişi kabul edilenler, ilgili Dekanlık, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul panoları ile web sayfalarında ilan edilecektir.

 

Kocaeli Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihleri

 

Başvuru Tarihi                                 : 01-15 Ağustos 2019

 

Sonuçların İlanı                              : 27 Ağustos 2019

 

Yerleşen Öğrencilerin Kaydı     : 02- 06 Eylül 2019

 

YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

 

Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan (%30 İngilizce olan) bölüm/programlarına yatay geçiş başvurularında İngilizce yeterlik şartı aranmaktadır. İngilizce yeterliğini gösteren bir belgesi (ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL iBT, PTE Akademik ) olmayan öğrenciler için 29 Temmuz 2019 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi’nde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu binası dersliklerinde İngilizce yabancı dil yeterlik sınavı yapılacaktır. Sınav sonucu sadece Kocaeli Üniversitesi’ne yatay geçiş başvurularında geçerli olacak ve sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler başarılı kabul edilip ilgili programa yatay geçiş başvurusunda bulunmaya hak kazanacaktır. Sınav sonucu ilgili bölüm/programlara tarafımızdan bildirilecektir, sınava giren öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi verilmeyecektir.

 

Sınava başvurmak isteyen öğrencilerin İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU’nu doldurduktan sonra 0262 527 40 00 nolu telefondan bilgi alınabilir. İstenen evraklarında hazirlik@kocaeli.edu.tr adresine e-posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gereklidir. Sınav saati ve sınava hangi derslikte girileceği 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 13:00 itibarıyla http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Öğrencilerin sınava gelmeden önce, hangi saat ve derslikte sınava gireceğini kontrol etmesi ve yanında resmi geçerliği olan bir kimlik belgesi getirmesi gereklidir.

Kimler İngilizce Yeterlik Sınavına girecektir:

 

İngilizce Yeterlik Sınavı başvuru formunda yer alan %30 İngilizce eğitim yapan programlarımıza başvuru yapacak öğrencilerden;

 

 • Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almamış olanlar,

 

 • Bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi almış, ancak başarılı olamamış veya başarılı olduklarını belgeleyemeyenler,

 

 • Başvuru koşulları 4.maddede yer alan KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL iBT veya PTE Akademik sınavlarından birinden minimum veya üstü puan aldıklarını belgeleyemeyenler.

 

Kimler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyecektir:

 

 • İngilizce Yeterlik Sınavı başvuru formunda yer alan programlar haricindeki, Türkçe eğitim yapan programlarımıza başvuru yapacak öğrenciler,

 

 • Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almış ve başarmış olduğunu belgeleyenler,

 

 • KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL iBT veya PTE Akademik sınavlarından birinden minimum veya üstü puan aldıklarını belgeleyebilenler,

 

 • Geldiği yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimi almış, ancak iki yıl başarısız olmuş öğrenciler (Bu öğrenciler yatay geçiş yapamazlar, dilekçe ile ÖSYM’ye başvurarak Türkçe bir bölüme yerleştirilirler.)

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2020 YKS'ye kaç gün kaldı?

20 Haziran 2020

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

  AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?   AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarl... Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes... Devamını Oku

 • PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme | Burs Ne kadar?

  PYBS Hakkında Detaylı Bilgilendirme Burs Ne kadar? Arkadaşlar Merhaba, daha önce başka bir konuda sohbetimizin olacağını söylemiştik. Umarım sayısal ... Devamını Oku

 • 2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti

  2019 ÖSYM Salon Başkanı ve Gözetmeni Sınav Ücreti 2019 Yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu... Devamını Oku

 • ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım?

  ÖSYM Fotoğraf Süresi Dolması Durumunda Ne Yapmalıyım? Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim? Si... Devamını Oku

KATEGORİLER