Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

30.12.2018
A+
A-
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında ÖN LİSANS Programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler için;

 

-Yatay geçiş şartları ve koşulları,

-Başvuru için gerekli belgeler,

-Başvuru ve değerlendirme takvimi,

-Kayıt evrakları ve kayıt işlemleri,

-Başvurunun nasıl yapılacağı,

 

aşağıda belirtilmiştir. Başvuruların aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılmasında tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Eksik, hatalı veya yanlış başvurudan doğacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir.

 

 

 

A-YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI:

 

1- Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

2- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş müracaatlarında, öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dahil) başarı ile geçmiş ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.30, 100’lük sistemde en az 60 olması gerekir.

 

3- Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

 

4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

5- Yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

 

6- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında I. öğretimden II. öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, II. öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler II. öğretim ücreti öderler.

 

7- Yükseköğretim kurumlarında II. öğretimden sadece II. öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, II. öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’na girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler I. öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

8- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

9- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

 

10- Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

11- Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

 

12- Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Web sayfası ilenhttp://oidb.ksu.edu.tr/Default.aspx linkinden ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar, internet duyurusuyla tebliğ edilir.

 

13- Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

 

14- Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’nın İlgili komisyonlarınca, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı ve başarılı olduğu derslerden eşdeğer kabul edilen derslerin intibakı yapılır. İntibakı yapılmayan tüm dersler öğrenci tarafından alınır.

 

 

 

B- BAŞVURU:

 

BAŞVURULAR için Tıklayınız

 

Yukarıdaki linkten ONLİNE yapılacaktır. 

 

 Başvuru yaparken izlenecek adımlar için aşağıdaki yardım videosundan faydalanabilirsiniz.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZjTRqQGFEY

 

 

NOT: Başvuru Linki 14.01.2019 Tarihinde Açılacaktır.

 

 

BAŞVURUDA AŞAĞIDAKİ BELGELER PDF OLARAK YÜKLENECEKTİR.

 

  1. Öğrenci Belgesi
  2. Not belgesi (Transkript)
  3. ÖSYM yerleştirme puanı internet çıktısı

5- Disiplin cezası almadığını belirten belge (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmemişse)

 

 

 

C. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

 

 

Başvurular; başvuru için gerekli belgelerle birlikte aşağıdaki tarihler arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru belgeleri ayrıca bölüm başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 BAŞLANGIÇBİTİŞ
BAŞVURU TARİHİ

14.01.2019

17.01.2019

DEĞERLENDİRME TARİHİ

18.01.2019

22.01.2019

SONUÇLARIN İLANI

23.01.2019

KESİN KAYIT TARİHİ

24.01.2019

25.01.2019

YEDEK KAYIT TARİHİ

29.01.2019

30.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-KAYIT EVRAKLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ:

 

  1. Öğrenci Belgesi (Yeni tarihli)

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Not Belgesi (Transkript aslı)

4- Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmemişse)

5- Ders İçerikleri (Ders muafiyetlerinin yapılabilmesi için kayıt esnasında, Bölüme verilecektir)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf

 

 

 

Not: Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları kayıt hakkı kazandığı okullarında yapılacaktır.

 

 

 

BAŞVURU İŞLEMİ:

 

Yatay geçişe başvuru işlemi için öncelikle bu linkten linkinden giriş yapılarak gerekli bilgiler doğru şekilde doldurularak başvuru yapılacaktır. Ayrıca aşağıdaki belgeler taranarak sisteme doğru şekilde yüklenecektir. Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Evrakların yüklenememesi durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır.

 

 

  1. Öğrenci Belgesi
  2. Not Belgesi (Transkript)
  3. ÖSYM yerleştirme puanı internet çıktısı
  4. Disiplin cezası almadığını belirten belge

 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kesin kayıtta istenen evrakları, Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine elden teslim edeceklerdir. Başvuru linkinden sisteme yüklenen belgeler ile kayda gelirken getirilen belgelerde tutarsızlık olduğunda kayıt iptal edilecektir.

 

Başvuru için bu linke tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.