Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

01.01.2019
A+
A-
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

 

 

merkezi yatay geçiş,yatay geçiş şartları,bahar dönemi yatay geçiş, yatay geçiş nasıl yapılır

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarına Kurumlar Arası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından  ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile  son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay  geçiş için öğrencinin;
 4. a) Kayıtlı olduğu  kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
     b) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistem        için en az 2.30 ve 100’lü sistem için en az 60 olması gerekir.
  c)
  Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 5. İlan edilen kontenjan başvuruları genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre sıralanır.

      Aynı usulle kontenjan kadar yedek sayısı belirlenip ilan edilir. 

 1. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

               B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi.
 2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı

         belge (Not Çizelgesi)

 1. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Öğrenci belgesi veya not çizelgesinde

         belirtilmediği takdirde,)

 1. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin

         içerikleri. 

 

 

 

 

                  C-BAŞVURU TARİHLERİ 

Üniversitemiz bölüm ve programları için başvurular belgeler tamamlanmış olarak,                         21 – 25  Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Başvurular Meslek Yüksek Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

 

Üniversitemiz Akademik Birimleri değerlendirmelerini; 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

 

         D- KAYIT TARİHLERİ 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ        : 04  –  06  Şubat 2019

YEDEK KAYIT TARİHLERİ      : 11  –  12  Şubat 2019

Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

 

 

 

NOT: Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam edecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

 

 

 

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 

 1. Birinci öğretim diploma  programlarından birinci öğretim diploma  programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 2.  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay  geçiş yapılabilir.

     Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk

      %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına

     kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

 

Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Kontenjanları

 

Merkezi Yerleştirme (EK MADDE 1) Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Takvimi 

 

Merkezi Yerleştirme (EK MADDE 1) Puanına Göre Yatay Geçiş Lisans Kontenjanları

 

Merkezi Yerleştirme (EK MADDE 1) Puanına Göre Yatay Geçiş Önlisans Kontenjanları 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.