logo
Konu Kavrama Testi
EKYS Hazırlık Çalışmaları
1.
Bir Bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren, hafife alınamayan, sıra dışı, beklenmeyen bir durum ve ani değişikliği aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?
Doğru Cevap: "B" Kriz
Soru Açıklaması

 • Bir Bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil ilgi ve çözüm gerektiren, hafife alınamayan, sıra dışı, beklenemeyen bir durum ve ani değişikliktir.

 • Ayrıca kriz, ani ve genellikle beklenmedik, okul toplumunun önemli bir bölümünü derinden ve olumsuz olarak etkileyen bir olay ya da durum olarak da açıklanabilir.

2.
Okullarda gerçekleşen kriz aşağıdaki bireylerden hangisini etkilemez?
Doğru Cevap: "E" Hizmetli
Soru Açıklaması

 • Bir Öğrencinin,


Sınıfın,

Okulun,

Öğretmenlerin programlarını engelleyen acil ilgi ve çözüm bekleyen, tolore edilemeyen, ani gelişen, sıra dışı olaylardır
3.
Aşağıdaki yargılardan hangisi kriz kavramı kapsamına alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Varsayımsal olarak sıradan bir deneyim olarak ele alınabilir.
Soru Açıklaması
1.Varlığın tahribi, yaralanma ve yaşam kaybını kapsar.

2.Saptanabilir, başlangıcı ve sonu vardır.

3.Etkileri uzun sürse bile zamanla sınırlı ve anidir.

4.Geneldir ve çok  kişiyi etkiler.

5.Sıradan deneyimlerin dışındadır.

6.Hemen herkes için gerginliğe sebep olan psikolojik travmadır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi müdahaleyi gerektiren kriz durumlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sınavların bir hafta süreyle ertelenmesi
Soru Açıklaması

 • Bir öğrenci, öğretmen, yerel ya da ulusal bir liderin ölümü

 • Kazalar

 • Cinayetler

 • İntiharlar

 • Bulaşıcı hastalıklar

 • Çocuk kaçırma

 • Hayvan saldırıları

 • Uyuşturucu, alkol

 • Şiddet olayları (Bina ve eşyaya, birbirlerine zarar verme)

 • Arkadaşlarla kavga, küsme,vb

 • Savaş durumu  • Terör olayları

  • Bomba, gaz kaçağı (patlama),

  • Binalarda hasar,

  • Elektrik çarpmaları

  • Öğrenci çatışmaları

  • Okulda yabancı birinin tehlike yaratması

  • Doğal ve çevresel felaketler


     ( kar, fırtına, deprem, yangın, sel, vb.)

  • Kimyasal zehirlenmeler

  • Rehin alma

  • Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar5.

 • İlkokulda intihar. Doğum gününde ses getirecek bir şeyler yapacağım diyerek kendisini vurdu (Sabah 16 Ocak 2001).

 • Kız lisesinde korkutan yangın. Beşiktaş Lisesi yatakhanesinde kalan 130 öğrenci kantine sığındı (Milliyet 26 Mart 2002).

 • Ankara Kumrularda patlama. (Hürriyet, 21 Eylül 2011)

 • Göztepe- Bir servis şoförü, iki servis şoförünü okulda çocukların olduğu saatte okul bahçesinde öldürdü.
  Yukarıda sıralanan yaşanmış kriz örnekleri hangi tür kriz kapsamındadır?

Doğru Cevap: "E" Okul Krizleri
Soru Açıklaması
6.
Mehmet Bey, müdürlüğünü yaptığı okulda öğrencilerin bilinçlendirilmesi için alkol ve uyuşturucu ile ilgili ileri zamana dönük uzun süreli olarak bir planlama yapıp tüm öğretmenlerini görevlendirmiştir. Okul müdürü Mehmet Bey, krize müdahale düzeylerinden hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü Derecede Müdahale
Soru Açıklaması

 • TEMEL MÜDAHALE- Bir krizin oluşmasını engelleyen etkinlikler

 • İKİNCİ DERECEDE MÜDAHALE- Bir kriz durumunda yaşanılan olumsuz etkileri en aza indirmek için yapılan çalışmalar. (Kriz eylem planının yürürlüğe konulması)

 • ÜÇÜNCÜ DERECEDE MÜDAHALE- Kriz sonrası uzun süreli (krizi takip eden haftalarda, aylarda, yıllarda) yapılan etkinlikler

7.
Nuri Öğretmen, Atatürk Ortaokuluna müdür olarak atanmıştır. Okula geldiği hafta gözlem yapmıştır. Kimi öğrencilerin küçük not kağıtlarını rulo şekline getirdiklerini tespit etmiş. Nuri Bey bu durumu öğrencilerin sigar içme eğiliminde olabileceklerine dair yorumlamış. Okul Rehber öğretmeni ile bir plan yaparak öğrencilerin sigara içme eğilimlerinin oluşmadan önüne geçmiştir.
Okul Müdürü Nuri Bey, krize müdahale durumlarından hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel Müdahale
Soru Açıklaması

 • TEMEL MÜDAHALE- Bir krizin oluşmasını engelleyen etkinlikler

8.
Okul Kriz Ekibinde aşağıdaki kişilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" Polis Yetkilisi
Soru Açıklaması

 • Yönetici (Okul Müdürü, müdür yardımcısı)

 • Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen)

 • Öğretmenler

 • Okul sağlık görevlisi (doktor, hemşire)

 • Okul Aile Birliği’nden bir temsilci

 • Okul personelinden kişiler (güvenlik görevlisi, idare amiri,vb.)

 • Sivil Savunma Kulübünden bir kişi

9.
Bazı kişiler krizi yaşamadığı halde en az yaşayanlar kadar etkilenebilir. Bunlar aşağıdaki kişilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Olaya müdahale eden ekip dahilindeki personeller
Soru Açıklaması

 • Daha önce başka travmatik olaylar yaşamış kişiler

 • Olaya yakından tanık olan kişiler

 • Olay sırasında başka nedenlerle depresyon, yoğun çökkünlük, ağır aile içi anlaşmazlıklar gibi sıkıntılar yaşıyor olan kişiler

 • Kronik rahatsızlığı olan veya yakın akraba içinde böyle rahatsızlık yaşayan kişiler

10.
Aşağıdakilerden hangisi okullarda şiddet olaylarına ilişkin haberlerde kaçınılması gerekenler davranışlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Olayın çok basitleştirilerek sunulması
Soru Açıklaması

 • Olayın çok basitleştirilerek sunulması

 • Haberlerde okul şiddet olayının tekrar tekrar ve abartılarak verilmesi

 • Okul şiddetinin duygusallaştırılarak yayımlanması

 • Şiddet olayının nasıl olduğunu detaylı açıklamalarla verilmesi

 • Şiddet olayına katılan kişilerin yüceltilmesi

 • Suç faillerinin olumlu özelliklerine odaklanılması

 • Şiddet olayının belli bir amaca ulaşmak için bir araç olarak sunulması

logo
Konu Kavrama Testi
EKYS Hazırlık Çalışmaları
11.
Aşağıdakilerden hangisi "TRAVMA YAŞAYAN KİŞİYE SÖYLENEBİLECEK UYGUN CÜMLELER"den birisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Abartmayın, bu durumu herkes yaşayabilir!
Soru Açıklaması

 • Şimdi güvendesin. (Gerçekten öyle ise)

 • Senin suçun/sizin suçunuz değildi. (Gerçekten eminseniz)

 • Bunlar normal tepkiler.

 • Benimle konuştuğun için memnunum.

 • Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fakat eminim şimdikinden daha iyi olacak ve sen iyileşeceksin.

 • …. olduğu için üzgünüm.(Annenin ölümü için üzgünüm)

 • Bunları yaşamak zor.

 • Kim olsa bu durumda kendini kötü hissederdi..

12.
Aşağıdakilerden hangisi krizden etkilenen birine karşı genel davranış ilkelerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Aynı şeyi defalarca anlatacak kadar sabırlı olun.
Soru Açıklaması

 • Konuşurken sakin ve anlayışlı olun.

 • Aynı şeyi defalarca anlatacak kadar sabırlı olun.

 • İyi bir dinleyici olun.

 • Çocuğun duygularını ifade etmesini destekleyin.

 • Yargılamayın, yorumlamayın, öğüt vermeyin.

 • Esnek olun, çatışmaya girmeyin.

 • Asla tutamayacağınız sözler vermeyin.

 • Doğruyu söyleyin. Kaçamak konuşmayın, yalan söylemeyin.

 • Göz kontağı kurun.

 • Emir cümleleri kurmayın.

 • Destek, güven veren mesajlar kullanın. (Dokunmak, elini tutmak,vb.)

 • Bazı kişilerin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Sabırlı olun.


Zorlandığınız veya sizi aşacak bir durum olduğunda destek alın veya bir uzmana başvurun.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.