2024 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

11.03.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İnönü Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İnönü Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2024 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İnönü Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İnönü Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 16 – 18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 9 – 14 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Malatya-İnonu-universitesi-yaz-okulu-akademik-takvimi

2024 İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

2024 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ders Kayıtları16-18 Temmuz 2024
Ücret Ödemeleri16-18 Temmuz 2024
Ders Ekleme Silme Günü [1]19 Temmuz 2024
Kapatılan Derslerin İlanı19 Temmuz 2024
Yaz Okulu Başlangıcı www.osymli.com22 Temmuz 2024
30 Ağustos 2024 (Resmi Tatil)30 Ağustos Zafer Bayramı
Derslerin Sonu08 Eylül 2024
Yaz Okulu Sonu Sınavları09-14 Eylül 2024
Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları [2]18 Eylül 2024
Otomasyon Sistemine Not Girişi Sonu20 Eylül 2024

[1] Yeterli öğrenci sayısı olmaması nedeniyle açılmayan dersler yerine yeni ders alma (Açılmış bir dersi öğrenci ekle- sil de değiştiremez)

[2] Mazereti nedeniyle Yaz Okulu Sınavlarına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına girecektir. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin Yaz Okulu Sonu Sınavlarına katılamama gerekçelerini resmi belge ile belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili birimin yaz okulu kayıt memuruna en geç mazeret sınavı yapılmadan önceki mesai günü içerisinde vermeleri zorunludur.

Aşağıdaki bilgiler yeni duyurular geldikçe güncellenecektir.

.

.

.

2022 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Rehberi

1-     Hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulu lisans programlarından ders alamazlar.

2-     Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 12 (oniki) saati geçemez.

3-     Yaz Okulu kapsamında I. ve II. Öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

4-     Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

5-     Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.

6-     Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz

Okulunda   devam  zorunluluğu  kaldırılamaz.   Yaz  Okulu  devamı,                daha     sonraki yarıyıllardaki devam şartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, İnönü Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır.

7- İnönü Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28.maddesi uyarınca, Lisans öğrencilerinden, GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural üçüncü yarıyıl başından itibaren uygulanır. 3. yarıyıl ve üst yarıyıllardaki dersleri yaz okulunda açılmış olsa bile alamazlar. Bu öğrenciler alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ve şartlı geçtiği dersleri alır.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN;

 DERS KAYIT VE YAZ OKULU ÜCRET ÖDEME

 Yaz Okulunda Açılan Dersleri, Fakültelere göre yukarıda yer alan “Yaz Okulunda Açılan Dersler” Sayfanın Aşağısında paylaştım. başlığında ilan edilmiştir. Açılan Derslerin ders saatleri, ders ücretinin hesaplamalarında esas alınacaktır.

 • Öğrencilerimiz, Öğrenci Otomasyon Sisteminde, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Yaz Döneminde açılan dersleri, ders kayıt alanında görebilecek ve bu dersleri seçebilecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemi, seçilen yaz dönemi (Yaz Okulu) derslerinin, ders saatine bakarak, YÖK’ün belirlediği saat ücretine göre ödenecek ücreti hesaplayacak ve Ziraat Bankasına gönderecektir. Öğrenci almış olduğu derslere ne kadar ücret ödeyeceğini, Öğrenci Otomasyon Sistemindeki kendi sayfasında görebilecektir.
 • Ziraat Bankası ATM lerinde, aldığı derslerin ücretini yatıran öğrencilerin, derslere kaydı, danışman onayına iletilecek, danışmanın onayı ile birlikte ders kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
 • Yaz okulunda alınacak bir dersin toplam saati, aynı dersin, güz/bahar yarıyılındaki toplam saatine eşittir. Ücretlendirme toplam saat üzerinden yapılmaktadır.

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR;

Diğer Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri, Erasmus ve Farabi Değişim Programı öğrencileri veya özel öğrenci statüsünde değerlendirilir. Özel Öğrenci Yönergesi çerçevesinde işlem görürler. Özel öğrencilerin, İnönü Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptırabilmeleri için;

 • Üniversitemiz yaz okulunda alacağı derslerin, kendi üniversitenizde uygulanan kurallar çerçevesi (seçmek istediğiniz dersin üniversitemizdeki ders/derslere içerik bakımından eşdeğer olduğuna ve üniversitemizden söz konusu ders(ler) i alabileceğinize ilişkin belge) ile birlikte, kendi üniversitesinin, diğer üniversitelerin yaz okullarında ders alma ile ilgili herhangi bir sınırlaması olmaması durumunda, bulunduğunuz sınıfı belirten öğrenci belgesi ile Üniversitemizden ders almak için dersi alacağınızı belirten FORM DOLDURULUP Başvuru formu (dilekçe yerine geçmektedir.), Transkript ve öğrenci belgeleri ile birlikte şahsen başvuru alınması koşulu ile İlgili fakülte/yüksekokulunun kayıt görevlisi tarafından işlem yapılaması müracaat yapılır.
 • Yaz okulunda ödenecek Yaz Okulu ücreti, İnönü Üniversitesi (İÜ.) Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
 • Diğer Üniversitelerin öğrencileri, Üniversitemizin hangi fakültesinde yaz okulu yapacak ise o Fakülte/yüksekokulumuzun yaz okulu kayıt görevlisine şahsen başvuruda bulunacak, kayıt görevlisi, Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Sistemine, öğrenciyi Yaz Okulu Öğrenci Olarak kayıt yapacak ve öğrenciye öğrenci kayıt numarası verecektir.
 • Üniversitemiz Öğrencileri ve Misafir öğrenciler için Yaz Okulunda açılan derslere Kayıt Kılavuzu; Başka bir Üniversiteden gelen misafir öğrenciler öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilmeleri için önce Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri biriminde kayıtlanmaları Kullanıcı Adınız ‘’Öğrenci numaranız’’, Şifreniz ‘’TC numaranızın ilk beş rakamı’’ dır. Giriş işlemlerinde sorun yaşayan adaylar Öğrenci Numaralarını öğrenmek için LİNKE TIKLAYINIZ
 • Öğrenci, otomasyona giriş yaptıktan sonra yaz okulunda açılan derslerden almak istediği dersi/dersleri seçerek onaylayacak, sistem alınan dersleri, ders saatine bakarak, sistem YÖK’ün belirlediği saat ücretine göre ödenecek ücreti hesaplayacak ve Ziraat Bankasına gönderecektir.
 • Ziraat Bankası ATM lerinden eğitim ödemelerde Üniversitemiz için oluşturulan alandan kayıt için belirlenmiş olan öğrenci numaranıza tanımlanan aldığınız derslerin ücreti ödedikten sonra, Fakülte/yüksekokulumuzun yaz okulu kayıt görevlisine başvuruda bulunarak ders kaydınızın onaylatılması sağlandıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
 • İ.Ü. Yaz Okulunda alacağınız derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 12 (oniki) kredi saati geçemez.
 • İ.Ü. Yaz Okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS (ECTS) kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir ve öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir.
 • Yaz okulunda alacağınız bir dersin toplam saati, aynı dersin, üniversitemizdeki güz/bahar yarıyılındaki toplam saatine eşittir. Ücretlendirme toplam saat üzerinden yapılmaktadır.

UYARI: Kapatılan dersler dışında herhangi bir dersten çekilme isteği ve para iade isteği kabul edilmeyeceğinden ders seçimi dikkatli yapılmalıdır.

KAPATILAN DERSLER VE EKLE/SİL İŞLEMLERİ

 • Yaz Okulunda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil ilk günü sonuna kadar ilan Açılan derslerden ders bırakma (çekilme) / ders silme işlemi uygulanmaz, para iadesi yapılmaz.
 • Sadece kapatılan derslerin para iadesi yapılır.
 • Ders kayıt haftasında seçtiğiniz dersler arasında kapatılan ders var ise, Ekle-Sil günlerinde dersin yerine yeni bir ders seçebilirsiniz.
 • 20 öğrenciden daha az başvuru olan dersler, (özel durumlar dışında) dersi açan bölüm tarafından kapatılır. Bu nedenle ekle/sil süresi içerisinde kapatılan dersleri mutlaka öğreniniz.
 • Kapatılan dersler için ekteki Para İade ve Ders Ekle-Sil Formu düzenlenmiştir. Kapatılan dersin yerine yeni bir ders seçmek isteyenler veya ders seçmek istemeyip para iadesi isteyenler bu formu dolduracaklardır. Para iadesi banka aracılığıyla yapılacağından, Form üzerine yazacağınız banka hesap numarasının size ait olması Aksi durumda ödeme yapılamaz.
 • Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanız ve kapatılan ders için ödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücreti karşılıyor ise, ders ekleme/silme işlemi için Para İade ve Ders Ekle-Sil Formunu doldurarak ilgili bölüm kayıt görevlisine teslim
 • Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanız ve kapatılan ders için ödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücreti karşılamıyor ise, farkını bankaya yatırdıktan sonra banka dekontu ve (doldurduğunuz) Para İade ve Ders Ekle-Sil Formu ile birlikte Form ve banka dekontunun birer kopyasının kendinize alınız formun ve banka dekontunun aslını kayıt görevlisine teslim Kayıt görevlisi yeni aldığınız dersi sisteme işleyecektir.
 • Kapatılan dersin yerine yeni ders almayacak öğrenciler para iadesi için banka dekontunun fotokopisi ve onaylı “ Para İade ve Ders Ekle-Sil Formu” ile birlikte 08 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili kayıt görevlisine teslim

2022 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Ücreti 

 • Yaz Okulu ders ücretinizi açılan dersler çizelgesinde “kredi/saat” sütununda belirtilen ders saatine göre hesaplanacaktır.
 • Tabloda fakülte ve yüksekokulların saat başı ödeyeceği ücretler ilan edilmiştir. Öğrenci hangi fakültede ders alacak ise o fakülte için belirlenen ücret tablosunda yer alan ücrete göre Öğrenci Otomasyon Sistemi, aldığınız derslerin ders saatine göre yatıracağınız ücreti hesaplayarak, sizi borçlandıracaktır. 2022 Yaz Okulu Ücret Tablosu için TIKLAYINIZ.
 • 04-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında kayıtlandığınız derslerden, yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılmayan derslerin yerine, “Ders Ekleme Silme Günü” yeni ders alabilirsiniz. Açılmayan ders yerine alacağınız ders bulunmaması halinde, açılmayan ders için yatırmış olduğunuz paranın iadesi için “ Para İade Formu” doldurmanız
 • Para İade Formlarının teslimi 08 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yapılacaktır.

2022 Yılı İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yaz Okulu İşlemleri

Kontenjan Sayısı

Her bir ders için 60 kontenjan ayrılmıştır. Bu sayıyı öncelikli İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinden ve diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden oluşturulacaktır. Fakültemiz öğrencilerinden yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde diğer fakültelerden başvuru yapan öğrenci talepleri ile eksik olan kontenjan sayısı doldurulacaktır.

Eğitim Şekli

Teorik dersler yüz yüze yapılacaktır,

Uygulamalar yüz yüze öğretim elemanı gözetiminde yapılacaktır.

Sınav İşlemleri

Yüz yüze yapılacaktır.

Başvuru İşlemi

Başvurular İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri için online öğrenci işleri sisteminde yapılacaktır diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin ise şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru kabulleri başarı ortalamasına göre yapılacaktır. Dersi alacak öğrenci sonuçları Hemşirelik Fakültesi web sayfasından duyurulacaktır.

2022 Yılı İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Açılan Dersler

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERS LİSTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT110-2011 www.osymli.com  Iktisat Tarihi 3+0 3 5 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT201-1994 Mikro Iktisat I 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT213-1999 Makro Iktisat I 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT301-2013 Para Teorisi 3+0 3 5 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT302-2013 Para Politikasi 3+0 3 5 3 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT403-2013 Iktisadi Düsünce Tarihi 3+0 3 6 4 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT413-2011 www.osymli.com Kalkinma Iktisadi 3+0 3 6 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat 1 IKT432-2011 Türkiye Ekonomisi 3+0 3 6 4 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL103-2008 Genel Muhasebe I 3+0 3 6 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL104-1994 Genel Muhasebe II 3+0 3 6 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 2 ISL104-1994 Genel Muhasebe II 3+0 3 6 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL207-1994 Envanter ve Bilanço 3+0 3 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 2 ISL207-1994 Envanter ve Bilanço 3+0 3 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL210-1994 Sirketler Muhasebesi 3+0 3 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL214-1994 Mali Tablolar Analizi 3+0 3 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL301-1994 Finansal Yönetim I 3+0 3 4 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL302-1994 Finansal Yönetim II 3+0 3 4 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL311-1994 (S)Yatirim Projeleri ve Analizi 3+0 3 3 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL403-1994 Sermaye Piyasasi 3+0 3 5 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme 1 ISL404-1994 Muhasebe Denetimi 3+0 3 5 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB103-2020 Introduction to Economics I 3+0 3 6 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB104-2020 Introduction to Economics II 3+0 3 6 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB204-2020 Introduction to Human Resources Management 3+0 3 5 2 www.osymli.com
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB206-2020 Introduction to Accounting II 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB208-2020 Cross Cultural Management 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB209-2020 Principles of Marketing 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB210-2020 International Marketing 3+0 3 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 ITB301-2020 International Business 3+0 3 6 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ101-2020 İnternational Relations I 3+0 3 6 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ107-2020 Siyasi Tarih I 3+0 3 5 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ203-2020 Uluslararasi Iliskiler Teorileri 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ206-2020 Uluslararası Politika 3+0 3 4 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ209-2020 History of Political Thought I 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ210-2020 History of Political Thought II 3+0 3 5 2 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ302-2020 Comperative Analysis of Foreing Policy 3+0 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ403-2020 Idare Hukuku I 3+0 3 5 4 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siy. Bilimi ve Ulus. İliş.(%30) 1 SBUİ404-2020 Idare Hukuku II 3+0 3 5 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 UİT 302-2017 Research Methods 3+0 3 4 3 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 UİT 323-2019 (S) Strategic Management 3+0 3 5 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 UİT 403-2017 Business Ethics 3+0 3 4 4 www.osymli.com
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 UİT 431-2019 (S) Financial Analysis and Planning for Business 3+0 3 5 4 www.osymli.com
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ulus. Tic. ve İşlet. (İng) 1 UİT 432-2019 (S) Money and Banking 3+0 3 5 4
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik 1 HEM205-2020 Iç Hastaliklari Hemsireligi 5+8 9 14 2
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik 1 www.osymli.com  HEM302-2020 Halk Sagligi Hemsireligi 5+8 9 11 3
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik 1 HEM305-2020 Dogum,Kadin Sagligi ve Hastaliklari Hemsireligi 5+8 9 12 3
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik 1  www.osymli.com HEM306-2020 Çocuk Sagligi ve Hastaliklari Hemsireligi 5+8 9 11 3

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 15 YORUM
 1. hasan dedi ki:

  hukuk fakültesi yaz okulu açan üniversite bilen yok mu

 2. Bayram dedi ki:

  Coğrafya yaz okulu açılan üniversiteyi bilen varsa yazabiirmi lütfen

 3. aga dedi ki:

  ilitam derslerini bulamıyorum. yardmcı olabilecek var mı

 4. ilhan dedi ki:

  yuz yuzemı olacak dahiliye dersi alacaktım bende

 5. beytullah dedi ki:

  spor yönetiçiliği bölümde okuyorum spor bilimlerine giriş dersi için hangi üniversite yaz okulu açıyor bilgisi olan varmı?

 6. Fatma dedi ki:

  Harran unv.okuyorum kadın doğum dersini Hangı unv açıyor bı bılgısı olan varmı ya

  1. Deniz dedi ki:

   Inönü Üniversitesinin yaz okulu online mı yapılacak yoksa yüzyüze mi? Kesin bir bilginiz var mı?

 7. Erhan Bal dedi ki:

  İnönüden ne hayır gördük ki ismiyle açılan üniversitesinden hayır görelim…

 8. Baki dedi ki:

  Misafir öğrenci için kayıt var mi

 9. Laman dedi ki:

  Anatomi dersi açilacak mk

 10. Uğut dedi ki:

  Ben son sınıfım son sınıfın güz döneminden 3 bahar döneminden 1 dersim var toplam 4 ders yaz okulunda alıp mezun olabilirmiyim?

  1. Ci dedi ki:

   Ders kredilerine bağlı dostum, üniversiteler yaz okullarına kredi sınırlaması koyuyorlar, tabi derslerinin yaz döneminde açılması lazım.