2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yaz Okulu

25.06.2022
A+
A-

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yaz Okulu

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 4 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

Kutahya-Dumlupınar-universitesi-yaz-okulu-akademik-takvim

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ders Kaydı www.osymli.com04-05 Temmuz 2022
Kapatılan Derslerin İlanı06 Temmuz 2022
Ders Ekleme07 Temmuz 2022
Derslerin Başlaması www.osymli.com18 Temmuz 2022
Derslerin Sonu19 Ağustos 2022
Yaz Okulu Sonu Sınavları22-24 Ağustos 2022
Yaz Okulu Sonu Sınavları Notlarının İlanı26 Ağustos 2022
Yaz Okulu Mazeret Sınavları31 Ağustos-2 Eylül 2022
Yaz Okulu Mazeret Sınavları Notlarının İlanı03 Eylül 2022
Mezuniyet Sınavı09 Eylül2022
Mezuniyet Sınavı Notlarının İlanı11 Eylül 2022

Kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, obs.dpu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Girişi sekmesinden Öğrenci numarası ve kendilerine kısa mesaj ile gönderilen parola ile birlikte giriş yaparak, Yaz Okulu akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders ücretlerini ödemeleri ve ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Rehberi

1. GENEL KURALLAR

Yaz Okulu Ders Kaydı Önemli Tarihleri
Ders Kaydı Başlangıç *                                                                       04 Temmuz 2022 – 10:00
Ders Kaydı Bitiş *05 Temmuz 2022 – 17:30 
Kapatılan Derslerin İlanı**06 Temmuz 2022
Ders Ekleme07 Temmuz 2022
* Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi olmayıp, Mühendislik Fakültesinden ders almak isteyen öğrenciler, sadece 05 Temmuz 2022 tarihinde 10:00-17:30 saatleri arasında Mühendislik Fakültesi kontenjanları dâhilinde ders kaydı yapabileceklerdir.

**İlgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında yayınlanacaktır

 • Derslerini seçen öğrenciler, ders kayıt ekranında görülen yaz okulu ücretini kayıt tarihleri içerisinde öğrenci numarası ile Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden veya ATM’lerinden ödeyebileceklerdir. Öğrenci numarası karakter sayısı 12’den fazla olan ya da harf içeren Diğer Üniversite öğrencilerinin ödeme işlemleri T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılacaktır.
 • Öğrenciler, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadırlar. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz.
 • Öğrenciler, yaz okulunda almak istediği dersin, kendi bölümünde/programında açılmaması, ders çakışması veya kontenjan yetersizliği nedeniyle kayıt yapılamaması durumunda, AKTS ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde sırasıyla başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilirler.
 • Öğrenciler, yaz okulu ekle süresinde kapatılan dersin yerine, toplam AKTS sınırları içinde kalmak kaydıyla yeni ders ekleyebilirler. Ancak, açılması kesinleşen ders silinemez.
 • Ders ekleme işlemi yapılması durumunda varsa ücret farkının ödenmesi gerekmektedir. İade edilmesi gereken ücret farkı için ise, ilgili birime dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ücret geri ödemeleri yaz okulu sonunda yapılabilecektir.
 • Yaz Okulunda, Üniversitemiz birimlerinden ya da diğer üniversitelerden olmak üzere, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” çerçevesinde toplam en fazla 15 AKTS değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir.
 • Üniversitemiz öğrencilerinden genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar, 20 AKTS değerine kadar derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, 2547 sayılı Kanun’un Ek 26’ncı maddesine göre, yaz okuluna katılacak öğrencilerin ders kaydı, toplam 280 saat (haftalık 280/15≈18 saat), toplam yaz okulu ücreti ise, yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşamaz.

2. YAZ OKULU DERS KAYIT AŞAMALARI

          A.ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ

 • Üniversitemiz öğrencileri, 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak Yaz Okulu ders kayıtlarını uzaktan yapabilirler.
 • Derslerini seçen ve ücretini ödeyen öğrenciler OBS’ye giriş yaparak kesinleştirme işlemini yapacaktır.
 • Ders kaydını kesinleştiren öğrenciler, ders kayıt tarihlerinde alabileceği AKTS dahilinde yeni ders ekleyebilir. Bu şekilde ders ekleyen öğrenciler eklediği derse ait ücreti de ödeyip kesinleştirme işlemini tekrar yapacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde ders kaydını kesinleştiren öğrencilerin ders kayıt onayları, danışmanı tarafından  5 Temmuz 2022 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. (Onay için öğrencinin danışmanına ulaşmasına gerek yoktur.)
 • Öğrenciler, ekle gününde (7 Temmuz 2022), sadece kapatılan derslerinin yerine, danışmanı ile birlikte ders ekleyebilir. Ders eklenmesi durumunda, kaydın danışmanı tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Ekle gününde, sadece kapatılan derslerin yerine ekleme yapılabileceği için, kapatılan derslerin yerine eklenecek yeni derslerin ders saatinin fazla olması durumunda, oluşan ücret farkı tahsil edilecektir.
 • Öğrencilerin, bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle, Üniversitemiz diğer birim/bölümlerinden ders seçimi yapabilmeleri için Üniversitemiz Birim/Bölüm Arası Ders Uygunluk Talep Formunu, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine 5 Temmuz 2022 saat 14.00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Ders uygunluk talep formu onaylandıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir.
 • Öğrencilerin, alacakları ders/derslerin açılmaması veya çakışması nedeniyle diğer üniversitelerden ders kaydı yapabilmeleri amacıyla, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine Üniversite Dışı Ders Uygunluk Talep Formunun gönderilmesi gerekmektedir.
 • Onay alınmadan diğer üniversiteden alınan ders notları kabul edilmeyecektir.

            B. DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

B-1- Ders Kaydı Öncesi Yapılacak İşlemler

 • Daha önceki yıllarda Üniversitemiz Yaz Okulu başvurusu bulunmayan diğer üniversite öğrencilerinin5 Temmuz 2022 saat 15:30’a kadar TC/YU Kimlik belgesi ile birlikte ilgili birimin öğrenci işlerine şahsen gelerek Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Daha önceki yıllarda Üniversitemiz Yaz Okulu başvurusu bulunan diğer üniversite öğrencilerinin durumlarının güncellenebilmesi için; 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Önceki Yıllarda Yaz Okulu Başvurusu Bulunan Öğrencilerin Durum Güncelleme Formu”’nun öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir. Durumu güncellenen öğrencilere OBS erişim bilgileri E- Posta/SMS ile bildirilecektir.  Form için tıklayınız.

B-2- Ders kayıt aşamaları

 • http://obs.dpu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçilerek kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve üniversitemiz sistemine kaydedildiğinde, kendilerine bildirilen parolayla giriş yapılır.
 • Sol taraftaki menülerden “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Ders Kayıt” seçilir.
 • Gelen ekranda seçilecek ders hangi yarıyılda ise bulunarak sol tarafındaki “+” butonuna basılır ve yeni pencere içerisinde bulunan derse ait “+” işareti tıklanarak seçilecek ders eklenir.
 • Derslerini seçen ve ders ücretini ödeyen öğrencilerin OBS ders kayıt ekranından kesinleştirme işlemini yapmaları gerekmektedir.
 • Kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler, kapatılan derslerinin yerine ekle gününde (7 Temmuz 2022) danışmanı ile iletişim kurarak ders ekleme talebinde bulunabilir. Dersin eklenmesi durumunda, kaydın danışman tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin birden fazla birimden ders alma talebi olması durumunda; öğrenci numarası, ad soyad ve almak istediği derse ait birim/bölüm bilgilerini Rektörlük Öğrenci Daire Başkanlığının kurumsal eposta adresine 5 Temmuz saat 15:30’a kadar (ogrisl@dpu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin birim içinde birden fazla bölümden ders alma talebi olması durumunda, ilgili birimin öğrenci işleri ile irtibata geçerek ders almak istedikleri bölüme geçişi sağlanacaktır.

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Açacak Birimler

Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Emet Meslek Yüksekokulu
Simav Meslek Yüksekokulu
Pazarlar Meslek Yüksekokulu

2022 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri

Öğretim / Birim Saat Ücreti / Saat Ücreti
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi NÖ-İÖ 2,32 34,80
Mühendislik Fakültesi NÖ-İÖ 3,05 45,75
Mimarlık Fakültesi NÖ-İÖ 3,05 45,75
Simav Teknoloji Fakültesi NÖ-İÖ 3,05 45,75
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programları) NÖ-İÖ 2,17 32,55
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal/Edebiyat Programları) NÖ-İÖ 2,07 31,05
Simav Teknik Eğitim Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Güzel Sanatlar Fakültesi NÖ-İÖ 2,38 35,70
İslami İlimler Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Eğitim Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Spor Bilimleri Fakültesi NÖ-İÖ 2,17 32,55
Yabancı Diller Yüksekokulu NÖ-İÖ 1,54 23,10
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu NÖ-İÖ 1,54 23,10
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu NÖ-İÖ 1,54 23,10
Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu NÖ-İÖ 1,54 23,10
Meslek Yüksekokulları NÖ-İÖ 1,69 25,35

Yaz Okulu Ücret Tablosu 

Not: 5 hafta 3 kat hızlandırılmış olarak hesaplanmıştır.

b) Yabancı Uyruklu Öğrenci Yaz Okulu Ücretleri

Yabancı Uyruklu öğrenciler yaz okulu ücreti yönünden Türk öğrenciler gibi değerlendirilecektir.

c) Tabloda Birimi Bulunmayanların Yaz Okulu Ücretleri

Tabloda kayıtlı olduğu fakülte/ yüksekokul bilgisi bulunmayan öğrenciler, kendi üniversitelerinde kayıtlı oldukları programa göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen yaz okulu birim fiyatı üzerinden hesaplanan ders ücretini öderler.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Hüseyin dedi ki:

  Arapça hazırlık sınıfı için yaz okuluna başvurabilir miyim,

 2. cafer uğur dedi ki:

  bu yaz okullarını güncelleyebilir misiniz?