2021 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvim

22.02.2021
31.697
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvim

2021 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2021 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Sakarya Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 28 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 31Ağustos – 05 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

SüreçTarihler
Yaz Öğretimi Derse Yazılma İşlemleri28 Haziran – 2 Temmuz 2021
Kapatılacak derslerin ilanı03 Temmuz 2021 Cumartesi
Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı3-4 Temmuz 2021
Yaz Öğretimi Başlangıcı05 Temmuz 2021 Pazartesi
1.HAFTA5-11 Temmuz 2021
2.HAFTA12 – 18 Temmuz 2021
3.HAFTA26 Temmuz – 1 Ağustos 2021
4.HAFTA2-8 Ağustos 2021
5.HAFTA9-15 Ağustos 2021
6.HAFTA16-22 Ağustos 2021
7.HAFTA23-29 Ağustos 2021
Yaz Öğretimi Bitişi29 Ağustos 2021 Pazar
Yaz öğretimi final sınavlarının başlangıcı31 Ağustos 2021 Salı
Yaz öğretimi sınavları bitiş05 Eylül 2021 Pazar
Mazeret sınavları*6-7-8 Eylül 2021
Tek ders sınavları13 Eylül 2021 Pazartesi
Diplomaların öğrencilere teslim tarihinin başlangıcı01 Ekim 2021 Cuma

(*) Diş Hekimliği Fakültesi Bütünleme sınavları.

 

2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ile sınırlı olmak üzere Yaz Öğretimi uzaktan eğitim yoluyla yapılacak ve aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır:

a) Bölümde açılacak ders sayısı; üniversite ortak dersleri dışında, 20 ders ile sınırlıdır.

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 30 olması gerekir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı Bitirme/Tasarım çalışması hariç toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir.

d) Yaz Öğretimi Yönergesinin 18. maddesi uyarınca diğer üniversitelerden gelecek öğrencilerin başvuruları kontenjan dahilinde kabul edilecektir. Devamını aşağıdan okumanızı tavsiye ederim.

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Sakarya Üniversitesinin lisans ve önlisans programlarında uygulanacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve “Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yaz Öğretimi Genel Hükümler

Genel Hükümler

Madde 4 – (1) Yaz öğretimi, Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır.

Yaz öğretimi süresi, final sınav tarihleri hariç, yedi (7) haftadır.

Madde 5 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.

Madde 6 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2)  Bölümde açılacak ders sayısı; Rektörlük ve eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında,

15 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.

(3)  Eğitim biriminde açılacak ortak dersler dekanlık/müdürlük koordinasyonunda belirlenir.

(4)  Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.

Madde 7 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 olması gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı ilgili bölümün önerisi, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir. Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir.

 

Derse Yazılma İşlemleri

Madde 8 – (1) Derse yazılma işlemi; akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2)     Yaz öğretimi işleyiş süreci her yıl yaz öğretimi başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Madde 9 – (1) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla 12 birim saatlik ders alabilir.

Madde 10 – (1) Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

Madde 11 – (1) Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

Madde 12 – (1) Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 13– (1) Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 9’da belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

Madde 14 – (1) Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle Genel Not Ortalaması 1,8 şartını sağlayan öğrenciler, Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi hariç) ile birlikte en fazla altı (6) birim saatlik derse yazılabilirler. Ancak Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi teslim tarihleri bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları başvurusu sırasında, sınavı ise önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları tarihlerinde yapılır. Bitirme ve Tasarım derslerine üniversite dışından öğrenci kabul edilmez.

Madde 15 – (1) Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi kalmış olan mezun durumundaki öğrenciler, Staj ya da Staj I veya Staj II ve benzeri isimli Yaz Stajı Derslerinden yalnızca birine, ilgili bölümün koordinasyonunda yazılabilirler. Staj derslerine üniversite dışından öğrenci kabul edilmez.

 

Başarı Sıralaması ve Not Ortalamaları

Madde 16 – (1) Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.

Madde 17 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

 

Farklı Üniversiteden Gelecek Öğrencilerin Ders Alma ve Ücret İşlemleri

Madde 18 – (1) Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminde belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere kontenjan dahilinde yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

 

Dersten Çekilme

Madde 19 – (1) Yaz öğretiminde açılan derse yazılma yapan öğrenciler, en geç yaz öğretiminin ikinci haftasının son mesai gününe kadar dersten çekilme dilekçelerini birimlerine teslim ederek, dersten çekilebilirler.

 

Yaz Öğretimi Ücretleri

Madde 20 – (1) Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.

(2)  Yaz öğretiminde ödenecek tutarlar ve ödeme şekli her yıl yaz öğretimi başlamadan önce ÜYK ve senato kararıyla belirlenerek ilan edilir.

Madde 21 – (1) Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

 

2020 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler

Hukuk Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler için tıklayınız.

İlahiyat Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler için tıklayınız.

İnşaat Mühendisliği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik-Ebelik) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılacak dersler için tıklayınız.

Yaz Okulunda açılması planlanan TÜM FAKÜLTELER ve dersler için tıklayınız.

 

2020 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

2019-2020 Yaz Okulu ücretleri için tıklayınız.

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Melek dedi ki:

    Merhabalar, bir öğrenci kendi fakültesinde bir derse kayıt işlemi yaptı ancak açılmadı daha sonra başka bir üniversiteye kayıt yapmak isterse, ancak onun kayıt süresinin dolma ihtimali de varsa. Aynı anda iki kayıt yapabilir mi birden fazla kayıt yapabilir mi? Umarım sorumu iyi açıklayabilmişimdir. Yardımcı olursanız cok memnun olurum