fbpx
Osymli.com

2020 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

17.05.2020
5.322
A+
A-

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2020 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Sakarya Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

2020 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Sakarya Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 29 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 6 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Bu yayımlanan tarihler corona virüs sebebiyle değişebilir. Üniversitenizin duyurular sayfasını belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

 

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2020 Yılı Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

SüreçTarihler
Yaz Öğretimi Derse Yazılma İşlemleri29 – 30 Haziran 2020
Kapatılacak derslerin ilanı2 Temmuz 2020 Perşembe
Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı3 – 4 – 5  Temmuz 2020
Yaz Öğretimi Başlangıcı6 Temmuz 2020 Pazartesi
1.HAFTA6 – 12 Temmuz 2020
2.HAFTA13 – 19 Temmuz 2020
3.HAFTA20 – 26 Temmuz 2020
4.HAFTA27 – 28 Temmuz 2020
5.HAFTA10 – 16 Ağustos 2020
Yaz Öğretimi Bitişi16 Ağustos 2020
Yaz öğretimi final sınavlarının başlangıcı17 Ağustos 2020
Yaz öğretimi sınavları bitiş23 Ağustos 2020
Mazeret sınavları (1)25 – 26 Ağustos 2020
Tek ders sınavları (2)11 Eylül 2020

 

(1) Diş Hekimliği Fakültesi Bütünleme sınavları, mazeret sınavları tarihlerinde yapılacaktır.

(2) Diş Hekimliği Fakültesi Yılsonu Tek ders Sınavları, tek ders sınavları tarihlerinde yapılacaktır


Yaz Okulu Akademik Takvim için  tıklayınız.  

 

2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ile sınırlı olmak üzere Yaz Öğretimi uzaktan eğitim yoluyla yapılacak ve aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır:

a) Bölümde açılacak ders sayısı; üniversite ortak dersleri dışında, 20 ders ile sınırlıdır.

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 30 olması gerekir.

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı Bitirme/Tasarım çalışması hariç toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir.

d) Yaz Öğretimi Yönergesinin 18. maddesi uyarınca diğer üniversitelerden gelecek öğrencilerin başvuruları kontenjan dahilinde kabul edilecektir. Devamını aşağıdan okumanızı tavsiye ederim.

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Sakarya Üniversitesinin lisans ve önlisans programlarında uygulanacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve “Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yaz Öğretimi Genel Hükümler

Genel Hükümler

Madde 4 – (1) Yaz öğretimi, Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır.

Yaz öğretimi süresi, final sınav tarihleri hariç, yedi (7) haftadır.

Madde 5 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.

Madde 6 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2)  Bölümde açılacak ders sayısı; Rektörlük ve eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında,

15 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.

(3)  Eğitim biriminde açılacak ortak dersler dekanlık/müdürlük koordinasyonunda belirlenir.

(4)  Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.

Madde 7 – (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 olması gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı ilgili bölümün önerisi, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir. Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir.

 

Derse Yazılma İşlemleri

Madde 8 – (1) Derse yazılma işlemi; akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2)     Yaz öğretimi işleyiş süreci her yıl yaz öğretimi başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Madde 9 – (1) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla 12 birim saatlik ders alabilir.

Madde 10 – (1) Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

Madde 11 – (1) Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

Madde 12 – (1) Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.

Madde 13– (1) Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 9’da belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.

Madde 14 – (1) Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle Genel Not Ortalaması 1,8 şartını sağlayan öğrenciler, Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi (Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi hariç) ile birlikte en fazla altı (6) birim saatlik derse yazılabilirler. Ancak Bitirme Çalışması veya Tasarım dersi teslim tarihleri bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminde belirtilen önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları başvurusu sırasında, sınavı ise önceki öğrenimlerin kazanılması sınavları tarihlerinde yapılır. Bitirme ve Tasarım derslerine üniversite dışından öğrenci kabul edilmez.

Madde 15 – (1) Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi kalmış olan mezun durumundaki öğrenciler, Staj ya da Staj I veya Staj II ve benzeri isimli Yaz Stajı Derslerinden yalnızca birine, ilgili bölümün koordinasyonunda yazılabilirler. Staj derslerine üniversite dışından öğrenci kabul edilmez.

 

Başarı Sıralaması ve Not Ortalamaları

Madde 16 – (1) Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.

Madde 17 – (1) Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.

 

Farklı Üniversiteden Gelecek Öğrencilerin Ders Alma ve Ücret İşlemleri

Madde 18 – (1) Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminde belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere kontenjan dahilinde yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

 

Dersten Çekilme

Madde 19 – (1) Yaz öğretiminde açılan derse yazılma yapan öğrenciler, en geç yaz öğretiminin ikinci haftasının son mesai gününe kadar dersten çekilme dilekçelerini birimlerine teslim ederek, dersten çekilebilirler.

 

Yaz Öğretimi Ücretleri

Madde 20 – (1) Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.

(2)  Yaz öğretiminde ödenecek tutarlar ve ödeme şekli her yıl yaz öğretimi başlamadan önce ÜYK ve senato kararıyla belirlenerek ilan edilir.

Madde 21 – (1) Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.

 

2019 Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Ders Ücretleri

Bölüm Saat Başı Ücret
TIP FAKÜLTESİ55,00
DİŞ FAKÜLTESİ44,00
MÜHENDİSLİK FAK.36,00
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİL.FAK.36,00
SİYASAL BİL.FAK27,00
İŞLETME FAK.27,00
HUKUK FAK.27,00
İLETİŞİM FAK.24,00
FEN EDEBİYAT FAK. (FEN PROG.)26,00
FEN EDEBİYAT FAK. (SOSYAL PROG.)24,00
TEKNİK EĞT. FAK.26,00
EĞİTİM FAK.26,00
İLAHİYAT FAK.26,00
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAK.28,00
DEVLET KONSV.55,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.26,00
MESLEK Y.O.20,00

 

 • Öğrencilerimiz; 29 Mayıs 2019 Tarihinden İtibaren DERSE YAZILMALARIN SON GÜNÜNE (DAHİL) KADAR Yaz Okulu Ücreti Ödemelerini İŞ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İŞ Bankası ATM lerinden TC KİMLİK NUMARALARI ile Yapılabilecektir. Şube Veznelerinden Ödeme Yapmak İsteyenler Yaz Okulu Ödemesi Olduğunu Söyleyip Önceden Hesapladıkları Miktarı Bildirerek, İŞ Bankası İnternet Bankacılığı ve İŞ Bankası ATM’yi Kullananların ise Önceden Belirledikleri Miktarı Yaz Okulu Sekmesinden Yapabileceklerdir.
 • Öğrenciler Yazokulundan Alacakları Derslerin Kredilerini (saatlerini) SABİS’ten Öğrenebileceklerdir.
 • Öğrencilerin 12 saate kadar alacakları derslerin ücretleri Tabloda hazır olarak verilmiştir.
 • Açılmayan ders yerine yeni derse yazılma yapacak öğrenciler belirlenen tarihte Yaz okulu ücretini yatırabileceklerdir.
 • Açılmayan Dersler ve Fazla Yatırılan Ücretler İçin Ödenmiş Olan Yazokulu Ücretlerinin İade İşlemleri Ağustos 2019 Tarihinden İtibaren Yapılmaya Başlanacaktır. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti herne sebeple olursa olsun geri iade edilmeyecektir. Öğrencilerimizin iadelerini alabilmeleri için KENDİLERİNE AİT hesap numaralarının Sabislerinde yer alması gerekmektedir. Başkasına ait ıban numarasına iade yapılamaz.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart, Suriye Uyruklu, TC Uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dahil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile Yapabileceklerdir.
 • Türkiye Burslusu olarak öğrenim Gören Öğrenciler ile Şehit ve Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler dışındaki TÜM öğrenciler Yaz Okulu ücreti ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen Türkiye Burslusu öğrenciler (Türkiye Burslusu belgesi) ile Şehit ve Gazi çocuğu olan öğrenciler (Hak Sahiplik Belgesi) durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri, birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.
 • Yazokulu Ücreti Ödeyen Öğrenciler, Ödeme Belgelerini (Banka Dekontu,İnternet çıktısı ATM fişi gibi) İstenildiğinde İbraz Etmeleri Gerekir.
 • 667 KHK hükmünde Üniversitemizde Kayıtlı veya 667 KHK hükmünde Özel Öğrenci Statüsünde ÜniversitemizdeYer Alan Öğrenciler belirlenen Yazokulu Ücretine göre hesaplama Yaparak Ödeyeceklerdir.
 • Engelli öğrenciler engellilik oranları kadar indirimli ücret ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden gelen öğrenciler Engelli Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Diğer Üniversite Öğrencileri (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hariç) belirlenen ücretin İKİ katını ödeyeceklerdir. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, Üniversitemiz öğrencileri ile aynı Yaz Okulu ücretini yatıracaklardır. Diğer Üniversitelerden Gelecek Öğrencilerimiz Lütfen Ödemelerinizi AÇILAN DERSLER İlan Edildikten Sonra Yapınız.
 • Kayıtlı Oldukları Fakülte Dışında Ders Almak İsteyen Öğrenciler, Ders Almak İstedikleri Fakültenin Yazokulu Ücretini Ödeyeceklerdir.

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

ÖSYMLİ
ÖSYMLİ
Güncel eğitim haberleri, sınavlara yönelik kitap önerileri, sınav konuları ve çeşitli ders kaynakları ile çalışmalarınıza yardımcı olmaya çalışıyorum.
YAZARA AİT TÜM YAZILAR
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Melek dedi ki:

  Merhabalar, bir öğrenci kendi fakültesinde bir derse kayıt işlemi yaptı ancak açılmadı daha sonra başka bir üniversiteye kayıt yapmak isterse, ancak onun kayıt süresinin dolma ihtimali de varsa. Aynı anda iki kayıt yapabilir mi birden fazla kayıt yapabilir mi? Umarım sorumu iyi açıklayabilmişimdir. Yardımcı olursanız cok memnun olurum