2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

04.07.2021
94.120
A+
A-

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Dicle Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Dicle Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2020-2021 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Dicle Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Dicle Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

Düzce Üniversitesi tarafından yayımlanan 2021 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 10 – 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 06 -10 Eylül 2021  tarihinde yapılacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi

FAALİYET ADIBAŞLAMABİTİŞ
Online Başvuru-Ders Kaydı -Ücret Yatırma (OBS’den alınacaktır-Duyuruyu Dikkatlice Okuyunuz) 10.07.202113.07.2021
Mazeret-Ders Kaydı Değişikliği-Ek-Sil ve Danışman Onayı (Ders Kaydı Değişikliği Yapan Öğrencinin İlave Ücreti de Bu Tarihler Arasında Tahsil Edilecektir.)14.07.202115.07.2021
Yeterlik Sağlamayan Derslerin Kapatılması ve Kayıt Yapan Öğrencilerin İlgili Derslerden Silinmesi16.07.2021
Yaz Okulu Dersleri Başladığında Zorunlu Haller Dışında Feragat Eden Öğrencilerin Yatırmış Oldukları Ücret İade Edilmez
16 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak Tek Ders Sınavı Sonucunda Geçer Not Sağlamayan ve Notu Açıklanmadığı İçin Başvuruda Bulunamayan ve Yaz Öğretimine Kayıt Yaptırmak İsteyen Öğrenciler 26 Temmuz 2021 Tarihinde Müracaat Etmeleri Halinde Yaz Öğretimine Kayıt Yapabilirler.
DERSLER
Yaz Öğretimi Dersleri (Dönemlik Akademik Birimler-Final Sınavları Hariç 6 Hafta)26.07.20213.09.2021
Yaz Öğretimi Dersleri (Yıl Sistemli Akademik Birimler-Final Sınavları Hariç 7 Hafta)26.07.202110.09.2021
Ara Sınavlar (vize) Dersler İçin Belirlenen Tarihler Arasında İlgili Yönetim Kurullarınca Kararlaştırılır.
DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVLARI
Yaz Öğretimi Sınavları (Final-Dönemlik Birimler)6.09.202110.09.2021
Yaz Öğretimi Sınavları (Final- Yıl Sistemli Birimler)13.09.202117.09.2021
Mevzuat Gereği Yaz Öğretimi Döneminde Bütünleme Sınavı Yapılmaz 
TEK DERS SINAVI
Yaz Döneminde Üniversitemizde veya Başka Bir Üniversitede Ders Alınması ve Yaz Öğretimi Sonrasında Tek Derse Kalınması Durumunda  Açılacak Yaz Öğretimi Sonrası Tek Ders SınavıEylül ayı içerisinde yapılmak üzere ilgili akademik birim yönetim kurulunca belirlenecektir.

 

2021 Dicle Üniversitesi Yaz Okulu Rehberi 

BAŞVURU SÜRECİ

1-Üniversitemiz öğrencileri, kendilerine ait otomasyon sayfasından yaz öğretiminde açılan derslere yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında kayıt yapacaklardır.

2-Diğer Üniversite öğrencileri ise https://obs.dicle.edu.tr/oibs/summer_app/ linkinden “Yeni Kullanıcı Oluştur” butonu ile bilgilerini gireceklerdir, girdikleri mail adresine gönderilen şifre ile sisteme giriş yapacaklardır.

3-Kesinleştirilen ders kayıt işleminden sonra danışman onay verecek veya ekle/sil yapacaktır.

ÜCRET YATIRMA

1-Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulu takviminde belirtilen tarihler arasında yaz okulu ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesinden “yaz okulu ücreti” olduğunu belirtmek suretiyle yatıracaklardır. (Misafir öğrenciler de başvuru onay ve ders kayıt işleminden sonra belirlenen öğrenci numarası ile bankaya ücret yatıracaklardır.)

2-Yaz okulunda açılması planlanan dersler için ücret yatıran ancak dersler başlamadan feragat eden öğrencilerin yatırmış oldukları ücret iade edilecektir.

3-Yeterli başvuru sağlamadığı için açılmayan dersler için ücret yatıranlar hariç olmak üzere, yaz okulu eğitim-öğretimi başladıktan sonra ücret iade talebinde bulunanların yatırmış oldukları ücretler iade edilmeyecektir.

4-Ücret yatırma işleminden sonra yeterlik sağlamayan dersler otomasyon ortamından silinecektir. Öğrenciler, silinen dersin yerine yeni ders ekleyebilir, ilave ücret tahakkuk ettirilmesi durumunda ise belirlenen ücret tahsil edilecektir. Fazla ücret yatıran öğrenci ise dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları durumunda ücretleri iade edilecektir.

BİR DERSİN AÇILMASI İÇİN ÖĞRENCİ KOTASI

Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için, ilgili derse en az on öğrencinin kesin kayıt yaptırmış olması gerekir.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINACAK KREDİ SAYISI

Yaz öğretimi programına kayıt yaptıran öğrenci, derslerin çakışmaması koşuluyla, yıl sistemli öğretim yapan akademik birimlerde bir yaz öğretimi döneminde Üniversitemizde veya diğer yükseköğretim kurumlarında en fazla dokuz, dönemlik öğretim yapan akademik birimlerde ise en fazla on iki kredilik ders alabilir.

Misafir öğrenciler de bu kapsamdadır.

YAZ ÖĞRETİMİNDE DERS ALMA

Güz veya bahar yarıyıllarında devamı alınıp da nottan dolayı başarısız olunan dersler, yaz döneminde alınabilir.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ÜSTTEN DERS ALMA

Bulunduğu döneme kadar başarısız, devamsız veya kayıt yapılmayan/alınmayan dersi bulunmayan ve akademik genel not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, sadece tamamladıkları sınıfın devamındaki sınıftan yaz öğretimi döneminde 12 krediye kadar ders alabilirler.

BAŞARILAN DERSİN YENİDEN ALINMASI

Güz veya bahar döneminde düşük bir notla başarılı olunan dersler de yaz öğretiminde yeniden alınabilir. Bu durumda öğrencinin geçer durumdaki son notu değerlendirmeye alınır ve yaz öğretiminde geçer bir not alamayan öğrencinin önceki notu geçerliliğini korur.

YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINAMAYACAK DERSLER

Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.

MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER

Yaz öğretimi sonrasında Eylül ayında mezun olabilecek durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler yaz öğretiminde (bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler hariç olmak üzere) kredi limiti dâhilinde üç dersi de alabilirler.

 STAJ

Derslerin yüz yüze veya online canlı ders şeklinde yapılması durumunda, yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj yapılamaz. Ancak, dersler eşzamansız olarak yürütülmesi halinde yaz öğretiminin uygulandığı tarihlerde staj faaliyeti de gerçekleştirilebilir.

 DERSLERE DEVAM

Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin en az %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin eşzamanlı online olarak yapılması durumunda devam koşulu aranıp aranmayacağı ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir. Öğrencilerin, yaz öğretimindeki devam durumları güz veya bahar dönemlerine sayılamaz.

ARA SINAV- MAZERET SINAVI DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL) BÜTÜNLEME SINAVI

1-Yaz öğretiminde, her ders için en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır.

2-Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınav/sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili akademik birime teslim etmeleri halinde, kendilerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının da dönem sonu sınavlarından önce tamamlanması gerekir.

3-Yaz öğretimi döneminde bütünleme sınavı yapılmaz.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir.

BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA

Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi programına kayıt yapılabilmesi için, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin Üniversite yaz öğretimi döneminde açılmamış olması ve o dersin, dönemi içerisinde Üniversitemizde devamı alınıp nottan dolayı başarısız olunması gerekir.

Ancak, mezun durumda olup en fazla üç dersten başarısız veya devamsız olan öğrenciler (Yaz öğretiminde ön koşulsuz veya ön koşulun alındığı dersler alınabilir. Bitirme projeleri, tez çalışmaları veya mezuniyet çalışması gibi dönem içindeki performansa dayalı dersler yaz öğretiminde açılamaz ve başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretiminde alınamaz.) ilgili akademik birim yönetim kurulu izniyle diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminde alabilirler.

 TEK DERS SINAVI

(1) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptıran ve yaz öğretimi sonunda, sorumlu olduğu ders müfredatında mezuniyet için başarması gereken derslerden yalnızca birinden dersin devamını almış olması koşuluyla başarısız olan öğrencilere, ilgili akademik birim kurulu veya Yönetim Kurulunca Eylül ayı içerisinde yapılmak üzere tek ders sınav hakkı      verilir.

(2) Yaz öğretimi dönemine kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz öğretimi sonrası tek ders sınav hakkından faydalanamazlar.

(3) Tek ders sınavına sadece Üniversite öğrencileri girebilir. Diğer üniversite öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarının konu ile ilgili mevzuatına tabidir.

2021 Yaz Okulunda Açılacak Dersler Listesi

Dicle Üniversitesi 2021 yaz okulunda açılması planlanan dersleri tablo şeklinde aşağıdan inceleyebilirsiniz. Üniversitenin kendi duyurularından incelemek için tablo altında link paylaştım. Oradan da detaylarını inceleyebilirsiniz.

Tablo görünmüyorsa telefonu yan çeviriniz.

BÖLÜM/PROGRAMDERSİN KODUDERSİN ADI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB301PSİKOMOTOR GELİŞİM
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB404BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB313ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA305SPOR PSİKOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA306SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA408SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA113VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA108ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB424SEÇIII ÇOCUK VE SPOR
SPOR YÖNETİCİLİĞİBSY406SPOR PAZARLAMASI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB106ATLETİZM
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB307BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA212SPORCU BESLENMESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA207FUTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA217UYG. SEÇ. FUTSAL
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA454UYG. SEÇ. BİSİKLET
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİBSA406KİNANTROPOMETRİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİBSY311REKREASYON
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİBEÖB425SEÇ. I ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER ANS-001ANATOMİ
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER SEÇ-010ÇEVRE SAĞLIĞI
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS HAVUZUSDH048İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
TARİH BÖLÜMÜTARB331TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB332TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİ II
TARİH BÖLÜMÜTARB109OSMANLICA I
TARİH BÖLÜMÜTARB110OSMANLICAII
TARİH BÖLÜMÜTARB209OSMANLI PALEOGRAFYASI I
TARİH BÖLÜMÜTARB210OSMANLI PALEOGRAFYASI II
TARİH BÖLÜMÜTARB339TEŞKİLAT TARİHİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB340TEŞKİLAT TARİHİ II
TARİH BÖLÜMÜTARB105BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB106BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ II
TARİH BÖLÜMÜTARB203ANADOLU SELÇUKLU  DEVLETİ TARİHİ I
TARİH BÖLÜMÜTARB204ANADOLU SELÇUKLU  DEVLETİ TARİHİ II
TARİH BÖLÜMÜTARB311OSMANLI DİPLOMATİKASI I
TARİH BÖLÜMÜTARB312OSMANLI DİPLOMATİKASI II
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞ PROGRAMIBEBP104WEB TASARIMININ TEMELLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞ PROGRAMIBEBP110NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞ PROGRAMIBEBP208SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞ PROGRAMIBEBP220C-PROGRAMLAMA-II
MATEMATİKMAT607DİFERANSİYEL DENKLEMLER I
MATEMATİKMAT701KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I
HUKUKAYH-100ANAYASA HUKUKU
HUKUKİDH-3001İDARİ YARGILAMA HUKUKU
HUKUKİDH-3001İMAR HUKUKU
HUKUKHUT-200TÜRK HUKUK TARİHİ
HUKUKGKH-307SEÇMELİ İSLAM HUKUKU 
HUKUKMUİ-401SEÇMELİ AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU
HUKUKGKH-200İNSAN HAKLARI HUKUKU
HUKUKGKH-300GENEL DEVLET TEORİSİ
HUKUKMUİ-300MEDENİ USUL HUKUKU
HUKUKMUİ-400İSRA İFLAS HUKUKU
HUKUKMÖH-200AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
HUKUKMİH-200MİLLLETLERARASI HUKUK
HUKUKMUİ-100HUKUK BAŞLANGICI
HUKUKAYH-101SEÇMELİ TÜRKİYE SİYASİ TARİHİ
HUKUKGKH-206SEÇMELİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
HUKUKGKH-406SEÇMELİ SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
HUKUKTİC-300KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
HUKUKTİC-301TİCARİ İŞLEMLER VE ORTAKLIKLAR HUKUKU
HUKUKTİC-400TİCARET HUKUKU II (DENİZ SİGORTA)
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEEZ202DEVRE TEORİSİ II
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜFİZ571FİZİK 1
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜFİZ572FİZİK 2
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEEZ203SİNYALLER VE SİSTEMLER
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEEZ311SAYISAL ELEKTRONİK
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEEZ303OTOMATİK KONTROL
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEESB031AYDINLATMA VE İÇ TESİSAT
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜEES043YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS401SU KAYNAKLARI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS120 ( TÜM BÖLÜMLER )İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS101İNŞAAT JEOLOJİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS206AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS301YAPI STATİĞİ I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS308BETONARME I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS303HİDROLİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS207TOPRAK İŞLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS201MUKAVEMET I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS202MUKAVEMET II
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS208TOPOĞRAFYA
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS210YAPI BİLGİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS430YAPI İŞLETMESİ II
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS307KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS304SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS308BETONARME I
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS310HİDROLOJİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS401SU KAYNAKLARI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜİNS424BARAJLAR
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK203MUKAVEMET I
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK204MUKAVEMET II
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK211DİNAMİK
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK209TERMODİNAMİK I
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK210TERMODİNAMİK II
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK313ISI GEÇİSİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK308MAKİNE DİNAMİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK202MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK303MAKİNE ELEMANLARI I
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK304MAKİNE ELEMANLARI II
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK102MATEMATİK II
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK310TAKIM TEZGAHLARI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMAK201DİFERANSİYEL DENKLEMLER
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERREHBERLİK/OKULLARDA REHBERLİK
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERÖZEL EĞİTİM/ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLEREĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERÖĞRENİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜTÜM BÖLÜMLERATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERORTAÇAĞ TARİHİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERİLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSINIF YÖNETİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEREĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEREĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ ( İNSAN İLİŞKİLERİ VE EĞİTİMİ)
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEREĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ ( EĞİTİM HUKUKU)
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ (MİKRO EĞİTİM)
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)OKÖZ302ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇEVRE EĞİTİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRK EĞİTİM TARİHİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)OKÖZ201ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ (İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ)
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEREĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEROKULLARDA REHBERLİK
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ (EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME)
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERKARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)SNFZ307FEN ÖĞRETİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)SNFZ406GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)SNFZSINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRMESİ-SEÇ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)SNFZİLKOKUL PROGRAMLARI-SEÇMELİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERAFETLER VE AFET YÖNETİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERMÜZE EĞİTİMİ-SEÇMELİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEROKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI-SEÇMELİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERÇOCUK VE MEDYA-SEÇMELİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERİNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLEREĞİTİMDE DRAMA
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNCE-SEÇMELİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ (SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)(TÜRKÇE, SINIF VE OKUL ÖNC.ÖĞRT)ÇOCUK EDEBİYATI
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRK EĞİTİM TARİHİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÜM BÖLÜMLERTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TÖB406DİL VE KÜLTÜR
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TRYZ305DİL BİLİMİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TRYZ306METİN DİLBİLİM
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ABD)TRYZ401DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİTÜM BÖLÜMLERSEÇMELİ (BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI)
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİFENZ301ASTRONOMİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİFENZ201FİZİK 3

YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILMASI PLANLANAN DERSLERİN KREDİ AKTS SAAT BİLGİLERİNİ incelemek için tıklayınız.

 

(Geçen YIL)YAZ OKULU ÜCRETLERİNİ incelemek için tıklayınız.

 

Dicle Üniversitesi Ders içerikleri için: http://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
 1. Ayhan Zararlı dedi ki:

  Arkadaşlar kaydımı gerçekleştirdim ücretimi de yatırdım fakat henüz danışman onayı gerçekleşmedi. Bugün son gün okula da ulaşamıyorum. Bir bilgisi olan var mı bu konu hakkında?

 2. öğrenci dedi ki:

  Arkadaşlar dicle yaz okulu dersleri online mı olacak, yök kararına göre yüzyüze yapılacaktı ama bilgisi olan var mı

  1. ÖSYMLİ dedi ki:

   YÖK yeni duyuru ile online olmasına karar verdi.

 3. rıdvan dedi ki:

  merhaba arkadaşlar sisteme kayıt oldum. fakat ders kaydı ile ilgili bir işlem yapamıyorum nasıl yapabiliriz yardımcı olabilecek var mı?

  1. yusuf dedi ki:

   dicle obs sistemine giriş yaparak ders kayıdını yapabilirsin

 4. mehmet dedi ki:

  merhaba ben yıldız teknik üniversitesinde okuyorum alacağım dersler hem makine mühendisliğinden hem de elektronik mühendisliği fakültesinden alabilir miyim ? çünkü sistemde sadece makine mühendisliği fakultesinden başvurum alınmiştir

 5. Alperen Kirez dedi ki:

  Devlet konservatuarı dersleri açılsın

 6. Alperen Kirez dedi ki:

  Devlet konservatuarı dersleri açılacak mı

 7. Mahmut dedi ki:

  Başvurular Bi süreliğine uzama ihtimali yokmu öğrenci işlerine ulaşamadım yardımcı olabilecek veya bilgi verebilecek olan varmı

  1. Serkan dedi ki:

   Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım, kendim de ders almayı düşünüyorum bu okuldan

 8. Ayşe dedi ki:

  Eğtim fakülteden müzik öğretmenliği okuyorum Erzurum’da Batı müziği dersim altan almam lazım açılacak mı yaz okulu alan dersleri için ?