2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu

05.05.2024
A+
A-

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim

2023 – 2024 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu Tarihleri

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yayımlanan 2024 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 1 – 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınav sonuçları ise 20 – 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

 • 31 Mayıs 2024 Yaz Okulu Ders Önerilerinin Rektörlüğe Sunulmasının Son Günü
 • 01 – 05 Temmuz 2024 Yaz Okulu Ders Kayıtları www.osymli.com
 • 08 Temmuz 2024 Yaz Okulunda Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı
 • 09 – 12 Temmuz 2024 Yaz Okulu Ders Ekleme
 • 16 Temmuz 2024 Yaz Okulu Ders Başlangıcı
 • 19 Ağustos 2024 Yaz Okulu Ders Bitişi
 • 20 – 23 Ağustos 2024 Yaz Okulu Final Sınavları
 • 20 – 27 Ağustos 2024 Yaz Okulu Final Notlarının İlan Edilmesi

Yaz Okulu Yönergesi Madde7/1 Yaz Okulunda eğitim-öğretim süresi en az beş hafta yirmi beş iş günüdür.

Yaz Okulu Yönergesi Madde7/2 Yaz Okulunda açılan her ders için yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

ÖNEMLİ: Ders dönemine 15 Temmuz 2024 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1 gün resmi tatil denk gelmektedir. Bu nedenle derslerin son günü 19 Ağustos 2024 Pazartesi olarak belirlenmiştir. Bu tarih hafta itibariyle 6. Haftaya denk gelmektedir. Birimler, 6. Haftaya sarkan Pazartesi gününde yalnızca resmi tatil gününe denk gelen dersleri işleyeceklerdir.

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Yaz Okulu Eğitim-Öğretiminin Amaçları ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 Yaz Okulu eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz Okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

 1. Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,
 2. Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları ya da alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde oluşacak öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini arttırmak,
 3. Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak,
 4. Yan dal ve ikinci ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
 5. Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere; kendi öğretim programlarındaki derslerden yaz okulunda açılan birinci sınıf derslerini alarak, öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak,
 6. Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri ve lisansüstü eğitime başlayacak olanları Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından yararlandırmak,
 7. Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.

Yaz okulu açılması

MADDE 6 – (1) Yaz Okulu eğitimi; ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi, birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla açılır.

 • Yaz Okulu öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfları, yabancı dil zorunlu ve seçmeli dersleri dışında Yaz Okulunda yıllık dersler açılmaz.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda eğitim-öğretim süresi en az beş hafta yirmi beş iş günüdür. Bu süreye sınavlar dâhil değildir.

 • Yabancı dil hazırlık sınıfları, yıllık açılan yabancı dil zorunlu ve seçmeli dersleri dışında Yaz Okulunda açılan her ders için yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
 • Yaz okulunda geçen süre eğitim- öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin belirlenmesi ve derslere kayıt

MADDE 8 – (1) Yaz Okulunda açılması öngörülen dersler, şubeler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından yaz okulu başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir. Yaz Okulu programları; bu bilgiler temel alınarak ve ilgili birim kurulu kararı ile belirlenerek duyurulur.

(2) Kayıtlarla ilgili işlemler öğrencinin alacağı dersleri belirtmesinden sonra yapılır.

Yaz Okulunda ders alma koşulları

MADDE 9 – (1) (Değişik: 23.06.2015 tarih ve 2015/17-01 sayılı Senato Kararı) Yaz Okulunda ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci en çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

 • Birinci ve ikinci örgün öğretim öğrencileri Yaz Okulunda dersleri birlikte alırlar.
 • Yaz Okulundan yararlanmak isteyen öğrenci;
 1. Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
 2. Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,
 3. Daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ya da yan dal ya da çift ana dal yapmakta olan öğrenciler üst yarıyıldan açılan dersler
 4. Daha önce almış olduğu ve notunu yükseltmek istediği dersleri
 5. Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenci, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulu hariç olmak üzere yaz okulundan başka ders İlişiği kesilen öğrenci yaz okulundan yararlanamaz. Kaydını donduran öğrenci kaydını dondurduğu döneme ilişkin yaz okulundan ders alamaz. Ancak bir yıl ve bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, cezasının bitiminden sonra yaz okulundan ders

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversitede alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.

 • Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır.
 • Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Eğitim-öğretim

MADDE 11 – (1) (Değişik: 23.06.2015 tarih ve 2015/17-01 sayılı Senato Kararı) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve Yaz Okulu sonu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, Yaz Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
 • Yaz Okulunda ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans ve ön lisans programlarında 10’dan az olamaz. Ancak lisansüstü programlarda bu öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 12– (1) (Değişik: 23.06.2015 tarih ve 2015/17-01 sayılı Senato Kararı) Yaz Okulu sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyenlere İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mazeret sınavı açılabilir.

(2) Yaz Okulunda alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Ücretler

MADDE 13 – (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuata göre ücret

 • Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına; 10.1983 tarihli ve 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir.

Ders verilmesi

Mezuniyet

MADDE 15 – (1) Yaz Okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının sonunda mezun olmuş sayılır ve diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

 • Yaz okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır ve yaz okulu not belgelerine geçirilir. Yaz okulu derslerinde alınan notlar öğrenci transkriptinde ‘Yaz Okulu’ adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.
 • Tüm bu belgeler ilgili birimler tarafından hazırlanır ve kayıtları saklanır.

2024 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrenci İşleri İletişim No

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
UNVANIGÖREVİDAHİLİ NUMARASIDİREK HAT NUMARASI
Mustafa KAYADAİRE BAŞKANI13002322705196
Mehmet AYDOĞANLİSANS EĞİTİM BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ13062322705197
Fulden KARAŞEF13142322705198
Özlem TEMELŞEF13122322705199
Dilek ŞENBİLGİSAYAR İŞLETMENİ13172322705200
Yasemin UĞURCANMEMUR13112322705201
Aydemir ASLANMEMUR13092322705202
Seyfettin VARDARMEMUR13482322705203
Özgür AKSOYMEMUR13202322705204
Batuhan ÇİFTÇİHİZMETLİ13192322705205

 

Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?

Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. PANDA dedi ki:

  MUHASEBE VE VERGİ İŞLEMLERİ DERSİNİ BULAMIYORUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ