2019-2020 Güz Yarıyılı Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

23.06.2019
A+
A-

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Ege Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Ege Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2019-2020 Güz Yarıyılı Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 Güz Yarıyılı Ege Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Not Ortalaması ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Ege Üniversitesi de not ortalaması şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Ege Üniversitesine not ortalaması (GNO) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Tarihi

 

Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi

 

08-12 Temmuz 2019

OİDB

Değerlendirme

16-17 Temmuz 2019
Yabancı Dil Sınav Tarihi

(Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi olan programlar

için)

 

24 Temmuz 2019

 

Dil Bölümleri Dışındaki Bölümler İçin 13:30 Dil Grupları İçin 09:30

Değerlendirme18-31 Temmuz 2019

 

(Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlayacaktır.)

Sonuçların İlanı02 Ağustos 2019

 

 

Asil Kesin Kayıt Tarihi

 

05-06 Ağustos 2019

Yedek Kesin Kayıt Tarihi08 Ağustos 2019

Yatay geçiş başvuru son günü geri sayım

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Genel Hükümler

1-(a)Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına,

 

(b)Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile,

 

(c) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve son yılına geçiş yapılamaz.

 • Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda
 • Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru
 • Başvurunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa yapılmış olması gerekir.

 

Ege Üniversitesi 2020 Kurum içi Yatay Geçiş Şartları

1- Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenen kontenjan dahilinde kurum içi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması,
 • Disiplin cezası almamış olması,

 

 • Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,

 

 • Yatay geçiş başvurusunun bir üst yarıyıla/sınıfa yapılması

 

 • ÖSYS/YKS sınavına girenlerden kayıtlandığı yıl itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Öğretmenlik programları için kayıtlandığı yılın kılavuzunda yazan başarı sırası koşulu aranacaktır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden belirtilen ÖSYS başarı sıralaması şartı aranmayacaktır. Belirtilen başarı sınırı ÖSYS Kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır.

 

 

Ege Üniversitesi 2020 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Şartları

 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO)’sunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması şarttır.
 • Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması

 

 • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması

 

 • Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa yapılmış olması
 • Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere, yatay geçiş için geliştirilen formülün uygulanması sonucunda elde edilen puanlara göre sıralanır. Puanların eşitliği durumunda, öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye verilir. Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, yaşı küçük olan adaya öncelik

7– Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa başvuran öğrencilerden öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programdan gelmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8–Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlara başvuranların (Öğretim dili tamamen İngilizce olan programlar için 7. madde hükmü geçerlidir.) ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alması (*) veya Ege Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekebilmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

9 – Öğretim dili kısmen yabancı dil olan programlara başvuranların ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alması (*) veya Ege Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

 • Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday belirlenir. Belirlenen adayların isimleri oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilir.
 • ÖSYS/YKS sınavına girenlerden kayıtlandığı yıl itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Öğretmenlik programları için kayıtlandığı yılın kılavuzunda yazan başarı sırası koşulu aranacaktır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden belirtilen ÖSYS başarı sıralaması şartı aranmayacaktır. Belirtilen başarı sınırı ÖSYS Kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır.
 • 667 Sayılı KHK ile kapatılan Üniversite öğrencileri ÖSYM yerleştirmesi sonucu kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna kurumlararası yatay geçiş başvurusu

Ege Üniversitesi 2020 Yurt dışından Yatay Geçiş Şartları

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından eş değer diploma programlarına yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar Fakülte  /  Yüksekokul  /  Meslek  Yüksekokulları kurullarının talepleri doğrultusunda senato tarafından
 • Başvurularla ilgili ön değerlendirme, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Başvurular, adayların genel not ortalamasına göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
 • Yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumlarından bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurtdışı kontenjanının %15’ini geçmeyecek; hesaplamada 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanacak, 1’in üzerinde ise virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üstteki tam sayıya tamamlanacaktır.

4 – Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 75 olması şarttır.

5- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi’ndeki diploma programlarının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

6 – Öğretim dili kısmen yabancı dil olan ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlara başvuranların ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alması (*) veya Ege Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

7- Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programlara başvuranların ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alması (*) veya Ege Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eşdeğer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekebilmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

8-Öğretiminin tamamını yabancı dilde yapan programlara başvuran adaylardan, öğretimin yapıldığı dilde yeterlik aranır.

 • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması

 

 • Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa yapılmış olması
 • Yurtdışında kayıtlı olunan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınır ve başvurulan Üniversite tarafından eşdeğer kabul edilmiş olması
 • Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerin Ege Üniversitesine yatay geçiş başvurularında ilgili puan türünde en az 180 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen muadil sayılan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması,

SAT 1 : En az 1000 puan ACT : En az 21 puan Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12 GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28 Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

 

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Acedemic Ranking Acedemic Ranking of World universties (Shanghai), ve Universty Ranking by Acedemic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya Üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim- öğretim yılı itibari ile eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS ye girmeleri;

Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl Acedemic Ranking of World universties (ARWU), CWTS Leiden Ranking Acedemic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking ve Universty Ranking by Acedemic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya Üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS ye girmeleri;

 

Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler başvurabilir. (4 yıllık programlar için 3. sınıfa, 5 yıllık programlar için 3 ve 4, 6 yıllık programlar için 3,4,5. sınıflara, ön lisans programları için 2.sınıfa)

 

 

[(ÖSYS/YKS sınavına girenlerden kayıtlandığı yıl itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Öğretmenlik programları için kayıtlandığı yılın kılavuzunda yazan başarı sırası koşulu aranacaktır. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden belirtilen ÖSYS başarı sıralaması şartı aranmayacaktır. Belirtilen başarı sınırı ÖSYS Kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır.)]

(Parantez içinde belirtilen koşul 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanacaktır.)]

 

Ege Üniversitesi 2020 Diğer Kurumlardan Yatay Geçiş Şartları

1 – Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş için Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu

 

 • Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, kayıtlı

olduğu üniversiteden alacağı, gördüğü bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge;

 • Genel Not Ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığına ilişkin kayıtlı olunan üniversiteden alınacak belge (Transkriptte belirtiliyorsa ayrıca eklenmesi gerekmemektedir. 100’lük

sistemdeki karşılığa ilişkin belge bulunmaması durumunda YÖK tablosu esas alınacaktır/Belge yabancı dilde ise Türkçe noter onaylı çevirisi istenecektir).

 • ÖSYS yerleştirme belgesinin örneği ( ÖSYS doğrulama kodu bu belgede yer almalıdır); 5- Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi;

 

 • Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında okumuş olan öğrenciler için; hazırlık sınıfında öğrenim görülen dönem ve süresini gösteren belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır, bu belge muafiyet için değil yıl kaybı olup olmadığının tespiti için istenmektedir.)
 • Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının örneği (Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren öğretim planı yeterli olacaktır)(Öğretim planı; programda verilen derslerin isimlerinin belirtildiği tablo-müfredat programıdır);
 • Ders içeriklerinin örneği (Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır);(Öğretim planı ve ders içeriği farklı belgelerdir);
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi (*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.);
 • Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi(*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekebilmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.);
 • Tamamen İngilizce eğitim veren programlara başvuranlar için öğrenim gördükleri programın eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge;
 • Disiplin cezası alınmadığına ilişkin belge (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir  belgeye gerek olmayacaktır);
 • İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10 belgesi;

 

 • Farklı puan türü ile öğrenci alan programlara başvuracaklar için yukarıda belirtilen belgelere ilaveten tüm puan türlerinden alınan puanları gösterir LYS Sonuç (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) belgesi;
 • Yurtdışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı Üniversite – Fakültesini tanıtan doküman (İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği);

 

 • Yurtdışından yapılan başvurularda, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 2.4.12. maddesinde belirtilen sonuç belgesi (İlgili belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği);

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılacak? 

 • Başvuru, başvuru formunun doldurulması ve başvuru belgelerinin yüklenmesi ile tamamlanacaktır. Başvuru sistemine yüklenecek başvuru belgelerinin (Başvuru Formu ve ÖSYS belgesi hariç), öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (Islak imzalı ve mühürlü ) (E imzalı belgeler “Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır Kaşesi” bulunması halinde kabul )
 • Kurum içi örgün programdan ikinci öğretim programına geçiş başvuruları başvuru belgelerinin başvuru tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat teslim edilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.
 • Belgeler yeni tarihli olmalıdır.

 

 • Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgeler ve gerekli görülen belgelerin asılları kayıt esnasında istenecektir. Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır.
 • Birden fazla programa başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapacakları her program için ayrı başvuru formu dolduracaklardır.

6-Üniversitemiz tarafından gerekli görüldüğü takdirde başvuranlardan ilave belge talep edilebilecektir.

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Kontenjanları

 

 • Yurt içi ve yurt dışı kontenjanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilmektedir. Ayrıca yurt dışı kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi yok.gov.tr sayfasının “Öğrenci” başlığı altında ilan edilecektir.

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonuçlarını Nasıl Öğreneceğim?

Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin kabul sonuçları www.oidb.ege.edu.tr sayfasında takvimde belirtilen ilan tarihinde yayınlanacaktır.

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

 • Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla, takvimde belirtilen tarihlerde kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
 • Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre kayıtlanmayan sayısı kadar aday tespit edilerek oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecek ve yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Kayıt işlemlerinden önce öğrenciler muaf tutuldukları ve alacakları derslere ilişkin bilgiyi kabul edildikleri Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’ndan edinebileceklerdir.

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Kayıt Evrakları

 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

 

 • 4,5*6 cm ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir. E-devlet sayfasından alınacak belgeler de kabul )
 • Geldiği Üniversitenin Öğrenci Kimlik Kartı
 • Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
 • Başvuruda İbraz Edilen Belgeler

 

7 – Aşağıda belirtilen bölümler için yeni tarihli Sağlık Raporu:

 

Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

Diş hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

-Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri gerekmektedir.

 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları
 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmaması gerekir.
 • Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;
 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair , tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

 

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).
 • Spor Bilimleri Fakültesi kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları

-Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

 

Ege Üniversitesi 2020 Yatay Geçiş Sonrası Ders Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun kayıt yenileme tarihlerinde www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen kayıt yenileme işlemlerine ilişkin duyuruda belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Ayrıca ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarından bilgi alabileceklerdir.

 

Diğer Yatay Geçiş Duyuruları İçin Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.