2019-2020 Güz Yarıyılı Trabzon Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

yatay-gecis-duyurulari-guncel

2019-2020 Güz Yarıyılı Trabzon Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

2019-2020 güz yarıyılı yatay geçiş başvuru duyurularını üniversiteler yayımlamaya başladı. Trabzon Üniversitesi de merkezi puanı şartıyla yatay geçiş başvurusu ile öğrenci alacağını açıkladı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yatay geçiş  başvuru tarihlerine, yatay geçiş şartlarına ve yatay geçiş için gerekli belgelere yer verildi. Trabzon Üniversitesine merkezi puanla (Ek Madde 1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin merak ettiği sorular ve cevapları yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Türkiye’de ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabilirler fakat yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramazlar (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar),

 

 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir),

 

 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz,

 

 • Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

 

 • Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

 • İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.),

 

 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamazlar,

 

 • Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilirler,

 

 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınır. Ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilirler (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir.)

 

 •  Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekir,

 

 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz,

 

 • Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir,

 

 • Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim kurumlarının programlarına başvuru yapabilirler, ancak öğretim dili yabancı dil olan programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarından dolayı öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerekir. Yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler sadece öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabilirler. Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabilirler.

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen belgelerin başvuru dilekçesi ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanında yapılmış olsa dahi eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte başvuru yapılır (E-Devlet’ten alınan belgeler geçerlidir.)

 

 

 • Öğrenci Belgesi (Öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversiteye merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapıp yapmadığını belirtilecek),

 

 • Not / Transkript belgesi: Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren ve ilgili üniversitenin not değerlendirme sistemini gösteren resmi onaylı belge (Not ortalaması öğrencinin takip etmekte olduğu önlisans veya lisans programında başvuru tarihi itibarıyla almış olduğu tüm derslerin ağırlıklı ortalamasını ifade eder.),

 

 • Ders İçerikleri (Programında yer alan derslerin ayrıntılı içeriklerini gösteren onaylı belge)

 

 • Disiplin belgesi (disiplin cezası alıp almadığını gösterir resmi onaylı belge), (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.),

 

 • ÖSYS sonuç belgesi,

 

 • Yabancı dil hazırlık sınıfını geçip geçmediğine dair belge (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuru yapanlar için).

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının “Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri”nin sekizince maddesi doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için Trabzon Üniversitesi merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kontenjanları, Trabzon Üniversitesi’nin her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u olacak şekilde belirlenir. Örneğin; ÖSYS Kılavuzunda Kontenjanı 120 olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program için %30’u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılır.

Ç) BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

 

Başvuru Tarihi: 01.08.2019 – 15.08.2019

 

Postadan gelen başvuru belgelerinin en son kabul edileceği tarihi: 20.08.2019

 

Değerlendirme: 21.08.2019 – 02.09.2019

 

Sonuçların İlanı: 05.09.2019

 

Kesin Kayıt (Asıl Liste): 09.09.2019 – 11.09.2019

 

Kesin Kayıt (Yedek Liste): 16.09.2019 – 18.09.2019

 

BAŞVURU ADRESİ: TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FATİH YERLEŞKESİ, F BLOK ZEMİN KAT, 61335, SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ, AKÇAABAT, TRABZON

 

 • Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde, merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuruları 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tablo 1’de açık adresi verilen Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Şahsen yapılacak başvurularda, noter aracılığıyla vekâlet verilen kişiler de bir başka adayın yerine başvuruda bulunabilirler. Kesin kayıtta istenen belgeler sonuçlarla birlikte ayrıca ilan edilecektir.

 

 • Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.

 

 • Başvuruların değerlendirilmesinde belgelerin başvurusu süresi içerisinde (01-15 Ağustos 2019) posta veya kargoya verilip verilmediği veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim edilip edilmediği tarih ve saat dikkate alınacaktır. Başvuru takvimi dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, 20 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar başvurusu süresi içerisinde posta ile yapılan başvuruların belgeleri kabul edilebilecektir. Bu tarihten sonra Üniversitemize ulaşan başvuru belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 • Posta ile yapılan başvurularda iadeli taahhütlü posta gönderim şekli tercih edilmelidir.

 

 • Başvuru dilekçesi bilgisayar ortamında büyük harflerle (e-posta adresi hariç) ve Bilgisayar ortamında hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurup, çıktısı alınarak imzalanmalıdırlar. Dilekçelerine başvuruda istenen belgeleri onaylı bir şekilde eklemelidirler. Başvuruda kullanılacak belgeler güncel, yeni tarihli olmalıdır.

 

 • Birden fazla programa başvuran adayları her bir başvuru için ayrı başvuru dilekçesi doldurmalı ve istenen belgeleri eklemelidirler.

 

 • Başvuruda teslim edilen belgelerin orijinalleri kesin kayıt sırasında istenecektir. Belgelerin ve dilekçede beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.

 

 • Kazanan öğrencilerin listesi ve intibakları birimlerin ilgili kurulları tarafından yapılarak, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilecek ve sonuçlar Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://oidb.trabzon.edu.tr/tr) duyurulacaktır.

 

 • İlgili madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda şartları sağlayan adayların kayıtları yapılır. Ancak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılacaktır.

 

 • Kesin kayıtlar, takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte asıl listeden kazanan adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedek listeden adayların kayıtları ilan edilecek takvime göre yapılacaktır.

 

 • Kesin kaydı yapılan öğrenciler Eylül ayının sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumlarına bildirileceklerdirler.

 

 • Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınır. Kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS puanına bakılarak kontenjan doluncaya kadar sıralama yapılacaktır.

 

İLGİLİ MEVZUAT

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2020 YKS'ye kaç gün kaldı?

20 Haziran 2020

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • KYK Yurt Ücreti Alınmayacak Öğrenciler

  KYK Yurt Ücreti Alınmayacak Öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahip öğrenciler kimlerdir? KYK’de nasıl ücretsiz kalınır? Yurt...Devamını Oku

 • KYK Yurt İzni Nereden Alınır? Online İzin Almak

  KYK Yurt İzni Nereden Alınır? Online İzin Almak Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, yurttan izin almak istedikleri taktirde nereye başvuraca...Devamını Oku

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Hangi Konulara Çalışmalıyım?

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Hangi Konulara Çalışmalıyım? Yükseköğretim Kurumları sınavına ilk defa girecek adayların merak ettiği sorula...Devamını Oku

 • AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?

  AÖF Yaz Okulu Ücretleri 2019 | Yaz okulu öğretim ücreti tutarı nedir?   AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarl...Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes...Devamını Oku

KATEGORİLER