Bingöl Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

10.01.2019
A+
A-
Bingöl Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

Bingöl Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Yatay geçiş için başvuruların bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine yatay geçiş yapılacak programın belirtildiği, gerekli belgelerinde ekli olduğu bir dilekçe ile şahsen veya posta ile yapılır.

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

1- Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge

2- ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

3- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

4- Ders müfredatları ve ders içerikleri.(Onaylı)

 

Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

1- Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

 

2- Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3- Başvurulan yıl/yarıyıl’a kadar bütün derslerin alınmış ve genel not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Yapılan sıralamada not ortalamalarının eşit olması halinde, öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu programın yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme esas sınav puanı dikkate alınır.

 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim – öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

 

5- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

 

6- Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 

7- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

8- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

1- Başvurular ilgili Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2- Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

  1. a) Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan Fakülte ve Yüksekokullarca belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilan edilir.
  2. b) Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda, Merkezi Yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
  3. c) Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir.

 

Sofralarınız için en güzel yemek takımı çeşitleri Madame Coco ‘da!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.