Bingöl Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (ÖSYM puanına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

güncel-yatay-geçiş-başvuruları

Bingöl Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (ÖSYM puanına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

 

 

 1. BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 1. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),
 2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,
 4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecekleri (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),
 5. Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (ilgili dönem başvurularından önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,
 6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin de bahar dönemi için başvuru yapabileceklerine,
 7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılmasına,
 8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına,
 9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,
 10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına,
 11. Söz konusu madde uyarınca başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydının yapılmasına,
 12. Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanmasına,
 13. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,
 14. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceğine,
 15. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate alınmasına, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabileceklerine, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan “ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin” yayından ulaşılabilecektir)
 16. Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,
 17. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,
 18. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,
 19. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine,
 20. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,
 21. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabileceğine, burs verip vermeme kararının ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olduğuna karar verilmiştir.

 

Müracaatlar İlgili Fakülte/YO/MYO Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Öğrenci Belgesi veya kayıtlı olduğuna dair belge

2- ÖSYM/YKS Sınav Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

3- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

4- Öğrenci Durum Belgesi(Transkript) ve ders içerikleri (intibak işlemleri için)

5– Daha önce Ek Madde-1 den yararlanmadığına dair belge

 

İletişim Bilgileri

 

FAKÜLTE/YO/MYOTELEFONDAHİLİ
Fen Edebiyat Fakültesi(0426)216 00 122490-2491
Mimarlık-Mühendislik Fakültesi(0426)216 00 121966-1982
Ziraat Fakültesi(0426)216 00 121256
Sağlık Bilimleri Fakültesi(0426)216 00 122374-2309
İlahiyat Fakültesi(0426)216 00 121838
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi(0426)216 00 121754
Veterinerlik Fakültesi(0426)216 00 121319
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu(0426)216 00 124120-4135
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(0426)216 00 124059-4061
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(0426)216 00 124062
Genç Meslek Yüksekokulu(0426)216 00 123777-3701
Solhan Meslek Yüksekokulu(0426)216 00 123807

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Madde-1 ile Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi Değerlendirme TarihiSonuç İlanKesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç  Bitiş TarihiBaşlangıç  Bitiş
14.01.201918.01.201921.01.201924.01.201928.01.201930.01.201931.01.2019

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

EK MADDE-1 KONTENJANLARI

TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 

Fakülte/Yüksekokul AdıProgram AdıSürePuan TürüHazırlık1.Sınıf2.Sınıf3.Sınıf4.Sınıf5.Sınıf
İlahiyat Fakültesiİlahiyat Fakültesi4YGS-4/TS-1/DİL2016141520 
İlahiyat Fakültesi (İÖ)İlahiyat Fakültesi (İÖ)4YGS-4/TS-112871212 
Veteriner FakültesiVeteriner Fakültesi5MF-3/SAY066660
Ziraat FakültesiBitki Koruma4MF-2/SAY05550 
Ziraat FakültesiTarla Bitkileri4MF-3/SAY05550 
Fen-Edebiyat FakültesiArap Dili ve Edebiyatı4DİL03000 
Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafya4TS-1/SÖZ03300 
Fen-Edebiyat FakültesiFelsefe4TM-3/SÖZ04444 
Fen-Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı4DİL-1/DİL03330 
Fen-Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)4DİL-1/DİL03330 
Fen-Edebiyat FakültesiKürt Dili ve Edebiyatı4TS-2/SÖZ03333 
Fen-Edebiyat FakültesiMoleküler Biyoloji ve Genetik4MF-3/SAY03333 
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji4TM-3/EA03332 
Fen-Edebiyat FakültesiSosyal Hizmet4TM-3/EA03330 
Fen-Edebiyat FakültesiSosyal Hizmet (İÖ)4TM-3/EA03330 
Fen-Edebiyat FakültesiSosyoloji4TM-3/EA03333 
Fen-Edebiyat FakültesiSosyoloji (İÖ)4TM-3/EA03333 
Fen-Edebiyat FakültesiTarih4TS-2/SÖZ03330 
Fen-Edebiyat FakültesiTarih (İÖ)4TS-2/SÖZ03330 
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı4TS-2/SÖZ03330 
Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı (İÖ)4TS-2/SÖZ03330 
Fen-Edebiyat FakültesiZaza Dili ve Edebiyatı4TS-2/SÖZ03332 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat4TM-1/EA0881010 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme4TM-1/EA08888 
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4EA012000 
Mühendislik-Mimarlık FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği4MF-4/SAY07777 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesiİnşaat Mühendisliği4MF-4/SAY05555 
Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği4MF-4/SAY0441212 
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik4MF-3/SAY02220 
Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve Güvenliği4MF-2/SAY01510100 
Sağlık YüksekokuluHemşirelik4YGS-200004 
 
TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 
Yüksekokul AdıProgram AdıSürePuan Türü1.Sınıf2.Sınıf
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAdalet2TYT80
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluAşçılık2TYT80
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2YGS-4/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÇağrı Merkezi Hizmetleri2YGS-4/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluHalkla İlişkiler ve Tanıtım2YGS-4/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİş Sağlığı ve Güvenliği2YGS-2/TYT88
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİşletme Yönetimi2YGS-6/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMaliye2YGS-6/TYT88
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMedya ve İletişim2YGS-4/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMuhasebe ve Vergi Uygulamaları2YGS-6/TYT55
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluÖzel Güvenlik ve Koruma2TYT80
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluTurist Rehberliği2TYT30
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluTurizm ve Otel İşletmeciliği2YGS-6/TYT33
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluYerel Yönetimler2TYT50
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım TYT50
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi2YGS-4/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi (İÖ)2YGS-4/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEczane Hizmetleri TYT50
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapi2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapi (İÖ)2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOptisyenlik2YGS-1/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar Teknikleri2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Kurumları İşletmeciliği2YGS-6/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2YGS-3/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)2YGS-3/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluYaşlı Bakımı2YGS-2/TYT55
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluYaşlı Bakımı (İÖ)2YGS-2/TYT55
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluBahçe Tarımı2YGS-6/TYT33
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektrik2YGS-1/TYT44
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluHalıcılık ve Kilimcilik2YGS-4/TYT77
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluHarita ve Kadastro2YGS-1/TYT99
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluİnşaat Teknolojisi2YGS-1/TYT1212
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluİnşaat Teknolojisi (İÖ)2YGS-1/TYT77
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluLaborant ve Veteriner Sağlık2YGS-2/TYT1212
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluLaborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)2YGS-2/TYT77
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluMekatronik2YGS-1/TYT33
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluPeyzaj ve Süs Bitkileri2YGS-6/TYT33
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluSüt ve Ürünleri Teknolojisi2TYT40
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluTarla Bitkileri2YGS-6/TYT66
Bingöl Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluTıbbi ve Aromatik Bitkiler2YGS-6/TYT33
Genç Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi2YGS-4/TYT22
Genç Meslek YüksekokuluElektrik2YGS-1/TYT20
Genç Meslek YüksekokuluOrmancılık ve Orman Ürünleri2YGS-6/TYT22
Genç Meslek YüksekokuluSivil Savunma ve İtfaiyecilik2YGS-6/TYT22
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Gelişimi2YGS-4/TYT55
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2YGS-3/TYT55
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri2YGS-2/TYT55
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOdyometri2TYT50

 

 

BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
YKS
2019 YKS Ne Zaman?

15 Haziran 2019

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • AGİ 2019 ne kadar oldu? (2019 Asgari Geçim İndirimi)

  2019'da AGİ'ye ne kadar zam geleceği netleşti. 2019 yılında AGİ'ye gelecek zamlar ne kadar?AGİ'den sigortalı olan tüm çalışanlar faydalanıyor. Ödenec... Devamını Oku

 • İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?

  İzmihlal nedir? izmihlal kelimesinin anlamı ne demektir?     Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndaki izmihlal kelimes... Devamını Oku

 • KPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli? Kpss puanı geçerlilik süresi

  2018 KPSS lisans kaç yıl geçerli olacak? 2018 KPSS Önlisans kaç yıl geçerlidir? 2018 KPSS ortaöğretim sınavı kaç yıl geçerli? Tüm soruların cevabını ... Devamını Oku

 • Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması ne demek?

  Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması ne demek?   KPSS memur alımlarında “güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması” şartı ne de... Devamını Oku

 • 3.10. Değerlendirme Maddesi Gereğince Puanınız Hesaplanmamıştır Ne Demek?

  3.10. Değerlendirme Maddesi Gereğince Puanınız Hesaplanmamıştır Ne Demek?   kılavuzun 3.11 değerlendirme maddesi gereğince kpss puanlarınız hesa... Devamını Oku

KATEGORİLER