Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

05.01.2019
A+
A-
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2018-2019 Yılı Bahar Yarıyılı (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Duyurusu

 

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

  • Öğrencinin yatay geçişle ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini alarak sınavlarını başarmış ve genel not ortalamasının yüz (100) üzerinden en az altmış beş (65) veya dört (4) üzerinden en az iki buçuk (2.50) olması gerekmektedir.

 

  • Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
  • Üniversitemizde okutulan Zorunlu Temel Yabancı dil dersi sadece İngilizcedir.
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için,

 

  • Ortopedik Protez ve Ortez Programında başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir.

 

  • Öğrenciler İlk ve Acil Yardım Programında uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

 

  • İlk ve Acil Yardım Programı için Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen heyet raporu almaları; program gereği 2. Sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65’den, kız öğrencilerde 1.60m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

  • İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak 3843 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki şartları yerine getiren öğrenciler normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

  • Eksik belge ile yapılan başvurular ile Üniversitemizce belirlenen son başvuru tarihi olan tarihinden sonra posta ile Kurumumuza ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

  • Tüm birimlerin yatay geçiş başvurularını değerlendirmede kayıtlı olunan yükseköğretim kurumuna girerken elde edilen LYS/YGS veya eşdeğeri Puanının %75’i ve Not Ortalamasının % 25’inin toplamından oluşan puan kullanılır.

 

Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin değerlendirme puanı aşağıda verilen bağıntıyla hesaplanır.  Elde  edilen  notlar  büyükten  küçüğe  doğru  sıralandıktan  sonra  en  yüksek  notlu öğrenciden başlayarak kontenjan dahilinde yatay geçiş yapacak öğrenciler belirlenir.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) 4,0 üzerinden olan öğrenciler için;

 

Değerlendirme Puanı = [ (Adayın ÖSYS Puanı / ESOGÜ Biriminin Taban Puanı) x

 

100 x 0,75] + [ ( Adayın GNO’su/4) x 100 x 0,25 )

 

Genel Not Ortalaması (GNO) 100 üzerinden olan öğrenciler için;

 

Değerlendirme Puanı = [ (Adayın ÖSYS Puanı / ESOGÜ Biriminin Taban Puanı) x 100 x 0,75] + [ ( Adayın GNO’su) x 0,25

 

Başvuru yapan öğrencinin ÖSYS puanı ve ESOGÜ Biriminin taban puanı, öğrencinin Üniversiteye giriş yılı dikkate alınarak belirlenir.

 

*LYS/YGS puanı, başvuru yapanın ve Üniversitemiz ilgili programının giriş yılı puanı dikkate alınarak değerlendirilir.

 

 

 

GEREKLİ BELGELER:

 

1- Başvuru Dilekçesi (web üzerinden başvuru yapıldıktan sonra alınan başvuru çıktısı)

 

2- Transkript’in aslı (Öğrencinin ayrılacağı kurumdan aldığı dersleri, kredileri, notları, başarı ortalamasını gösterir belge), ( Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (100 üzerinden en az 65, 4 üzerinden en az 2,5 genel not ortalaması)

 

3-Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge

 

4-ÖSYS Yerleştirme belgesi

 

5-Ders İçerikleri

 

6-İkinci öğretim öğrencileri için varsa %10 belgesi.

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri21-24Ocak 2019
  
Sonuç İlanı31 Ocak 2019
   
Asil Kayıtlar05-06Şubat 2019
   
Yedek Kayıtlar07-08Şubat 2019

 

 

 

 

 

 

Başvuru Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Öğrenci işleri Daire Başkanlığı ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR.

 

 

 

Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu için başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sivrihisar Meslek Yüksekokulu için başvuru belgeleri (Eskişehir Cad. No:140 Sivrihisar, ESKİŞEHİR) adresine gönderilecektir.

 

 

 

 

 

BAŞVURULAR

https://ygbf.ogu.edu.tr/

 

ADRESİNDEN ONLINE OLARAK YAPILACAKTIR. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA İSTENEN EVRAKLAR ÜNİVERSİTEMİZE GÖNDERİLECEKTİR.

 

25 OCAK 2019 SAAT: 17.00 DEN SONRA KURUMUMUZA ULAŞAN EVRAKLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.